2. oldal, 67 találat (0,776 másodperc)

Találatok

21. Ülésnapok • 1922-188 (1922-XVII-12. oldal)
[...] Imre Zaj a szélsőbaloldalon Rubinek István Lukovich Aladár Forgács Mik­lós Drozdy [...] a szélsőbaloldalon Áh Áh Heazer István Kolozsváry Kiss István Csontos Imre Csontos Imre Állom [...] Iván Hir György Wéber János Kerese György dr Hegedűs György Schiffert [...] Imre Az akkori házelnököt Ra­kovszky Istvánt kérdezze meg mit mondott Azt [...]
22. Ülésnapok • 1922-206 (1922-XVII-464. oldal)
[...] 53 Interpelláció elhalasztása 59 Kakovszky István Személyes ügye Meskó Zoltánnal szerbiai [...] ügyei 20 o Zárt ülés kérése 227 Házszabályok alkalmazása 27 Kakovszky [...] elleni vádjai 181 Zárt ülés kérése 227 Külföldi kölcsön ügye interp [...] betiltása interp 80 82 Rubinek István Ulain Ferenc ment ügyei 220 [...]
23. Ülésnapok • 1920-200 (1920-X-360. oldal)
[...] Meskó Zoltán G aál Endre Kerese György és többi t barátaim [...] érdekében szót mert emelni Szabó István sokorópátkai Hát én nem voltam [...] részük pedig elbujt Nagyatádi Szabó István Juhász Nagy Sándorral és Mayer [...] a választás és nagyatádi Szabó István háromnegyed több­séggel került volna be [...]
24. Ülésnapok • 1920-8 (1920-I-85. oldal)
[...] György 100 Hencz Károly 82 Kerese György 100 Szabó Balázs 100 [...] 100 Rupert Rezső 100 Somogyi István 100 Túri Béla 100 Usetty [...] 100 Gedeon Jenő 100 Haypál István 100 Janka Károly 100 Pető [...]
25. Ülésnapok • 1922-206 (1922-XVII-461. oldal)
[...] Frühwirth Mátyás igazolása 197 Lendvai István igazolása 197 Petrovácz Gyula igazolása 197 Rubinek István igazolása 197 Neubauer Ferenc Földbirtok [...] ülés ideje 19 Zárt ülés kérése 226 Bessenyey Zenó Személyes ügye [...] ment ügyei 207 Zárt ülés kérése 228 Biró Pál Pénztartozás késedelmes [...]
26. Ülésnapok • 1920-165 (1920-VIII-625. oldal)
[...] reformja interp 250 251 Friedrich István ment ügye 370 Sziráki Pál [...] Pál ment ügye 377 Rubinek István Drozdy Győző ment ügye előadó [...] Sándor Páí Személyes ügye Milotay Istvánnal 70 Máv­Biedermann kisiklási ügy interp [...] hatályosabb vé­delme 438 Zárt ülés kérése 445 Személyes ügye Sréter Istvánnal 454 Szmrecsányi György Ház költségvetése [...]
27. Ülésnapok • 1920-160 (1920-VIII-415. oldal)
[...] vörös hadseregbeli tagok akik Somogyi István Miért tisztelt évi márcz hó [...] amely 1919 februárjában és márciusában Kerese t barátommal és mindannyiunkkal akik [...]
28. Ülésnapok • 1920-49 (1920-III-158. oldal)
[...] minister ur kivan szólni Szabó István sokorópátkai kisgazdaminisíer T Nemzetgyűlés Annak [...] Halljuk T képviselőtársamnak hozzám intézett kérése azt hiszem teljesen felesleges mert [...] a magyar államé is Friedrich István Nagyon helyes Szabó István sokorópátkai s a magyar állam [...] a nemzeti hadsereg tulajdonában Friedrich István És a vörös hadsereg felbomlá­sakor [...]
29. Ülésnapok • 1922-5 (1922-I-65. oldal)
[...] kérek t képviselő urak Farkas István Látnivaló hogy ezeknek a munkásnőknek [...] dohánygyárakból mintegy 2000 munkást munkabérjavitás kérése miatt kizártak Hajlandó e intézkedni hogy a munkások bérjavitásának kérése kielégíttessék NEMZETGYŰLÉSI NAPLÖ 1922 1926 [...] következik Héjj Imre jegyző Szabó István Ninesitt Elnök Az interpelláció töröltetik [...]
30. Ülésnapok • 1922-34 (1922-III-198. oldal)
[...] a jogakadémiai tanároknak e szerény kérése teljesíttessék Ennélfogva a következő szakaszt [...] olvassa a 12 t Far­kas István Farkas István T Nemzetgyűlés A 12 arról [...] a 12 t szemben Farkas István képviselő ur indítványával elfogadni igen [...] olvassa a 13 t Dénes István Dénes István Mélyen tisztelt Nemzetgyűlés Mivel az [...]
31. Ülésnapok • 1922-444 (1922-XXXIV-558. oldal)
[...] izé tragikus vonás is Lendvai István Mi az a tragikus izé [...] jutnak el az elintézéshez Lendvai István Mi az a tragikus izé Elnök Lendvai István képviselő urat kérem méltóztassék csendben [...] hogy nem volt még olyan kérése és előterjesztése egyetlen zsidó vallású [...]
32. Ülésnapok • 1922-412 (1922-XXXII-96. oldal)
[...] nemzetgyűlés 412 ülése hozzájárul Lendvai István szólásra jelentke­zik Milyen címen kivan a képviselő ur szó­lani Lendvai István Félreértett szavaim helyreigazítása címén A [...] engedélyt noha az ily engedély kérésé­ 25 évi május hó 20 [...] 3 ára kérték le Dénes Istvánt oly célból hogy tájékoztassa őket [...]
33. Ülésnapok • 1922-167 (1922-XV-360. oldal)
[...] Karafiáth Jenő Fűtőnek nézte Haller István Ez komoly kérdés Beck Lajos [...] mon­dottam neki hogy a munkásságnak kérése igaz­ságos és hiszem is hogy [...] hogy a kor­mány a munkásság kérése elől nem fog elzár­kózni Zaj [...] a gyűlésben Nagy zaj Haller István Igenis a kormány jelölte ki [...]
34. Ülésnapok • 1922-206 (1922-XVII-471. oldal)
[...] 1 én 198 Zárt ülés kérése elnöki kijelentés 231 198 199 [...] 226 Rassay Károly 227 Bethlen István gr 228 Rupert Rezső 228 Rakovszky István 227 Szakács Andor 227 Interpellációk [...] a kereskedelemügyi minister­hez 195 Kálmán István Ganz gyár ós Hitelbank ár­politikája [...]
35. Ülésnapok • 1920-306 (1920-XVI-308. oldal)
[...] úgyszólván presumálta hogy a kormány kérése ebben a tekintetben honorál­tatni fog [...] a bolsevizmuson Zaj Gr Bethlen István ministerelnök Ez nem jelenti azt [...] Az rávilágít erre Gr Bethlen István ministerelnök Ami pedig azt illeti [...] Sokat értünk el Gr Bethlen István ministerelnök Elértünk annyit amennyit de [...]
36. Ülésnapok • 1922-317 (1922-XXVI-148. oldal)
[...] ők Elnök Csendet kérek Friedrich István T Nemzetgyűlés A leg­közelebbi ülésünket [...] becsapásokba nem megyünk bele Friedrich István Nem tudom megérteni hogvha a [...] képviselő urat is kérem Friedrich István Nem tudom megérteni hogy ha [...] egyszer az ellenzéknek ez a kérése és üzenete hogy most várjanak [...]
37. Ülésnapok • 1920-206 (1920-X-689. oldal)
[...] tilalmak megszegésének büntetése 187 Haypál István Költségvetés 1920 21 re ált [...] forgalmi adó 219 Zárt ülés kérése 363 Hegyeshalmy Lajos Postai díjmentesség [...] re részi 527 538 Henzer István Költségvetés 1920 2 l re [...]
38. Ülésnapok • 1920-165 (1920-VIII-634. oldal)
[...] előadó 347 Vizsgálóbiztos eskütétele Somogyi István G aal Gaszton választása ügyében [...] a kereskedelemügyi minis­terhez 151 Kálmán István Lótenyésztési szabályrendeletek tárgyában a földmivelésügyi [...] a külügyminis­terhez 160 Zárt ülés kérése 161 Hozzászóltak Szilágyi Lajos 438 [...]
39. Ülésnapok • 1922-251 (1922-XXI-203. oldal)
[...] részéről jelen vannak gr Bethlen István Szabó István nagyatádi gr Csáky Károly Vass [...] kir város közigaz­gatási bizottságának Kószó István képviselő ur áitai benyújtott és [...] igazolt is Az ő kon­krét kérése hozzám az volt hogy próbáljam [...]
40. Ülésnapok • 1922-391 (1922-XXXI-102. oldal)
[...] az írásbeli nyoma is Strausz István Tagadom Ebből meg állapitható az [...] hogy ez nem szokás Strausz István Tudom én azt nagyon jól [...] Több képviselő ur közöttük Strausz Ist­ván és Gaál Gaston igen t [...] idejét meg­rövidíti Ez rendkívül méltányos kérése volt a bírói karnak mert [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind