19. oldal, 375 találat (0,315 másodperc)

Találatok

361. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-497. oldal)
[...] elnöki kijelentés 425 459 Hozzászólt Bozóky Árpád 425 Indítványok indokolás végetti [...] határnap kitűzése 453 Hozzászólt Pilisy István 330 Indítvány visszavonása előterjesztés előtt [...] 437 447 453 460 Hozzászóltak Bozóky Árpád 33 271 350 Nagy [...] 447 448 450 Hozzászóltak Bernáth István 247 Kubik Gyula előadó 94 [...]
362. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-498. oldal)
[...] féle kormány újból való kineveztetése Bozóky Árpád 366 454 440 440 [...] bank felállítá­sának kötelezettsége mellett Pilisy István indít­ványa írom 1168 453 Kormány [...] kötött szerződés felmondása 1 Interp Bozóky Árpád 440 Kossuth Lajos síremlékének [...] nyomdai munkálatoknak vasárnapokon és Szent István király napján leendő végezhetése írom [...]
363. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-499. oldal)
[...] 189 218 Ballagi Aladár 208 Bozóky Árpád 239 Csernoch János 197 [...] 231 237 241 Pop Cs István 234 Zoltán 180 Lemondás a [...] 463 Bizony Ákos 463 Bottlik István 46 á Brázay Zoltán 463 [...] 463 Steiner Ferencz 464 Szabó István zámolyi 463 Szabó Károly 463 [...]
364. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-500. oldal)
[...] 463 Navay Lajos 456 Rakovszky István 456 Lengyel küldöttség üdvözlése napirend [...] viszonyok tervbevett rendezése 1 Interp Bozóky Árpád 440 Makói törvényszék felállítása [...] névnapján tartott istentiszteletre 455 Szent István első apostoli királyunk ünnepén tartott [...] Lázár Zoárd előadó 245 Bene István írom 1157 453 458 Hozzászólt [...]
365. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-502. oldal)
502 Tárgymutató 457 Rakovszky István írom 1117 458 Hozzászólt Hédervári [...] 418 422 Moskovitz Iván 481 Bozóky Árpád 367 Nagy Ferencz 481 [...] Nemzetközi kegyelmi tanács alakítása Pilisy István indítványa írom 1205 464
366. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-503. oldal)
Népgyűlések betiltása István nagyatádi 445 Tárgymutató 1 Interp [...] visszaélések 1 Interp Pop Os István 447 Országos földadó bizottság tagjainak [...] jelentése írom 1172 Ezzel kapcsolatban Bozóky Árpád ós társainak hatá­rozati javaslata [...] György indítványa írom 1167 453 Bozóky Árpád inditv írom 1169 453 Pilisy István inditv írom 1168 453 Ósszeférhetlenségi [...]
367. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-504. oldal)
[...] népgyűlések betiltása 1 Interp Szabó István nagyatádi 445 Szabadságolások Szabó Mihály [...] Zárszámadás 448 Szent Királyi Zoltán Bozóky Árpád féle személyes ügy Szent Királyi Zoltán 286 Bozóky Árpád 286 448 Szerbia 1909 [...] viszonyok tervbevett rendezése 1 Interp Bozóky Árpád 440 Szerbiával 1908 évi [...]
368. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-506. oldal)
[...] javaslat tár­gyalásának halogatása 1 Interp Bozóky Ár­pád 453 Válság megoldásának késése [...] a ház határozatával 451 Hozzászóltak Bozóky Árpád 309 Hock János 308 [...] Polónyi Géza 311 314 Szappanos István 307 id Wekerle Sándor 306 [...] tárgyában 1 Képviselői 458 Pilisy István Többségi kormány kinevezése tárgyában 1 [...]
369. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-507. oldal)
[...] szerződés tárgyában az összkormányhoz 453 Bozóky Árpád Koronaérték iránt Ausztriával 1892 [...] a minis­terelnökhöz 440 Pop Cs István Oraviczai képviselőválasztás alkalmával elkövetett visszaélések [...] földmivelésügyi és belügyministe­rekhez 445 Szabó István nagyatádi Somogy vármegye Nemeskisfalud és [...]
370. Ülésnapok • 1906-466 (1906-XXVI-25. oldal)
[...] deczember 18 án szombaton 25 István képviselő ur 183 szavazatot Üres [...] Ezek értelmében van szerencsém Zlinszky István képviselő urat a képviselőház megválasztott [...] interpellácziókra Gr Thorotzkai Miklós jegyző Bozóky Árpád Zaj Nagy György Tessék [...] NAPLÓ 1906 1911 XXVI KÖTKT Bozóky Árpád T képviselőház Kérem méltóztassék [...]
371. Ülésnapok • 1906-466 (1906-XXVI-27. oldal)
[...] Következik Gr Thorotzkai Miklós jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T ház A ministerelnök [...] Farkasházy Zsigmond Nagyon igaz Zaj Bozóky Árpád Én nem állítom hogy [...] tegnap ki lett hallgatva Zagorácz István ur a ki nemrég még [...]
372. Ülésnapok • 1906-468 (1906-XXVI-51. oldal)
[...] 000 koronás tétel miatt Tisza István grófot vád alá akarta helyeztetni [...] tettek arra nézve hogy Tisza István gróf vád alá nem fog [...] méltóz­tassék a következő szónokot meghallgatni Bozóky Árpád képviselő ur következik szólásra Bozóky Árpád T képviselőház Halljuk A [...]
373. Ülésnapok • 1906-470 (1906-XXVI-80. oldal)
[...] Batthyány Tiva­dar 136 gr Bethlen István 142 Bizony Ákos 142 Éber [...] László 4 Derültség Rákosi Viktor Bozóky Árpád és Kovács János egy [...]
374. Ülésnapok • 1906-476 (1906-XXVI-224. oldal)
[...] sértő fel­szólalások megtorlása 1 Interp Bozóky Árpád 466 Függőben levő indítvány [...] ülésteremben 476 Háznagyválasztás 466 Zlinszky István 466 Házszabályvita a kormány Jcineveztetéséröl [...] 14 Hencz Károly 9 46 Bozóky Árpád 51 Justh Gyula 6 [...] 18 Farkasházy Zsigmond 17 Pilisy István 39 Gaal Gaston 8 Rátkay [...]
375. Ülésnapok • 1910-133 (1910-VI-379. oldal)
[...] János akkori képviselő ur és Bozóky Árpád volt képviselő ur adtak [...] Gyula Fel­kiáltások Nincs itt Haller István Felkiáltások Nincs itt Egry Béla [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind