3. oldal, 187 találat (0,153 másodperc)

Találatok

101. (66. oldal)
[...] Kálmán Vili o t zongorán Feuer Mi­hály VIII o t harmoniumon Peregi István és Móczár Gyula VIII o [...] 2 Ünnepi be­széd Tartja Sille István főgymn tanár ur 3 Szavalat [...]
102. (34. oldal)
[...] Borda László 1 t Besze István 2 2 3 3 3 [...] 4 2 2 2 Csitári István 2 3 3 3 3 [...] 1 1 1 e Hegedűs István 2 2 3 3 4 [...] 3 1 3 3 2 Feuer Éva izr 1 2 3 [...]
103. (68. oldal)
[...] Czobos Károly Zólyomi Simon Sille István Dr Bindfeld Lajos Tisztviselői kar [...] alelnök Kripóczky Gábor titkár Sille István pénztárnok Lengyel Imre könyvtárnok Eyszrich [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Szabó László Kirándulási alap [...]
104. (53. oldal)
[...] Pásztor Ferenez ügyv f Özv Feuer Mihályné Özv Tarjányi Józsefné Holló [...] Agóes János kanonok f Csima István uj templomi fökántor f Holló Sándor takarék pénztári igazgató Bánhidy István f Szabó László tanács­nok Zámbó [...]
105. (61. oldal)
[...] 1905 év folyamán elhalt Ulrich István városi főjegyző ur iránt tartozó [...] az iskola legjobb tanulójának Ulrich István féle szor galomdijként adassék ki [...] és keresk bank részvény társaság Feuer Adolf s k Kiss Lajos [...]
106. (99. oldal)
[...] s Magántanulók Dal may Ákos Feuer Rózsa Prikkel István 3 3 3 112 1 [...]
107. (54. oldal)
[...] Baghy László Zólyomi Simon Sille István Dr Bindfeld Lajos Tisztviselői kar [...] alelnök Kripóczky Gábor titkár Sille István pénztárnok Lengyel Imre könyvtárnok Eyszrich [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Szabó László Kirándulást alap [...]
108. (12. oldal)
Sándor dr Dobók István Feuer János Ghilezán fános Hegyi Imre [...] től nyugalomban Lakik Kiskun­félegyházán Sille István szentszéki tanácsos 1923 szeptember 1 [...]
109. (63. oldal)
[...] Pásztói Ferenc ügyvéd f özv Feuer Mihály né özv Tarjányi Józsefné [...] Agócs János kanonok f Csima István új templomi főkántor f Holló Sándor takarékpénztári igaz­gató Bánhidy István f Szabó László tanácsnok Zámbó [...]
110. (57. oldal)
[...] 3 3 3 2 Cseh István őszt 3 1 1 2 [...] 3 3 3 3 2 Feuer Sándor izr 1 2 3 [...] 3 3 3 2 Katona István 1 1 1 1 1 [...] 3 3 3 2 Klemann István 1 2 3 2 2 [...]
111. (39. oldal)
[...] Pásztor Ferencz ügyvéd f özv Feuer Mihályné özv Tar­jányi Józsefné f [...] Agócs János kanonok f Csima István uj templomi főkántor f Holló Sándor takarékpénztári igaz­gató Bánhidy István f Szabó László tanácsnok Zámbó [...]
112. (62. oldal)
[...] 1000 K alapítvá­nyának kamatát Nagy István III tanuló kapta 20 A Feuer Lőrincz féle alapítvány 45 K [...] tanuló kapta 21 Az Ulrich István féle 500 koronás alapítvány két [...]
113. (30. oldal)
[...] 2 2 3 2 1 Feuer Fülöp izr 1 i 1 [...] 1 2 1 2 Holló István 1 3 3 4 3 [...] 2 1 2 1 László István 1 2 3 3 2 [...] 2 1 2 1 Mihalovits István mt k 2 3 3 [...]
114. (54. oldal)
[...] o tanulók 16 Az Eszes István féle alapítvány 9 92 K [...] József Vili tanuló 22 A Feuer Lőrinc féle alapítvány 50 K [...] o tanuló 23 Az Ulrich István féle alapítvány 22 K kamatát [...]
115. (12. oldal)
[...] fővárosi műszaki főtanácsos Budapest Dt Feuer Adolf ügyvéd Kiskunfélegyháza Herke Ferenc [...] Ság Sándor orvos Budapest Szabó István kir építési felügyelő Szombathely Dr [...] p ü tanácsnok Budapest Döme István kir k főállatorvos Szeged Dr [...]
116. (66. oldal)
[...] alelnöki Kripóczky Gábor titkár Sille István pénztárnok Lengyel Imre könyvtárnok Eyszrich [...] Kunz Béla Csókán Lajos számvizsgálók Feuer Sándor Szabó László Kirándulási alap [...]
117. (92. oldal)
[...] 1 i 1 i 1 Feuer Ernő izr 1 1 I [...] 3 3 3 1 Kiss István 1 1 1 2 1 [...] 1 3 1 1 Szarvas István 1 1 1 2 1 [...]
118. (52. oldal)
[...] Alkalmasnak találtatott tanulóink közül Juhász István Szabó József Tóth József VI Lőrinc Lázár VII Bakos István Bleuer Endre Krausz Lajos Lengyel [...] got fejteitek ki Dobák Béla Feuer Ernő Katona József V o [...]
119. (115. oldal)
[...] 3 3 3 2 2 Feuer Ernő izr 1 1 1 [...] 3 2 1 I Kiss István 1 1 1 3 1 [...] 2 9 1 1 Szarvas István 1 1 2 1 2 [...]
120. (35. oldal)
[...] 1 Fekete Pál III 1 Feuer Andor I 8 2 2 10 Honthy István III 1 2 Kanyó Mihály [...]
121. (51. oldal)
[...] 2 2 2 9 Boda István i 1 3 3 2 [...] i 1 2 2 Farkas István i 8 4 4 4 [...] 4 3 2 3 3 Feuer Fülöp izr i 1 1 [...] 2 9 LJ 2 Holló István i 2 3 3 3 [...]
122. (35. oldal)
[...] Lőrincz László Móczár Andor Seres István Három tanuló szeptemberben tesz javítóvizsgálatot [...] össze Endre János földbirtokos dr Feuer Mihály ügyvéd dr Iványi István orvos Kará­csonyi Guidó lelkész dr [...]
123. (84. oldal)
[...] Aurél gör k Eyszrich György Feuer Ernő izr Franki Pál izr [...] Jenő izr Kartje Alajos Kiss István Módos Sámuel ref Ring Sándor Rottenstein Antal izr Szarvas István Szemerédi Dániel Újvári László Magántanulók [...]
124. (33. oldal)
[...] 1 Fekete Pál III 1 Feuer Andor I 3 2 2 10 Honthy István 111 1 2 Kanyó Mihály [...]
125. (15. oldal)
[...] 3 2 3 3 5 Feuer János liéb sz 2 3 [...] 4 4 4 4 Simonides István őszt j­ 2 3 3 [...] Ferencz Kis László Magántanuló Chikán István Összesen 24
126. (13. oldal)
[...] írásbelit Ered­mény jelesen érettek Katona István Katona Margit jól érettek Andrásy [...] György Paár János jól érettek Feuer Fülöp Kanyó Mihály Kiss Lajos [...] Kalocsai József Krébecz Jenő László István Mácsay Ferenc Ónodi Ilona Retkes [...]
127. (47. oldal)
[...] és Wiszt Károly érett Bakos István és Bleier Endre A 2257 [...] volt Jelesen érettek Eyszrich Theodora Feuer Imre Gaal Lajos Kuntz Zsuzsanna [...]
128. (86. oldal)
[...] 2 1 3 2 2 Feuer Ernő izr 1 1 1 [...] 2 3 2 i Kiss István 1 1 1 3 1 [...] 3 3 2 15 Mihálovits István 2 2 4 4 2 [...] 2 9 i 1 Szarvas István 1 1 1 2 1 [...]
129. (39. oldal)
[...] 2 2 2 2 10 Feuer Fiilöp izr 1 1 1 [...] 4 3 2 1 Holló István 2 2 3 4 3 [...] 1 1 1 0 László István 1 2 3 4 2 [...] 3 2 1 1 Szente István 2 2 3 4 3 [...]
130. (8. oldal)
[...] alapítvány 60 K ka­matát Fantoly István VIII o tanuló a Szabó [...] K 49 f kamatát Mikes István VIII o az Eszes féle [...] tanuló a congr praef a Feuer Béla féle alapítvány 52 K [...] Piave hullámában elveszett fia Juhász István emlékére aki intézetünk növendéke volt [...]
131. (7. oldal)
[...] tagok Dr Beke Lajos Csima István Feuer Sándor Frank Ignácz ifj Molnár [...]
132. (28. oldal)
[...] Kalmár Gyula VIII zongorán kísérte Feuer Imre VII o t 4 [...] t 5 Megölték Irta Honthy István Szavalta Lőcsei Géza VII o [...]
133. (55. oldal)
[...] 2 3 3 1 Boda István 2 1 3 3 3 [...] 2 2 2 2 11 Feuer Fülöp izr 1 1 1 [...] 3 3 3 9 Holló István 2 o LJ 3 3 [...] 9 LJ 1 1 László István 1 1 3 3 2 [...]
134. (31. oldal)
[...] s ei O 7 Basch István i­ 1 O i i [...] 2 2 3 2 i Feuer Adolf i 1 2 9 [...] O 3 3 2 Matyus István i­ 1 2 5 2 [...]
135. (73. oldal)
[...] 3 9 3 2 Cseh István i 1 1 1 1 [...] 3 2 Ifi Dancsó Kovács István 2 3 4 4 4 [...] 2 3 3 1 1 Feuer Sándor izr ism 1 2 [...] 3 3 2 2 Katona István 1 í 1 1 1 [...]
136. (92. oldal)
[...] érettek Bán Imre Eyszrich György Feuer Ernő Julesz Jenő Szarvas István Újvári László
137. (79. oldal)
[...] 3 3 2 2 Csizmadia István 1 3 4 4 3 [...] 2 2 2 2 Dobák István 1 1 1 1 1 [...] 3 2 1 2 20 Feuer János izr 1 2 3 [...] 1 1 2 25 Gondi István 1 3 3 3 2 [...]
138. (55. oldal)
[...] izr Beregi Sándor izr Cseli István őszt Csillag Sándor izr Darányi [...] isin 10 Fehér András ref Feuer Sándor izr Forgó Gábor Győrfy [...] Horváth László Hüse Lajos Katona István Kállai Seres Mátyás Kern Imre [...] György ism Szabó József Szente István ism Magaviselet i i ő [...]
139. (57. oldal)
[...] Gyorsírás Franczia ny l Basch István j i i i 2 [...] 2 2 2 1 1 Feuer Adolf izr i 2 2 [...] 3 3 2 2 Matyus István SZ 3 3 3 3 [...]
140. (30. oldal)
[...] Pál VII o t Dobay István polgármester Feuer Imre VII o t Dobay [...]
141. (42. oldal)
[...] a Ü tí eC Basch István j­ 1 2 3 1 [...] 2 2 í 1 1 Feuer Adolf izr j 1 1 [...] 3 3 3 3 Matyus István j 2 3 3 2 [...]
142. (29. oldal)
[...] Elek Történetek a gyermekszobából Petelei István Fülemile Good Arthur Tom Tit [...] és Shelly Bán Aladár Egyedül Feuer Illés könyvkereskedő Mathelos Miháli Pry [...]
143. (43. oldal)
[...] u C l o Bakos István 1 1 I 2 3 [...] 3 3 1 2 1 Feuer Imre izr 1 1 1 [...]
144. (27. oldal)
[...] Ipari és Kereskedelmi Bank Ulrich István városi főjegyző emlékére e czimen [...] Imre a Közgazdasági Taka­rékpénztár és Feuer Béla tettek 1000 1000 koronás [...]
145. (37. oldal)
[...] Binét Dénes IV o 1 Feuer László IV o 1 Kovács [...] János VI o 1 Bíró István VII o 1 Borda József [...]
146. (32. oldal)
[...] 1 1 1 1 5 Feuer Mátyás izr i­i 3 2 [...] 1 1 2 1 Klein István 3 3 Q O 3 [...]
147. (15. oldal)
[...] VI oszt tanuló Eyszrich György Feuer Ernő VII oszt tan Hering [...] Ferenc V oszt tan Kiss István VII oszt tan Koperniczky Imre [...]
148. (51. oldal)
[...] József Endre Jól érettek Dobák István Fiseb Emil Gaál Endre Kárpáti [...] Szécsén Andor Érettek Baghy György Feuer János Göndöcs Gyula Hanel Károly [...]
149. (29. oldal)
[...] 3 els i f Bárány István rk 1 1 1 1 [...] kit m 3 f Bella István rk 2 3 2 4 [...] 2 2 els 1 f Feuer László izr ism 2 2 [...] 2 1 1 els Gál István rk 1 1 1 1 [...]
150. (43. oldal)
[...] 2 2 2 2 3 Feuer Fülöp izr 1 1 1 [...] 3 2 3 3 Holló István 2 2 3 3 3 [...] 1 1 2 3 László István 1 2 3 3 3 [...]