18. oldal, 375 találat (0,292 másodperc)

Találatok

341. Ülésnapok • 1906-447 (1906-XXV-271. oldal)
[...] én szombaton 271 Pop Cs István Megilletődéssel konstatálom hogy megtörténhetett ilyesmi [...] következik Szent Királyi Zoltán jegyző Bozóky Árpád BoZÓky Árpád A legközelebbi interpellácziós napon [...]
342. Ülésnapok • 1906-448 (1906-XXV-277. oldal)
[...] a czimen kérnek átalányt Rakovszky István Halljuk a lapokat Polónyi Géza [...] és mozgás Halljuk Halljuk Rakovszky István A lapokat halljuk Elnök Csendet [...] Thorotzkai Miklós jegyző Búza Barna Bozóky Árpád Én ellene iratkoztam fel [...]
343. Ülésnapok • 1906-448 (1906-XXV-281. oldal)
[...] a kérvényeket is Zaj Rakovszky István Független közvélemény Éber Antal előadó [...] a nap Zaj Elnök csenget Bozóky Árpád Ki irta alá a [...] koronát Nagy zaj jobbfelől Rakovszky István Ki volt a szerkesztő Éber [...] előadó Fehér Dezső Zaj Rakovszky István Ki irta alá Éber Antal [...]
344. Ülésnapok • 1906-448 (1906-XXV-283. oldal)
[...] 1000 koronát Zaj és mozgás Bozóky Árpád Halljuk az egyes nyugtákat Rakovszky István Az Egyetértés és a Pesti [...] Miksa Mozgás és zaj Rakovszky István Azért szid az minket Igaz [...]
345. Ülésnapok • 1906-451 (1906-XXV-309. oldal)
[...] Élénk helyeslés Vertán Endre jegyző Bozóky Árpád Fel­kiáltások Eláll Eláll Elnök [...] leszek újból felfüggeszteni az ülést Bozóky Árpád képviselő urat illeti a szó Felkiáltások balfelöl Eláll Bozóky Árpád T képviselőház A lemon­dott [...] azért t képviselőház mivel Szappanos István elnökünk igen helyesen kifej­tette hogy [...]
346. Ülésnapok • 1906-453 (1906-XXV-325. oldal)
[...] melyekre még felelet nem adatott Bozóky Árpád 137 elintézetlen interpel­láczió van [...] nyomdai munkálatok­nak vasárnapokon és Szent István király napján leendő végezhetésének megengedése [...] igen akkor elfogadottnak jelentem ki Bozóky Árpád A házszabályokhoz kérek szót [...]
347. Ülésnapok • 1906-453 (1906-XXV-330. oldal)
[...] bizottságot küldjön ki Halljuk Halljuk Bozőky Árpád Nem hallunk semmit Zaj [...] Halljuk Raisz Aladár jegyző olvassa Bozóky Árpád a következő indítványt jegyezte [...] beleegyezni Zaj bal elöl Pilisy István Az elnök ur azon kijelentése [...] jegy­bank érdekében Nagy György Pilisy István Mezőfi Vilmos és Bozóky Árpád által bejegy­zett indítvány felvételére [...]
348. Ülésnapok • 1906-454 (1906-XXV-358. oldal)
[...] Zsigmond Beleegyeztek Csizmazia Endre jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád Én is elállók a [...] el Csizmazia Endre jegyző Pilisy István Nincs tíí Polit Mihály Polit [...]
349. Ülésnapok • 1906-458 (1906-XXV-401. oldal)
[...] és inditványkönyvek felolvasása Kérem Zlinszky István jegyző urat szíveskedjék az indít­vány és interpellácziós könyveket felolvasni Zlinszky István jegyző Van szerencsém be­jelenteni hogy [...] az interpsllácziós könyvet felolvasni Zlinszky István jegyző Az interpellácziós­könyvben a következő [...] egy interpelláczió elmaradt és pedig Bozóky Arpádnak a következő interpelláczió ja [...]
350. Ülésnapok • 1906-459 (1906-XXV-425. oldal)
[...] határozatképen jelentem ki Felkérem Zlinszky István jegyző urat szíves­kedjék a beérkezett [...] és kérvények jegy­zékét felolvasni Zlinszky István jegyző olvassa Arad vár­megye és [...] ezt elfogadni határozatképen mondom ki Bozóky Árpád képviselő ur a házszabályokhoz kíván szólni Bozóky Árpád T ház A házszabályok [...]
351. Ülésnapok • 1906-459 (1906-XXV-431. oldal)
[...] Kolosi József Kelemen Samu Koller István Korda Andor Kovács Ernő Kovács [...] Kubinyi Márton Kun Árpád Kuszka István Laehne Hugó László László Lázár [...] János gr Zichy Miklós Zlinszky István Ajtay Aladár Ábrahám Dezső Balogh [...] Aladár Barcsay Andor Benedek János Bozóky Árpád Csanak János Csépány Géza [...]
352. Ülésnapok • 1906-460 (1906-XXV-454. oldal)
[...] pedig udvarias kölcsönösségből osztjuk Rakovszky István képviselő ur felfogását az alelnöki [...] szólásra feljegyezve Vertán Endre jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T ház A balpárt [...] a melyeket Búza Barna és Bozóky Árpád t képviselőtársaim itt előadtak [...]
353. Ülésnapok • 1906-462 (1906-XXV-469. oldal)
[...] szavazatokat nyertek még gróf Bethlen István Putnoky Mór Béla Henrik Moskovitz [...] János Vázsonyi Vilmos Pető Sándor Bozóky Árpád Vlád Aurél Hodzsa Milán [...]
354. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-477. oldal)
[...] Ezenkívül a legutolsó interpellácziós napon Bozóky Árpád képviselő ur engedélyt kaipott [...] indítványok vannak beje­gyezve Dr Pilisy István Minthogy a világtörténe­lem tanúsága szerint [...]
355. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-479. oldal)
[...] Halljuk Az alelnöki állásra Rakovszky István kapott 170 szavazatot gróf Batthyány [...] szavazatot­tehát az alelnöki állásra Rakovszky István válasz­tatott meg Hosszantartó éljenzés és [...] helyeslés a szélsőbaloldalon Elnök csenget Bozóky Árpád szólásra feláll Elnök Milyen czimen kíván felszólalni képviselő ur Bozóky Árpád A házszabályok 204 ához [...]
356. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-490. oldal)
490 Névmutató Pilisy István Indítványok indokolás végetti felvételére határ­nap [...] lemondása 311 314 Pop Cs István Lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló 1898 [...] magatar­tása interp 290 300 Rakovszky István Elnökválasztás napirendre tűzése 474 Ráth [...] cz módosítása 180 Személyes ügye Bozóky Árpáddal 286 Széll Kálmán Wekerle [...]
357. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-493. oldal)
[...] Feny­ vesi Soma 456 Pilisy István ment ügve Előadó Papp Béla [...] Pál 5 36 38 Szabó István nagyatádi 16 23 Thaly László [...] 50 Andrássy Sándor gr 9 Bozóky Árpád 9 16 Búza Barna [...] 1203 458 459 460 Hozzászóltak Bozóky Árpád 454 Holló Lajos 450
358. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-494. oldal)
[...] kötött szerződés felmondása 1 Interp Bozóky Árpád 440 Aviatika terén magyar [...] 442 443 449 Hozzászóltak Bernát István 121 Hoitsy Pál előadó 34 [...]
359. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-495. oldal)
[...] 475 Nagy Ferencz 475 Rakovszky István 474 Elnökválasztás Gál Sándor Elnöki [...] 1035 447 448 450 Hozzászóltak Bozóky Árpád 250 259 Nyáry Béla [...] 455 456 463 464 Hozzászólt Bozóky Árpád 303 325 373 479 [...]
360. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-496. oldal)
[...] ház tagjainak megszámláltatása 453 Hozzászólt Bozóky Árpád 349 Ház tisztviselői neveik [...] Okolicsányi László 474 463 Csemez István Előadó Okolicsányi László 326 452 [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind