3 találat (0,313 másodperc)

Találatok

1. 22. fejezet: 1631-1637 • Levelek és okiratok (527. oldal)
[...] felségének praemone­alni hagyjon békét Bethlen Istvánnal való Rákóczy kezével conversatiójának levél [...] mind az töröknek s Bethlen Istvánnak nagy bíztatására vagyon távoztatná el ne értené Bethlen István az ő felsége tanácsát kiváltképen [...] s formáját és neaperialná Bethlen Istvánnak és ne animalná Bethlen István se magát se az törököt [...]
2. 15. fejezet: 1601-1604 • Törvények és irományok (269. oldal)
[...] febr Szamosközy és a Conservatorok kérése a rendekhez hogy a Feliérvárott [...] a templomnak nincsen ajtaja szent István király idejénél fogva való sok [...]
3. 20. fejezet: 1622-1629 • 1626. máj. 24—jún. 17. Gyulafehérvári országgyűlés (63. oldal)
[...] felkészíté unokaöcscsét Beth­len Pétert az István fiát hogy tanulmányai befejezése végett [...] kiváltságokat s a portának kedvét keresé A feltételek megállapítása után jun [...]