15 találat (0,265 másodperc)

Találatok

1. Ülésnapok • 1947-40 (1947-II-695-696. oldal)
[...] idejére és napirendjére nézve DÉNES István md A házszabályok­ hoz é [...] a napirendi javaslatot elfogadja Dénes István képviselő úr a házszabá­ly fikhoz [...] válaszolok A képviselő úr egyik kérése arra irá nynlt hogy a [...] viszonyoknak megfelelően állapítsák meg má­sik kérése pedig arra irányult hogy az [...]
2. Ülésnapok • 1947-9 (1947-I-313-314. oldal)
[...] hogy a felhatalmazás megadá­sára irányuló kérése a pénzügyi kormányzat­nak jogosult az [...] miniszter úr kíván szólni Ries István igazságügyniiniszter T Or­szággyűlés Van szerencsém [...] oldalán Az elnök csenget Kossá István kp Feketézők Szabó Piroska kp [...] Z Czövek Jenő jegyző Barankovics István Barankovics István dn T Országgyűlés Az államháztartás [...]
3. Ülésnapok • 1980-32 (1980-II-2233-2234. oldal)
[...] törvényjavaslat­ként benyújtása bizottsági kezdeményezésre Szurdi István bizottsági előadó 29 1888 a [...] lásd Idegenforgalom UNESCO ról Darvasi István 29 1919 1920 Ügyrend kiegészítése [...] Országgyűlés ülésszakai Vagyonadóról vállalati Hetényi István pü min 30 1978 Varsói [...] 32 2168 Záhony várossá nyilvánításának kérése Tóth Géza 21 1366 1367 [...]
4. Ülésnapok • 1985-64 (1985-IV-5296-5297. oldal)
[...] járt meg az ot­tani lakosság kérése a megyei tanács is támogatta [...] ELNÖK A kérdésre dr Horváth István belügymi­niszter válaszol DR HORVÁTH ISTVÁN Tisztelt Országgyűlés Tisztelt Képviselő Úr [...] ELNÖK A kérdésre dr Horváth István belügymi­niszter válaszol DR HORVÁTH ISTVÁN Tisztelt Képviselő Úr Úgyszintén valós [...]
5. Ülésnapok • 1971-16 (1971-I-1275-1276. oldal)
[...] MT ein 2 48 Szurdi István beik min 2 95 Fecser [...] Miklós 10 771 772 Darvasi István 15 1171 Interpellációk benyújtásáról elnöki [...] nevében Bondor József év min kérése hogy a választ írásban adhassa [...] 16 1239 határozat 1240 Fegyveres István Vas megyében a televízió és [...]
6. Ülésnapok • 1985-33 (1985-II-2777-2778. oldal)
[...] tanácsülésen részt vett dr Horváth István belügyminiszter elv­társ is aki indokoltnak [...] hatáskörömbe a másodikról pedig Horváth István belügyminiszterrel egyetértve a következőket mondhatom [...] iratokat amelyeket elkészítenek Ezért Horváth István belügyminiszternek az a hivatkozott kijelentése [...] hanem a kistele­pülések lakóinak a kérése Köszönöm szépen ELNÖK Kérdezem az [...]
7. Ülésnapok • 1947-28 (1947-II-167-168. oldal)
[...] az ellenzéken TERN A Y István md Lesz majd egy szap­panügyi [...] ahhoz hogy a képvi­selő úr kérése szerint a interpellációt a kor­mánynak [...] parasztság nagy mértékben sérelmezi BARANKOVICS István dn Joggal mert ez semmiképpen [...] szerző­désben biztosított jövedelmét sem BARAN­KOVICS István dn IVy van Márpedig ttadotot [...]
8. Ülésnapok • 1985-12 (1985-I-869-870. oldal)
[...] a sajáterős lakásépítés falun Választóim kérése is hogy az ország min­den [...] Országgyűlés Folytatjuk munkánkát Dr Hetényi István pénzügyminisz­ter elvtárs kíván szólni DR HETÉNYI ISTVÁN Tisztelt Ország­gyűlés Engedjék meg hogy [...]
9. Ülésnapok • 1971-27 (1971-II-1995-1996. oldal)
[...] való párosítás népművelőink sokat han­goztatott kérése Ez biztosíthatja hogy a nép­művelő [...] elfogadásra javaslom Taps ELNÖK Molnár István képviselőtársunk felszólalása következik MOLNÁR ISTVÁN Tisztelt Országgyűlés Tisztelt Képviselőtársaim Minden [...]
10. Ülésnapok • 1953-42 (1953-II-2233-2234. oldal)
[...] éveken át tanított Sárospatak lakói­nak kérése nem presztízs szempontokon alapul nem [...] lelkes gyűlésen amelynek szónokai Dobi István és Münnich Ferenc elvtársak voltak [...]
11. Ülésnapok • 1985-60 (1985-IV-4967-4968. oldal)
[...] Tehát mos az a Kormány kérése és javaslata az Országgyűlés a [...] tartalmazza Balogh György és Sarlós István képviselők együttes módosító javaslatát mely [...]
12. Ülésnapok • 1953-42 (1953-II-2235-2236. oldal)
[...] korszakban a község lakóinak állandó kérése ellenére sem voltak hajlandók megváltoztatni [...] Kádár György Ber­náth Aurél Imre István Szentgyörgyi Kornél Barcsay Jenő Szentiványi [...]
13. Ülésnapok • 1985-61 (1985-IV-5025-5026. oldal)
[...] politikai és egyéb szervezeteinek a kérése sokplénumonhangot kapott Az Országgyűlés elnöké­nek [...] legjobb eszköz Vagy azt hogy István király Imre herceghez írt intelmei [...]
14. Ülésnapok • 1947-44 (1947-II-891-892. oldal)
[...] az elől az igazán minimális kérése elől hogy ez egy napilaphoz [...] Eíz már rájuk jellemző BABANKOVICS Ist­ván dn Nyálaz Megjelenik továbbá Buda­pesten [...]
15. Ülésnapok • 1947-48 (1947-III-303-304. oldal)
[...] az interpelláció szövegét felolvasni POLÁNYI ISTVÁN jegyző olvassa Van e t [...] a Rábaszabályozó Társulatnak az a kérése mely szerint 1946 ra is [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind