44 találat (0,193 másodperc)

Találatok

1.
[...] 8 oszt tanuló 3 Okruczky István 8 oszt tanuló 2 darabbal [...] 8 oszt ta­nuló Columbus jelleniéről Feuer Lipót 8 oszt tanuló Irodalmi [...] Szép sikert mu­tattak föl Kószó István 8 oszt tan Cicerónak Pompeius [...] meg Kármán müveit 2 kötetben Feuer Lipót 8 oszt tanuló
2.
[...] Goldfahn László Keleti Lajos Klein István Báez Andor Bosenfeld Ferenc 10 Víg Sándor Weisz István IV A OSZTÁLY Aczél István Ábrahám Andor Gyöngyösi Dániel 15 [...] Loria Aladár May Mátyás Pity ístván 20 Pulitzer Imre Sátor Endre [...] IV B OSZTÁLY Brunner Imre Feuer János 30 Gömöri Endre Kolozs [...]
3.
[...] Ernő Kiss Nándor 55 Kovács istván Nóvák Oszkár Pánczél Miklós Raffay István Rácz Andor 30 Sclunidt Károly Székely László Weisz István VI osztály 65 Aczél Iván [...] Andor Buck Gábor Deutsch Imre Feuer János Gömöri Endre Kolozs Lajos [...] Kontraszti János Lória Aladár Pity István Pulitzer Imre Érdem­jegy 3 1 [...]
4.
[...] László IV II osztály Bója István 1 Bolváry Géza Brauner József [...] Fürtös Béla Kovács András Léh István Magyari Nándor Schronk Károly 30 [...] Gruber Ernő Rácz Andor Raffay István VI osztály 35 Lőrinczy Endre [...] VII osztály Ábrahám Gyula Zauner István Érdem­jegy VI osztály Ábrahám Andor Feuer János Glasz Mihály Hammer Fidél [...]
5.
[...] Ferenc 35 Molnár Kálmán Mészáros István Orsó Gáspár Sándor Imre Schönberger [...] 2 Seidman Jakab 1 Jeney István kim 20 Schmidt István 1 Szabó Ferencz 2 Szegheő Károly 1 Takács István 1 Üveges Károly 1 25 [...] Mihály VII osztály go Abrahám István Feuer Lipót Junker János Kain Sándor [...]
6.
[...] Bäck Miklós Friss Emil Gaál István Holtmann Ferenc Kulinyi Ernő Kurusa [...] Ernő 111 B OSZTÁLY Halas István Jakab Lajos Mamusics Ferenc 15 [...] Izsó Strubert Géza 25 Teliéri István Érdem­jegy 3 3 3 2 [...] B OSZTÁLY Büsch Viktor 50 Feuer János Érdem­jegy 3 1 2 [...]
7.
[...] Loria Aladár Nagy József Pity István Sátor Endre 10 Szűcs József Szűcs Sándor Tarján Pál Tóth István Unger Sándor 15 Wagner Ferenc [...] Brunner Imre 20 Deutsch Imre Feuer János Gömöri Endre Heinrich Péter [...] Fein Jenő Fürtös Lajos Gallyas István 45 Gál László Hódi József [...]
8.
[...] Ábrahám Andor Belle Ferenc 5 Feuer János Glasz Mihály Hammer Fidél [...] 1 V B osztály Halas István Nagypál István IV A osztály Kern Dezső [...] Burg Ete Endrényi Imre Eszes István Gaál Pál Gombos József 45 [...] Ernő Sélley László 55 Szarka István Szélhegyi Károly Végman Béla Winkler [...]
9.
[...] Érdem­jegy V A osztály Bárány István 45 Bäck Miklós Kreiker Aladár [...] Géza 75 Timina Győző Weisz István VII osztály Aczél Iván Buck Gábor Deutsch Imre 80 Feuer János Gömöri Endre Kolozs Lajos Lória Aladár Pity István 85 Pulitzer Imre Steiner Henrik [...]
10.
[...] héber Waldner József héber Weihold István Weimann Rudolf héber Zirkelbach Imre [...] héber Buss Jakab 5 Császár István Feuer Adolf héber Fischer Antal héber [...] János Ifj Kónya János Kószó István 25 Kőszeghy Sándor Kundla János [...] Virgil g k v Opreán István g k v ism Pap [...]
11.
[...] József Krausz Béla 20 Kulishich István Lévay Ferenc Mondschein Vilmos Reitzer [...] Vass Géza V OSZTÁLY Ábrahám István Bozsó Lajos Cserzi Mihál 30 [...] Lefkovits Áron Rózsa Szilveszter Somogyi István Tankönyvül Markovits gyors pedig a [...] József VI OSZTÁLY Agócsi Ödön Feuer Adolf Junker János 45 Kaszta [...]
12.
[...] A gyorsírásból III osztály Ábrahám István Bózsó Lajos Bernstein Izidor Bús [...] Huszár Sándor Kalmár Ferenc Kószó István Klein Alaj os 15 Lippay [...] Remes András Volk Mihály Weihold István Untereiner János IY osztály 25 Brill Richárd Feuer Adolf Glücksthal Samu Grünstein Mór [...]
13.
166 Kern Aurél Kiss István 15 Loria Aladár Pulitzer Imre [...] Sándor 20 Tarján Pál Tóth István Zeisler Imre V B OSZTÁLY Feuer János Miskolczi Gyula 25 Vuchetich [...] Béla III B OSZTÁLY Halas István 45 Kynsburg Károly Pollitzer Béla [...]
14.
[...] 1 1 1 2 2 Feuer Endre izr 1 9 LJ [...] 2 9 LJ 1 Fodor István 1 1 2 1 1 í 1 o 1 Gál István id 1 2 3 9 [...] 3 3 3 1 Gál István ifj 1 2 3 4 [...]
15.
[...] frt Deutsch 50 kr Fáry István 1 frt dr Herzl 1 [...] N N 20 kr Gréf István 50 kr ifj Fodor István 50 kr X X 50 [...] kr Lőw J 1 frt Feuer 25 kr Bakayné 50 kr Szabó István 50 kr Összesen 24 frt [...]
16.
[...] es fokon I d Singer István VII II d Iíergovits Jenő [...] Lajos III B III d Feuer János V B A kezdőknél [...] fokon I díjat nyert Singer István VII II d Fürtös Lajos [...] Dicséretet Hódi József és Singer István V Az 1900 évi márc [...]
17.
[...] Fekete Ignác 11 2 55 Feuer Adolf I 3 Fischer Antal [...] Pál VII 1 25 Herei István II 2 70 Herei Manó [...] Rosenstock Nándor Roth Károly Rózsa István Schadek Ferenc Schreiber György Schöiifeld [...] Spitzer Vilmos Stern Manó Styller István Szabó Lajos Szekasián Gyula Szekerke [...]
18.
[...] 30 Reiner Gyula 2 Rotier István 3 Schwarz Emánuel 2 Langer [...] 2 Versitz Viimos 2 35 Feuer Adolf 1 45 Weisz Gerzon [...]
19.
[...] 3 3 K t Scultéty István úr Lénárd Zsigmond úr Klein István úr Müller N úrnő Schäffer [...] Vera úrleány Csorba Gás­pár ur Feuer Endre úr Solti János úr [...]
20.
[...] I Mennyiségtan Tornázás Magaviselet Ábrahám István 1 1 1 1 1 [...] 2 2 1 1 1 Feuer Lipót héb 1 2 2 [...] 2 2 3 1 Kószó István 1 1 2 1 2 [...] 1 1 2 2 Okruczky István 1 2 2 3 3 [...]
21.
[...] mértan Szépírás Tornázás Magaviselet Ábrahám István 2 3 4 4 3 [...] 3 2 3 2 Bäsch István 2 3 2 2 3 [...] 3 2 3 2 Buócz István 1 2 2 1 3 [...] 3 2 1 2 10 Feuer Rudolf zsidó 3 4 4 [...]
22.
[...] 3 3 3 5 Becsei István ism 2 3 4 3 [...] 2 1 i id Farkas István ism i 1 2 3 [...] 3 2 i ifj Farkas István i 1 2 2 1 [...] 2 2 3 3 i Feuer János izr i 1 2 [...]
23.
[...] c percenkint 162 szótag írásaért Feuer Adolf VI 0 t Ábrahám István Huszár Sándor V és Mondschein [...] Ferenc VII 0 és Kószó István VI 0 tanulók Könyvtárnok Pálfy [...]
24.
[...] Mihály Weiszberger Ede 30 Zauner István A gal jelöltek haladók 2 [...] isler Imre IV B OSZTÁLY Feuer János Gábor Endre Miskolczi Gyula [...]
25.
[...] 2 3 3 1 Eszes István 2 3 3 4 1 [...] 4 3 2 1 Farkas István í 2 2 2 1 2 3 3 2 1 Feuer János izr 1 1 2 [...] 2 3 3 1 Gera István 9 3 3 4 3 [...]
26.
[...] Érdem­jegy Aigner Ernő Arany Ákos Feuer Ármin Katona János 5 Klár [...] osztály Krahl Sándor 50 Muntyán István Obláth Dezső Pomutz Sándor Tóth [...]
27.
[...] 3 1 3 1 Farkas István 1 2 3 2 1 [...] 2 1 3 1 10 Feuer I János izr 2 2 [...] 2 3 2 2 Gera István 1 2 3 3 2 [...] 2 2 1 1 Halász István 1 3 3 3 3 [...]
28.
[...] 111 B 11 d Singer István V 111 d Ábrahám Andor [...] Branislai V Biedl Jenő VI Feuer Sándor 111 B Wagner Károly [...] János VI 11 d Fáry István VI 111 d Lobstein Árpád [...]
29.
[...] 3 1 1 10 Farkas István 2 2 3 2 2 [...] 3 3 3 1 1 Feuer János izr 1 1 1 [...] 1 2 1 1 Gallyas István 3 2 3 3 3 [...] 3 2 1 15 Gera István 2 2 3 3 3 [...]
30.
[...] 3 1 2 5 Császár István 1 1 2 1 1 [...] 3 3 3 1 2 Feuer Adolf héb 1 2 2 [...] 3 3 3 2 Kiss István V i zs gá la [...] ne m te tt Kotlár István 1 3 3 3 2 [...]
31.
[...] 1 2 2 1 1 Feuer Adolf héber 1 1 2 [...] 2 1 2 1 Kószó István 1 1 1 1 2 [...] 2 2 3 2 Rózsa István 3 3 3 3 2 [...]
32.
[...] 1 3 2 2 Balogh István 3 3 3 3 3 [...] 1 2 3 1 15 Feuer Armin zsidó ism 3 3 [...] 3 2 3 2 Lakatos István 3 3 3 3 3 [...]
33.
[...] 3 3 1 5 Farkas István 1 2 2 2 2 í 2 3 9 1 Feuer János izr 1 1 2 [...]
34.
[...] 1 1 2 2 1 Feuer Lipót héber 1 1 1 [...] 2 3 2 10 Kószó István 1 1 2 2 2 [...] 2 2 1 1 Okrutszky István 1 2 2 3 2 [...]
35.
[...] 2 2 3 1 Farkas István 1 2 9 Li 9 [...] i 3 3 3 1 Feuer I János izr l C [...] 3 3 2 3 Gera István 1 3 3 3 1 [...]
36.
[...] 3 2 3 1 Farkas István 1 3 2 1 1 2 2 1 3 1 Feuer János izr 1 2 3 [...] 2 2 1 1 Gera István 1 1 2 1 1 [...]
37.
[...] 3 3 3 2 1 Feuer Ármin zsidó 2 3 Q [...] 3 2 2 15 Gyólai István 2 2 2 2 2 [...]
38.
[...] 1 3 2 1 1 Feuer Imre izr Félegyházi Pál ref [...] 1 1 2 1 Gilicze István 1 1 2 1 2 [...]
39.
[...] 1 2 1 1 Baranyai István 2 2 2 2 3 [...] 3 3 2 2 1 Feuer Béla zsidó 1 1 2 [...]
40.
[...] 3 3 3 2 2 Feuer Ármin zsidó 3 3 4 [...] 1 1 2 15 Gyólai István 2 3 3 2 3 [...]
41.
[...] 3 4 2 I r Feuer Adolf héber 1 3 2 [...] 3 2 I r Keller István 4 5 4 2 5 [...] 5 4 II r Kotlár István 2 2 2 2 2 [...]
42.
[...] 1 1 1 1 Balogh István 3 3 3 3 3 [...] 3 2 3 2 1 Feuer Ármin zsidó 3 3 3 [...]
43.
[...] 2 3 2 2 Császár István 1 1 1 1 1 [...] 3 3 3 1 2 Feuer Adolf héber 1 2 2 [...]
44.
[...] 4 I r 10 Csűri István 5 4 5 4 4 [...] 4 5 3 II r Feuer Adolf héb 2 3 2 [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind