11 találat (0,778 másodperc)

Találatok

1. Irományszámok • 1905-3. A képviselőház tagjainak tanácskozó-osztály szerinti névjegyzéke (1905-I-8. oldal)
[...] gr Bernáth Béla 5 Bethlen István gr Comsa Miklós Craus István Csizmazia Ferencz Dörr Soma 10 [...] Zoltán Vildfeuer Károly 44 Zlinszky István Gyurgyevics Vászó Josipovich Imre Koszovacz Fridolin 4 Popovics István IX Osztály Barcsay Domokos Batthyány [...] Mihály gr 15 Kelemen Béla Kerese György Khuen Héderváry Károly gr [...]
2. Irományszámok • 1906-787. A képviselőház tagjainak tanácskozó-osztály szerinti névjegyzéke (1906-XXIII-3. oldal)
[...] Oncu Miklós Papp Elek Petrovics István 35 Posgay Miklós Rigó Lajos [...] József Szabó Kálmán 40 Szappanos István Szivák Imre Szontágh Andor Szterényi [...] gr Bolgár Ferencz 5 Bottlik István Búza Barna Dessewffy Emil gr [...] Bálint Justh György Kecsméti Ferencz Kerese György Laehne Hugó 20 id [...]
3. Irományszámok • 1905-4. Az 1905. évi márczius hó 8-án tartott ülésbenj véglegesen igazolt képviselők névjegyzéke (1905-I-10. oldal)
[...] Horváth Dezső Horváth Gyula Huszágh István Illyés Bálint Inkey József b [...] József Károlyi György gr Károlyi István gr Károlyi Mihály gr Károlyi [...] gr Kecskeméti Ferencz í Keglevich István gr Kelemen Béla Kelemen Samu Keller István Kende Péter Kerese György Khuen Héd erváry Károly [...]
4. Irományszámok • 1906-2. A képviselőház tagjainak osztály szerinti névjegyzéke (1906-I-4. oldal)
[...] Issekutz Győző 20 Juriga Nándor­Károlyi István gróf László Mihály Markbreit Gyula [...] Nyáry Béla Petrogalli Oszkár Petrovics István 30 Póchy Zsigmond Pogány Lajos Polónyi Géza Pop Cs István Posgay Miklós 35 Rakovszky Béla [...] Jenő gróf Kaufmann Géza 20 Kerese György Kovácsy Albert Kuales Godofréd [...]
5. Irományszámok • 1906-592. A képviselőház tagjainak tanácskozó-osztály szerinti névjegyzéke (1906-XVI-604. oldal)
[...] Gyula 20 Jekelfalussy Lajos Kecskeméthy István Kerese György Korda Andor Laehne Hugó [...] gr Szilassy Zoltán 40 Tálos István Thaly László Uray Imre Üchtritz [...] Beniczky Elemér Bernáth Béla Bernáth István 10 Batthyány Zsigmond gr Ciocán [...] Várady Károly Brlics Vatroszláv Cerovac István Pinterovics Antal 4 Rojö Milán [...]
6. Irományszámok • 1906-12. A képviselőház tagjainak tanácskozó-osztály szerinti névjegyzéke (1906-I-60. oldal)
[...] 12 szám Hoitsy Pál Keller István Kökónyesdy Mihály Kubinyi Márton 25 [...] Károly Beniczky Ödön 5 Bernáth István Bohus Károly Bresztyenszky Kálmán Chernél Gyula Csepreghy István 10 Dráskóczy László Emődy József [...] Géza Kálosi József Kelemen Béla Kerese György 20 Keszits Antal Kossuth [...]
7. Irományszámok • 1905-1. Királyi leirat, melylyel az 1905. évi február hó 15-ik napjára összehivott országgyülés megnyitottnak nyilváníttatik • 1905-2. A képviselőház tagjainak osztály szerinti névjegyzéke (1905-I-2. oldal)
[...] Bruckner Vilmos Oomsa Miklós Craus István 10 Csávosy Béla Dániel Gábor [...] Világhy Gyula Adamovics Béla Barlovics István Nedeljkovics Tivadar Pavics Ármin 5 [...] 15 Károlyi Sándor gr Keglevich István gr Koller Tivadar Kubinyi Márton [...] 20 Kelemen Béla Kende Péter Kerese György Kun Árpád Kovács Pál [...]
8. Irományszámok • 1906-86. Azt 1906. évi junius hó 8-án tartott ülésben véglegesen igazolt képviselők névjegyzéke (1906-VI-36. oldal)
[...] Kállay Ubul Kálosi József Károlyi István gr Kecskeméti Ferencz Kelemen Béla Kelemen Samu Keller István Kerese György Keszits Antal Kmety Károly [...] Kubinyi Márton Kun Árpád Kuszka István Krasojevic Gjorgje Kutuzovic Stevo Laehne [...]
9. Irományszámok • 1901-192. A tápéi választókerület képviselőküldési jogának felfüggeszése kérdésében kisorsolt külön biráló bizottságnak véleményes jelentése (1901-VII-241. oldal)
[...] többi nem Erre nézve Majlát István előadja hogy a nála volt [...] neki a vacsora árát Majlát István felesége ellenben azt vallja hogy [...] a választási küzdelem idején Kelemen István horgosi nyaralójában mint cseléd szolgált [...] kérdéses bort Müller József vendéglős kérése folytán hozatta attól a czégtől [...]
10. Irományszámok • 1910-780. A kereskedelemügyi m. kir. minister jelentése Szepesófalu községben az ipari munkának vasárnapi szünetelése tárgyában (1910-XXVI-393. oldal)
[...] vasár­napi munkaszünet vasárnapokon és Szt István király ünnepén felfüggesz­tetett az ipari [...] tői eltérőleg vasárnapokon és szent István király ünnepén délután 5 óráig [...] miért is a kedvezmény visszavonásának kérése részünkről jogosult Nemcsak mi tisztelettel [...]
11. (1865-III-J46. oldal)
[...] végett benyújtott kérvényére továbbá Dobozy István mint a debreczeni honvédegylet elnöke [...] határokat fedező székhelylyé változtatni indítványozó kérése Áttétettek a honvédelmi minisztériumhoz 1304 [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind