3. oldal, 375 találat (0,320 másodperc)

Találatok

41. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-437. oldal)
[...] földmivelésügyi tárcza 70 Szónokok Adamovich István 1904 VII t czikk végrehajtása [...] 244 Interpelláczió elhalasztása 435 Bernát István Költségvetés 1907 re részi 162 [...] szervezet némely módosítása előadó 176 Bozóky Árpád Személyes ügye Mezőfi Vilmossal [...]
42. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-438. oldal)
[...] részi 128 Kálosi József Bene István ment ügye előadó 131 Bozóky Árpád ment ügye előadó 131 [...] ment ügye előadó 131 Szluha István ment ügye előadó 131 Visontai [...]
43. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-441. oldal)
[...] 76 Mentelmi bizottság jelentései Bene István ment ügye Előadó Kálosi József 66 Bozóky Árpád ment ügye Előadó Kálosi [...] Előadó Kálosi József 66 Szluha István ment ügye Előadó Kálosi József [...]
44. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-442. oldal)
[...] Alelnölá fizetések eltörlése Pop Cs István indtv 1 Költségvetés 1907 re Kisebb tár­czák Hozzászóltak Pop Cs István 37 id Wekerle Sándor 37 [...] Interp Baloghy Ernő 69 71 Bozóky Árpád Mezőfi Vilmos féle sze­mélyes ügy Bozóky Árpád 189 68 Csitáry Béla [...]
45. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-444. oldal)
[...] Sándor 37 40 Pop Cs István 37 42 Ugron Gábor 33 [...] Dezső b 199 202 Bernát István 162 Bozóky Árpád 240 Buza Barna 141 [...]
46. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-445. oldal)
[...] Béla 414 Bernáth Zoltán 315 Bozóky Árpád 334 Bresztyenszky Kálmán 406 [...] Papp Elek 372 Pop Os István 306 Reök Iván 410 Sümegi [...] ünnepélyére 64 Mentelmi esetek Bene István írom 269 66 Hozzászólt Kálosi József előadó 131 Bozóky Árpád írom 270 66 Hozzászólt [...]
47. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-446. oldal)
[...] Kálosi József előadó 131 Szluha István írom 267 66 Hozzászólt Kálosi [...] Nándor 70 Mező fi Vilmos Bozóky Árpád féle személyes ügy Bozóky Árpád 189 68 Mező fi [...] Milán 34 36 Pop Cs István 35 Vázsonyi Vilmos 29 36 [...] czikk végre­hajtása 1 Interp Adamovich István 63 Osszeférhetlenségi állandó bizottság ítélete [...]
48.
[...] más képviselő Nagy György Szluha István Farkasházy Zsig­mond Bene István Bozóky Árpád Visontai Soma Kardos Samu [...] előadója benyújtja a bizottságnak Petrovics István Lovászy Márton Szentkirályi Gábor Hodzsa [...]
49. Ülésnapok • 1906-85 (1906-V-174. oldal)
[...] csütörtökön Justh Gyula utóbb Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai Elnöki előterjesztések [...] más képviselő Nagy György Szluha István Farkasházy Zsigmond Bene István Bozóky Árpád Visontai Soma Kardos Samu [...]
50. Ülésnapok • 1906-85 (1906-V-186. oldal)
[...] bizottság tisztelettel javasolja hogy Bene István országgyűlési képviselő mentelmi joga ez [...] ennek folytán kimondom hogy Bene István országgyűlési képviselő mentelmi joga ez [...] mentelmi bizottság jelentése írom 270 Bozóky Árpád országgyűlési kép­viselő mentelmi ügyében [...] képviselőház A bu­dapesti kir Ítélőtábla Bozóky Árpád időközben megválasztott országgyűlési képviselőt [...]
51. Ülésnapok • 1906-92 (1906-V-440. oldal)
[...] ment ügye élőadó 177 Bene István ment ügye előadó 185 Bozóky Árpád ment ügye előadó 186 [...] ment ügye előadó 184 Szluha István ment ügye előadó 185 Visontai [...] ment sérelme előadó 178 Kecskeméthy István Költségvetés 1907 re részi 300 [...] 1907 re részi 287 Petrovics István Költségvetés 1907 re részi 253 [...]
52. Ülésnapok • 1906-92 (1906-V-449. oldal)
[...] Kálosi József előadó 177 Bene István írom 269 85 Hozzászólt Kálosi József előadó 185 Bozóky Árpád írom 270 85 Hozzászólt [...] Kálosi József előadó 184 Petrovics István írom 342 87 Hozzászólt Baloghy [...] Baloghy Ernő előadó 241 Szluha István írom 267 85 Hozzászólt Kálosi [...]
53. Ülésnapok • 1906-97 (1906-VI-136. oldal)
[...] bizottság jelentése írom 342 Petrovics István országgyűlési kép­viselő mentelmi ügyében Az [...] kir törvényszék mint esküdtbíróság Petrovics István időközben megválasztott országgyűlési képviselőt izgatás [...] nem forog java­solja hogy Petrovics István orsz képviselő men­telmi joga ez [...] fogom tőle vonni a szót Bozóky Árpád A jogállam első feltétele [...]
54. Ülésnapok • 1906-97 (1906-VI-151. oldal)
[...] 000 koronának felvételét el­határozni Rakovszky István T képviselőház A könyv­tári bizottság [...] határozati javaslatot a milyent Rakovszky István t képviselő ur beterjesztett Issekutz [...] bizott­ság jelentését elfogadom a Rakovszky István t képviselő ur által beadott [...] köz­lése egyúttal intő hatással van Bozóky Árpád Kíváncsiak lehetünk arra Markos [...]
55. Ülésnapok • 1906-104 (1906-VI-288. oldal)
[...] is vissza kell fizetni Szappanos István azt sem bánom ha a [...] Samassa János Fel­kiáltások Nincs itt Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Nem volt [...] hangozta­tásával Thaly Kálmán Olyan nincs Bozóky Árpád Másodszor pedig kijelentette hogy [...]
56. Ülésnapok • 1906-114 (1906-VI-527. oldal)
[...] re részi 103 116 Bernát István Iparfelügyeletnek a kisipari nyomdákra és [...] és bevételek 1907 re 165 Bozóky Árpád Költségvetés 1907 re részi [...]
57. Ülésnapok • 1906-114 (1906-VI-541. oldal)
[...] 427 Zboray Miklós 427 Petrovics István írom 342 97 Hozzászóltak Lázár [...] Gábor írom 344 97 Hozzászóltak Bozóky Árpád 140 Vlád Aurél 139 [...]
58. Ülésnapok • 1906-114 (1906-VI-544. oldal)
[...] Samu előadó 180 264 297 Bozóky Árpád 288 294 Issekutz Győző [...] 293 Okolicsányi László 266 Szappanos István 286 297 Vajda Sándor 281 [...]
59. Ülésnapok • 1906-123 (1906-VII-204. oldal)
[...] olvassa a törvény­javaslat 3 át Bozóky Árpád BoZÓky Árpád T képviselőház A polgári [...] Közlönyben is benne volt Lázár István és Rab László tiszakürti lakosok [...] határozni Egy hang bdfelől Hogyan Bozóky Árpád Ugy hogy ha az [...]
60. Ülésnapok • 1906-123 (1906-VII-207. oldal)
[...] olvassa a 6 t Tálos István Tálos István T ház Teljesen egyetértek az [...] legyen az a házassági válóperekben Bozóky Árpád Hiszen felebbezhet Tálos István Mert míg a holttá nyilvánítási [...] a minél alaposabb birói Ítélkezés Bozóky Árpád Hiszen ha nem tetszik feleb­bezhet a Ouriához Tálos István Ha tehát a Curia munkáját [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind