16. oldal, 375 találat (0,296 másodperc)

Találatok

301. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-444. oldal)
[...] Sándor 37 40 Pop Cs István 37 42 Ugron Gábor 33 [...] Dezső b 199 202 Bernát István 162 Bozóky Árpád 240 Buza Barna 141 [...]
302. Ülésnapok • 1906-327 (1906-XVIII-506. oldal)
[...] 319 Darabontok jutalmazása 1 Interp Bozóky Árpád 312 Déldunavidéki h é [...] Elállás a szótól 1 Bene István ment ügye Kálosi József 39 [...]
303. Ülésnapok • 1906-59 (1906-III-378. oldal)
[...] 348 349 350 351 352 Bozóky Árpád 351 Leitner Adolf 348 [...] által kiadott rendeletek 1 Petrovics István interpellácziójára vallás és közoktatásügyi miniszter [...]
304. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-494. oldal)
[...] kötött szerződés felmondása 1 Interp Bozóky Árpád 440 Aviatika terén magyar [...] 442 443 449 Hozzászóltak Bernát István 121 Hoitsy Pál előadó 34 [...]
305. Ülésnapok • 1906-382 (1906-XXI-491. oldal)
[...] interpellácziójára választói szabadság tárgyában 374 Bozóky Árpád interpellácziójára Tiszaföldvár és Mezőtúr [...] és módosítása tárgyában 375 Zagorac István Költségvetés 1909 re ált 160 [...]
306. Ülésnapok • 1906-147 (1906-VIII-464. oldal)
[...] 268 280 309 338 Bethlen István gr Román irredentista mozgalmak interp [...] hitfelekezeti néptanítók járan­dóságai 281 318 Bozóky Árpád Szólásra jelentkezés módja házszabályok [...]
307. Ülésnapok • 1906-295 (1906-XVII-85. oldal)
[...] az hogy ő megtagadta Pilisy István képviselő urnak jelent­kezést Hivatkozom a [...] képviselő urat illeti a zárszó Bozóky Árpád A házszabályokhoz kérek szót [...] a ház egyik alelnöke Rakovszky István t képviselőtársam a mikor a [...] azt indítványozhatná a mit Tisza István indítványozott annak idején hogy most [...]
308. Ülésnapok • 1906-327 (1906-XVIII-505. oldal)
[...] Házalakulása 312 Alelnöki tisztéletdijak beszüntetése Bozóky Árpád és társai indítványa írom [...] 312 Návay Lajos 312 Rakovszky István 312 Arató sztrájkra való bujtogatás [...]
309.
[...] elmaradása tárgyában beadott interpellácziójára Szabó István interpellácziót intéz a földmivelésügyi ministerhez [...] felolvasása Az adójavaslatok részletes tárgyalása Bozóky Árpád kérdése a ministerelnökhöz Bosznia [...]
310. Ülésnapok • 1906-409 (1906-XXIII-298. oldal)
[...] szerdán Justh Gyula utóbb Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A legutóbbi [...] felolvasása Az adójavaslatok részletes tárgya­lása Bozóky Árpád kérdése a ministerelnökhöz Bosznia [...]
311. Ülésnapok • 1906-247 (1906-XIV-414. oldal)
[...] voltak tűzve Méltóz­tatnak ehhez hozzájárulni Bozóky Árpád Nem Szappanos István A napirend megállapításá­hoz kérek szót Elnök Tessék Szappanos István T ház Folyó hó 11 [...] ház Bátor vagyok csatlakozni Szappanos István t képviselőtársam indítványához Helyeslés balfelől [...]
312. Ülésnapok • 1906-41 (1906-II-390. oldal)
[...] előadó 332 Holló Lajos Adamovich István igazolása előadó 178 Polit Mihály [...] ment ügye előadó 350 375 Bozóky Árpád ment ügyei előadó 350 [...]
313. Ülésnapok • 1906-125 (1906-VII-239. oldal)
[...] hétfőn Justh Gyula utóbb Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A múlt [...] ifj Habran Imre tiszaföldvári lakosnak Bozóky Árpád képviselő utján beadott kérvényét [...]
314. Ülésnapok • 1906-399 (1906-XXIII-30. oldal)
[...] szerdán Justh Gyula utóbb Eakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A legutóbbi [...] Csizmazia Endre jegyző Az inditványkönyvbe Bozóky Árpád a következő indítványt jegyezte [...]
315. Ülésnapok • 1906-282 (1906-XVI-206. oldal)
[...] véderővita nem lett volna soha Bozóky rpád Hamarább vége lett volna [...] hatalmi gőgjében elbizakodott gr Tisza Istvánt a császár akaratának érvényesítésében megállitot­tuk [...] Apponyi Albert Széll Kálmán Tisza István és többen Gr Apponyi Albert [...] ugyebár És akkor gr Tisza István lej övet Bécsből megreparálta ám [...]
316. Ülésnapok • 1906-470 (1906-XXVI-80. oldal)
[...] Batthyány Tiva­dar 136 gr Bethlen István 142 Bizony Ákos 142 Éber [...] László 4 Derültség Rákosi Viktor Bozóky Árpád és Kovács János egy [...]
317. Ülésnapok • 1906-442 (1906-XXV-118. oldal)
[...] éljenzés Elnök Ki következik Zlinszky István jegyző Parkasházy Zsigmond Farkasházy Zsigmond [...] parlamentekben is Mozgás divatozik Rakovszky István Ez nem az 1 Zaj [...] nem böfögtem volna Derültség Szappanos István Nem ugy beszélsz mint ezelőtt [...] a kik igy beszélnek Zaj Bozóky Arpád Tőlünk függetlenül beszéljen Farkasházy [...]
318. Ülésnapok • 1906-130 (1906-VII-407. oldal)
[...] vasutak fejlesztése iránt 391 Bernát István Országos Magyar Gazdasági Egyesület kér­vénye [...] t czik­kek módosítása 15 17 Bozóky Árpád Országos Magyar Gazdasági Egyesület [...]
319. Ülésnapok • 1906-265 (1906-XV-257. oldal)
[...] is jelentettem a bizottságban Bene István mert ezekben a kérdések­ben épen [...] hogy e megoldás közmegelégedésre szolgáljon Bozóky Árpád Ezt csak hatósági mérnökök­kel lehet elérni Bene István Ezeket a tényeket kötelességem konstatálni [...] legalább is nagyon ritkán Bene István Nagyon ritkán de mond­hatom soha [...]
320. Ülésnapok • 1906-448 (1906-XXV-281. oldal)
[...] a kérvényeket is Zaj Rakovszky István Független közvélemény Éber Antal előadó [...] a nap Zaj Elnök csenget Bozóky Árpád Ki irta alá a [...] koronát Nagy zaj jobbfelől Rakovszky István Ki volt a szerkesztő Éber [...] előadó Fehér Dezső Zaj Rakovszky István Ki irta alá Éber Antal [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind