67 találat (0,263 másodperc)

Találatok

1. Ülésnapok • 1920-1 (1920-I-9. oldal)
[...] hó 16 án hétfőn Szabó István nagyatádi Ott járt nálam több [...] Hirr György Hermann Miksa Muszti István Haypál István Rupert Rezső Renczes János Nagy [...] Rupprecht Olivér Rassay Károly Rakovszky István Putnoky Móricz Kolosváry Kiss István gróf Klebelsberg Kunó Kerese György Kenéz Béla Kálmán István Karafláth Jenő Ja­voss Antal Janka
2. Ülésnapok • 1920-2 (1920-I-12. oldal)
[...] Örffy Imre Pékár Gyuía Rubinek István és Ruppert Bezső mandátumát A [...] Lingauer Albin Lip­ták Pál Koszó István Kovács I István Somogyi István Szabó Balázs Schandl Károly Letenyei [...] Javoss Antal Karafiáth Jenő Kálmán István Kenéz Béla Kerese György gróf Klebels­berg Kuno Kontra [...]
3. Ülésnapok • 1920-3 (1920-I-20. oldal)
[...] István báró Korányi Frigyes Szabó István sokorópátkai Hencz Károly Henzer István Cs Kovács István Frühwirth Mátyás Gaal Gaszton Haypál [...] József Ereky Károly Csukás Endre Kerese György Bárczy István gróf Apponyi Al­bert Avarffy Elek [...] János Lukovich Aladár Kovács J István Plósz István Patacsi Dénes Rubin ek Gyula
4. Ülésnapok • 1920-3 (1920-I-21. oldal)
[...] Nemzetgyűlés 3 lése 1920 Kiss István Kószó István Kovács J István Lo­vász János Mikovinyi Jenő örfíy [...] Gazdasági Bizottság tagjaiul megválasztat­tak Bárczy István Ereky Károly Fábián István Gedeon Jenő Huber János Janka [...] Homonnay Tiva­dar Javos Antal Kálmán István Kerekes Mihály Kolosváry Kiss István Kontra Aladár Kovács Emil Cs
5. Ülésnapok • 1920-3 (1920-I-22. oldal)
[...] ülése 1920 György Kolosváry Kiss István Kószó István Lingauer Albin Mahunka Imre Molnár [...] Homonnay Tivadar Huber János Kálmán Ist­ván Kerekes Mihály Letenyey Pál Lipták [...] György Hencz Károly Hor­nyánszky Zoltán Kerese György Klebelsberg Kunó gróf Kolosváry Kiss István Kószó István Kovács J István Lingauer Albin Mikovinyi Jenő Molnár [...]
6. Ülésnapok • 1920-6 (1920-I-50. oldal)
[...] Gaszton Karafiáth Jenő Kolozs­váry Kis István Muszti István Perlaki György Sándor Pál Schalte Ödön Szabó István sokoró­pátkai győrszentmártoni Szmrecsányi György és [...] Iklódi Szabó János Kovács J István Kutkafalvy Miklós Rubinek István Rupprecht Olivér Simonyi Semadam Sándor [...] Janka Károly Javcs Antal Kálmán Ist­ván Kenéz Béla Kerese György gróf Klebels­n február hő [...]
7. Ülésnapok • 1920-8 (1920-I-85. oldal)
[...] György 100 Hencz Károly 82 Kerese György 100 Szabó Balázs 100 [...] 100 Rupert Rezső 100 Somogyi István 100 Túri Béla 100 Usetty [...] 100 Gedeon Jenő 100 Haypál István 100 Janka Károly 100 Pető [...]
8. Ülésnapok • 1920-8 (1920-I-86. oldal)
[...] Sándor Hegedűs György Hencz Károly Kerese György Szabó Balázs Taszler Béla [...] Pallavicini György Rupert Rezső Somogyi István Túri Béla Usetty Ferenc Wagner [...] Nagy Pál Rupert Rezső Somogyi István Usetty Ferenc és Wagner Károly [...] ki a neveket Kolcsvári Kiss István Szabó István sokorópátkai mindkét megbízólevele Gaal Gasz­ton [...]
9. Ülésnapok • 1920-9 (1920-I-105. oldal)
[...] hő 1 én hétfőn Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A múlt [...] Ödön b Korányi Frigyes Haller István Bárczy István Friedrich István Ruhinek Gyula Heinrich Ferenc Bleyer Jakab Szabó István nagyatádi Szabó István sókorópátkai Az ülés kezdődik délelőtt [...] Következik a II Biráló bizottságból Kerese György Ernst 14
10. Ülésnapok • 1920-10 (1920-I-107. oldal)
[...] hó 2 án kedden Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai Elnöki előterjesztések [...] Ödön b Korányi Frigyes Haller István Bárczy István Friedrich István Ruhinek Gyula Heinrich Ferenc Bleyer Jakab Szabó István nagyatádi Szabó István sokorópátkai Az ülés kezdődik délelőtt [...] Jenő jegyző olvassa az eskümintát Kerese György leteszi az esküt Elnök [...]
11. Ülésnapok • 1920-17 (1920-I-229. oldal)
[...] a dologban tenni A harmadik kérése és kérdése az igen t [...] minister ur kivan szólni Szabó István nagyatádi közélelmezésügyi minister T Nemzetgyűlés [...] meg ezt előbb Zaj Szabó István nagyatádi közéielmezésügyi minister Talán nem [...] mikor a rendeletet kiadták Szabó István nagyatádi közélelmezésügyi minister Nem Arra [...]
12. Ülésnapok • 1920-39 (1920-II-413. oldal)
[...] A belügyminíster urnák az a kérése hogy a bizottság jelentése majd [...] Ákos s k Kolosváry Kiss István s k naplóbiráló bizottsági tagok [...]
13. Ülésnapok • 1920-49 (1920-III-158. oldal)
[...] minister ur kivan szólni Szabó István sokorópátkai kisgazdaminisíer T Nemzetgyűlés Annak [...] Halljuk T képviselőtársamnak hozzám intézett kérése azt hiszem teljesen felesleges mert [...] a magyar államé is Friedrich István Nagyon helyes Szabó István sokorópátkai s a magyar állam [...] a nemzeti hadsereg tulajdonában Friedrich István És a vörös hadsereg felbomlá­sakor [...]
14. Ülésnapok • 1920-77 (1920-IV-188. oldal)
[...] Gyula Tomcsányi Vilmos Pál Szabó István nagy­atádi B ley er Jakab Szabó István sókoró­pátkai Az ülés kezdődik d [...] határozatot Bemutatom a t Nemzetgyűlésnek Kerese György nemzetgyűlési képviselő ur levelét [...]
15. Ülésnapok • 1920-87 (1920-IV-466. oldal)
[...] Karafiáth Jenő Kardos Noé Kálmán István Kerese György Kiss Ferenc gróf Klebelsberg Kunó Kolosváry Kiss István Kolozsi Endre Kószó István Kovács Emil Cs Kovács István Kovács J István Könyves Lajos Kuna P András [...] hó 16 án hétfőn Szabó István nagyatádi Szabó István sokoró­pátkai Szabó József biharnagybajomi Szabó [...]
16. Ülésnapok • 1920-90 (1920-IV-562. oldal)
[...] 468 Kovács József 428 Kószó István 409 413 Mikovínyi Jenő előadó [...] Rupert Kezső 424 434 Somogyi István 406 432 Tomcsányi Vilmos Pál [...] 357 Lemondás a bizottsági tagságról Kerese György 77 Lemondás a jegyzői [...] tartandó nemzeti ünnepélyre 72 Szent István első apostoli királyunk névünnepén tartott [...]
17. Ülésnapok • 1920-94 (1920-V-85. oldal)
[...] szavaztak gróf Apponyi Albert Bárczy István Bencze Gábor Bródy Ernő Csiz­madia [...] Griger Miklós Hadházy Zsigmond Haypál István Hencz Károly Henzer István Huszár Károly Janka Károly Javos [...] Henrik Sehol tz Ödön Somogyi István Szabó Balázs Szabó István nagyatádi Szabó István sokorópátkai Szabó József budapesti Szabóky [...]
18. Ülésnapok • 1920-132 (1920-VII-102. oldal)
[...] volna mert a hatá­rozatképesség megállapításának kérése után kon­statálni kellett hogy nincs [...] is Helyeslés jobbfelöl Kovács J István Tisztelettel indítványo­zom hogy a vidékről [...]
19. Ülésnapok • 1920-138 (1920-VII-236. oldal)
[...] Amikor megjelent itt Budapesten első kérése az volt hogy adjanak mellé [...] rendet nem csinál Kovács J István T Nemzetgyűlés A másik körülmény [...] nemzet szent kilencszázados koronájával Szent István koronájával másfelől pedig t Nemzetgyűlés [...]
20. Ülésnapok • 1920-147 (1920-VIII-5. oldal)
[...] Waigandt Antal Szűcs Dezső Haypál István Kerekes Mihály Frühwirth Mátyás Schandl [...] Héjj Imre Sándor Pál Plósz István Lingauer Albin Kerese György Pákozdi András Bodor György [...] Katona Imre Virter László Muszti István Tomori Jenő Kálmán István Szijj Bálint Gerencsér István Fáy Gyula Prohászka Ottokár Renezes [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind