121 találat (0,262 másodperc)

Találatok

1. 1940-10-17 / 239. szám
[...] 93 VÍZVEZETÉK villanyszerelő gyermekteiei házmestert kerese Rákó zi ut 14 973 [...] szerepeit dr Palló Imre ÍMczkó István Gyurkovics Márta Sándor Mária és [...] Rózsi Lend vay Andor Laczó István és Vitéz Tibor éneklik A [...]
2. 1941-05-28 / 121. szám
[...] Antal Gyergyóalfa u Máty ás István Ud­vari Kozmás id Mihály István Csikkarc falva Navák Béla Gyergyószentmiklós [...] képviselő tagozati elnök Árkos Földi István tanár Kézdivásárhely Séra István EMGE felügyelő Sepsiszentgyörgy dr Po [...] dr Fábián László Bárót Vailovics István ipartestületi elnök Bárót Bogdán István Bárót Páll Ferenc malom­tulajdonos Szentiványlaborfalva [...]
3. 1940-04-18 / 89. szám
[...] Soós András Kiss Dénes Ka­tona István Rá may Tibor Végh László [...] Bihari Gyula Lindenfeld Sándor Istváuffy István Kertész Ferenc Schweitzer Anna Vi­rányi [...] regényének érdekes meséje K Ö Kérésére közlöm hogy beküldött megfejtése egészen [...] 10 Demeter Pál 10 Daczó István 10 ifj Daczó István 10 Kovács Imre 10 Bartis [...]
4. 1939-04-13 / 84. szám
[...] fctesége Gonn 3 x s István és felesé­ge iliderii lum és [...] György és felesége dr Hegedűs István özv Latóntos I ú zilósA [...] Gáspár Miliááy és felesége Király Ist­ván Asztalos JOrzsébet Gál Ferenc és [...] legér­dekesebb a belga szövetség szerény kérése A belgák Brüsszeliben revanssaJ tartoznak [...]
5. 1943-06-16 / 134. szám
[...] ülésén u kormányzó kép­viseletében Fáy István dr m kir titkos tanácsos [...] Ur legmagasabb személyének képviselő­jét Fáy István dr államtitkárt a köz­gyűlésre hivja [...] tudásuk niások fölé étnél Fáy István dr államtitkár után az egyetem [...] kormány zói képviselő elé terjesztett kérése után j felolvasta doktori értekezését [...]
6. 1937-10-21 / 243. szám
[...] Erényi Bös­ke Fényes Alice Nagy István Tóth Elek Tompa Sándor Csóka [...] G 1783 FŐTÉREN vagy közelében kerese k 1 2 nagy termet [...]
7. 1941-11-07 / 255. szám
[...] Nemzeti Munkához pontba és Balogh István dr ügyvéd dk nöklete alatt [...] 41 a maros vásárhelyi munkásság kérésé A főispán közben elhalálozott és [...] Fe kérjük a nyerteseket Lázár István Pe tőfiutea 20 DebreeeEii Albert [...] Dániel Uebhardt Alfréd Ta más István II Szalkay István Kubaszek lm re Molnár Ferenc [...]
8. 1942-04-16 / 85. szám
[...] gazdálkodó Simon György Szász Simon István Csutka és Fem kete György [...] költözött A város dr Sáry István ügyvédeit hsíós biztossá és ügygondnokká [...] előtt lefolytatott járásbíróság tárgyaláson Gyary István dr budapesti ügyvéd pergátló kifogás [...] helyet adott az ügyvéd azon kérésé aek hogy védelmét írásiban adhassa [...]
9. 1943-05-01 / 97. szám • 1943-05-03 / 98. szám
[...] Jó­zsef felsőházi tag vitéz Szász István EMGE igazgató Antal Dániel EMGE [...] gróf Bethlen Balázs vi­téz Zsigmond István gazdasági főfelügye­lő Szánthó Géza állattenyésztési [...] Bukovinából haza­telepített székelyeknek az a kérése hogy az uj állomás neve [...] etikai előadás amit Kovács J Ist­ván tartott a házasság és család [...]
10. 1943-05-14 / 108. szám
[...] 01583 ELADÓ egy jégszekrény Szent István ut 14 Gidalinál 01568 ÉGY [...] urca 7 JÓKARBAN levő harmóniumert kerese Benedek Gyula F I K [...]
11. 1941-09-06 / 204. szám
[...] a kon tingens felemelése iránti kérése illetékes helyen indokoltsága miatt kellő [...] éuek és szeutbeszéd a Szent István bazilikából A szentbeszédet mi­se közben [...] 30 Székesfővárosi Zenekar Vezényel Bertha István 1 Rádió krónika E mcndja [...] ről A közvetítést Balatoníuredről Pluhár István vezeti 10 35 Tánclemezek 11 [...]
12. 1942-04-24 / 92. szám
[...] 4 ura kor a Szent Istvan uli református iskolában a kolozsvári [...] tesznek hitet Egy szegény asszony kérése Szegény mun ásasszony kereste fel [...] fogják feldolgozni és értékesítem KISS ISTVÁN EGYETEMI TANÁR ELŐ­ADÁSA A SZÉKELYFÖLDRŐL [...] pénzbüntetésre Ítélte a törvényszék Táncza Ist­vánná Horthy Miklós uti füszerkereskedőt aki [...]
13. 1941-04-30 / 98. szám
[...] emlékezetére Az ünnepségek keretében Fiedler István püspök Sik Sándor papkultő egyetemi [...] a dohány­gyári munkásnők segély iránti kérése nagv részben elintézést nyert Segélyt [...] Biró Gerge yné özv Király István­ná Martinovics Istvánná segélyiránti kérésé elutasították mert a törvény által [...] András László Szerváciusz Jenő Moldován István Tdlas Julia Kós András Kudelász [...]
14. 1942-02-13 / 35. szám
[...] kis szerepében jó volt Sónhy István Szabados Árpád rendezése és legfőként [...] renumeráriáját 4 1 örvényszék a kerese et elutasítót la A Kúria [...]
15. 1935-02-24 / 46. szám
[...] a református egyház elöl­járóságának minden kérése dacára a magyar szekciót beszüntették [...] diák segélyezés céljaira Clujról Vicsay István 100 Mendl Jakab 100 özv [...] Keszey Albert 60 dr Somcdy István 50 Tírsche Miklós 30 dr Sulyok István 50 Gilovits Ferenc 200 Puk [...]
16. 1938-09-30 / 222. szám
[...] eset eg eladó Dánie kályhát kerese k G 22 4 EGY [...] ndelön k banknak Értekezni Nagy István Str Dragalina 74 Ko 511 [...]
17. 1943-08-02 / 172. szám
[...] Az MLSz a kolozs­vári egyesületek kérése ügyében a hét fo­lyamán fog [...] mig a védelemben Návay Neszt István a BVSC volt kapuvédője erősítené [...] 15 én az elő­döntőket Szent István napjai augusztus hó 2 c [...] 22 én játsszák le Pluhár István előadásával fejeződött be a labdarugó [...]
18. 1944-05-27 / 119. szám
[...] szerdán 5 órakor RIGOLFTTO Laczó István a m kir Operaház tagjának [...] A GÁTON MÁTYÁS DR KOVÁCS ISTVÁN RÁKÓCZI A TIGRISEK URA RÁDIÓMŰSOR [...] a Pünkösd sportjáról Beszél Pluhár István és Legenyei József dr 18 [...] hó 25 03534 Perfekt gépirónöt kérésé jun elsejére Ajánlatokat fizetési gény [...]
19. 1942-04-27 / 94. szám
[...] báró Bánffv Dániel és Antal István dr miniszterek gróf Teleki Béla [...] Dániel földmüvéliésügyi e ln l István nemzetvédelmi propagandaiigyi miniszter Palaky kikor [...] Incze Péter mirrisziteri taná­csos Hacfflrr István miniszteri oszlálytaná esős Királdi íkos [...] kolozsvári főiskolai hallgatóknak ugyanaz a kérése mint az ország többi egye­temi [...]
20. 1936-08-20 / 191. szám
[...] felvételi vizsgára és részletes felvilágosítások kérése már mostantól kezdve az intézet [...] városunk is erősen ké­szülődik Szent István ünnepének és Kos­suth Lajos névnapjának [...] stb segítségével állított össze Hege­dűs István dr egyetemi tanár Pestre köl­tözik [...] előbb kötött Montevideoban házassá­got Benedek Istvánt kit városunkban is szeretettel vettek [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind