6 találat (0,277 másodperc)

Találatok

1. 1937-02-21 / 43. szám
[...] II Lírai költészet 1 Halász István Megfejtésül elegendő a vízszintes i [...] Keller Sándor Fekete Lajos Pász­tor István Andrásofszky Géza Fábián Ist­ván Somogyi András Kovács Károly Ist­vánt fy István Gergely Gyula Popjzer Im­re Lieber [...] B Szabó Margareta Bocsa Ludovic Feuer Lajos dr Grósz Jenő­in Sándor [...]
2. 1942-07-11 / 155. szám
[...] s tkinegvébe érkezik 1 itpz István dr m g Cgik vármegyébe [...] jövő hónap foK imán Lossoncacy István kozelláláísl üfííasiszter pvogrüinoi adtait 3 [...] Z igmond András 7 pengőt Feuer mo nn Mór 5 pengőt [...] Biluska Róza Kussovicz Endre Tamás Ist­ván dr Köves István dr llommér Hanna Kiss Sándor [...]
3. 1943-11-16 / 259. szám
[...] pasztcllek lendületét látjuk vi­szont Incze István mélytüzű kitűnőim felépí­tett tájképein és [...] Bordy András ve­zetőalakja meilctt Dcbiczky István Bene Jó­zsef Kudelász Károly és Olajos István Ide kapcsolódnak hangulatilag Varga Mátyás [...] drágábban 200 pengő pénzbüntetést kapott Feuer Salamon bánffyhunyadi rongy szedő mult [...]
4. 1937-12-21 / 294. szám
[...] Krebs szakosztályi elnök és Kolozsvári István klubtitkár minden dicséretet megérdemelnek CLUJ [...] felüliek osztályában 1 Sán­dor 2 Feuer sitiéin 1 A nőii versenynek [...]
5. 1939-04-26 / 95. szám
[...] dr Farkas Imre ka­pott meghívást FeUer Lajos a fel ügyelő bizottság [...] Feledi Éva Rajcai Ebi Nagy István Totnpn Sándor Kovács Györgye Mészáros [...] ű 2530 C 7 y István népszínműve énekekkel tón eokknQ 5 [...]
6. 1935-03-19 / 65. szám
[...] 118 K 2 5 IXHANDOTTE feuér fajtyul ok és tyúkketrecek elköltö [...] A táncjáték története G ajáry István dr előadá­sa Közreműködik ez Operaház [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind