2. oldal, 375 találat (0,561 másodperc)

Találatok

21. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-479. oldal)
[...] Perczel Dezső házelnök­kel és Tisza István gr miniszterelnökkel szemben 1904 évi [...] 89 Személyes ügye gr Tisza Istvánnal 168 169 Bakonyi Samu Saját [...] Perczel Dezső házelnök­kel és Tisza István gr miniszterelnökkel szemben 1904 évi [...] Hodzsa Milán ment ügye 317 Bozóky Árpád Felirati vita 209 210 [...]
22. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-480. oldal)
[...] ügye előadó 60 118 119 Bozóky Árpád ment ügyei előadó 289 [...] Perczel Dezső házeluökkel és Tisza István gr miniszterelnökkel szem­ben 1904 évi [...] bizottsághoz utasítása ház­szabályvita 310 Huszágh István Ülések elnapolása királyi kézirattal ex [...]
23. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-486. oldal)
[...] ügye Előadó Kálosi József 12 Bozóky Árpád ment ügyei Előadó Kálosi [...] Előadó Kálosi József 17 Zlinszky István ment ügye Előadó Kálosi József [...] Osszeférhetlenségi állandó bizottság jelentése Keglevich István gr osszeférhetlenségi ügyére vonatkozó iratok Előadó Károlyi István gr 28 Számvizsgáló bizottság jelentése [...] 3 Bolgár Ferencz 3 Rakovszky István 3
24. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-488. oldal)
[...] Thaly Kálmán 50 51 Tisza István gr 51 53 Ugron Gábor [...] 268 Bánffy Bezső b 170 Bozóky Árpád 209 210 Baranyi Ignácz [...] 198 Kossuth Ferencz 141 Kovacsevics István 238 Meczner Béla 195 199 [...] Nagy Ferencz 138 Pop Cs István 190 Schriffcrt József 264 Suciu [...]
25. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-492. oldal)
[...] elnöké nek átiratai E udnay István 10 Serbán Miklós 12 Megtámadott [...] Káloai József előadó 60 Tisza István gr 119 120 118 119 [...] 1 9 Visontai Soma 119 Bozóky Árpád írom 43 26 29 [...] Kálosi József előadó 289 321 Bozóky Árpád írom 44 26 29 [...]
26. Ülésnapok • 1906-3 (1906-I-11. oldal)
[...] Kecskcméthy Ferencz Szatmári Mór Zlinszky István Németh Imre Mi­háli Tivadar Ugron Gábor Bene István Csitáry Béla Günther Antal Thaly [...] Musitzky Döme Bottlik János Bernáth István Bernáth Béla Buza Barna Czibur Bertalan Csepreghy István Hentaller Lajos IX osztály Kuszka [...] Dezső Kelemen Samu Gaál Gyula Bozóky Árpád Bakó József Szontágh Andor [...]
27. Ülésnapok • 1906-4 (1906-I-15. oldal)
[...] Várady Imre Weresmarthy Miklós Zlinszky István ifj Madarász József Drohobeczky Juligo [...] Dezső Bedőházi János Bernáth Zoltán Bozóky Árpád Buday Barna Csizmazia Ferencz [...] Kelemen Samu Kossuth Ferencz Kuszka István Lovászy Andor Lovászy Márton Mahler [...] esett Návay Lajosra 248 Rakovszky Istvánra 248 A többi szavazat lap [...]
28. Ülésnapok • 1906-5 (1906-I-20. oldal)
[...] május 28 án hétfőn Zlinszky István Jánoki Madocsányi Gyula b Inkey [...] János Coj ony Traugotfc Tálos István Barabás Béla Pop Cs István Beniczky Elemér Endrey Gyula Hen­taller [...] Kiszely Kálmán Faragó Antal Bene István Rákosi Viktor Polónyi Dezső Thaly [...] Szabó Kálmán Giesswein Sándor Keller István Hoitsy Pál Bozóky Árpád Miháli Tiva
29. Ülésnapok • 1906-5 (1906-I-24. oldal)
[...] Batthyány Tivadar Battik Ödön Bernáth István Bozóky Árpád Copony Traugott Ernszt Sándor [...] Tagjai gr Bethlen Ádám Bottlik István Csépány Géza Czibur Bertalan Ferenczy [...] állandó bizottság Elnöke gr Károlyi István helyettes elnöke Gál Sándor Tagjai [...] Béla Nehrebeczky György Pop Cs Ist­ván Tolnay Lajos Luby Béla Wildfeuer [...]
30. Ülésnapok • 1906-13 (1906-I-162. oldal)
[...] kérvény is adatott be Petrovies István Polit Mihály és Popovics György [...] Az osztályok részéről kifogásoltatott Ada­movics István Barta Ferencz Dobroszlav Péter Dudits [...] Emil Vajda Sándor és Petrovies István kép­viselő urak megbízólevele az utóbbi [...] Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Brediceanu Koriolán [...]
31. Ülésnapok • 1906-40 (1906-II-372. oldal)
[...] jogát ezen ügy­ben felfüggeszti Következik Bozóky Árpád országgyűlési kép­viselő mentelmi ügye [...] Lázár Zoárd előadó T ház Bozóky Árpád országgyűlési képviselő párviadal vétsége [...] e a ház ezen ügyben Bozóky Árpád képviselő ur mentelmi jogát [...] T ház Urmánczy Nándor Lázár István gróffal kardpárpajt vivott Miután a [...]
32. Ülésnapok • 1906-41 (1906-II-388. oldal)
[...] épitése 37 Holló Lajos Adaniovicli István igazolása 33 Polit Mihály igazolása [...] 0 dön ment ügye 38 Bozőky Árpád ment ügyei 38 Hencz [...] iránt 40 Nyáry Béla Adaniovicli István igazolása 32 Okolicsányi László Óváry [...]
33. Ülésnapok • 1906-41 (1906-II-390. oldal)
[...] előadó 332 Holló Lajos Adamovich István igazolása előadó 178 Polit Mihály [...] ment ügye előadó 350 375 Bozóky Árpád ment ügyei előadó 350 [...]
34. Ülésnapok • 1906-41 (1906-II-398. oldal)
[...] népiskolai oktatásról 1 Interp Petrovics István 28 Manegutiu Miklós marosvásárJielyi gör [...] Lázár Zoárd előadó 350 370 Bozóky Árpád írom 165 38 40 [...] Lázár Zoárd előadó 350 372 Bozóky Árpád írom 177 38 40 [...]
35. Ülésnapok • 1906-53 (1906-III-236. oldal)
[...] deve­tom koji glasi ovako Szent István koronájá­nak összes országai arányosan fognak [...] a következő kiegészítést inditványozom Szent Ist­ván koronájának összes országai arányosan fog­nak [...] Ki következik Egry Béla jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház A 9 [...]
36. Ülésnapok • 1906-59 (1906-III-365. oldal)
[...] Fenyvesi Soma igazolása 43 Keeskeméthy István igazolása 43 Tóth János igazolása [...] adandó válasz bejelentése 22 Petrovics István interpellácziójára Lukács György volt miniszter [...] Miklós igazolása előadó 36 Bernát István Összeférhetlenségi itélő bizottság kisorsolása Mikszáth [...] Pető Sándor igazolása előadó 275 Bozóky Árpád Hazai ipar fejlesztése 236 [...]
37. Ülésnapok • 1906-59 (1906-III-374. oldal)
[...] Hozzászóltak Bauer Antal 56 89 Bozóky Árpád 236 Csernoch János 88 [...] Géza 160 226 Pop Os István 151 Simonyi Semadam Sándor 159 [...] József 95 169 257 Tálos István 205 207 Vildfeuer Károly 254 [...]
38. Ülésnapok • 1906-59 (1906-III-378. oldal)
[...] 348 349 350 351 352 Bozóky Árpád 351 Leitner Adolf 348 [...] által kiadott rendeletek 1 Petrovics István interpellácziójára vallás és közoktatásügyi miniszter [...]
39. Ülésnapok • 1906-66 (1906-IV-131. oldal)
[...] Nagy György írom 266 Szluha István írom 267 Farkasházy Zsigmond írom 268 Bene István írom 269 Bozóky Árpád írom 270 Visontai Soma [...]
40. Ülésnapok • 1906-76 (1906-IV-436. oldal)
[...] 63 66 69 71 Rakovszky István 67 71 72 75 76 [...] tárczák 62 Kálosi József Bene István ment ügye 66 Bozóky Árjaád ment ügye 66 Farkasházy [...] György ment ügye 66 Szluha István ment ügye 66 Visontai Soma [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind