2. oldal, 78 találat (0,165 másodperc)

Találatok

21. XI. A Ciszterci Diákszövetség (77. oldal)
[...] László dr segédjegyző Dombovár Jermy Sándor földbirtokos Lőcse Kallós Kovrig Emil [...] a diákmisét Líttke József Balassa Sándor Vadnai Jenő és Füzy Gyula [...] hivatalos kiküldetésben Nagykanizsán levő Kühn Szaniszló igazgató helyett Nagy Vazul igazgató [...] dr egy professzor Bpest Balassa Sándor ny áll polg isk igazgató [...]
22. (56. oldal)
[...] ct mn 48 13 Bálint Sándor 2 3 3 3 3 [...] jó igjó 44 11 Holló Sándor 1 1 2 3 3 [...] et mn 49 14 Kercsztényszigcthy Sándor 2 2 3 3 3 [...] e m 57 19 Pavlicsek Szaniszló ism 2 2 4 3 [...]
23. A pécsi gimnázium története (174. oldal)
[...] Vagovics Bertalan 1850 51 Deáky Sándor 1850 51 Juhász Norbert dr [...] Szobek Lóránt 1866 67 Aigner Sándor 1867 80 Szegedy Fülöp 1867 [...] 87 és 1900 02 Mócs Szaniszló dr 1886 87 és 1890 [...]
24. VIII. Adatok az 1937/38. iskolai év történetéhez (44. oldal)
[...] dr egyet lelkész úr Kühn Szaniszló igazgató és Oppermann Balduin dr [...] jutalmazására Elnyerték Gerbl János Gregorics Sándor Gyenis Árpád Hámori Károly Marton [...] Krausz János Marosy György Máttyus Sándor Roboz László II Benkő László [...]
25. XVI. A Ciszterci Diákszövetség (141. oldal)
[...] a gimnázium jelenlegi igazgatója Kühn Szaniszló előtt Ebédre a pécsi püspök [...] Győző közjegyzői tisztviselő Pécs Gál Sándor káplán Kaposvár Hajna János postatiszt [...] József dr közjegyzőjelölt Adony Nagy Sándor segédlelkész Dunaszekcső Pap Miksa tüzérfőhadnagy [...]
26. VI. Iskolánk élete az 1942/43. iskolai évben • Az iskola célkitűzése. Értekezletek • 3. rész. Az iskola nevelő-oktató munkája (38. oldal)
[...] munkát tud végezni Leventecsapatunk Kühn Szaniszló tanügyi főtanácsos igazgató is­kola leventeparancsnokkal [...] Emil egyet hallgatók ifjúvezetők Köcsky Sándor Müller László VIII o Far­kas [...] VII o Marton Elemér Tóth Sándor Németh László VI o tanulók [...]
27. III. Iskolánk élete az 1943/44. iskolai évben. • Az iskola célkitűzése. Értekezletek • 3. rész. Az iskola nevelő-oktató munkája. A Testi nevelés és iskolai egészségügy. Testnevelés. Iskolaorvosi intézmény. Egészségi állapot. Leventeképzés. Légoltalom. Kirándulások. (45. oldal)
[...] Boross Tibor Harmat Iván Katsányi Sándor Lajos Tamás Majorossy Kálmán Németh [...] Bernardin tanker kir főigazgató Kühn Szaniszló igazgató Felegyi Román Mayer Móric [...] IV osztály Brenner László Cserháti Sándor Roszprim László Schmideg István Szebényi [...]
28. VI. Iskolánk élete az 1942/43. iskolai évben • Az iskola célkitűzése. Értekezletek • 3. rész. Az iskola nevelő-oktató munkája (68. oldal)
[...] tanúsított tanulók jutalmazására Elnyerték Kacsányi Sándor I Dőry Dénes II Szebényi [...] miniszteri osztályfőnök úr dr Mócs Szaniszló intézetünk I b tanára emlékére [...] IV o tanulók 18 Fridrich Sándor gyógyszerész úr ajándékát 25 P [...]
29. V. Adatok az 1940/41. iskolai év történetéhez (88. oldal)
[...] egészítettük ki Jutalomban részesültek Cserna Sándor és Helf László VI o [...] Dámján egyetemi tanár úr Kűhn Szaniszló igazgató Mayer Móric Oppermann Balduin [...] Heidecker István László Károly Lukács Sándor Marton János Palotás József Pap [...]
30. IX. Adatok az 1938/39. iskolai év történetéhez (102. oldal)
[...] dr miniszteri osztályfőnök úr Mócs Szaniszló dr intézetünk Istenben boldogult tanára [...] VI o Szendrődi Valér Tarjányi Sándor VII o Dömötör Gyula Fülöp [...] VII o t 10 Fridrich Sándor gyógyszerész úrnak egy jóviseletű és [...]
31. (64. oldal)
[...] vitéz Buda Litschauer Lajos Bálint Sándor Blascsok László Durkó Gábor Fasching [...] Halmos Hervich László ism Holló Sándor Horthy Pál Hunyadi Ferenc Joubert [...] Mocsáry Frigyes Molnár Lajos Pavlicsek Szaniszló Pencze István Purt Zoltán Sánek [...]
32. VIII. Adatok az 1939/40. iskolai év történetéhez (67. oldal)
[...] jutalomban a következők részesültek Cserfai Sándor I Szabó Dezső II Bányai [...] II Németh Olivér III Máttyus Sándor IV Takács István V Meszlényi [...] dr miniszteri osztályfőnök úr Mócs Szaniszló dr intézetünk Istenben boldogult tanára [...]
33. XI. A Ciszterci Diákszövetség (76. oldal)
[...] töltött évek kedves emlékeit Kühn Szaniszló és Mayer Móric válaszai után [...] Lajos dr ügyvédjelölt Pécs Regős Sándor postatiszt Pécs Sátori Schutták János [...] István ref lelkész Budapest Farkas Sándor dr ügyvédjelölt Püspökladány Feuerbach Péter [...]
34. V. Az intézet multja (16. oldal)
[...] Albin dr 1929 35 Kűhn Szaniszló 1935 től Az iskola egykori [...] Lutter János Bermüller Ferenc Vutkovics Sándor a pécsegy­házmegyei papok közül Kőszeghy [...] Nep János Keller Kelemen Nagy Sándor Kranzl Máté és Fekete Fülöp [...]
35. II. Az intézet múltja • Vitéz Berde Botond sub auspiciis Gubernatoris doktorráavatása. (5. oldal)
[...] Albin dr 1929 35 Kühn Szaniszló 1935 től Az iskola egykori [...] Lutter János Bermüller Ferenc Vutkovics Sándor a pécsegy­házmegyei papok közül Kőszeghy [...] Nep János Keller Kelemen Nagy Sándor Kranzl Máté és Fekete Fülöp [...]
36. VII. Az intézet multja (42. oldal)
[...] Albin dr 1929 35 Kűhn Szaniszló 1935 től Az iskola egykori [...] Lutter János Bermüller Ferenc Vutkovics Sándor a pécsegy­házmegyei papok közül Kőszeghy [...] Nep János Keller Kelemen Nagy Sándor Kranzl Máté és Fekete Fülöp [...]
37. IV. Az intézet multja (58. oldal)
[...] Albin dr 1929 35 Kühn Szaniszló 1935 től Az iskola egykori [...] Lutter János Bermüller Ferenc Vutkovics Sándor a pécsegy­házmegyei papok közül Kőszeghy [...] Nep János Keller Kelemen Nagy Sándor Kranzl Máté és Fekete Fülöp [...]
38. VI. Az intézet multja (36. oldal)
[...] Albin dr 1929 35 Kűhn Szaniszló 1935 től Az iskola egykori [...] Lutter János Bermüller Ferenc Vutkovics Sándor a pécsegy­házmegyei papok közül Kőszeghy [...] Nep János Keller Kelemen Nagy Sándor Kranzl Máté és Fekete Fülöp [...]
39. A tanintézet állapotrajza • I. Tanárkar (32. oldal)
[...] 16 Tr é 4 MÓCS SZANISZLÓ cziszt r áldozár az I [...] Szvetozár gör kel lelkész Irinyi Sándor áll főreáliskolai r tanár az [...]
40.
[...] Het 1 óra Tankönyv Nagy Sándor és Vajda Előlapok Tananyag Magyar [...] osztályban III OSZTÁLY Osztályfőnök Móes Szaniszló dr Vallástan Het 2 óra [...]