4. oldal, 375 találat (0,318 másodperc)

Találatok

61. Ülésnapok • 1906-125 (1906-VII-239. oldal)
[...] hétfőn Justh Gyula utóbb Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A múlt [...] ifj Habran Imre tiszaföldvári lakosnak Bozóky Árpád képviselő utján beadott kérvényét [...]
62. Ülésnapok • 1906-130 (1906-VII-407. oldal)
[...] vasutak fejlesztése iránt 391 Bernát István Országos Magyar Gazdasági Egyesület kér­vénye [...] t czik­kek módosítása 15 17 Bozóky Árpád Országos Magyar Gazdasági Egyesület [...]
63. Ülésnapok • 1906-130 (1906-VII-414. oldal)
[...] Ákos 322 Bohus Károly 325 Bozóky Árpád 320 327 344 Bródy [...] 225 Pető Sándor 274 Rakovszky István 349 Vajda Sándor 230 240 [...]
64. Ülésnapok • 1906-130 (1906-VII-418. oldal)
[...] 103 Holló Lajos 87 Bernát István 94 Kovács Ernő 97 Bozóky Árpád 86 109 110 Marjay [...] Hermán Ferencz előadó Pop Cs István 161 169 161 175 Sucíu [...]
65. Ülésnapok • 1906-130 (1906-VII-420. oldal)
[...] Brediceanu Koriolán 142 Pop Cs István 3 Hock János 6 Vajda [...] 203 Nagy Ferencz 193 206 Bozóky Árpád 204 206 Suciu János 199 Osizmazia Endre előadó Tálos István 207 139 190 202 203 [...] 1 Losonczvidéki 117 Pop Cs István Hock János féle személyes ügy [...]
66. Ülésnapok • 1906-131 (1906-VIII-22. oldal)
[...] állam és mi a nemzet Bozóky Árpád Például Poroszországban Polit Mihály [...] kell s tud­juk hogy Szent István is ezt a tanácsot adta [...]
67. Ülésnapok • 1906-136 (1906-VIII-150. oldal)
[...] több a hatalom teljessége is Bozóky Árpád Ott nincs közös hadsereg [...] állam Halljuk Halljuk Gr Bethlen István Abban a mértékben a hogyan [...] van hiába mosolyognak Gr Bethlen István Azt hogy mily eszközök­kel törekszenek [...]
68. Ülésnapok • 1906-136 (1906-VIII-151. oldal)
[...] azt szeretnék Zaj Gr Bethlen István Moldován Gergelyt rene­gátnak szeretik mondani [...] Nagyon derék ember Gr Bethlen István De nagyon csodálatos hogy az [...] mondják hogy renegát Gr Bethlen István ha a hatalmat a melyet [...] sokan pusztítunk abban a fában Bozóky Árpád Mi pedig szamarak vagyunk [...]
69. Ülésnapok • 1906-142 (1906-VIII-315. oldal)
[...] Raisz Aladár jegyzői Gróf Bethlen István Nincs itt Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház A koaliozió [...] melyet a minap gróf Bethlen István t képviselő­társam itt elmondott Abból [...]
70. Ülésnapok • 1906-142 (1906-VIII-317. oldal)
[...] Többség Kérem ez statisztika dolga Bozóky Árpád t képviselőtársunk itt egy [...] fel és egyúttal hivatkozott Bethlen István kép­viselőtársamnak az interpellácziójára Felkiál­tások Éljen [...] lesz akkor azzal a tanítóval Bozóky Árpád Miniszter lesz Romániában Vlád [...]
71. Ülésnapok • 1906-143 (1906-VIII-328. oldal)
[...] áprúis 19 én péntekeú Hogy Bozóky t képviselőtársam módosítá­sához miért nem [...] Raisz Aladár jegyző Gr Bethlen István Gr Bethlen István T képviselőház A 12 azon [...]
72. Ülésnapok • 1906-143 (1906-VIII-335. oldal)
[...] t a maga egészében csak Bozóky Árpád t képviselő ur tá­madta [...] ház elvi­leg határozza azt hogy Bozóky Árpád t képvi­selőtársam elleninditványával szemben [...] a melylyel szemben gr Bethlen István képviselő ur nyújtott be elleninditványt [...] e kívánni hogy gr Bethlen István képviselő ur ellen­indítványa felolvastassék Halljuk [...]
73. Ülésnapok • 1906-145 (1906-VIII-379. oldal)
[...] mondani hogy nem áll fenn Bozóky Árpád Én a jövőre vonatkozólag [...] Egy hang a középen Próféta Bozóky Árpád Másodszor t ház a [...] Lászlő Hát a józan ész Bozóky Árpád nem tartom helyesnek hogy [...] Azok után a miket Bethlen István gróf képviselőtársam a múltkor és [...]
74. Ülésnapok • 1906-146 (1906-VIII-398. oldal)
[...] tekinteniök Ép oly kevéssé mint Bozóky Árpád képviselőtár­sam elleninditványát tehetem magamévá [...] nemzet fogalmát gyakran tévesen értelmezik Bozóky t képviselőtársam ellenindit­ványában nagy ellenmondást [...] egységével Azt mondja t i Bozóky t képviselőtársam olvassa A magyar [...] Én azt mondom hogy Szent István koronájá­nak területe egységes t i [...]
75. Ülésnapok • 1906-146 (1906-VIII-418. oldal)
[...] ki­emelt hogy t i Szent István király a mi álla­munkat a [...] következik szólásra Hammersberg László jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Á 20 [...]
76. Ülésnapok • 1906-146 (1906-VIII-419. oldal)
[...] után a melye­ket gróf Bethlen István Okolicsányi László Zakariás János Nagy [...] vonatkozó megjegyzéseim nincsenek De épen Bozóky Árpád előttem szólt t kép­viselő [...] semmiféle intézkedés erre vonatkozólag nincs Bozóky Árpád Az a baj Goldis [...]
77. Ülésnapok • 1906-146 (1906-VIII-421. oldal)
[...] a kérdést szavazásra Elsősorban miután Bozóky Árpád képviselő ur elleninditványt adott [...] szerint fogom elrendelni a szavazást Bozóky képviselő ur indítványa ekképen szól [...] 20 át igen vagy nem Bozóky Árpád elleninditványával szemben Igen Nem [...] Hammersberg László jegyző Gr Bethlen István Nincs itt Artim Mihály Ártim [...]
78. Ülésnapok • 1906-147 (1906-VIII-464. oldal)
[...] 268 280 309 338 Bethlen István gr Román irredentista mozgalmak interp [...] hitfelekezeti néptanítók járan­dóságai 281 318 Bozóky Árpád Szólásra jelentkezés módja házszabályok [...]
79. Ülésnapok • 1906-147 (1906-VIII-472. oldal)
[...] György ment sérelme 134 Petrovics István ment sérelme 142 Mesterséges borok [...] Návay Lajos 187 Pop Cs István 136 Somogyi Aladár előadó 159 [...] 268 280 309 338 Bethlen István gr 328 Bizony Ákos 412 [...] 413 Bohus Károly 281 318 Bozóky Árpád 315 337 378 418 [...]
80. Ülésnapok • 1906-147 (1906-VIII-473. oldal)
[...] irredentista mozgalmak 1 Interp Bethlen István gr 136 Románnyelvü előadások a [...] 204 206 Mrksitv Jása 204 Bozóky Árpád 206 Ráth Endre 203 [...] Vajda Sándor 138 Pop Os István 136 Vlád Aurél 188 Visszavont [...] tár­gyában a miniszterelnökhöz 133 Bethlen István gr Román irredentista moz­galmak tárgyában [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind