3. oldal, 294 találat (0,294 másodperc)

Találatok

201. 1943-02-08 / 30. szám
[...] Albert Somkerék 3 dr Újhelyi Sándor Szilágvcseh 4 Barra Mihály Ákos [...] Györoy Ákost 6 v Nagy Sándor Patóháza 7 Knekt István Szaniszló 8 Winkler Antal KrasznabHtek 9 [...] borát ter­melési áron elkótyavetyélni Bodnár Sán­dor képviselő hangoztatta hogy az Érmel­lék [...] pengő értékben Kré mer Andor szaniszlói Szatmár vm gazda nyerte A [...]
202. 1943-02-08 / 30. szám
[...] a következő összeállitásban játszott Márki Szaniszló II Vass Demeter Váczi Csákány [...] árak ab raktár értendők BIÁSiNI SÁNDOR UTÓDA és FÜLÖF GÉZA nagykereskedés [...] 2 Balogh Albert 3 Kun Sándor István 4 Bartalis István 5 [...]
203. 1943-02-12 / 34. szám
[...] a városi sporttelepen megjelenni Plank Szaniszló II Vass Váczi Erdős Csákány [...] árak ah raktár értendők BIASINI SÁNDOR UTÓDA és FÜLÖP UÉZA nagykereskedés [...] vágetér A tanfolyam során Böszörményi Sándor a korszerű gyakorla­ti továbbképzés jelentőségét [...] 40 Hirek 22 10 Bura Sándor cigányzenekara régi magyar nótákat játszik [...]
204. 1943-02-15 / 36. szám
[...] következő­képpen állott ki KAC Plank Szaniszló II Vass Váczi Erdős Csákány [...] árak ab raktár értendőit BIASINI SÁNDOR UTÓDA és FŰLÖP GÉZA nagykereskedés [...]
205. 1943-02-27 / 47. szám
[...] A csa­pat a következő Márki Szaniszló II Vass Páll Szántai Csákány [...] Kcki Béla Venczel József Vita Sándor Előfizetés 1943 évre 12 P [...]
206. 1943-03-01 / 48. szám
[...] dr tinta Farkas KAC Márki Szaniszló II Vass Pál Szántay Csákány [...] A 15 percben Farkas veszélyeztet Szanisz­ló ment egy perccel később Bonyhádi [...] megy a 16 oson belül Sza­niszló habozva követi Néhány pillanat is [...] következő nyilatkozatok hangzottak el Kemenessy Sándor a Ferencváros főtitkára A csapat [...]
207. 1943-03-06 / 53. szám
[...] 6 Adorján Ödön sk Lőrincz Sándor kcr ügyvezető titkár i A [...] következő összeállítás­ban áll ki Márki Szaniszló II Váss Páll Szán­tai Csákány [...] kárpitozott bútorok sezlonok kap­hatók Fosztó Sándor kárpitos Szentegyház utca 3 F [...]
208. 1943-03-08 / 54. szám
[...] Marosi Mik­lós 2 i Máthc Sándor 2 T Katona Adolf 19 [...] 23 Pető Károly 21 Fejér Sándor 20 Fazekas Miklós 21 Koron [...] ki a pályára KAC Plank Szaniszló II Vass Páll Bonyhádi Csákány [...] Plank bevált A hátvé­dek közül Szaniszló II volt a jobbik A [...]
209. 1943-04-05 / 76. szám
[...] Patkoió í KAC P ank Szaniszló II Vas î Páll Bonyhádi [...] Agrár Ipari és Kér Jármai Sándor és Fiai Textília ke­reskedelmi rt [...] Posztó és Divat­áru Fabinyv László Sándor Hari László Komjátszegi Géza Nagy [...] Klinger Hen­rik Annii László Fekete Sándor Budapest A marosvásárhelyi kamara területén [...]
210. 1943-04-10 / 81. szám
[...] melyen a szolgalatot te jesitő Szaniszló II Szántain és Radnain kívül [...] ennek elhangzása után id Kovács Sándor ideiglenes elnök bemutatta a gyűlés [...] vezetőség megválasztására El­nöknek id Kovács Sándort társelnököknek Gy Adorján János és [...] címére szóló le­velezéseket id Kovács Sándor elnök Kolozs­vár Hitler tér íz [...]
211. 1943-04-12 / 82. szám
[...] újabb kispesti támadás követke­zett amelyet Szaniszló tisztázott A 6 perc­ben a [...] János vármegyei alispán és Vitay Sándor tanfelügyelő is Az előadássorozat eredményeként [...]
212. 1943-04-22 / 91. szám
[...] vezeti Korch Márton Marosvá­sárhely határjelzők Sándor Elemér és Mírton Péter 5 [...] következő osztályzatot adta Márki 2 Szaniszló II 2 Váss 1 Páll [...]
213. 1943-04-24 / 92. szám
[...] ki az Újpest ellen Márki Szaniszló IE Váss Páll Szántai Csákány [...] Az erdélyi ke­rület részéről Lörincz Sándor titkár a na­pokban tért vissza [...] dr Csiszá Kálmán főtitkár Örkényi Sándor egyesbirá Kemecsey István Pénztáros Török [...]
214. 1943-04-29 / 95. szám
[...] 28 án Adorján Ödön Lcrincz Sándor kér ügyvezető kér titkár Nagy [...] 28 pont KAC Márki z Szaniszló II 3 Vass 2 Páll [...] választmányi taggá pedig J ckcie Sán­dort választották meg Kacsó Tivadar megköszönte [...] Kimer Jenő le kész Unghváry Sándor szakoszt titkár és a cserkészek [...]
215. 1943-05-06 / 101. szám
[...] já­tékosai Erdély vasutas válogatottját Lőrincz Sándor csapatkapitány igy állította össze Székely [...] a következő csapat játszik Márki Szaniszló II Vass Páll Szántay Csákány [...] BETHLEN ISTVÁN Evfordu ÓTl ECKHARDT SÁNDOR A történetíró kosáry Domokos Katolicizmus [...] béke somogyi József Szerkeszti ECKHARDT SÁNDOR MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG Bud p [...]
216. 1943-05-08 / 103. szám
[...] a két csapat KAC Márki Szaniszló 11 Vass Páll Szántai Csákány [...] játékával Páll valamint a Vass Szaniszló hátvédpár jó összjátéka Rajtuk kivid [...] I góljával i A mérkőzést Sándor vezette KAC 11 Korvin 3 [...]
217. 1943-05-12 / 106. szám
[...] a követ­kező összeállításban játszik Márki Sza­niszló II Vass Tárnoki Páll Csákány [...] Fe­renc határjelzők Rónay Nándor és Sándor Elemér Délután 4 órakor Korvin [...] műszaki tanácsost Pikó János Toóth Sándor és Palcsik Sándor főmérnököket Ba­kó István mérnököt dr [...]
218. 1943-05-27 / 119. szám
[...] Zsigmond Könnyüsuly Petrucz István Abrudán Sándor Közcpsuly Kerekes Ferenc Tuzson Sán­dor Bemuttó mérkőzés Györki tréner és [...] áll ki vasárnap Budapesten Márki Szaniszló II Vass Páll Szán tay [...] Nagy érdeklő­désre tarthat számot Spóner Sándor a m kir Nemzeti Szabadkikötő [...] Csuka Zoltán Dudás Kálmán Illés Sándor Herceg János Csuka János és [...]
219. 1943-05-31 / 122. szám
[...] Magy I Junász KAC Márki Szaniszló II Váss Páll Szantay Csákány [...] Viktort vármegyei arvaszéki elnökké dr Sándor Andrást dr Viragh Károlyt és [...] vármegyei árvaszéki ülnök­ké dr Péter Sándort a besztercei íeisó járás Tellmann [...] Udvarhely várme­gye törvényhatóságához dr Tary Sán­dort vármegyei másodföjegyzővé dr Ba­kó Árpádot [...]
220. 1943-06-01 / 123. szám
[...] és a kö­vetkező percben a Szaniszló Váss kettős is feladta a [...] Viktor ifj Szele Márton Leitersdorfer Sándor Hienz Vilmos Platsintár Lukács Platsintár [...] a tanfolyam részvételi diját Jancsó Sándor számvevőségi főtanácsosnál fizethetik be Városháza [...]
221. 1943-06-07 / 127. szám
[...] 63 9 m 2 Csánvi Sándor BEAC 61 20 m 3 [...] a két csapat KAC Plank Szaniszló Vass Páll Szántai Csákány Radnai [...] során a győztes csapatból fő­képpen Szaniszló Vass Páll Radrtai Tolnai és [...]
222. 1943-06-18 / 136. szám
[...] már a játék elején megsé­rült Szaniszló II majd később Páll Béla [...] Márton Pekri u Valcz Vende Sándor Klastrom u Veress György Eíő [...] Koncz István Hidelvei u Láposi Sándor Széchenyi tér Moldován József Szentgyörgy [...] u Pulver József Munkás u Sándor János Pata u Sandrocsek István [...]
223. 1943-07-08 / 151. szám
[...] Szilágyi Gábor 1 kovásznaii lncze Sándor zsibói és Heiszviger József ţasnadi [...] szaszregerm Szűcs Bálint oklándi Váss Sándor szamosujvári Nagy Péter II tasnádi [...] delte ki j KAC Vass Szaniszló II Páll Szántai i Bonyhádi [...] Som­fai Árpád Ferenczi Kálmán Nagy Sándor Kölesei Márton Fodor János Kiss [...]
224. 1943-07-10 / 153. szám
[...] játékosokat rendelte ki KAC Márki Szaniszló II Vass Szán­tai Farkas Radnai [...] Tor­da Balázs ügyvezető titkárt Tatay Sán­dor ny titkárt és dr Kiss [...] Kovács László Horváth László Kun Sándor Páll Bertalan Bálint Mária és [...] Zilahról Nagy Béla és Vig Sándor Zsi­dóról Opris Pál Désről Dalnoki [...]
225. 1943-07-21 / 162. szám
[...] hivatali gyakornokokat gazdasági hi­vatali segédtisztié Sándor József Bodnár Im­re Király Lajos [...] Preisner Ilona 6 zékelykereszturi és Szaniszlo Irén széke ykereszturi állami polgári [...] máramarosszigeti Pop Macedón alsóbudaki Siketes Sándor ho moródujfalui Dobos Sándor érábrányi Simon József kolozsvári Elek [...] régeni Stétz Gyula alsókosáíyi Farkas Sán­dor mezőszakadáti Gozár Demeter számos tóháti [...]
226. 1943-07-27 / 167. szám
[...] mezőgazdasági bizottság paritásos elnöke Bodnár Sándor Domahidy István és Ember Géza országgyűlési képviselő Domahidy Sándor m kir gazdasági fő felügyelő [...] Nándor Szász j Ferenc Vass Sándor Simkovits János m i kir [...] falvak közül Mezőfény Kap lony Szaniszló Ombód Csengerbagos Érendréd Berend Szamosontuli [...]
227. 1943-08-04 / 174. szám
[...] Lászlót Kiimkó Ernőt és Losonczi Sándort Ezeknek az üzleteknek a polcai [...] következő összeállitásban állt ki Márki Szaniszló II Vass Páll Szán­tai Csákány [...]
228. 1943-08-17 / 185. szám
[...] irieni barátságos mérkőzésre iA Márki Szaniszló 11 Vass Páll Szán­ba y [...] Dobai Endre vizvezeték szerelő Varga Sándor tisztviselő pénztáros Csepregi Ferenc tisztviselő [...] lovag Lányi Lin i ner Sándor alezredes hadíüzemi parancsno­kot és vitéz [...]
229. 1943-08-30 / 195. szám
[...] Ra duch dr Nagy Opata Szaniszló I Egyed Balázs Komoróczi Schultz [...] ZATHURECZKY GYULA Felelés kiadó VITA SÁNDOR Gondoskodjon jegyekről ha látni akarja [...]
230. 1943-09-03 / 199. szám
[...] kezdte a já­tékot KAC Márki Szaniszló II Vass Páll Demeter Csákány [...] Ezután a KAC ból kiállt Szaniszló Páll Demeter és Váczi és [...] tekinthet meg a közön­ség Jánky Sándor intéző és Kádár Já­nos edző [...]
231. 1943-09-17 / 210. szám
[...] 13 VESZEK ócskaruhát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás király tér 12 F [...] tűzönök és papirdobozkészi tök felvétetnek Szaniszló bőrdiszmüüzem Pap utca 49 2596 [...]
232. 1943-09-18 / 211. szám
[...] F VESZEK ócskaruhát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás király tér 12 F [...] konyhák ké­szén kaphatók Bútorüzlet Fosztó Sándor Szentegyház u 3 szám F [...] tűzönök és papirdobozkészi tek felvétetnek Szaniszló bőrdiszmüüzem Pap utca 49 2596 [...]
233. 1943-09-18 / 211. szám
[...] Nagy II Peré nyi Mihályi Sándor Heim és Nemes Ebből a [...] Kolozsvár 1943 szeptember 17 Lőrincz Sándor sk Adorján Ödön sk kér [...] 5 órai kezdettel az Opatával Szaniszló I el és Kovács Bélával [...]
234. 1943-09-21 / 213. szám
[...] után kedvezményes adóval Előjegyzé­seket felveszek Szaniszló Tordai ut 2 4 Telefon [...] 13 VESZEK ócskaruhát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás király tér 12 F [...] kombinált szekrény hajlított ajtókkal Marosán Sándor müaszta los Gábor Áron utca [...]
235. 1943-09-22 / 214. szám
[...] után kedvezményes adóval Előjegyzé­seket felveszek Szaniszló Tordai ut 2 4 Teiefon [...] 13 VESZEK ócskaruhát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás király tér 12 F [...] konyhák ké­szén kaphatók Bútorüzlet Fosztó Sándor Szentegyház u 3 szám F [...]
236. 1943-09-24 / 216. szám
[...] után kedvezményes adóval Előjegyzé­seket felveszek Szaniszló Tordai ut 2 4 Telefon [...] emelet VESZEK ócskaruhát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás király tér 12 F [...] Manyi Mály Gero Pe thes Sándor Pethes Ferenc Előadások kezdete 4 [...]
237. 1943-09-25 / 217. szám
[...] legolcsóbban és legjobb kivitelben Veszprémi Sándor szücsmestérnél Bástya utca 4 udvarban [...] után kedvezményes adóval Előjegyzé­seket felveszek Szaniszló Tordai ut 2 4 Telefon [...] VESZEK óc karuhát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás király tér 12 F [...] konyhák ké­szen kaphatók Bútorüzlet Fosztó Sándor Szentegyház u 3 szám F [...]
238. 1943-10-01 / 222. szám
[...] Zoltán edző ezúton értesiti Már­ki Szaniszló Vass Páll Szántay Csá­kány Bozó [...] Korvin csapatával játszott edző­mérkőzést Kinizsi Sándor edző vezetése mellett Az együttes [...] országos sportigazgatói a és Szepesi Szaniszló a budapesti alszövetség társelnöke szövet­ségi [...]
239. 1943-10-02 / 223. szám
[...] Ennek során intéz Kerne nessy Sándor a Ferencváros főtitkára a következő [...] rápénzekkel megszépítette a játékost Kultsár Sándor egyesbiró az elnökség­hez fordult a [...] Koppány Kecskés Bandik KAC Márki Szaniszló II Vas Páll Szántay Csákány [...] tiszteletlen magatartásáért két hét­re Felföldi Sándor sportszerűtlen maga­tartásáért három hónapra Kertész [...]
240. 1943-10-04 / 224. szám
[...] a két csapat KAC Márki Szaniszló II Vass Páll Szántai Csákány [...] Gáspár Já­nos Fekete Mihály Sarkadi Sándor Tarr Ida Balázsi Sándor Dobos László Horváth Miklós Gódi [...] elnök mondott köszönetét majd Visky Sándor alelnök Weress Béla Vaskó Sán­dor és Kurier János hozzászólása után [...]
241. 1943-10-15 / 233. szám
[...] két összekötője Opata Zoltán és Szaniszló János lenne A Húsosok ellen [...] József Maros vásárhely Márton Péter Sándor Ele­mér Délután 3 órakor KAC [...]
242. 1943-10-21 / 238. szám
[...] ELLENZÉK 7 SPORT Farkas Csákány Szaniszló Váezi sérültek sí legnagyobb nehézséget [...] edzésről hiányzott még Farkas Csákány Szaniszló és Váczi sérülése miatt de a tegnapi edzésen már megjelent Szaniszló is és Farkas is Annál [...] csapat A Bástya mely Kinizsi Sándor edző és Boldis László szaktanácsadó [...]
243. 1943-10-22 / 239. szám
[...] tartott me­lyen különösen az Opata Szaniszló I Kovács Béla hármas játszott [...] fél 3 órakor BSTE DMÁV Sándor Elemér Kolozsvár 1943 október 21 [...]
244. 1943-10-23 / 240. szám
[...] jelölte ki Opata edző Márki Szaniszló II Vass Páll Szántai Farkas [...] Sütő György intéző és Kinizsi Sándor ifjúsági kapitány felhív­ja az alábbi [...]
245. 1943-10-29 / 245. szám
[...] a következőképpen áll fel Márki Szaniszló II Vass PáU Szántai Csákány [...] dr játszik A Bástya Kinizsi Sándor vezetésével edzett Ellenfele a második [...] 13 Kádár Ferenc 14 Krebs Sándor 15 Bornemisza Lajos 16 Ifj [...] órakor KKASE II Korvin II Sándor Elymér Kobóri Lajos és Jakab [...]
246. 1943-11-05 / 250. szám
[...] osztályozás a kö­vetkező Márki 1 Szaniszló II 2 Vass 2 Páll [...] kolozsvári vasutas csapat előkészü­leteiről Nagy Sándor szakosztályvezető a következőket mondotta Minden [...] István Rónay Nán­dor és Nagy Sándor Bástya pálya dél­előtt 11 órakor [...] órakor Beth­leni STE KAC II Sándor Elemér Kolozsvár 1943 november 4 [...]
247. 1943-11-11 / 255. szám
[...] 3201 VESZEK ócskaruhát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás király tér 12 F [...] meg rakta j ramat Wolff Sándor asztalosmester lakbe rendező F j [...] legolcsóbban és legjobb kivitelben Veszprémi Sándor szücsmesternél Bástya utca 1 4 [...] PÁLINKAFŐZÉS kedvezményesen még mindig folyik Szaniszló János Fay utca 1 főzdéjében [...]
248. 1943-11-12 / 256. szám
[...] kedvezmény esen még mindig folyik Szaniszló János Fay utca i fő [...] M W motorkerék­pár eladó Berrkő Sándor Kossuth Lajos utca 7 szám [...]
249. 1943-11-13 / 257. szám
[...] 4 sz Udvarban óvár Veszprémi Sándor szűcsmesternél Szőrmék nagy választékban Kádiójaritások [...] perkor A protestáns naptár szerint Szaniszlo a rom karh naptár szerint Konst Szaniszlo az uj görög naptár szerint [...] túlerővel szemben Társadalmi események Aegh Sándor hegedű estje Mátyás király Diákház [...]
250. 1943-11-13 / 257. szám
[...] PÁLINKAFŐZÉS kedvezményesen még mindig folyik Szaniszló János Fay utca 1 íőzdéjében [...] okvetlen tekintse meg raktá­ramat Wolff Sándor asztalosmester lakbe­rendező F SZŐRMEBUNDÁK bolerók [...] legolcsóbban és legjobb kivitelben Veszprémi Sándor szücsmesrernél Bástya utca 4 udvarban [...] címzendők VESZEK ócskaruhát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás kirájy tér rz p [...]
251. 1943-11-13 / 257. szám
[...] ki egymás ellen KAC Márki Szaniszló II Vas Rad­nai Szántai Páll [...] miniszter képvi­seletében dr Konkoly Thege Sándor föld­művelésügyi államtitkár vett részt mig [...] ellátó üzem jelen­tőségére Konkolv Thege Sándor földművelésügyi államtitkár hosszabb beszédben köszöne­tét [...]
252. 1943-11-16 / 259. szám
[...] PÁLINKAFŐZÉS kedvezményesen még mindig folyik Szaniszló János Fay utca 1 főzdéjében [...] levő BMW motorkerékpár el­adó Benkő Sándor Kossuth Lajos u 7 sz­ [...] 3211 VESZEK ócskaruhát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás király tér 12 F [...] népdal magyar zene címen Veress Sándor előadása EMKE előadássorozata Mátyás Diákház [...]
253. 1943-11-17 / 260. szám
[...] PÁLINKAFŐZÉS kedvezményesen meg mindig folyik Szaniszló János Fay utca x főzdéjeben [...] legolcsóbban és legjobb kivitelben Veszprémi Sándor szücsmesternél Bástya utca 4 udvarban [...] F VESZEK ócskaruhát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás király tér 11 P [...] márványosz­loppal kártyaasztal Déli órákban Hegedűs Sándor utca íj 03875 ALKALMAZÁS KERESEK [...]
254. 1943-11-18 / 261. szám
[...] PÁLINKAFŐZÉS kedvezménvesen még mindig folyik Szaniszló János Fay utca 1 főzdéjében [...] legolcsóbban és legjobb kivitelben Veszprémi Sándor szücsmesternél Bástya utca 4 udvarban [...] pj VESZEK ócskaruhát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás király tér 12 F [...] a zilahi Egésáségházból vezeti Budinszky Sándor 16 20 A modern zene [...]
255. 1943-11-18 / 261. szám
[...] össze a vezető­ség Márki 2 Szaniszló 2 Vass 2 Radnai 1 [...] Tőkés József Erdélyi Andor Orbán Sán­dor és Horváth Tibor A csapat [...]
256. 1943-11-19 / 262. szám
[...] 901 VESZEK ócskarühát fehérneműt Rácz Sán­dor Mátyás király tér ti F [...] u fél 6 kor Unghváry Sándor A ma­gyar népi gondolatról avasában [...] PÁLINKAFŐZÉS kedvezményesen még mindig folyik Szaniszló János Fáy utca i főzdéjében [...]
257. 1943-11-19 / 262. szám
[...] következő ösz szeállitásban játszik Márki Szaniszló II Va ss Páll Szántai [...] 9 órakor KMÁV II DMÂV Sándor Elemér Galló István dél­után 2 [...] gyorssal érkezik meg Kolozsvárra Kolossi Sándor vidéki előadó vezetésével A vasárnap [...] Richard dr törvényszéki tanácselnök Csöregi Sándort egyévi börtönre és 4 évi [...]
258. 1943-11-20 / 263. szám
[...] legolcsóbban és legjobb kivitelben Veszprémi Sándor szücsmesternél Bástya utca 4 udvarban [...] PÁLINKAFŐZÉS kedvezményesen még mindig folyik Szaniszló János Fay utca 1 főzdéjében [...] zsoboki már­ványoszloppal Déli órákban Hegedűs Sán­dor 13 03927 KISEBB nagyobb szőnyegek [...] venne okvetlen tekintse meg Wolíí Sándor asztalosmester lakberendező bútorraktár t Deák [...]
259. 1943-11-23 / 265. szám
[...] KÉKI BÉLA VENCZEL JÓZSEF VITA SÁNDOR Előfizetés egy évre 20 P [...] a dicséretet érdemeltek között van Szaniszló Szántay és Váczi Kolozsvári játékvezetők [...] a KOE országos elnöke és Sándor Béla dr a KOE főtitkára [...]
260. 1943-12-07 / 277. szám
[...] református egy­házközség az elhunyt Mattá Sándor esperes örökébe a kolozs t [...] Hazát mindhalá ig Vitéz Magyarossy Sándor altá­bornagy a Kormányzó Úr képviselete [...] ki a Gamma ellen Márki Szaniszló II Vass Bokor Szán tay [...]
261. 1943-12-11 / 280. szám
[...] a következő összeállításban játszik Márki Szaniszló 11 Vass PálZ Szántai Csákány [...] többi vállalatok tekintetében pe MÓNUS SÁNDOR a KEAC kiváló vi t [...] retor máíus püspök és Raffay Sándor dr evan­gélikus püspök A gazdag [...] üdvözölte a vendégeket Utána Ungbváry Sándor a kolozsvári Tár­sadalmi Együttműködés ügyvezetője [...]
262. 1943-12-15 / 283. szám
[...] Beke Kovács IV Csákány Orosza Szaniszló II Vess és Tolnai játékosokat [...] Boros György Fenyvesi Gyula Hunyadi Sándor Klener Antal 25 pengőst Hunyadi Sándor Hunyadi Sân dor 30 pengőst [...] 50 pengőst Csernovitz Mór Csengeri Sán­dor Gotlieb Antal Máthé József Nagy Sán­dor Oityán János Szűcs Antal Vitán [...]
263. 1943-12-16 / 284. szám
[...] szereplésének titkával A lap munkatársa Szaniszló Jánossal a csapatnak a fővárosban [...] a kérdést a lap munkatársa Sza­niszló Jánosnak aki a következőkben vá­laszolt [...] jó szereplésének fejezte be nyilatkozatát Szaniszló János mint a szív és [...] Kurt Hajdú Anna előad Tompa Sándor székely anekdotá­kat mond Kishonty József [...]
264. 1943-12-18 / 286. szám
[...] Balint ALSZEGHY ZSOLT Szerkeszti ECKHARDT SÁNDOR MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG ISuOapest V [...] élre A KAC játékosai közül Szaniszló II kétszer Radnai kétszer Szántay [...] IV Bokor Ä e rckes Szaniszló II Legnagyobb meglepetés Szaniszló II szélső játéka amely ritka [...] énekes­nője Egry Mária előadómiivésznő Dallas Sándor Dövényi Nagy I Mjos írók [...]
265. 1943-12-20 / 287. szám
[...] A rníisoi egyes számait Fekete Sándor konferálta A labdaruggószakosztály szombatesti mű­sora [...] Farkas Kovács IV Bokor Váczi Szaniszló II CsAK Veres Durst Uhrin [...] KAC támadásával indul a játék Sza­niszló II jó beadását a belsők [...] gólhelyzet nyílik Farkas keresztlabdáját azonban Szaniszló 11 a kifutó Veres vtel­lett [...]
266. 1943-12-23 / 290. szám
[...] őszi idény legjobb kapuvédője Márki Sándor volt a KAC jeles játékosa [...] szerepel de ugyanúgy beke­rülhetett volna Szaniszló Ti Szántai és Tolnai is [...] követ­kező osztályzatot kapta Márki 2 Sza­niszló 2 Vass 2 5 Páll [...] nyerte meg Kröbl Lajos Varga Sándor Néb István Sze kernyés Gerő [...]
267. 1943-12-24 / 291. szám
[...] Adorján Ödön elnök és Lőrincz Sándor főtitkár képviselték A megtérített fehér [...] sikereket kí­vánva A csapat nevében Szaniszló Já­nos intéző szólalt fel aki [...]
268. 1944-01-12 / 8. szám
[...] kö­vetkező játékosokat rendelte ki Márki Szaniszló Vass Páll Csákány Farkas Kovács [...] Fegyveressi Árpád jégmiester és Juhász Sándor élő munkás által elkészített jégpályát [...]
269. 1944-02-01 / 25. szám
[...] szkv Árkossy Lajos tizedes Czobor Sándor Kasza Ferenc Dimény Fetv enc őrvezetők Deák József Zility Sándor Ti­sza János Dénes István Nagy [...] József Láng Tibor és Farkas Sándor honvédek Továbbá dr Biró Lajos [...] az öltözőben jelenjenek meg Márki Szaniszló II Vass Demeter Páll Csákány [...]
270. 1944-02-04 / 27. szám
[...] az özvegy­asszony alkalmazottai voltak Dukát Sándor 29 éves szobafestősegéd és felesége [...] szentesi polgármestert Az öregur a Szaniszló utcában sétálgatott s közben meg­tetszett [...]
271. 1944-02-07 / 29. szám
[...] ki a pályára KAC Márki Szaniszló II Vass Páll Szántai Csákány [...] le a pá lvá n Szaniszló II szabadrúgásnak állott neki de [...] Kun Mihály Számvizsgálók Juhász Róbert Sándor László és Kocka György A [...]
272. 1944-02-21 / 41. szám
[...] következő összeállítás­ban játszott KAC Márki Szaniszló II Bonyhádi Páll Szántai Csákány [...] percben a KAC ér­te el Szaniszló Kovács Füstös összjá ték után [...] igazolta hírnevét A KAC ból Sza­niszló Páll Radnai és Farkas játéka [...] nagy versengés várható Az Androvits Sándor tiszteletdijáért folyó versenyt az első [...]
273. 1944-02-23 / 43. szám
[...] ját­szott jó formában és Szűcs Sándor a szolnokiak középhátvédje A szolnoki [...] a sérült Tolnai helyett esetleg Szaniszló II játszik a jobbhátvéd Páll [...] tya hölgyversenyzői közül 1 Varga Sán­dorrá 41 06 mp alatt A [...] városi sporttelepen jelenjeinek meg Marki Szaniszló II Vass Páll De­meter Csákány [...]
274. 1944-02-26 / 46. szám
[...] össze állításban ját­szik KAC Márki Szaniszló 11 Vass Páll Szántai Csákány [...] Ferenc 136 72 208 Lehoczky Sán­dor 117 63 180 Sárossy Árpád [...]
275. 1944-03-11 / 58. szám
[...] ki a vasárnapi mérkőzésre Márki Szaniszló II Vass Páll Szántai Csákány [...] MIKLÓS Uj könyvek Szerkeszti ECKHARDT SÁNDOR BORSODY ISTVÁN TÖRÖK ÁRPÁD KOVÁCS [...]
276. 1944-03-14 / 60. szám
[...] 3 órára a sporttelepen Márki Szaniszló II Vass Bokor Szántai Csákány [...] Reimann Árpádok és Androvits j Sándorok úgy bizonyára nálunk is még [...]
277. 1944-03-20 / 64. szám
[...] fel a küzdelmet KAC Márki Szaniszló Vass Radnai Szántai Csákány Farkas [...] tudományos ülését melynek vendégelőadója Wolsky Sándor egye temi magántanár a tihanyi [...]
278. 1944-03-21 / 65. szám
[...] mozognak A hátsó vonalban pedig Szaniszló Szántai és Vass remekelnek Márki [...] 100 Varga János 500 Csorba Sándor 500 Origin Jánosné 300 Gális [...]
279. 1944-04-11 / 80. szám
[...] országos főtitkár dr Kibédi Varga Sándor egyetemi tanár kormány főtanácsos is [...] fenyegető veszedelme ellen Kibédi Varga Sándor értékes és a jelenlegi helyzetet [...] Zsengellér Vincze KA C Márki Szaniszló II Vass Bokor Bonyhádi Csákány [...] 3 1 Szünetben Opata edző Szaniszló II 1 vette kezelés alá [...]
280. 1944-04-12 / 81. szám
[...] ne gyedórát azonban nem bírta Szaniszló és Vass nagy szorgalommal látta [...] u ca sarkán megtámadta KcS Sándor 26 éves Kert utcai lakost [...]
281. 1944-04-15 / 84. szám
[...] BVSC elleni mérkőzésére Neszt Nagy Sán­dor Szerémi Pünkösti Szalóki Illyés Nagy [...] Elektromos elleni mér­kőzésre i Márki Szaniszló II Vass Radnai Páll Bokor [...] kez­dődő mérkőzést a budapesti Harangozó Sándor vezeti le A Bástya nálvár [...]
282. 1944-04-19 / 87. szám
[...] Szervezet élőadása Bevezetőt mond Barta Sándor tanár fötizedes Jegyeket a pénz­tár [...] kö­vetkező keretből Baranyai Illyés Bereczki Szaniszló II Nobel Páll Bokor Radnai [...]
283. 1944-05-10 / 105. szám
[...] és azok telje­sen csődöt mondottak Szaniszló II sérült volt nem tudta [...] 18 idő­vel Józsa Ferenc Kondor Sándor Fá­bián Ferenc Weber János Menegot [...] Mártonffy Gyula szűcs 150 Molnár Sándor 10 Ó pengő adománnyal szerepelnek [...]
284. 1944-05-26 / 118. szám
[...] Opa a edző kéri Márki Szaniszló Vass Radnai Páll Csákány Farkas [...] vet e azt tudomásul Lő­rinci Sándor MLSz kerületi főtitkár azonnal felhivta [...] Ítélte Az ügyben szereplő Pataki Sándor r ét egyhavi Győrfi Istvánt [...]
285. 1944-05-27 / 119. szám
[...] a következő­képpen áll fel Márki Szaniszló 1 L Vass Radnai Páll [...] Kassa Nagy Ernőt Marosvásár­hely Orosz Sándort Szeged Paulám Károlyt Kolozsvár Liszka [...]
286. 1944-05-31 / 121. szám
[...] József BHTSE 220 2 Kiss Sándor BHT SE 213 3 Banka [...] Molnár Vil­mos KHOTIS 2 Kiss Sándor HTSE 3 Banka István HTSE [...] Lenkay Géza KEAC 305 3 Sándor István KHOTIS 328 Hadipisztoly csapat [...] KAC ból a megdicsértek között Szaniszló II Páll Csákány Kovács IV [...]
287. 1944-06-07 / 127. szám
[...] KiMTE a Korvin együttesével mér­kőzik Sándor Elemér vezetésével 15 óra­kor pedig [...] játékosokhoz Opata edző felhívja Márki Szaniszló II Vass Radnai Páll Csákány [...]
288. 1944-06-09 / 128. szám
[...] a két csapot KAC Márki Szaniszló II Vasts j Radnai Páll [...] 2 9 Városi kispálya vezette Sándor A munkáscsaípar állandó kemény sok [...] határjelzők Harasz tQsi Jenő és Sándor Elemér A két NiB II [...] mellé ment hasonló sors érte Szaniszló szabadrúgását is A 15 percben [...]
289. 1944-06-14 / 132. szám
[...] a haj dani nagy csatár Szaniszló János lőtt is nagyokat kapu [...] pont in korcsoport 1 Su­gár Sándor Nagyváradi 249 pont 2 Or­bán Sándor Nagyvára I 249 pont 3 [...]
290. 1944-06-28 / 144. szám
[...] khaki tiszti csizmanadrág eladó Benkö Sándor Kossuth Lajos utca 7 02085 [...] haj­dani nagy ágyuk Kutik Opaţa Szaniszló I Kovács Béla Dobav Kinizsi [...]
291. 1944-07-24 / 165. szám
[...] dol­gozna katonai bevonulásom miatf Megkeresé­seket Sándor Aurél Csákigorbú Szilágymegye Ugyanezen cimre [...] végett Gy 1626 KIFUTÓFIUT felvesz Szániszló cég Wesse­lényi Miklós utca 9 [...] takarítónőt keres Szieszta szálloda Hegedűs Sándor u 6 02468 KERESKEDELMI agilis [...]
292. 1944-07-28 / 169. szám
[...] piros fehérek gárdája Márki Váss Szaniszló II Radnai Páll Csákány Farkas [...] Babolcsai játékosok Opata Zoltán és Szaniszló János intéző ve­zetésével ma délután [...] csütörtöki iárgi a lásán Mólos Sándor napszámost elsötétítés ideje alalt elkövetett [...]
293. 1944-08-23 / 190. szám
[...] ngtos egyesbiró é LÁir ncz Sándor íötivliaair mod végeztek a XVI [...] Szabó Ödön Szabó B Petrán Sándor Rövidesen kiosztásra kerülnek a Szent [...] nagy fekete bőr buksza Kxss Sándor névre szóló igazolványokkal Becsületes megtalálót [...] 1107 MUNKÁS és tűzönöket felvesz Szaniszló Jó­zsef Wrönd és bőrdíszmű üzem [...]
294. 1944-08-28 / 194. szám
[...] utcai tized Központi kiküldött Kovács Sándor mii helyve etö negyedvezető fötizedesh Márki Sándor u 1 sz alatt d [...] Kolozsvári testvérek Marliii Lajos Márki Sándor és Szinvei Merse utcai tized [...] 03058 MUNKÁS és tűzönöket felvess Szaniszló József bőrönd és bördisz müüz [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind