16 találat (0,749 másodperc)

Találatok

1. Ülésnapok • 1945-121 (1945-VII-501-502. oldal)
[...] az az újabb kívánsága és kérése az adómegajánlás ellenéhen hogy végre [...] egyes partok tettek oda Pászthory István msz l 4 tavasza Milassin [...] képviselő úr beszédideje lejárt Dénes István pk Tisztelettel kérem a ntegnoeszabbítáaát [...] De van egy másik nagy kérése is a magyar nemzetnek és [...]
2. Ülésnapok • 1945-132 (1945-VII-991-992. oldal)
[...] Tárgymutató 992 Egvesttll Nemzetek segítségének kérése Dents István pk ISI 51 1 Egyház [...] kérdése a békeszerződéssel kapcsolatban Dénes István pk 113 59 Gyöngyösi János [...] L Népbíróságok Életszínvonal emeléséről Dénes István pk 131 028 Kisházi Ödön [...] lános kg Ili 146 Csala István kg 114 190 Dinnyés Lajos [...]
3. Ülésnapok • 1945-148 (1945-VIII-577-578. oldal)
[...] Sürgősség kérdéséhez hozzászóltak 136 Dénes István pk 190 Erdei Ferenc pp [...] Reisinger Ferenc szd 189 Vásáry István msz 185 Szabadságolások Borsa Mihály [...] Nyíregyházára káros szabályozása tárgyában Ternay István msz interp 134 97 Személyes [...] kg miniszterelnök 341 Tanácskozóképesség megállapításának kérése Felvinczi László msz 143 429 [...]
4. Ülésnapok • 1945-50 (1945-II-991-992. oldal)
[...] 437 746 2 861 Balogh István kg miniszterelnökségi államtitkár 819 3 [...] tárgyában 41 419 Határozatképesség megállapításának kérése 43 549 Viszonválasz a miniszterelnöknek 45 652 Csala István kg 732 Csikós Sándor kg [...] 83 228 417 438 Dénes István pk 90 2 91 2 [...]
5. Ülésnapok • 1945-50 (1945-II-981-982. oldal)
[...] becikkelyezése Elő­adó M 7 Brunszvik István kg Szénbányászat államosítása 38 229 [...] Személyes kérdés 45 612 Csala István kg Interpelláció a népjóléti miniszterhez [...] módosítások tárgyában 48 810 Dénes István pk Magyarország és Csehszlovákia között [...] becikkelyezése 33 79 Határozatképesség megállapításának kérése 33 116 Interpelláció a földmívelésügyi [...]
6. Ülésnapok • 1945-92 (1945-V-201-202. oldal)
[...] van a magyar kormánynak előter­jesztett kérése Nagy Ferencékmek kötelességük lett volna [...] oldalán A szónokot üdvöz­lik Juhás István szd A szónokot sas miosian [...] igazságügyminisziter úr kíván szólni Ries István igazságügy miniszter T Nem­zetgyűlés Halljuk [...] közüli Gyurkovits Károly jegyző Kovács István Kovács István kg T Nemzetgyűlés Élénk taps [...]
7. Ülésnapok • 1945-36 (1945-II-145-146. oldal)
[...] féltik a magyar demokráciát Juhász István szd Ha fasiszta akkor igen [...] magyar módon és becsülettel Juhász István szd Na fene Elnök A [...] a részt felolvasásom közben Juhász István szd Ez a lényeg Be [...] ország többségének rajtunk keresztül ilyen ké­rése és kívánsága van ne zárkózzék [...]
8. Ülésnapok • 1945-134 (1945-VIII-45-46. oldal)
[...] asztások sem voltak akkor Dénes Ist­ván pk Volt komoly és rendes [...] magyar kormánynak nem volt semmi kérése előter­jesztve Za j Elnök Csendet [...] Addig támogattuk Nagy Ferencet Ternay István msz Azt mon­dották hogy mi [...] derültsép a szabadsáé párton Ternay István msz Nagyon gyen­ge volt képviselő [...]
9. Ülésnapok • 1945-50 (1945-II-987-988. oldal)
[...] Némethy Jenő msz Határozatképesség megállapításának kérése 34 119 Interpelláció a miniszterelnökhöz [...] tárgyában 48 812 Viszonválasz Balogh István miniszterelnökségi államtitkárnak 48 819 Személyes [...] feloszlatása tárgyában 48 870 Pászthory István msz Személyes megtámadtatás visszautasítása 46 [...]
10. Ülésnapok • 1945-139 (1945-VIII-379-380. oldal)
[...] vagy nem akart betartani Pászthory István msz Nem mindig mondanak igazat [...] ellenére nem történt semmi Pászthory István msz ígéretben aztán nincs hiány [...] ebből az országból Ter­ii ay István msz Exportált korrupció Vagy nézzük [...] mert tuct­tomimial a koalíciós pántok kérése volt az hoey bennünket abból [...]
11. Ülésnapok • 1945-137 (1945-VIII-233-234. oldal)
[...] szellemi dolgozó réteg is Vásáry István msz gúnyos an És a [...] 1 Pásztor Imre jegyző Vásáry István Vásáry István msz Igen t Nemzetgyű­lés A [...] ia legtökéletesebb legtágabbkörű dik­tátori hatalom kérése a kormány részére Nagy Vince [...]
12. Ülésnapok • 1945-69 (1945-IV-111-112. oldal)
[...] neki a rendeleti kormányzásra Ternay István msz A politikaiakkal sem Még [...] rendeleteket most az új felhatalmazás kérése előtt ki kellett volna nyomatni [...] il­lative tűrhetővé elviselhetővé tegye Ternay István msz Ügy van Ezzel szemben [...] meg is tetézve azt Ternay István msz Ugy van Úgyhogy ha [...]
13. Ülésnapok • 1945-112 (1945-VI-1011-1012. oldal)
[...] kapcsolatban a munkásságnak az a kérése hogy az igazgatótanácsot alakítsák at [...] közül Kiss Károly jegyző Brunszvilk István Brunszvik István kg T Nemzetgyűlés Veszteségeink ellenére [...]
14. Ülésnapok • 1945-55 (1985-II-275-276. oldal)
[...] egyik leghűségesebb kiszolgálója volt Dénes István pűt De volt egy Hachiájia [...] oldaláréi Ez így van Jogos kérése tehát egy sok szenvedés által [...] Idézőjel bezárva Mondja meg Dé­nes István pk Sokkal komolyabb a kérdés [...]
15. Ülésnapok • 1945-55 (1985-II-287-288. oldal)
[...] és jelleget megadták volna Pászthory István msz Diktátumok voltak Ezt a [...] kisgazdapárt és szabadságpárt sorai­ban Pászthory István msz Tiszta magyar vidék Kováts [...] értel­mét megmagyarázni hogy a revízió kérése és követelése nem azonos semmiféle [...]
16. Ülésnapok • 1945-67 (1945-IV-11-12. oldal)
[...] 11 óna 6 perekor Kossa István foglalja el Hitlernek Mussolininak és [...] éppen a parasztpártnak egy kis kérése Békéscsabának Szegednek Mindszentnek Ma­kónak Szolnoknak [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind