9 találat (0,299 másodperc)

Találatok

1. Irományszámok • 1869-2. A képviselők osztályszerinti névjegyzéke (1869-I-4. oldal)
[...] Béla Zichy Nándor gr Buday Sándor Mocsonyi Sándor 10 Pilisy Lajos Sümeghy Ferensz [...] Vukovics Sehő Ocskay Eudolf Dezső Szaniszló Papp József Muzslay Sándor Kürthy István Berónyi Ferencz gr [...] Mukits Ernő Nyáry Pál Csiky Sándor Csernovits Péter Henszlmann Imre
2. Irományszámok • 1869-14. Tisza Kálmán inditványa az iránt, hogy kormány kinevezésétől függő hivatalt nyertek képviselői állasukról mondjanak le • 1869-15. A képviselők betüsoros névjegyzéke (1869-I-42. oldal)
42 15 SZÁM Bujanovich Sándor Eitel Frigyes Hajdú Ignácz Buttler Sándor gr Eördögh Frigyes Halassy Gyula Buzinkay Pál Eöry Sándor Halász Boldizsár Bittó István Eötvös [...] Érkövy Adolf Hoffmann Pál Barabás Sándor Hollán Ernő Batagliarini Pál Horváth [...] Jankovics Miklós Jámbor Pál Dezső Szaniszló Grántzenstein Gusztáv Jeszenszky Lajos Dienes [...]
3. Irományszámok • 1869-637. A képviselők osztályszerinti névjegyzéke (1869-VII-2. oldal)
[...] 637 SZÁM rubány Gergely Nehrebeczky Sándor Almásy Sándor Eendeffy Árpád Szunyogh Albert Császár [...] Széli Kálmán Grázer Frigyes Bethlen Sándor gr Salamon Tódor Bánffy János [...] Sámuel gr Popovits Zsigmond Dezső Szaniszló Ernuszt Kelemen Simonyi Lajos br [...] Nándor Vay Béla br Csanády Sán­dor Boór János Mednyánszky Sándor Halassy Gyula Mihályi Péter Bömches
4. Irományszámok • 1869-1000. A képviselők osztályszerinti névjegyzéke (1869-X-2. oldal)
[...] Albert báró Kerkapoly Mór Horváth Sándor Vajda János Babes Vincze Török Sándor sopr Mariássy Béla Pétery Károly [...] Péchy Tamás Bánó József Fodróczy Sándor Horváth Péter Maller Miksa Parcsetics Sándor V osztály Pethes József Latinak [...] Vodjaner Béla Szepessy Gyula Dezső Szaniszló Sipos Orbán Ciotta János Vesselényi [...]
5. Irományszámok • 1872-568. Törvényjavaslat, az Oroszországgal 1873. évi május 21/9-ik napján kötött posta-szerződésről (1872-XI-326. oldal)
[...] Felsége minden oroszok császárja Timacheff Sán­dor főhadsegédét lovassági tábornokot belügymi­nistert a [...] tagját az orosz Szt Nevszky Sándor rend fehér sas rend II [...] rend és I osztrák Szt Szaniszló rend lovagját a dán Dannebrog [...] rend és I osztályú Szt Szaniszló rend lovagját porosz vörös sas [...]
6. Irományszámok • 1872-636. Törvényjavaslat, az Oroszországgal 1873. évi május 21/9-ik napján kötött posta-szerződésről (1872-XIII-109. oldal)
[...] Felsége minden oroszok császárja Timacheff Sán­dor főhadsegédét lovassági tábornokot belügymi­nistert a [...] tagját az orosz Szt Nevszky Sándor rend fehér sas rend II [...] rend és I osztályú Szt Szaniszló rend
7. Irományszámok • 1872-808. 1874. évi XIII. törvényczikk az Oroszorsággal 1873. évi május 20/9-ik napján kötött posta-szerződésről (1872-XIX-41. oldal)
[...] Felsége minden oroszok császárja Timacheff Sándor főhadsegédét lovassági tábornokot belügymi­nistert a [...] tagját az orosz Szt Nevszky Sándor rend fehér sas rend II [...] rend és I osztályú Szt Szaniszló rend lovagját a dán Dannebrog [...] rend és I osztályú Szt Szaniszló rend lovagját porosz vörös sas [...]
8. Irományszámok • 1875-651. Törvényjavaslat, az elzálogositott gyalui korona-uradalom visszaváltása iránt a zálogbirtokosokkal kötött egyezség tárgyában (1875-XX-129. oldal)
[...] polgármester ugy is mint Neymiszter Szaniszló jogtudor jogutóda s illetőleg a [...] Esz­terházy Ágnes grófné továbbá Buspoli Sándor Alfons Eugen Ferencz Galeazzo Louis [...]
9. Irományszámok • 1892-IX. Kimutatás azokról az állami nyugdíjasokról, a kik az 1892. évben nyugalmaztattak, továbbá azokról az özvegyekről és árvákról, a kik az emlitett évtől kezdve állami ellátást élveznek (1892-XIV-506. oldal)
[...] 489 Kuzma Vincze 468 Kuzmanovic Sándor 501 Künzl József 468 L [...] 501 Lévay Gábor 448 Lindner Sándor 448 Lita Géza 501 Liwehr [...] Oran zo Mózes 449 Orahl Sándor 489 Oszoly Ferencz 489 Örhalmi [...] János 502 Szalyovich József 502 Szaniszló József 449 Szapáry Gyula gr [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind