54 találat (0,253 másodperc)

Találatok

1. 1941-02-18 / 40. szám
[...] Baross est 1 I Bölényt Sándorné ífagy sikerrel zajlott je szombat [...] Közgazdi ági Akadémia tanári karát vitéz dr Bíró Gyula mezőgazdasági akadémia [...] rövi debb beszédet Ezt követte Farkas István hatásos felszólalása és Adorján [...] Bálint Margit Mikola Margit J Farkas Jolán Slfiubibel Juci Komis Sáriba [...]
2. 1942-05-02 / 99. szám
[...] életében cimmel tart előadást a Farkas utcai református templom ban Mágnás [...] rolyné Egyed Lajosné Bi sztrai Farkas Im réné Finaler Sándorné özv Fodor Antalné Forgács Miklósi [...] Templomi ünnepélyt rendeznek vasár­nap a Farkas uteai református templomban A Farkas utcai református templomban má­jus 3 [...]
3. 1942-02-19 / 40. szám
[...] Varga Jenöné Bokor Agostonné dr vitéz Berde Károlyné Kádul Lajosné dr [...] Pál ué Sándor Éva Alriser Sándorné Nyirő Józsefné Lukács Béláné Kiss [...] Gri­gori Anna Lápossy Ferencné dr Farkas Béláné Toţii Katalin Dániel Gyuláné [...] Mildósné Diőssy Ernőné Székely Béláné Farkas Béláné Pap Istvánná Salamon ASajosnő [...]
4. 1942-09-11 / 205. szám
[...] Kamara elnöksége Istentisztelet a kolozsvári Farkas ut­cai templomban Pénteken szeptember li­án [...] Margit dr Gajári Ist­vánná Pogány Sándorné Csergő Györgytté Szucsigan Lajosné Füzesi [...] Tábor elnöknője Budapest szeptember 10 Vitéz Keresztes Fischer Ferencné a belügyminiszter [...] ünnepélyesen búcsúz­tatták A búcsúztatáson megjelentek vitéz Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter vitéz Kárpdthy Karailló m kir gyalogsági [...]
5. 1944-06-04 / 125. szám
KtimüJSXG 2 1944 JUNIUS 4 Vitéz Ricsoi Uiilarik Béla kormánybiztos Kolozsváron [...] Georg Fülöp Sándor Fábián János Farkas Póterné Friede Hendricb Fielich Vil­mos [...] 7 éves Grosa János Gáli Sándorné Győré Tstván Gyökér Gyula Horváth [...] Nagy László Olá Gábor Ölá Sándorné szül Bo csai Olá Lászlóné [...]
6. 1943-12-11 / 280. szám
[...] József Magyar dalok egyve­leg 4 Vitéz Pongrácz István Honvéd toborző 5 [...] dobogóján Közreműködik Tutsek Piroska ének Farkas Márta hegedű Weixelgärt ner Egon [...] könyvtárszobában Az íróval beszélget GeesÖ Sándorné 21 30 Liszt IX magyar [...] 20 45 Krisztus Pilátus előtt Farkas Zoltán előadása Munkácsy képéről 21 [...]
7. 1943-03-09 / 55. szám
[...] a római katolikus főgimnázium dísz­termében Farkas utca 2 sz H emelet [...] vagy amint ők nevezik falugyűlését Vitéz primőr pávai Vájná Viktor ny [...] után főbíróvá közfel­kiáltással továbbra Is vitéz pávai Vájná Viktort majd ugyancsak [...] közigazgatási bírósági tanácselnök dr Cseh Sándorné Rt lgazgatóné Cstky Gábor dr [...]
8. 1942-08-22 / 189. szám
[...] Nemes Jánosné Petri And­rásné Szegedi Sándorné özv Szekeres Já­Kolo s vár [...] ünneplé­sének napja is Azzá avatta vitéz nagybá­nyai Horthy Miklósné Kormányzó Urunk [...] községben ahova az alispánt elkísérte Far­kas Kálmán föszolgabiró és i ueségc [...] az egyszerű falusi em­berek leikéből Farkas Kálmánná átadta a kitüntetést Czendi [...]
9. 1942-02-04 / 27. szám
[...] közönségnek igényléseivel ezután nem a Farkas utca 4 szám alatt müködö [...] Hösök tere Ipar Jancsó János vi­téz János Zs Kakas I Kályhás [...] Andomé dr Nagy József­né Jeremiás Sándorné Venezel Ilona Pauer Ödönné Lohinszky [...] Halmay Dezsöné Lacz kovits Ernőné Vitéz Tiborné dr Vékás La jósné [...]
10. 1930-08-11 / 175. szám
[...] Beteg­séggel jár 92 Vissza kemény vitéz volt 94 Ez az igazi [...] Két egyforma mással­hangzó SMl Eetürcjtvcnyck Farkasáé Tarnól Eta Lagos 67 sz [...] Tódor Mihály Szabó Józsefné Zudor Sándorné Karácsonyi Gerö Jászai Boriska Kolozsvár [...] denféle gyümölcsöt hullottat is vesz FARKAS LAJOS ÉS FIA CÉG gyümölcs [...]
11. 1943-10-02 / 223. szám
[...] könyvtárszobában A közvetítést vezeti Gecső Sándorné 7 10 Oláh Kálmán cigányzenekara [...] Fe­renc Hunyadi induló hanglemez 2 Vitéz Béldy Alajos az Ifjúság Honvé­delmi [...] vidám műsora Irta és összeál­lította Farkas Gyula 5 üzenetek S Jakó [...] Ladiladilom 4 Pongrácz Géza Magyar vitézek 5 Széperdősi Bélái Vitéz Csatáry induló 6 Figedy Sándor [...]
12. 1943-12-05 / 276. szám
[...] 47 FUHRMANN KÉRŐM ötvös­mester Kolozsvár Farkas u 8 1 een 9 [...] ki a ko­lozsvári mentőket Persa Sándorné 37 éves asszonyt a lakásán [...] öfÖméltósága nevenapjáról 1 A kalotaszegieknek vitéz Hutiray István főhadnagy beszél Horthy dalokat verseket szavalnak Farkas utca 7 sz 2 A székely alkalmazottaknál vitéz Kun Iván tb esperes vk [...]
13. 1944-06-04 / 125. szám
[...] Eötvös Sándor 26 éves fül Farkas Miklós 38 éves seb Fodor Imréné 31 éves Farkas Sándor seb Fogarasi Ferenc 44 [...] Szatmári József 18 éves seb vitéz Szegedi Sándor 55 éves seb vitéz Szegedi Sándor 55 éves seb [...] Ferenc 29 éves seb Szellő Sándorné 52 éves seb Szilágyi István [...]
14. 1943-12-14 / 282. szám
[...] P Csiha Ernő 50 P Farkas Albert 10 P Mák János [...] Sándor 10 P özv Csiri Sándorné 50 P Kelsz Ferencné 10 [...] Halni agyi László 10 P vitéz Sólyom Fekete István dr 10 [...] finn testvérnép meghatóan áldozatos hazaszere­tetét Vitéz József Ferenc királyi herceg látogatása [...]
15. 1944-02-04 / 27. szám
[...] György volt Haj­dani virágkorát azonban Farkas Ödön igazgatása alatt érte s [...] épületében s mai hely­zetéről beszélgettünk Farkas Ferenc igazgatóval a kitűnő fiatal [...] Béláné dr Mikó Löri nczné vitéz dr Nyircdy Gézáné dr óváry [...] dr Tamási Józsefné dr Tavaszy Sándorné dr Török Imrené Vásárhelyi Jánosné [...]
16. 1941-03-08 / 56. szám
[...] János Déli rózsák keringő 3 vitéz Náray Antal Erdély induló 4 [...] és francia nyelven 23 25 Farkas Jenő cigányzenekara muzsikál Min dszenti [...] Nem tudom a boldogságom Kalmár Sándorné verse Már minálunk babám népdal [...] piros almának László Imre énekszámai vi­téz Kókav István Hiába süt a [...]
17. 1943-03-27 / 69. szám
[...] emléke­zik meg a nagy bölöni Farkas Sándor hires amerikai utazó és [...] működését Tagjai Abrudbányai Ede dr vitéz Kozma Ferenc dr felügyelő gondnokok [...] Elekes An­drásnál és dr Rácz Sándornét választották Főtitkár dr Sigmond Endréné [...] Kalmár Tiborné Ferencz Arpádné Németh Sándorné Bojár Pálné Lakatos Jánosné VIncze [...]
18. 1943-06-24 / 141. szám
[...] tagjai is Az ünnepi értekezle­ten vitéz Lukács Béla országos pártel­nök bejelentette [...] báró Bánffy Lászlóné Bcck Albertné vitéz Bojtár Jmrencné dr Bonis Györgyné [...] Domoksné dr Deák Gyuláné bisztrai Farkas Imréné Ginzery Józsefné dalnoki Gaál [...] dr Pápai Zoltánná Platsintár Lukáesné vitéz Somfav Lajosné Szentiványi Döméné Szopós Sándorné felvinczi dr Takács Zoltán­ná dr [...]
19. 1941-05-03 / 100. szám
[...] 40 Harc nagy gazdasági élettérért vitéz Guothfalvy Dorner Zoltán dr egye [...] szolgálat közleménye Felolvasás 17 30 Farkas Jenő cigányzenekara muzsikál Csepregi Gyula [...] a Nemzetközi Vá­sárból Beszél Gecső Sándorné és Lo­rn u zkv Gyula [...] Közvetítés az EMKE kávéMz ból Farkas Béla cigányzenekara muzsi­kál Kalmár Pá [...]
20. 1943-01-28 / 22. szám
[...] l Mehlschnrdt Gyula u ótla vitéz FlnombSrqvára TaftAváros legmagasabb napiáron veszek őz szarvas dámvad vaddi znő farkas róka borz vadmacska vidra nve [...] megnyitáson megjelent József királyi her­ceg vitéz nagybaezoni Nagy Vilmos honvé­delmi miniszter [...] t műtétet hajtottak végre Sütő Sándorné ko­lozsvári gyárimunkásnőn Áldozatuk rosszul lett [...]