1071 találat (0,291 másodperc)

Találatok

1. Ülésnapok • 1931-253 (1931-XX-507. oldal)
[...] Petro­váez Gyula és társai továbbá Büchler József és társainak indítványa Amennyiben [...] ere­detit méltóztatnak elfogadni Petrováez és Büchler képviselő urak indítványát elutasított­nak jelentem [...] szöveget szemben Petrováez Gyula és Büchler József képviselő urak és társaik [...] Szólásra következik Brandt Vilmos jegyző Büchler József Büchler József T Ház Szóvá kell [...]
2. Ülésnapok • 1931-196 (1931-XVII-185. oldal)
[...] képviselőházának 196 nem szabad bántani Büchler József Olyan mint a ruha [...] volna ezzel az eljárással szemben Büch­ler József Hallatlan dolog Ilyen mé [...] munkások testvére a miniszterelnök úr Büchler József Szégyen ez a rendelet [...] társa dalmi békére ós összefogásra Büchler József Nemzeti egységre és hasonló [...]
3. Ülésnapok • 1931-93 (1931-VIII-394. oldal)
[...] történik körülöttünk Zaj Elnök csenget Büchler József Akár tetszik akár nem [...] tetszik mert nem így van Büchler József így van Még úgyabban [...] gazságot Gyilkos­ság Gazság Csendet kérek Büchler képviselő urat rendreutasítom Büchler József Itt meg­ölik az embereket [...] üldözé­séért Zajos ellenmondások jobb felől Büch­ler József Igen gyilkosságokért Karafiáth Jenő
4. Ülésnapok • 1931-253 (1931-XX-497. oldal)
[...] 2 bekezdés eredeti szövegével szem­benáll Büchler József és társai képviselő urak [...] eredeti szö­veget méltóztatnak elfogadni elesik Büchler ülése 19 SU március 20 [...] ki a határozatot és így Büchler Jó­zsef és társai képviselő urak [...] az előadó úr indítványa to­vábbá Büchler József és társai képviselő urak [...]
5. Ülésnapok • 1931-238 (1931-XIX-399. oldal)
[...] következik a mentelmi bi­zottság jelentése Büchler József képviselő úr mentelmi jogának [...] Harrach Tihamér előadó Tisztelt Képviselőház Büchler József országgyűlési képviselő a Képviselőház [...] szociáldemokrata párt választási vezetősége megbízta Büchler József országgyűlési képvi­ülése 19 If [...] akiknek felszólítására az idegenek távoztak Büchler József országgyű­lési képviselő és Eónai [...]
6. Ülésnapok • 1931-22 (1931-II-243. oldal)
[...] többet sem Elnök Csendet kérek Büchler József Nem önről beszéltem De [...] nyugodtan maradni Elnök Csendet kérek Büchler József Nem lett volna szabad [...] Szilágyi Lajos képviselő urat rendre­utasítom Büchler József és ezért pénzt fogad [...] képviselő urat másodszor is rendreutasítom Büchler József A t képviselő úr [...]
7. Ülésnapok • 1931-47 (1931-IV-192. oldal)
[...] valóban az eladók kezé­hez jutott Büchler József Ki kapta ezt az [...] utólag a vásárlás után kiderült Büchler József Grófok szanálása Magyarországon Rémregény [...] Ha rémregény akkor nem igaz Büchler József Nem igaz Most mondja [...] világon nem lehetett volna használni Büch­ler József Százezrekbe került az átalakítása [...]
8. Ülésnapok • 1931-196 (1931-XVII-184. oldal)
[...] lapok közlése szerint mellette volt Büchler József Nem vagyunk benne a [...] amelyet esetleg a rendelet sért Büchler József Valótlant mondott volna a [...] adnak 80 milliót Szé­gyen gyalázat Büchler József Kartelibárók rablóhadjárata a szegény [...] fogja jegyezni egyéb tulajdonságai mellett Büchler József Bizony De én most [...]
9. Ülésnapok • 1931-203 (1931-XVII-421. oldal)
[...] mentelmi bizottság 482 számú jelentése Büchler József képviselő úr mentelmi ügyében [...] 1932 f ü sz alatt Büchler József országgyűlési képvi­selő mentelmi jogának [...] 1932 május hó 6 napján Büchler József országgyűlési képviselő dr Kiss [...] vallották hogy a fenti kijelentéseket Büchler József országgyű­lési képviselő nem tette [...]
10. Ülésnapok • 1931-7 (1931-I-61. oldal)
[...] az urak voltak az ellenzé­kiek Büchler igen t képviselőtársam aki iga­zán [...] uraknak igen nagy he­lyeslése mellett Büchler József közbeszól Elnök Büchler képviselő urat rendreutasí­tom Tessék csendben [...] fel­lépni Folytonos zaj Csendet kérek Büchler József közbeszól Büchler képviselő urat ismételten figyel­meztetem Méltóztassék [...]
11. Ülésnapok • 1931-252 (1931-XX-489. oldal)
[...] 13 első bekezdésével szemben áll Büchler József és társainak indítványa Kérdem [...] Petro­vácz Gyula és társainak továbbá Büchler Jó­zsef és társainak törlési indítványa [...] Petrovácz Gyula és társainak továbbá Büchler József és társainak van indítványuk [...] bekezdés eredeti szövegével szemben áll Büchler József és társainak törlési indít­ványa [...]
12. Ülésnapok • 1931-253 (1931-XX-499. oldal)
[...] az előadó úr indítványa valamint Büchler József és tár­sai képviselő urak [...] az előadó úr indítványát szembeállítom Büchler képviselő úr és társai indítványával [...] következő szónok Dinich Ödön jegyző Büchler József Büchler József Nem kívánok szólni Elnök [...] következő szónok Dinich Ödön jegyző Büchler József Büchler József Nem kívánok szólni Elnök [...]
13. Ülésnapok • 1931-313 (1931-XXIV-483. oldal)
[...] számú jelentése Peyer Károly és Büchler József képvi­selő urak mentelmi ügyében [...] Ház elnökét Peyer Károly és Büchler József képvi­selő urak mentelmi jogának [...] Kép­viselőháznak hogy Peyer Károly és Büchler József országgyűlési képviselő urak mentelmi [...] 836 számii jelentésében Peyer és Büchler József országgyűlési képviselők men­telmi jogának [...]
14. Ülésnapok • 1931-183 (1931-XVI-55. oldal)
[...] a belügyminiszter az eljárást megszüntette Büchler József A csendőrügyészség Vagy a csendőrügyészség Büchler József Igen Egy szó sem [...] esetek egész tömegét hoztuk ide Büchler József A bihari eset például [...] kielégítő közigazgatást nem lehet produkálni Büchler József Ügy van Azt mondja [...]
15. Ülésnapok • 1931-77 (1931-VI-413. oldal)
[...] bánatában e vagy egyéb okból Büchler József Nagyon jó De meg [...] és odáig mennek odáig merészkednek Büchler József Tessék Berki úr ezt [...] különböző pártállások a különböző világnézetek Büchler József Szellemi fegyverekkel és nem [...] azt várni ettől a néptől Büchler József Belső hatalmaskodás és en­nek [...]
16. Ülésnapok • 1931-252 (1931-XX-478. oldal)
[...] hozzáférhetetlen ember Helyeslés a baloldalon Büchler József Az nem elég az [...] szemben áll Gál Jenő és Büchler József és társai képviselő urak [...] elméltóztatnak utasítani Gál Jenő és Büchler József és társai képviselő urak [...] el szemben Gál Jenő és Büchler József és társai képviselő urak [...]
17. Ülésnapok • 1931-252 (1931-XX-414. oldal)
[...] cím folytatólagos tárgyalása Szólásra következik Büchler József képviselő úr aki beszédének elmondására legutóbbi ülé­sünkön halasztást kapott Büchler József képviselő urat illeti a szo Büchler József T Ház Kétségtelen hogy [...] nem lehet ebédelni Csendet kérek Büchler József nem lehet elégséges ido [...]
18. Ülésnapok • 1931-15 (1931-I-395. oldal)
[...] Propper Sándor De van munka Büchler József Már egyszer meg­kérdeztem öntől [...] nincs mun­kanélküliség Éber Antal Hétszázezer Büchler József Magyarországról van szó nem Oroszországról Elnök Büchler képviselőurat kérem tessék csendben maradni Büchler József közbeszól Büchler képviselő urat rendreutasítom és ha [...] arat is kérem maradjon csendben Büchler József Hic Khodus hic s [...]
19. Ülésnapok • 1931-31 (1931-III-102. oldal)
[...] számosan üdvözlik Elnök T Képviselőház Büchler József képviselő úr a házszabályok [...] képviselő úrnak a szót megadtam Büchler József T Képviselőház Egé­szen röviden [...] Elnök Csendet kérek képviselő urak Büchler József és szóvá akarom ülése [...] Elnök Csendet kérek képviselő urak Büchler József éppen a most elnöklő [...]
20. Ülésnapok • 1931-196 (1931-XVII-183. oldal)
[...] munkásság szociális jo­gait tetemesen megcsonkították Büchler Jó­zsef A legnagyobb gyalázat Disznóság [...] pótlására társadalombiztosítás útján részükre megállapítottak Büchler Jó­zsef A leghallatlanabh jogfosztás T [...] urai egyszerűen ráparancsoltak a kormányra Büchler József Bolsevista rendelet hogy fosszon [...] itt a Kép­viselőházban sajtónkban gyűléseken Büch­ler József Huszonhat esztendős jogoktól fosz­tották [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind