4. oldal, 78 találat (0,146 másodperc)

Találatok

61. VIII. Tananyag. — Írásbeli dolgozatok. — Rendkívüli tárgyak (100. oldal)
[...] I jeles f 1 Köcsky Sándor b piszton I 15 i [...] Fái József IV o Wellowszky Szaniszló VII o Nagy Miklós VIII [...]
62. Ösztöndíjas, jutalmazott és jótékonyságban részesült tanulók (103. oldal)
[...] járásbíró úr b e Mócs Szaniszló dr főgimn tanár iránti kegyeletének [...] Hajas István Kienle Dezső Köcski Sándor és Seh Vilmos I Germán [...]
63. VI. Iskolánk élete az 1942/43. iskolai évben • Az iskola célkitűzése. Értekezletek • 3. rész. Az iskola nevelő-oktató munkája (50. oldal)
[...] szülők és ifjúság előtt Kühn Szaniszló igazgató évnyitó beszédében kifejtette azokat [...] voltak 1 Himnusz 2 Székely Sándor Október 6 Szav Brenner László [...]
64. (63. oldal)
[...] e m 43 23 Holló Sándor 2 1 2 3 3 [...] m 57 28 vitéz Keresztényszigethy Sándor 2 2 3 3 3 [...] et mn 59 29 Pavlicsek Szaniszló 2 2 2 3 3 [...]
65. VIII. Adatok az 1937/38. iskolai év történetéhez (43. oldal)
[...] dr min osztályfőnök úr Mócs Szaniszló dr inté­zetünk Istenben boldogult tanára [...] VIII o t 11 Friedrich Sándor gyógyszerész úrnak egy jóviseletü és [...]
66. V. Adatok az 1940/41. iskolai év történetéhez (87. oldal)
[...] Károly Hoffer József I Cserfai Sándor Tihanyi Jenő II Zsolnai Tibor [...] miniszteri osztályfőnök úr dr Mócs Szaniszló intézetünk Istenben boldogult tanára emlékére [...]
67. V. Adatok az 1940/41. iskolai év történetéhez (72. oldal)
[...] meg az évnyitó ünnepélyt Kűhn Szaniszló intézeti igazgató beszédében utalt a [...] Katona Kázmér Vártay Alajos Gombkötő Sán­dor Bobány László Jutás Jankovics Titusz [...]
68. XI. Ifjúsági egyesületek (114. oldal)
[...] osztály is részt vett Kühn Szaniszló igazgató megnyitó szavaiban megemlékezett Erdély [...] húszéves erdélyi iro­dalmat ismertette Gombkötő Sándor Reiner József énekszámai id Török [...]
69. Az intézet állapotrajza • II. Tankönyvek, tananyag (28. oldal)
[...] összesen Ifi Extemporalék Tanár Mócs Szaniszló dr Görög nyelv Hetenkint 5 [...] Az ifjabb Cyrus 32 Nagy Sán­dor 39 A boldog életről 41 [...]
70. VIII. Tananyag. -– írásbeli dolgozatok. –Rendkívüli tárgyak (58. oldal)
[...] tanuló 3 Ádventi gondolatok Kűhn Szaniszló gimnáziumi igazgató beszéde 4 Schubert [...] Hal Kornél Jobst Pál Köcski Sándor Müller László Nádor Tamás Orbán [...]
71. A tanintézet állapotrajza • II. Tankönyvek, tananyag (35. oldal)
[...] Zsuzsi a táborozáskor e Kisfa­ludy Sándor Dalok a Kesergő és Boldog [...] tra­gikuma Tanár I r Mócs Szaniszló Történelem Hetenkint 2 óra Tankönyv [...]
72. Az intézet állapotrajza • II. Tankönyvek, tananyag (28. oldal)
növényvilágból Beöthy Zs Petőfi Sándor Jókai A huszthi betegláto­gatok lloilsy [...] dolgozat összesen 9 Tanár Mócs Szaniszló dr Latin nyelv és irodalom [...]
73. XIV. Ifjúsági egyesületek (93. oldal)
[...] Emil IV o t Gregorics Sándor III o t és Páva [...] feléleszti növeli A tagfelvételt Kühn Szaniszló gimnáziumunk igaz­gatója végezte Lélekemelő beszédben [...]
74. VII. Adatok az 1941/42. iskolai év történetéhez (56. oldal)
[...] IV Bibor Zoltán V Máttyus Sán­dor VI Erdősi Emil VII és [...] miniszteri osztályfőnök úr dr Mócs Szaniszló intézetünk Istenben boldogult tanára emlékére [...]
75. (31. oldal)
[...] Lajer Nándor Lővárdv Alajos Mócs Szaniszló Sipos Orbán Soóstó Gyula Szegedy [...] pécsi egyházmegyei takarékpénztári vezérigazgató Balassa Sándor pesterzsébeti polgári iskolai igazgató Barnaky [...]
76. (8. oldal)
[...] Zirczről Mayer Móricot és Kühn Szaniszlót Budapestről A lemondott Kovács Emil [...] Gyula áll főreálisk és Csokonai Sándor Pius alap főgimn tornatanár úrak [...]
77. (44. oldal)
[...] et mn 23 76 Kolba Sándor r k i 1 3 [...] ref Nagy Pál ref Pavlicsek Szaniszló k
78. (43. oldal)
[...] e igjó 11 37 Pavlicsek Szaniszló r k 2 2 3 [...] e m 20 63 Kolba Sándor r k 2 1 3 [...]