17. oldal, 375 találat (0,312 másodperc)

Találatok

321. Ülésnapok • 1906-97 (1906-VI-151. oldal)
[...] 000 koronának felvételét el­határozni Rakovszky István T képviselőház A könyv­tári bizottság [...] határozati javaslatot a milyent Rakovszky István t képviselő ur beterjesztett Issekutz [...] bizott­ság jelentését elfogadom a Rakovszky István t képviselő ur által beadott [...] köz­lése egyúttal intő hatással van Bozóky Árpád Kíváncsiak lehetünk arra Markos [...]
322. Ülésnapok • 1906-114 (1906-VI-544. oldal)
[...] Samu előadó 180 264 297 Bozóky Árpád 288 294 Issekutz Győző [...] 293 Okolicsányi László 266 Szappanos István 286 297 Vajda Sándor 281 [...]
323. Ülésnapok • 1906-262 (1906-XV-176. oldal)
[...] a javaslatok mellett fel­szólalókat Zlinszky István az azok ellen felszóla­lókat vedig [...] 1908 január 20 áról dr Bozóky Árpád a következő interpel­lácziót jegyezte [...]
324. Ülésnapok • 1906-130 (1906-VII-414. oldal)
[...] Ákos 322 Bohus Károly 325 Bozóky Árpád 320 327 344 Bródy [...] 225 Pető Sándor 274 Rakovszky István 349 Vajda Sándor 230 240 [...]
325. Ülésnapok • 1905-29 (1905-I-313. oldal)
[...] b Kaas Ivor kétrend­beli dr Bozóky Árpád kétrendbeli Ugron Gábor Kapotsfy [...] Zoltán kétrendbeli Krasznay Ferencz Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben [...]
326. Ülésnapok • 1906-323 (1906-XVIII-221. oldal)
[...] nélkül maradt interpelláczióját gr Bethlen István t képviselő­társamnak a mely interpelláczió [...] sorolta fel őket gr Bethlen István Bredi­cean Koriolán jelenlegi képviselő Comsa volt országgyűlési képviselő Pop Cs István jelenlegi képviselő Pop Sevér a [...] meg fog valósulni Nagy zaj Bozóky Árpád És akkor ezekre bizzuk [...]
327. Ülésnapok • 1906-426 (1906-XXIV-240. oldal)
[...] közbeszólásaik­kal zavarni a szónokot Szappanos István Ugy értem a dolgot hogy [...] Nagy György Wekerle maga kérte Bozóky Árpád Az önálló magyar hadsereg [...] adta be 1907 ben Szappanos István Hát nem akarnám azokat a [...] nem viselte jól magát Szappanos István Természetes hogy a hű párttagoknak [...]
328. Ülésnapok • 1906-288 (1906-XVI-335. oldal)
[...] interpellácziókra Helyeslés Ennélfogva tehát Szappanos István Tapasztaljuk hogy micsoda kicsike idő [...] felel meg a házszabályoknak Szappanos István Tudom csakhogy kimenti a képviselőket [...] közoktatásügyi miniszter ur válaszolni fog Bozóky Árpád inter­pelláczió j ára a [...]
329. Ülésnapok • 1906-311 (1906-XVII-476. oldal)
[...] Pál Házszabályok módosítása részi 290 Bozóky Árpád Házszabályok alkalmazása 83 Személyes [...] 316 415 Személyes ügye Rakovszky Istvánnal 322 Névm
330. Ülésnapok • 1906-308 (1906-XVII-419. oldal)
[...] az elnök felszólította egyszer Petrovics István képviselő urat ós tény az [...] tizen azután Szkicsák Ferencz Pilisy István Bozóky Árpád Maniu Gyula Damián Vazul [...]
331. Ülésnapok • 1906-241 (1906-XIV-317. oldal)
[...] Polit Mihály b Bánffy Dezső Bozóky Árpád Eojc Milán Sándor Pál [...] Árpád gr Benyovszky Rezső Bernát István Bernáth Zoltán Bizony Ákos Bolgár Ferencz Bottlik István Burdia Szilárd Burgyán Aladár Buza [...]
332. Ülésnapok • 1906-394 (1906-XXII-414. oldal)
[...] következő ujabb bejegyzés foglaltatik Halljuk Bozóky Árpád képviselő ur inter­pellácziója gr [...] feljegyezve Dudits Imre jegyző Pilisy István Pilisy István T képviselőház Tegnapelőtt midőn még [...]
333. Ülésnapok • 1906-418 (1906-XXIV-11. oldal)
[...] úrtól Helyeslés Nagy zaj Rakovszky István képviselő ur a házszabályokhoz kér szót Rakovszky István T képviselőház Hall­juk Halljuk Személyes [...] honvédelmi minister utján az összkormányhoz Bozóky Árpád az iránt hogy mi [...]
334. Ülésnapok • 1906-308 (1906-XVII-429. oldal)
[...] Mezőfi Vilmos Szkicsák Ferencz Pilisy István Bozóky Árpád Maniu Gyula két Dámján [...] Zsigmond Ez nincs benne Rakovszky István Ez már okvetlenkedés Ugron Gábor [...]
335. Ülésnapok • 1906-295 (1906-XVII-81. oldal)
[...] nem vizsgálom Annyit tudok hogy Bozóky Árpád t képviselőtársamat senki sem [...] tűröm el Élénk helyeslés Rakovszky István Mentelmihez Lengyel Zoltán Indítványt pedig [...] sem Derültség a baloldalon Rakovszky István közbeszól Farkasházy Zsigmond T képviselőház [...]
336. Ülésnapok • 1906-66 (1906-IV-131. oldal)
[...] Nagy György írom 266 Szluha István írom 267 Farkasházy Zsigmond írom 268 Bene István írom 269 Bozóky Árpád írom 270 Visontai Soma [...]
337. Ülésnapok • 1906-261 (1906-XV-158. oldal)
[...] a képviselő ur szólni Szappanos István A házszabályokhoz kí­vánok szólni néhány [...] rendelkezését szem előtt tartam Szappanos István El is hallgattam csak­hogy errare [...] házszabályokat mindenki irányában Helyes­lés balfelöl Bozóky Árpád T ház A házszabályokhoz [...]
338. Ülésnapok • 1906-365 (1906-XXI-17. oldal)
[...] Semsey László 147 zámolyi Szabó István 144 Szemere Miklós 147 Széll [...] meg lettek választva gr Bethlen István 56 Bizony Ákos 52 Buday [...] Ivedig Gr Thorotzkai Miklós jegyző Bozóky Árpád Felkiáltások Nincs itt Kovács [...]
339. Ülésnapok • 1906-143 (1906-VIII-328. oldal)
[...] áprúis 19 én péntekeú Hogy Bozóky t képviselőtársam módosítá­sához miért nem [...] Raisz Aladár jegyző Gr Bethlen István Gr Bethlen István T képviselőház A 12 azon [...]
340. Ülésnapok • 1906-290 (1906-XVI-398. oldal)
[...] tévedésbe a me­lyet mikor Tisza István követte el olyan nagy felháborodással [...] a házszabályreviziót a mely Tisza István részéről annyira jogellenesnek annyira alkotmányellenesnek [...] horvát obstrukczió bajt ne okozzon Bozóky Árpád Három év múlva megint [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind