67 találat (0,292 másodperc)

Találatok

1. Ülésnapok • 1920-3 (1920-I-21. oldal)
[...] Nemzetgyűlés 3 lése 1920 Kiss István Kószó István Kovács J István Lo­vász János Mikovinyi Jenő örfíy [...] Gazdasági Bizottság tagjaiul megválasztat­tak Bárczy István Ereky Károly Fábián István Gedeon Jenő Huber János Janka [...] Homonnay Tiva­dar Javos Antal Kálmán István Kerekes Mihály Kolosváry Kiss István Kontra Aladár Kovács Emil Cs
2. Ülésnapok • 1920-3 (1920-I-20. oldal)
[...] István báró Korányi Frigyes Szabó István sokorópátkai Hencz Károly Henzer István Cs Kovács István Frühwirth Mátyás Gaal Gaszton Haypál [...] József Ereky Károly Csukás Endre Kerese György Bárczy István gróf Apponyi Al­bert Avarffy Elek [...] János Lukovich Aladár Kovács J István Plósz István Patacsi Dénes Rubin ek Gyula
3. Ülésnapok • 1920-10 (1920-I-107. oldal)
[...] hó 2 án kedden Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai Elnöki előterjesztések [...] Ödön b Korányi Frigyes Haller István Bárczy István Friedrich István Ruhinek Gyula Heinrich Ferenc Bleyer Jakab Szabó István nagyatádi Szabó István sokorópátkai Az ülés kezdődik délelőtt [...] Jenő jegyző olvassa az eskümintát Kerese György leteszi az esküt Elnök [...]
4. Ülésnapok • 1920-286 (1920-XIV-474. oldal)
[...] javaslatok mellett felszólalókat jegyzi Gerencsér István jegyző ur a javaslatok ellen [...] Gossmann Márton Hadházy Zsigmond Haller István Haller József Haypál István Hencz Károly Henzer István Herrmann Miksa Héj Imre Homonnay [...] Ala­dár b Korányi Frigyes Kószó István Kovács Emil Cs Kovács István Kovács József Könyves Lajos Kutkafalvy [...]
5. Ülésnapok • 1920-1 (1920-I-9. oldal)
[...] hó 16 án hétfőn Szabó István nagyatádi Ott járt nálam több [...] Hirr György Hermann Miksa Muszti István Haypál István Rupert Rezső Renczes János Nagy [...] Rupprecht Olivér Rassay Károly Rakovszky István Putnoky Móricz Kolosváry Kiss István gróf Klebelsberg Kunó Kerese György Kenéz Béla Kálmán István Karafláth Jenő Ja­voss Antal Janka
6. Ülésnapok • 1920-148 (1920-VIII-10. oldal)
[...] Ödön Bernolák Nándor gróf Bethlen István Bleyer Jakab Dömötör Mihály Gaal Gaszton Gerencsér István Haller István Hegedüs György Hencz Károly Héjj [...] Homonnay Tivadar Javos Antal Kálmán István Kolosváry Kiss István Kontra x ladár Cs Kovács [...] Huszár Elemér Jármy József Kószó István Kováts J István Patacsi Dénes Szmrecsányi György Pénzügyi
7. Ülésnapok • 1920-290 (1920-XV-141. oldal)
[...] be azt büntessék meg Sréter István Ugy van meg kell büntetni [...] Elemér Karafiáth Jenő Kerekes Mihály Kerese György Kolosváry Kiss István Cs Kovács István Kováts J István Láng János Madarász Zsigmond Magyar [...] Ruprecht Olivér Schlachta Margit Sréter István Szabó István nagyatádi Szabó István sókor ópátkai Szent
8. Ülésnapok • 1920-148 (1920-VIII-9. oldal)
[...] Gaal Gaszton Gyömörey György Haypál István Henzer István Lovász János Magyar Kázmér Mayer [...] Imre Hornyánszky Zoltán Kara­fiátli Jenő Kerese György Kolosvári Kiss Ist­ván Kószó István T Kovács József Kutka­falvy Miklós [...] Reischl Richárd Rupprecht Olivér Sréter István Szabó István sokorópátkai Sza­lánczy József Szűcs Dezső [...]
9. Ülésnapok • 1920-3 (1920-I-22. oldal)
[...] ülése 1920 György Kolosváry Kiss István Kószó István Lingauer Albin Mahunka Imre Molnár [...] Homonnay Tivadar Huber János Kálmán Ist­ván Kerekes Mihály Letenyey Pál Lipták [...] György Hencz Károly Hor­nyánszky Zoltán Kerese György Klebelsberg Kunó gróf Kolosváry Kiss István Kószó István Kovács J István Lingauer Albin Mikovinyi Jenő Molnár [...]
10. Ülésnapok • 1920-147 (1920-VIII-5. oldal)
[...] Waigandt Antal Szűcs Dezső Haypál István Kerekes Mihály Frühwirth Mátyás Schandl [...] Héjj Imre Sándor Pál Plósz István Lingauer Albin Kerese György Pákozdi András Bodor György [...] Katona Imre Virter László Muszti István Tomori Jenő Kálmán István Szijj Bálint Gerencsér István Fáy Gyula Prohászka Ottokár Renezes [...]
11. Ülésnapok • 1920-6 (1920-I-50. oldal)
[...] Gaszton Karafiáth Jenő Kolozs­váry Kis István Muszti István Perlaki György Sándor Pál Schalte Ödön Szabó István sokoró­pátkai győrszentmártoni Szmrecsányi György és [...] Iklódi Szabó János Kovács J István Kutkafalvy Miklós Rubinek István Rupprecht Olivér Simonyi Semadam Sándor [...] Janka Károly Javcs Antal Kálmán Ist­ván Kenéz Béla Kerese György gróf Klebels­n február hő [...]
12. Ülésnapok • 1920-307 (1920-XVI-327. oldal)
[...] Huszár Elemér Javos Antal Kálmán István Kerekes Mihály Kerese György Kiss 1 erene Klebélsberg Kunó gróf Kontra Aladár Kószó István Kováts J István Kovács József Könyves Lajos Kóródi [...] gróf Simonyi Semadam Sándor Somogyi István Sréter István Szabó Balázs Szabó József budapesti [...]
13. Ülésnapok • 1920-9 (1920-I-105. oldal)
[...] hő 1 én hétfőn Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A múlt [...] Ödön b Korányi Frigyes Haller István Bárczy István Friedrich István Ruhinek Gyula Heinrich Ferenc Bleyer Jakab Szabó István nagyatádi Szabó István sókorópátkai Az ülés kezdődik délelőtt [...] Következik a II Biráló bizottságból Kerese György Ernst 14
14. Ülésnapok • 1920-87 (1920-IV-466. oldal)
[...] Karafiáth Jenő Kardos Noé Kálmán István Kerese György Kiss Ferenc gróf Klebelsberg Kunó Kolosváry Kiss István Kolozsi Endre Kószó István Kovács Emil Cs Kovács István Kovács J István Könyves Lajos Kuna P András [...] hó 16 án hétfőn Szabó István nagyatádi Szabó István sokoró­pátkai Szabó József biharnagybajomi Szabó [...]
15. Ülésnapok • 1920-148 (1920-VIII-11. oldal)
[...] Prőhle Vilmos Rupert Rezső Sréter István Szabó István sokorópátkai Szádeczky Kardoss Lajos Szila [...] Béla Temesváry Imre Vértes Vilmos István Zárszámadásvizsgáló bizottság Bárczy Ist­ván Ernst Sándor Fertsák Jenő Friedrich István Gerencsér István Gyömörey György Haller István Kerese György Kiss Ferenc Lipták Pál [...]
16. Ülésnapok • 1920-2 (1920-I-12. oldal)
[...] Örffy Imre Pékár Gyuía Rubinek István és Ruppert Bezső mandátumát A [...] Lingauer Albin Lip­ták Pál Koszó István Kovács I István Somogyi István Szabó Balázs Schandl Károly Letenyei [...] Javoss Antal Karafiáth Jenő Kálmán István Kenéz Béla Kerese György gróf Klebels­berg Kuno Kontra [...]
17. Ülésnapok • 1920-94 (1920-V-85. oldal)
[...] szavaztak gróf Apponyi Albert Bárczy István Bencze Gábor Bródy Ernő Csiz­madia [...] Griger Miklós Hadházy Zsigmond Haypál István Hencz Károly Henzer István Huszár Károly Janka Károly Javos [...] Henrik Sehol tz Ödön Somogyi István Szabó Balázs Szabó István nagyatádi Szabó István sokorópátkai Szabó József budapesti Szabóky [...]
18. Ülésnapok • 1920-90 (1920-IV-562. oldal)
[...] 468 Kovács József 428 Kószó István 409 413 Mikovínyi Jenő előadó [...] Rupert Kezső 424 434 Somogyi István 406 432 Tomcsányi Vilmos Pál [...] 357 Lemondás a bizottsági tagságról Kerese György 77 Lemondás a jegyzői [...] tartandó nemzeti ünnepélyre 72 Szent István első apostoli királyunk névünnepén tartott [...]
19. Ülésnapok • 1920-8 (1920-I-86. oldal)
[...] Sándor Hegedűs György Hencz Károly Kerese György Szabó Balázs Taszler Béla [...] Pallavicini György Rupert Rezső Somogyi István Túri Béla Usetty Ferenc Wagner [...] Nagy Pál Rupert Rezső Somogyi István Usetty Ferenc és Wagner Károly [...] ki a neveket Kolcsvári Kiss István Szabó István sokorópátkai mindkét megbízólevele Gaal Gasz­ton [...]
20. Ülésnapok • 1920-77 (1920-IV-188. oldal)
[...] Gyula Tomcsányi Vilmos Pál Szabó István nagy­atádi B ley er Jakab Szabó István sókoró­pátkai Az ülés kezdődik d [...] határozatot Bemutatom a t Nemzetgyűlésnek Kerese György nemzetgyűlési képviselő ur levelét [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind