11 találat (0,318 másodperc)

Találatok

1. (69. oldal)
[...] ev ref Dálnok 1870 Bartlui Sándor Kökön 1871 Benedek Benedek Bikafalva [...] ev ref Al Csernáton 1870 Szaniszló Kálmán Fel Csernáton 1871 Szabó [...] Jenő Páké 1869 30 Zajzou Sándor 1 Sepsi Szentgyörgy 1871 Zsigmond [...] 1869 Bedő János 1869 Bokor Sándor Páké 1866 Csiszér Gábor Egerpatak [...]
2. (5. oldal)
[...] 5 Sánta Péter 1 05 Szaniszló Jánosné 1 05 égli András [...] Rartlia Lajos 4 20 Bartha Sándor 10 Boros Zsuzsámul 52 50 [...] Péter Lajos 5 25 Pilbart Sándor 1 05 Pál Farkas 3 [...]
3. (59. oldal)
[...] é helye s ideje Nagy Sándor ev rét Sepsi Szentgyörgy 1873 [...] Albert Károly Maksa 1870 Bartha Sándor Ivökös 1871 Benedek Benedek Bikafalva [...] unit Maros Vásárbcdv 1870 Kis Sándor ev ref Kémer 1872 15 [...] Szabó Odón Zalán 1872 30 Szaniszló Kálmán Fel lsernáton 1871 Szilágyi [...]
4. (45. oldal)
[...] Lajos Kairo Egyptom 1873 Biró Sándor Tatrang 1873 Ilodola Ferencz Papolcz [...] Miklós gór kel 1871 Czell Sándor ov ref Martonfalva 1870 Cseh [...] Kálmán Gidófalva 1871 20 Csiszér Sándor Egerpatalc 1873 Elekes Lajos Száraz [...] cv ref Léczfalva 1871 Sorbán Sándor 1871 Szaniszló Pál Felcsernáton 1873 Székely László [...]
5. (46. oldal)
[...] unit Maros Vásárhely 1870 Kiss Sándor ev ref Kémer 1872 Malisai [...] ev luth Rozsnyó 1871 Serbán Sándor gör kath Voila Fogaras m [...] Szabó Ödön Zalán 1872 25 Szaniszló Kálmán Fel Csernáton 1871 Sztán [...] kel Alsó Szombatfalva 1869 Zajzon Sándor ev ref Sepsi Szentgyörgy 1871 [...]
6. (40. oldal)
[...] Dénes Al Torja 1872 Biró Sándor Tatrang 1873 Bodola Ferencz Papolcz [...] Szcntgvörffv 1873 Borbély Miidós Czell Sándor gör kel 1871 ev ref [...] ref Dálnok 1871 30 Mircso Sándor kimaradt Pálié 1871 Nagy Sándor 55 55 Sepsi Szentgyörgy 1873 Szaniszló Pál Felcsernáton 1873 Székely László [...]
7. (41. oldal)
[...] ref Feldoboly Zalán 1808 1872 Szaniszló Kálmán Felcscrnáton 1871 Zajzon Sándor Sepsi Szentgyörgy 1871 20 Zoltáni [...] Sepsi SzcntgyörgV 1869 5 Bokor Sándor Púké 1866 Csiszár Gábor Egerpatak [...] Fülöp Károly Aldoboly 1867 Inireli Sándor Angyalos 1669 10 Iinreh István [...] Péter Mózes Szőrcse 1870 lő Sándor Zoltán Ilyefalva 1870 Schul Vilmos [...]
8. (40. oldal)
[...] Révay Lajos Ilyefalva 1873 Sorbán Sándor Léczfalva 1871 Szabó Ernő Zágon 1874 Szaniszló Pál Felesernáton 1873 Vájná Sándor Altorja 1874 30 Vass Octavián [...] Benkó Dénes Altorja 1872 Bíró Sándor 55 55 Tatrang 1873 Bodola [...] Szentgyörgy 1871 H í Czell Sándor ev ref Martonfalva 1870 10 [...]
9. (60. oldal)
[...] 1 1 didxot pedig Demeter Sándor Sa­lamon Gyula Csutak János I Szaniszló Ká 1 m á n [...]
10. (26. oldal)
[...] 2 3 3 3 i Szaniszló Kálmán 2 3 3 3 [...] 1 1 1 1 Nagy Sándor 2 2 1 1 2 [...]
11. (31. oldal)
[...] Andor ág ev Nagy László Sándor Zoltán 25 Szaniszló Kálmán Szotyori Lajos Takács Tibor [...]