5. oldal, 375 találat (0,288 másodperc)

Találatok

81. Ülésnapok • 1906-166 (1906-IX-472. oldal)
[...] jegyző a névsor olvasása közben Bozóky Árpádot hívja fel Bozőky Árpád Nem szavazok Zaj Elnök [...] igennel vagy nemmel szavazni tartozik Bozóky Árpád kimegy a teremből Zaj [...] Rud­nyánszky György Simkó József Szappanos István Szemere Huba Szent Királyi Zoltán [...] János gr Batthyány Zsig­mond Bernát István Betegh Imre Burdia Szilárd Burgyán [...]
82. Ülésnapok • 1906-166 (1906-IX-473. oldal)
[...] Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bresztyenszky Kálmán [...] Géza Kolosi József gr Károlyi István Kecskemétiig István Koller István Kerese György Keszits Antal Kmety [...] Pataky László Petrogalli Oszkár Petrovics István Philipp János Pilisy István Pleininger Ferencz Pogány Lajos Polit [...]
83. Ülésnapok • 1906-167 (1906-IX-515. oldal)
[...] ment ügye előadó 209 Petrovics István ment ügye előadó 209 Mentelmi [...] közötti jogviszony szabályozása 334 Bernát István Gazda és gazdasági cseléd közötti [...] egyezmény beczikkelyezése elő­adó 99 Bottlik István Gazda és gazdasági cseléd közötti jogviszony szabályozása 238 Bozóky Árpád írazda és gazdasági cseléd [...]
84. Ülésnapok • 1906-167 (1906-IX-524. oldal)
[...] Pál előadó 396 463 Szappanos István 463 id Wekerle Sándor 299 [...] 345 Beniczky Elemér 334 Bernát István előadó 99 127 314 347 [...] 432 470 489 500 Bottlik István 238 Bozóky Árpád 326 331 333 339 [...] okozott károk 1 Interp Szabó Ist­ván 158 Halálozások képviselők elhunytának beje­lentése [...]
85. Ülésnapok • 1906-187 (1906-XI-258. oldal)
[...] Kaufmann Géza Kállay Lipót Kecskeméthy István Keller István Készíts Antal Kopony Vilmos Korda [...] gr Bethlen Ádám gr Bethlen István Blaho Pál Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Bresztyenszky Kálmán Bródy Ernő [...] Pető Sándor Petrogalli Oszkár Petrovics István Péchy Zsigmond Pilisy István Pleininger Ferencz Polit Mihály Polónyi [...]
86. Ülésnapok • 1906-190 (1906-XI-380. oldal)
[...] Gyalszki Ljuba Supilo Ferencz Zagorac István Mazsuranics Bogoszláv Penyics Bogdán Pribiosevics [...] Sümegi Vilmos Szabó Károly Szappanos István Szatmári Mór Szász József Szász [...] János gr Zichy Miklós Adamovich István Ábrahám Dezső Babocsay Sándor Babó [...] Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Brediceanu Koriolán [...]
87. Ülésnapok • 1906-200 (1906-XIII-26. oldal)
[...] Bruckner Vilmos Bródy Ernő Zlinszky István Justh János Keller István Förster Ottó Eitner Zsigmond Ferenczy [...] Károly Zboraj Miklós Kállay Tamás Bozóky Árpád Mihályi Péter Nagy Dezső [...] október i 6 án szerdán István Trauschenfels Emil Szebeny Antal Geréb [...] Ferencz Cson­tos Andor Popp Cs István Jankovics Marczell Szkicsák Ferencz II [...]
88. Ülésnapok • 1906-203 (1906-XIII-49. oldal)
[...] szerdán Justh Gyula utóbb Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A legutóbbi [...] Horvátország közt fennálló junktim iránt Bozóky Árpád interpellácziója a miniszterelnökhöz hogy [...] elnöke Szent­iványi Árpád jegyzője Bottlik István a negyedik nek pedig elnöke [...]
89. Ülésnapok • 1906-207 (1906-XIII-126. oldal)
[...] láttam én pl gróf Tisza István ő exczel­lencziájának politikai programmbeszédében a [...] Elnök Következik Hammersberg László jegyző Bozóky Árpád Hosszantartó zaj Bozóky Árpád T képviselőház B Bánffy [...]
90. Ülésnapok • 1906-207 (1906-XIII-128. oldal)
[...] az ilyen tisztviselőktől pl Gallér Istvántól tudom némely közigazgatási tiszt­viselőnek hazafiassága [...] kik ott élünk azok tudjuk Bozóky Árpád A horvát kérdés is [...] Pető Sándor Mikor lesz az Bozóky Árpád Létérdeke Magyarországnak hogy Fiume [...] és barátkoztunk Supilo Ferencz közbeszól Bozóky Árpád oly egyénekkel a kik [...]
91. Ülésnapok • 1906-213 (1906-XIII-203. oldal)
[...] Vinkovics Tivadar Vrba­nics Ferencz Zagorac István Babics Gyalszki Lyuba Banyanin János [...] Tuskan Gergely Távol voltak Adamovits István gr Andrássy Géza gr Andrássy [...] Pál Bohus Károly Bottlilc János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bredicean Coriolán [...] Pap Zoltán Pataky László Petrovics István Péchy Zsigmond Pilisy István Pleininger Ferencz Pogány Lajos Polónyi [...]
92. Ülésnapok • 1906-214 (1906-XIII-234. oldal)
[...] Kacskovics Géza Kállay Tamás Kecskeméthy István Keller István Kopony Vilmos Kubik Gyula Kubinyi [...] Somogyi Aladár Szabó Károly Szappanos István Szatmári Mór Szász Zsombor Szent [...] Beck Lajos Beniczky Árpád Bernát István Bolgár Ferencz Bottlik István Burdia Szilárd Buzáth Ferencz Chernel [...] Pál Bohus Károly Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Brediceanu Koriolán [...]
93. Ülésnapok • 1906-218 (1906-XIII-275. oldal)
[...] Semadam Sándor Sümegi Vilmos Szabó István Szatmári Mór Szász Zsombor Szemere [...] Zsedényi Ede Nemmel szavaztak Petrovics István Polit Mihály Pop C István Pintérovics Antal Popo­vics Dusán Pribicsevics [...] gr Bethlen Ádám gr Bethlen István Blalio Pál Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bródy Ernő [...]
94. Ülésnapok • 1906-219 (1906-XIII-284. oldal)
[...] Kossuth Fe­rencz Kubinyi Márton Kuszka István Leszkay Gyula Lévay Mihály Lindner [...] Popovics Sándor Pos­gay Miklós Rakovszky István Rudnyánszky György Samassa János Ság [...] Sema­dam Sándor Steiner Ferencz Szabó István Szabó Kálmán Szatmári Mór Szász [...] Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bredicean Koriolán [...]
95. Ülésnapok • 1906-219 (1906-XIII-287. oldal)
[...] Josipovich Géza Kállay Tamás Keller István Kmety Károly Kubik Gyula Kubinyi Márton Kuszka István Lázár Pál Leszkay Gyula Lévay [...] Popovics Sándor Rakovszky Béla Rakovszky István Rudnyánszky György Samassa János Ság [...] Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Bredicean Koriolán Bresztyenszky Kálmán [...]
96. Ülésnapok • 1906-223 (1906-XIII-325. oldal)
[...] Gyalszki Lyúba Budiszavljevics Bude Zagorac István Novoszelo Mátyás Vinkovics Tivadar Supilo [...] Rojc Milán Popovics Dusán Cerovac István Elnök A házszabályok 231 a [...] Aladár gr Zichy Béla Zlinszky István Adamovits István Ajtay Aladár gr Andrássy Gyula [...] Blaho Pál Bolgár Ferencz Botilik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bredicean Koriolán [...]
97. Ülésnapok • 1906-223 (1906-XIII-327. oldal)
[...] Aladár gr Zichy Béla Zlinszky István Adamovits István Ajtay Aladár gr Andrássy Gyula [...] gr Bethlen Ádám gr Bethlen István Blaho Pál Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Bredicean Koriolán [...] Pető Sándor Petrogalli Oszkár Petrovics István Philipp János Pilisy István Polit Mihály Polónyi Dezső Polónyi [...]
98. Ülésnapok • 1906-225 (1906-XIII-334. oldal)
[...] ozimű újság posta­szállításának megvonása tárgyában Bozóky Árpád interpellácziója a vallás és [...] A jegyzőkönyvet vezetni fogja Zlinszky István jegyző ur A javaslatok mellett [...] Kérem felolvasni a jegyző­könyvet Zlinszky István jegyző olvassa az 1907 évi [...] tárgyában a keres­kedelemügyi és belügyminiszterekhez Bozóky Árpád a felekezeti béke helyreállítása [...]
99. Ülésnapok • 1906-225 (1906-XIII-344. oldal)
[...] 1907 november 23 án Szombaton BoZÓky Árpád Azzal vádolják a kultusz­miniszter [...] hogyan lehet Zaj Elnök csenget Bozóky Árpád Én t képviselőház sem [...] a protestáns iskolák dolgába Rakovszky István ügy van mi sem szólunk [...] korte­seket akar magának szerezni Rakovszky István Joguk van hozzá ügy van [...]
100. Ülésnapok • 1906-227 (1906-XIII-371. oldal)
[...] Autonóm vámtarifa 202 214 Adamovits István Kivételes nősülési engedélyek interp 176 177 Rakovszky István mentelmi sérelme 179 Andrássy Gyula [...] felruházása 272 Apponyi Albert gr Bozóky Árpád interpellácziójára Felekezeti béke helyreállítása [...] törvényhatósági joggal való felruházása 354 Bozóky Árpád Popovics Dusán jegyzővé választása [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind