54 találat (0,297 másodperc)

Találatok

3. Irományszámok • 1865-198. Törvényjavaslat a magyar éjszak-keleti vasut kiépitése tárgyában (1865-IV-65. oldal)
[...] s k A másolat hiteléül Bozóky István s k aligazgató KÉPVH IROMÁNYOK [...]
10. Irományszámok • 1872-475. A közmunka és közlekedési- és pénzügyi ministerek együttes jelentése a keleti vasut ügyének állásáról (1872-VIII-93. oldal)
[...] m p A másolat hiteleül Bozóky István s k s h aligazgató [...] s k A másolat hiteléül Bozóky István s k s h aligazgató [...]
12. Irományszámok • 1872-475. A közmunka és közlekedési- és pénzügyi ministerek együttes jelentése a keleti vasut ügyének állásáról (1872-VIII-96. oldal)
[...] m p A másolat hiteléül Bozóky István s k s h aligazgató [...] Lónyay Menyhért pénzügyminister ur Gorove István kereskedelmi minister ur Hollán Ernő [...]
13. Irományszámok • 1872-475. A közmunka és közlekedési- és pénzügyi ministerek együttes jelentése a keleti vasut ügyének állásáról (1872-VIII-101. oldal)
[...] Mikó Imre A másolat hiteléül Bozóky s k s h aligazgató [...] Lónyay Menyhért pénzügyminister ur Gorove István földmivelés ipar és kereskedelmi minister [...]
15. Irományszámok • 1872-475. A közmunka és közlekedési- és pénzügyi ministerek együttes jelentése a keleti vasut ügyének állásáról (1872-VIII-212. oldal)
[...] s megelégedéssel veszem tudomásul Gorove István s k A másolat hiteléül Bozóky s k s h aligazgató [...]
16. Irományszámok • 1872-475. A közmunka és közlekedési- és pénzügyi ministerek együttes jelentése a keleti vasut ügyének állásáról (1872-VIII-213. oldal)
[...] eredményéről a jelentést elvárom Gorove István s k A másolat hiteléül Bozóky s k 13 i közmunka [...] jelentést jóváhagyólag tudomásul venni Gorove István s k A másolat hiteleül Bozóky s k s h aligazgató [...]
20. Irományszámok • 1872-516. Pótjelentés a keleti vasut ügyének állásáról (1872-IX-168. oldal)
[...] frt elégséges A másolat hiteléül Bozóky István s k s h aligazgató [...] s k A másolat hiíaléül Bozóky Satván s k s h [...]
22. Irományszámok • 1872-516. Pótjelentés a keleti vasut ügyének állásáról (1872-IX-172. oldal)
[...] österreichische Vereinsbank A másolat hiteléül Bozóky István s k s h aligazgató [...]
23. Irományszámok • 1872-516. Pótjelentés a keleti vasut ügyének állásáról (1872-IX-174. oldal)
[...] Marz 1873 A másolat hiteléül Bozóky István s h aligazgató C ad [...] Marz 1873 A másolat hiteléül Bozóky István s h aligazgató Sr Excellenz [...]
24. Irományszámok • 1872-516. Pótjelentés a keleti vasut ügyének állásáról (1872-IX-176. oldal)
[...] s k A másolat hiteléül Bozóky István s k s h aligazgató [...]
26. Irományszámok • 1872-516. Pótjelentés a keleti vasut ügyének állásáról (1872-IX-238. oldal)
[...] 900 frt A másolat hiteléül Bozóky István s k s h aligazgató [...]
27. Irományszámok • 1872-516. Pótjelentés a keleti vasut ügyének állásáról (1872-IX-240. oldal)
[...] s k A másolat hiteléül Bozóky István s k s h aligaggató [...]
28. Irományszámok • 1872-516. Pótjelentés a keleti vasut ügyének állásáról (1872-IX-241. oldal)
[...] m p A másolat hiteléül Bozóky István s h aligazgató KBPVH IKOMÁNT [...]
30. Irományszámok • 1878-87. Törvényjavaslat a Luiza-út megváltása tárgyában (1878-IV-130. oldal)
[...] napján P h F rdődy István gróf s k Dr Johann [...] s k A másolat hiteléül Bozóky István s h s h aligazgató [...]
31. Irományszámok • 1878-87. Törvényjavaslat a Luiza-út megváltása tárgyában (1878-IV-138. oldal)
[...] in Wien A másolat hiteléül Bozóky István s k s h aligazgató [...]
39.
[...] rágalmazás vétsége miatt följelentett dr Bozóky Árpád orsz képviselő mentelmi ügyében [...] kihágás miatt vádolt Zlinszkj 7 István orsz képviselő mentelmi üg ében [...] érhetlenségi bizottság jelentése gróf Keglevich István képviselő ellen Varságh Zoltán által [...]
40. Irományszámok • 1905-1. Királyi leirat, melylyel az 1905. évi február hó 15-ik napjára összehivott országgyülés megnyitottnak nyilváníttatik • 1905-2. A képviselőház tagjainak osztály szerinti névjegyzéke (1905-I-3. oldal)
[...] Polczner Jenő Posgay Miklós Rakovszky István Rigó Ferencz 35 Russu Siriánu [...] Andor Tallián Béla 40 Tisza István gr Vészi József Vietoris Miklós [...] Dezső b Boncza Miklós 5 Bozóky Árpád Bölöny József Burgyán Aladár [...] Dezső 30 Putnoky Mór Rudnay István Sturmán György Szabó István Szemere Huba 35 Thaly László [...]
41. Irományszámok • 1905-3. A képviselőház tagjainak tanácskozó-osztály szerinti névjegyzéke (1905-I-8. oldal)
[...] gr Bernáth Béla 5 Bethlen István gr Comsa Miklós Craus István Csizmazia Ferencz Dörr Soma 10 [...] Zoltán Vildfeuer Károly 44 Zlinszky István Gyurgyevics Vászó Josipovich Imre Koszovacz Fridolin 4 Popovics István IX Osztály Barcsay Domokos Batthyány [...] Bizony Ákos 5 Bölöny József Bozóky Árpád Blaskovics Sándor Buzáth Ferencz [...]
42. Irományszámok • 1905-4. Az 1905. évi márczius hó 8-án tartott ülésbenj véglegesen igazolt képviselők névjegyzéke (1905-I-9. oldal)
[...] Jenő Bethlen Balázs gr Bethlen István gr Bethlen Sándor gr Bittó [...] Miklós Bornemisza Lajos Botka Béla Bozóky Árpád Bölöny József Brázay Zoltán [...] Burgyán Aladár Buzáth Ferencz Barlovics István Bénák Károly Chernél Gyxúa Ciocán János Comsa Miklós Craus István Csáky Lajos gr Csányi Sándor [...]
43. Irományszámok • 1905-IX. Nyiri Sándor vezérőrnagy, teljhatalmú királyi biztos átirata, melyben arról értesít, hogy ő császári és apostoli királyi Felsége a magyar országgyűlés feloszlatását elhatározván, ennek foganatosítására őt méltóztatott teljhatalmú királyi biztossá kinevezni és kiküldeni (1905-I-110. oldal)
[...] kineveztetése mi­niszterelnökké Országgyűlés egybehivása Tisza István gróf féle kormány felmentése Ülések [...] nélkül pro­grammbeszéd tartása 16 23 Bozóky Árpád sajtó útján elkövetett nyil­vános rágalmazás és becsületsértés 43 57 Bozóky Árpád nyomtatvány útján elköve­tett rágalmazás [...] Aurél izgatás 31 41 Zlinszky István sajtórendőri kihágás 55 69 Névjegyzék [...]
44. Irományszámok • 1906-2. A képviselőház tagjainak osztály szerinti névjegyzéke (1906-I-7. oldal)
2 szám 7 Csepreghy István 10 Csitáry Béla Czibur Bertalan [...] Imre Weresmaithy Miklós 43 Zlinszky István f i Drohobeczky Juligo Lukinié [...] báró Bedőházi János Bernáth Zoltán Bozóky Árpád Buday Barna 10 Csizmazia [...] Kelemen Samu Kossuth Ferencz Kuszka István 25 Lovászy Andor Lovászy Márton [...]
45. Irományszámok • 1906-12. A képviselőház tagjainak tanácskozó-osztály szerinti névjegyzéke (1906-I-59. oldal)
[...] Géza gr Bella Mátyás Bene István 5 Bethlen István gr Bizony Ákos Bottlik István Gsányi Sándor Csizmazia Ferencz 10 [...] 5 Blahó Pál Bolgár Ferencz Bozóky Árpád Bruckner Vilmos Búza Barna [...]
46. Irományszámok • 1906-86. Azt 1906. évi junius hó 8-án tartott ülésben véglegesen igazolt képviselők névjegyzéke (1906-VI-35. oldal)
[...] Bedőházi János Bella Mátyás Bene István Benedek János Beniczky Elemér Beniczky [...] Sándor gr Bernáth Béla Bernáth István Bernáth Zoltán Berzsenyi Jenő Betegh Imre Bethlen Ádám gr Bethlen István gr Bizony Ákos Blahó Pál Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Brediceanu Coriolán [...]
47. Irományszámok
[...] jelentése becsületsértés vétsógó­veh terhelt Szluha István orsz képviselő mentelmi ügyében 454 [...] becsületsértés vétsége miatt feljelen­tett Bene István orsz képviselő mentelmi ügyében 456 [...] elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádolt Bozóky Árpád orsz képviselő mentelmi ügyében [...]
48. Irományszámok • 1906-270. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése nyomtatvány utján elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádolt Bozóky Árpád orsz. képviselő mentelmi ügyében (1906-X-457. oldal)
[...] bizottság tiszteletlel javasolja hogy Bene István orsz képviselő mentelmi joga ez [...] elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádolt Bozóky Árpád orsz képviselő mentelmi ügyében A budapesti kir Ítélőtábla Bozóky Árpád időközben megválasztott orsz képviselőt [...] mentelmi bizottság tisztelettel javasolja hogy Bozóky Árpád orsz képviselő mentelmi joga [...]
49. Irományszámok • 1906-592. A képviselőház tagjainak tanácskozó-osztály szerinti névjegyzéke (1906-XVI-602. oldal)
[...] számú bizottsági teremben Beniczky Ödön Bozóky Árpád Bródy Ernő Bruckner Vilmos [...] Tamás 25 Kálosi József Keller István Keszits Antal Kökényesdy Mihály Mihályi [...] 35 Polónyi Géza Pop Cs István Schuller Rezső Serbán Miklós Szebeny Antal 40 Szkicsák Ferenoz Szluha István Szmrecsányi György Szokoly Tamás Trauschenfels [...]
50. Irományszámok
[...] párviadal vétsége miatt vádolt Rakovszky István orsz képviselő menteimi ügyében i [...] orsz képviselő mentelmi ügyében 140 Bozóky Árpád orsz képviselő törvényjavaslata a [...] ós illetékmentességéről 1 melléklet 141 Bozóky Árpád orsz képviselő törvényjavaslata a [...] a becsületsértés vétsé­gével gyanusitott Bene István orsz képviselő mentelmi ügyében 152 [...]
51. Irományszámok • 1906-726. A könyvtári bizottság előterjesztése a könyvtárnak az 1906-1911. országgyülés I. ülésszaka alatti gyarapodásáról, használatáról és számadásairól (1906-XXII-77. oldal)
[...] 29 1907 ápr 29 Bethlen István gróf Brunswik Le traité de [...] Grünwald Az új Magyarország Bottlik István Gonnard L émigration Kivándorlási kongresszus [...] Délvidék Thirring A magyarországi kivándorlás Bozóky Árpád Pap Dénes A magyar [...]
54. Irományszámok
[...] nemzeti bank ügyében 156 Pilisy István országgyűlési képviselő indit­ványa oly többségi [...] re leendő felállítását biztositja 157 Bozóky Árpád országgyűlési képviselő indít­ványa az [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind