67 találat (0,268 másodperc)

Találatok

1. Ülésnapok • 1922-206 (1922-XVII-464. oldal)
[...] 53 Interpelláció elhalasztása 59 Kakovszky István Személyes ügye Meskó Zoltánnal szerbiai [...] ügyei 20 o Zárt ülés kérése 227 Házszabályok alkalmazása 27 Kakovszky [...] elleni vádjai 181 Zárt ülés kérése 227 Külföldi kölcsön ügye interp [...] betiltása interp 80 82 Rubinek István Ulain Ferenc ment ügyei 220 [...]
2. Ülésnapok • 1920-3 (1920-I-21. oldal)
[...] Nemzetgyűlés 3 lése 1920 Kiss István Kószó István Kovács J István Lo­vász János Mikovinyi Jenő örfíy [...] Gazdasági Bizottság tagjaiul megválasztat­tak Bárczy István Ereky Károly Fábián István Gedeon Jenő Huber János Janka [...] Homonnay Tiva­dar Javos Antal Kálmán István Kerekes Mihály Kolosváry Kiss István Kontra Aladár Kovács Emil Cs
3. Ülésnapok • 1920-3 (1920-I-20. oldal)
[...] István báró Korányi Frigyes Szabó István sokorópátkai Hencz Károly Henzer István Cs Kovács István Frühwirth Mátyás Gaal Gaszton Haypál [...] József Ereky Károly Csukás Endre Kerese György Bárczy István gróf Apponyi Al­bert Avarffy Elek [...] János Lukovich Aladár Kovács J István Plósz István Patacsi Dénes Rubin ek Gyula
4. Ülésnapok • 1920-10 (1920-I-107. oldal)
[...] hó 2 án kedden Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai Elnöki előterjesztések [...] Ödön b Korányi Frigyes Haller István Bárczy István Friedrich István Ruhinek Gyula Heinrich Ferenc Bleyer Jakab Szabó István nagyatádi Szabó István sokorópátkai Az ülés kezdődik délelőtt [...] Jenő jegyző olvassa az eskümintát Kerese György leteszi az esküt Elnök [...]
5. Ülésnapok • 1922-206 (1922-XVII-461. oldal)
[...] Frühwirth Mátyás igazolása 197 Lendvai István igazolása 197 Petrovácz Gyula igazolása 197 Rubinek István igazolása 197 Neubauer Ferenc Földbirtok [...] ülés ideje 19 Zárt ülés kérése 226 Bessenyey Zenó Személyes ügye [...] ment ügyei 207 Zárt ülés kérése 228 Biró Pál Pénztartozás késedelmes [...]
6. Ülésnapok • 1922-5 (1922-I-65. oldal)
[...] kérek t képviselő urak Farkas István Látnivaló hogy ezeknek a munkásnőknek [...] dohánygyárakból mintegy 2000 munkást munkabérjavitás kérése miatt kizártak Hajlandó e intézkedni hogy a munkások bérjavitásának kérése kielégíttessék NEMZETGYŰLÉSI NAPLÖ 1922 1926 [...] következik Héjj Imre jegyző Szabó István Ninesitt Elnök Az interpelláció töröltetik [...]
7. Ülésnapok • 1920-165 (1920-VIII-625. oldal)
[...] reformja interp 250 251 Friedrich István ment ügye 370 Sziráki Pál [...] Pál ment ügye 377 Rubinek István Drozdy Győző ment ügye előadó [...] Sándor Páí Személyes ügye Milotay Istvánnal 70 Máv­Biedermann kisiklási ügy interp [...] hatályosabb vé­delme 438 Zárt ülés kérése 445 Személyes ügye Sréter Istvánnal 454 Szmrecsányi György Ház költségvetése [...]
8. Ülésnapok • 1922-167 (1922-XV-360. oldal)
[...] Karafiáth Jenő Fűtőnek nézte Haller István Ez komoly kérdés Beck Lajos [...] mon­dottam neki hogy a munkásságnak kérése igaz­ságos és hiszem is hogy [...] hogy a kor­mány a munkásság kérése elől nem fog elzár­kózni Zaj [...] a gyűlésben Nagy zaj Haller István Igenis a kormány jelölte ki [...]
9. Ülésnapok • 1920-286 (1920-XIV-474. oldal)
[...] javaslatok mellett felszólalókat jegyzi Gerencsér István jegyző ur a javaslatok ellen [...] Gossmann Márton Hadházy Zsigmond Haller István Haller József Haypál István Hencz Károly Henzer István Herrmann Miksa Héj Imre Homonnay [...] Ala­dár b Korányi Frigyes Kószó István Kovács Emil Cs Kovács István Kovács József Könyves Lajos Kutkafalvy [...]
10. Ülésnapok • 1920-1 (1920-I-9. oldal)
[...] hó 16 án hétfőn Szabó István nagyatádi Ott járt nálam több [...] Hirr György Hermann Miksa Muszti István Haypál István Rupert Rezső Renczes János Nagy [...] Rupprecht Olivér Rassay Károly Rakovszky István Putnoky Móricz Kolosváry Kiss István gróf Klebelsberg Kunó Kerese György Kenéz Béla Kálmán István Karafláth Jenő Ja­voss Antal Janka
11. Ülésnapok • 1920-148 (1920-VIII-10. oldal)
[...] Ödön Bernolák Nándor gróf Bethlen István Bleyer Jakab Dömötör Mihály Gaal Gaszton Gerencsér István Haller István Hegedüs György Hencz Károly Héjj [...] Homonnay Tivadar Javos Antal Kálmán István Kolosváry Kiss István Kontra x ladár Cs Kovács [...] Huszár Elemér Jármy József Kószó István Kováts J István Patacsi Dénes Szmrecsányi György Pénzügyi
12. Ülésnapok • 1920-148 (1920-VIII-9. oldal)
[...] Gaal Gaszton Gyömörey György Haypál István Henzer István Lovász János Magyar Kázmér Mayer [...] Imre Hornyánszky Zoltán Kara­fiátli Jenő Kerese György Kolosvári Kiss Ist­ván Kószó István T Kovács József Kutka­falvy Miklós [...] Reischl Richárd Rupprecht Olivér Sréter István Szabó István sokorópátkai Sza­lánczy József Szűcs Dezső [...]
13. Ülésnapok • 1920-3 (1920-I-22. oldal)
[...] ülése 1920 György Kolosváry Kiss István Kószó István Lingauer Albin Mahunka Imre Molnár [...] Homonnay Tivadar Huber János Kálmán Ist­ván Kerekes Mihály Letenyey Pál Lipták [...] György Hencz Károly Hor­nyánszky Zoltán Kerese György Klebelsberg Kunó gróf Kolosváry Kiss István Kószó István Kovács J István Lingauer Albin Mikovinyi Jenő Molnár [...]
14. Ülésnapok • 1920-147 (1920-VIII-5. oldal)
[...] Waigandt Antal Szűcs Dezső Haypál István Kerekes Mihály Frühwirth Mátyás Schandl [...] Héjj Imre Sándor Pál Plósz István Lingauer Albin Kerese György Pákozdi András Bodor György [...] Katona Imre Virter László Muszti István Tomori Jenő Kálmán István Szijj Bálint Gerencsér István Fáy Gyula Prohászka Ottokár Renezes [...]
15. Ülésnapok • 1920-6 (1920-I-50. oldal)
[...] Gaszton Karafiáth Jenő Kolozs­váry Kis István Muszti István Perlaki György Sándor Pál Schalte Ödön Szabó István sokoró­pátkai győrszentmártoni Szmrecsányi György és [...] Iklódi Szabó János Kovács J István Kutkafalvy Miklós Rubinek István Rupprecht Olivér Simonyi Semadam Sándor [...] Janka Károly Javcs Antal Kálmán Ist­ván Kenéz Béla Kerese György gróf Klebels­n február hő [...]
16. Ülésnapok • 1920-290 (1920-XV-141. oldal)
[...] be azt büntessék meg Sréter István Ugy van meg kell büntetni [...] Elemér Karafiáth Jenő Kerekes Mihály Kerese György Kolosváry Kiss István Cs Kovács István Kováts J István Láng János Madarász Zsigmond Magyar [...] Ruprecht Olivér Schlachta Margit Sréter István Szabó István nagyatádi Szabó István sókor ópátkai Szent
17. Ülésnapok • 1920-307 (1920-XVI-327. oldal)
[...] Huszár Elemér Javos Antal Kálmán István Kerekes Mihály Kerese György Kiss 1 erene Klebélsberg Kunó gróf Kontra Aladár Kószó István Kováts J István Kovács József Könyves Lajos Kóródi [...] gróf Simonyi Semadam Sándor Somogyi István Sréter István Szabó Balázs Szabó József budapesti [...]
18. Ülésnapok • 1920-87 (1920-IV-466. oldal)
[...] Karafiáth Jenő Kardos Noé Kálmán István Kerese György Kiss Ferenc gróf Klebelsberg Kunó Kolosváry Kiss István Kolozsi Endre Kószó István Kovács Emil Cs Kovács István Kovács J István Könyves Lajos Kuna P András [...] hó 16 án hétfőn Szabó István nagyatádi Szabó István sokoró­pátkai Szabó József biharnagybajomi Szabó [...]
19. Ülésnapok • 1920-148 (1920-VIII-11. oldal)
[...] Prőhle Vilmos Rupert Rezső Sréter István Szabó István sokorópátkai Szádeczky Kardoss Lajos Szila [...] Béla Temesváry Imre Vértes Vilmos István Zárszámadásvizsgáló bizottság Bárczy Ist­ván Ernst Sándor Fertsák Jenő Friedrich István Gerencsér István Gyömörey György Haller István Kerese György Kiss Ferenc Lipták Pál [...]
20. Ülésnapok • 1920-9 (1920-I-105. oldal)
[...] hő 1 én hétfőn Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A múlt [...] Ödön b Korányi Frigyes Haller István Bárczy István Friedrich István Ruhinek Gyula Heinrich Ferenc Bleyer Jakab Szabó István nagyatádi Szabó István sókorópátkai Az ülés kezdődik délelőtt [...] Következik a II Biráló bizottságból Kerese György Ernst 14
21. Ülésnapok • 1920-2 (1920-I-12. oldal)
[...] Örffy Imre Pékár Gyuía Rubinek István és Ruppert Bezső mandátumát A [...] Lingauer Albin Lip­ták Pál Koszó István Kovács I István Somogyi István Szabó Balázs Schandl Károly Letenyei [...] Javoss Antal Karafiáth Jenő Kálmán István Kenéz Béla Kerese György gróf Klebels­berg Kuno Kontra [...]
22. Ülésnapok • 1920-94 (1920-V-85. oldal)
[...] szavaztak gróf Apponyi Albert Bárczy István Bencze Gábor Bródy Ernő Csiz­madia [...] Griger Miklós Hadházy Zsigmond Haypál István Hencz Károly Henzer István Huszár Károly Janka Károly Javos [...] Henrik Sehol tz Ödön Somogyi István Szabó Balázs Szabó István nagyatádi Szabó István sokorópátkai Szabó József budapesti Szabóky [...]
23. Ülésnapok • 1920-49 (1920-III-158. oldal)
[...] minister ur kivan szólni Szabó István sokorópátkai kisgazdaminisíer T Nemzetgyűlés Annak [...] Halljuk T képviselőtársamnak hozzám intézett kérése azt hiszem teljesen felesleges mert [...] a magyar államé is Friedrich István Nagyon helyes Szabó István sokorópátkai s a magyar állam [...] a nemzeti hadsereg tulajdonában Friedrich István És a vörös hadsereg felbomlá­sakor [...]
24. Ülésnapok • 1922-206 (1922-XVII-471. oldal)
[...] 1 én 198 Zárt ülés kérése elnöki kijelentés 231 198 199 [...] 226 Rassay Károly 227 Bethlen István gr 228 Rupert Rezső 228 Rakovszky István 227 Szakács Andor 227 Interpellációk [...] a kereskedelemügyi minister­hez 195 Kálmán István Ganz gyár ós Hitelbank ár­politikája [...]
25. Ülésnapok • 1920-90 (1920-IV-562. oldal)
[...] 468 Kovács József 428 Kószó István 409 413 Mikovínyi Jenő előadó [...] Rupert Kezső 424 434 Somogyi István 406 432 Tomcsányi Vilmos Pál [...] 357 Lemondás a bizottsági tagságról Kerese György 77 Lemondás a jegyzői [...] tartandó nemzeti ünnepélyre 72 Szent István első apostoli királyunk névünnepén tartott [...]
26. Ülésnapok • 1920-8 (1920-I-86. oldal)
[...] Sándor Hegedűs György Hencz Károly Kerese György Szabó Balázs Taszler Béla [...] Pallavicini György Rupert Rezső Somogyi István Túri Béla Usetty Ferenc Wagner [...] Nagy Pál Rupert Rezső Somogyi István Usetty Ferenc és Wagner Károly [...] ki a neveket Kolcsvári Kiss István Szabó István sokorópátkai mindkét megbízólevele Gaal Gasz­ton [...]
27. Ülésnapok • 1922-34 (1922-III-198. oldal)
[...] a jogakadémiai tanároknak e szerény kérése teljesíttessék Ennélfogva a következő szakaszt [...] olvassa a 12 t Far­kas István Farkas István T Nemzetgyűlés A 12 arról [...] a 12 t szemben Farkas István képviselő ur indítványával elfogadni igen [...] olvassa a 13 t Dénes István Dénes István Mélyen tisztelt Nemzetgyűlés Mivel az [...]
28. Ülésnapok • 1920-206 (1920-X-689. oldal)
[...] tilalmak megszegésének büntetése 187 Haypál István Költségvetés 1920 21 re ált [...] forgalmi adó 219 Zárt ülés kérése 363 Hegyeshalmy Lajos Postai díjmentesség [...] re részi 527 538 Henzer István Költségvetés 1920 2 l re [...]
29. Ülésnapok • 1922-412 (1922-XXXII-96. oldal)
[...] nemzetgyűlés 412 ülése hozzájárul Lendvai István szólásra jelentke­zik Milyen címen kivan a képviselő ur szó­lani Lendvai István Félreértett szavaim helyreigazítása címén A [...] engedélyt noha az ily engedély kérésé­ 25 évi május hó 20 [...] 3 ára kérték le Dénes Istvánt oly célból hogy tájékoztassa őket [...]
30. Ülésnapok • 1920-165 (1920-VIII-634. oldal)
[...] előadó 347 Vizsgálóbiztos eskütétele Somogyi István G aal Gaszton választása ügyében [...] a kereskedelemügyi minis­terhez 151 Kálmán István Lótenyésztési szabályrendeletek tárgyában a földmivelésügyi [...] a külügyminis­terhez 160 Zárt ülés kérése 161 Hozzászóltak Szilágyi Lajos 438 [...]
31. Ülésnapok • 1922-444 (1922-XXXIV-558. oldal)
[...] izé tragikus vonás is Lendvai István Mi az a tragikus izé [...] jutnak el az elintézéshez Lendvai István Mi az a tragikus izé Elnök Lendvai István képviselő urat kérem méltóztassék csendben [...] hogy nem volt még olyan kérése és előterjesztése egyetlen zsidó vallású [...]
32. Ülésnapok • 1922-188 (1922-XVII-12. oldal)
[...] Imre Zaj a szélsőbaloldalon Rubinek István Lukovich Aladár Forgács Mik­lós Drozdy [...] a szélsőbaloldalon Áh Áh Heazer István Kolozsváry Kiss István Csontos Imre Csontos Imre Állom [...] Iván Hir György Wéber János Kerese György dr Hegedűs György Schiffert [...] Imre Az akkori házelnököt Ra­kovszky Istvánt kérdezze meg mit mondott Azt [...]
33. Ülésnapok • 1920-306 (1920-XVI-308. oldal)
[...] úgyszólván presumálta hogy a kormány kérése ebben a tekintetben honorál­tatni fog [...] a bolsevizmuson Zaj Gr Bethlen István ministerelnök Ez nem jelenti azt [...] Az rávilágít erre Gr Bethlen István ministerelnök Ami pedig azt illeti [...] Sokat értünk el Gr Bethlen István ministerelnök Elértünk annyit amennyit de [...]
34. Ülésnapok • 1922-251 (1922-XXI-203. oldal)
[...] részéről jelen vannak gr Bethlen István Szabó István nagyatádi gr Csáky Károly Vass [...] kir város közigaz­gatási bizottságának Kószó István képviselő ur áitai benyújtott és [...] igazolt is Az ő kon­krét kérése hozzám az volt hogy próbáljam [...]
35. Ülésnapok • 1920-77 (1920-IV-188. oldal)
[...] Gyula Tomcsányi Vilmos Pál Szabó István nagy­atádi B ley er Jakab Szabó István sókoró­pátkai Az ülés kezdődik d [...] határozatot Bemutatom a t Nemzetgyűlésnek Kerese György nemzetgyűlési képviselő ur levelét [...]
36. Ülésnapok • 1920-200 (1920-X-360. oldal)
[...] Meskó Zoltán G aál Endre Kerese György és többi t barátaim [...] érdekében szót mert emelni Szabó István sokorópátkai Hát én nem voltam [...] részük pedig elbujt Nagyatádi Szabó István Juhász Nagy Sándorral és Mayer [...] a választás és nagyatádi Szabó István háromnegyed több­séggel került volna be [...]
37. Ülésnapok • 1922-317 (1922-XXVI-148. oldal)
[...] ők Elnök Csendet kérek Friedrich István T Nemzetgyűlés A leg­közelebbi ülésünket [...] becsapásokba nem megyünk bele Friedrich István Nem tudom megérteni hogvha a [...] képviselő urat is kérem Friedrich István Nem tudom megérteni hogy ha [...] egyszer az ellenzéknek ez a kérése és üzenete hogy most várjanak [...]
38. Ülésnapok • 1922-71 (1922-VII-5. oldal)
[...] ur kivan nyilatkozni Gr Bethlen István ministerelnök T Nem­zetgyűlés A t [...] hogy a t képvi­selő ur kérése is teljesen tárgytalan Helyeslés a jobboldalon Farkas István Minek a zárt ülés Elnök [...] szólni Halljuk jobbfelöl Gr Bethlen István ministerelnök T Nemzet­gyűlés A zárt [...]
39. Ülésnapok • 1922-391 (1922-XXXI-102. oldal)
[...] az írásbeli nyoma is Strausz István Tagadom Ebből meg állapitható az [...] hogy ez nem szokás Strausz István Tudom én azt nagyon jól [...] Több képviselő ur közöttük Strausz Ist­ván és Gaál Gaston igen t [...] idejét meg­rövidíti Ez rendkívül méltányos kérése volt a bírói karnak mert [...]
40. Ülésnapok • 1920-17 (1920-I-229. oldal)
[...] a dologban tenni A harmadik kérése és kérdése az igen t [...] minister ur kivan szólni Szabó István nagyatádi közélelmezésügyi minister T Nemzetgyűlés [...] meg ezt előbb Zaj Szabó István nagyatádi közéielmezésügyi minister Talán nem [...] mikor a rendeletet kiadták Szabó István nagyatádi közélelmezésügyi minister Nem Arra [...]
41. Ülésnapok • 1920-8 (1920-I-85. oldal)
[...] György 100 Hencz Károly 82 Kerese György 100 Szabó Balázs 100 [...] 100 Rupert Rezső 100 Somogyi István 100 Túri Béla 100 Usetty [...] 100 Gedeon Jenő 100 Haypál István 100 Janka Károly 100 Pető [...]
42. Ülésnapok • 1922-251 (1922-XXI-204. oldal)
[...] pedig szüntettessék be ellene Másik kérése azután az volt hogy neki [...] mit fogsz arra szólni Bethlen István benyúlt a zsebébe kivette a [...] csenget Ezt és a Bethlen Istvántól átvett pénzt vette tudomásom szerint [...] Nagy zaj a szélsőbalolda­lon Farkas István Nem panamáztunk mint önök A [...]
43. Ülésnapok • 1922-445 (1922-XXXIV-581. oldal)
[...] 581 részét pedig gróf Bethlen István ministerelnök ur képviseli itt a [...] a kisgazdák részéről bejelentett kényszeregyességek kérése révén tönkretenni segí­tették a magyar [...] mert ő bízik gróf Bethlen István mi­nisterelnök urban de ugyanakkor mikor [...] a szórakozó közönségnek nyújtanak Farkas Ist­ván Azért megy tönkre a szinészet [...]
44. Ülésnapok • 1922-235 (1922-XX-214. oldal)
[...] jobboldalon Tévedés az egész Szabó István nagyatádi földművelésügyi minister Megmagyarázom még [...] minister ur ki­van szólani Szabó István nagyatádi földmivelésügyi minister A 7 [...] a minister urnák az a kérése hogy ezt a pontot egészen [...] minister ur kivan szólani Szabó István nagyatádi földmivelésügyi minister Tisztelt Nemzetgyűlés [...]
45. Ülésnapok • 1920-204 (1920-X-521. oldal)
[...] képesített cipésziparos sem kíván­hatja Fábián István Legyen ő is képesítve Vértes Vilmos István A jogi személy nem lehet képesítve A kisiparosságnak másik kérése a következő Különösen a Tiszántúl [...]
46. Ülésnapok • 1920-138 (1920-VII-236. oldal)
[...] Amikor megjelent itt Budapesten első kérése az volt hogy adjanak mellé [...] rendet nem csinál Kovács J István T Nemzetgyűlés A másik körülmény [...] nemzet szent kilencszázados koronájával Szent István koronájával másfelől pedig t Nemzetgyűlés [...]
47. Ülésnapok • 1922-172 (1922-XVI-103. oldal)
[...] közrehatni hogy a tiszt­viselőknek ezen kérése amelyet általam ezen inter­pellációban terjesztenek [...] a pénzügyminister úrhoz intézni StraUSZ István A kultuszministérhez tartozik Cserti JÓZSef [...] kiutalás a pénzügyminis­t érhez StraUSZ István Az is a kultuszministerhez Éhn [...]
48. Ülésnapok • 1922-448 (1922-XXXV-29. oldal)
[...] e a mentelmi jog felfüggesztésének kérése A többség jogán ilyen kérdéseket [...] következik Perlaki Gvörgy jegyző Farkas István Farkas István T Nemzetgyűlés Egészen sajátságos dolog [...] kérem méltóztassék csendben lenni Farkas István Miért ragaszkodnak csökö­nyösen ahhoz hogy [...]
49. Ülésnapok • 1922-75 (1922-VII-145. oldal)
[...] kell szüntetni nem fel­emelni Dénes István Remélem a magyar nép meg­adja [...] kereskedelemnek és iparnak az a kérése a minister úrhoz hogyha az [...] sajnos részük van megmeneküljenek Dénes István Az egész forgalmi adó lehetet­lenség [...]
50. Ülésnapok • 1922-464 (1922-XXXVI-56. oldal)
[...] az adók terén hadjáratot Lendvai István De a zsidó bankok milliárdjai [...] behozatalára súlyos milliárdokat adni Lendvai István Hát az a sok tenyészzsidó [...] falra talál mindig visszapattan a kérése a kívánsága akár csak nagyatádi Szabó István kívánságai amelyek szintén mindig vissza­pattantak [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind