58 találat (0,157 másodperc)

Találatok

1. (82. oldal)
[...] tanulásáért Hasonló okokból kaptak Bozsoki István és Csernyánszky Géza I o [...] főbiztos 100 drb Le­gendáriumot és Bozóky Szentföld c művét Szent József [...] Szentföld az Élet Franklin Szent István Társu­lat könyvkiadók több könyvet s [...] a Magyar Tudományos Akadémia Szent István Akadémia Kisfaludy Társaság és Petőfi [...]
2. (47. oldal)
[...] adományozta az intézetnek 1 Torna István Élet és iro­dalom Kapta Zsohár [...] László III é növ 4 Bozóky Dezső Két év Kelet Ázsiában [...] P t Durnyi György Forgó István Horváth Ernő Marx Viktor és [...] Gyula IV é és Horváth István II é A fennmaradó 68 [...]
3. XI. Érettségi vizsgálatok
[...] Schönstein Béla Skrobanek Ferenc Steiner István Sütő Ferenc Szabó Gáspár Szadai [...] Valérián Károly Vancsay Sándor Vincze István Weisz Endre összesen 28 Nem [...] Benkő Zoltán Bermann Miklós Blazsek István Bodai Jenő Bokros Lajos Borbély Dezső Bozóky Dénes Czeisler Jenő Csapkovits István Cséry István Csillag Endre Debreczeni Sándor Dessewffy [...]
4. II. Szellemi állapot
66 Első osztály Osztályfőnök Baros István A tanuló neve és hitvallása [...] 3 3 1 i i Bozóky Dénes 3 3 3 3 [...] 1 2 2 1 Horváth István 2 3 3 2 3 [...] 3 2 2 1 Pálovics István ág ev 1 3 2 [...]
5. II. Szellemi állapot
[...] 1 1 1 1 1 Bozóky Jenő 2 2 2 2 [...] 1 1 1 10 Horváth István ref F J N 1 [...]
6. I. A tanintézet belállapota
[...] Szertartástan 13 kiadás Budapest Szent István Társulat 1914 2 A könyvtárak [...] tanári könyvtárnak könyveket ajándékoztak dr Bozóky Endre Rudio Analytische Geometrie I [...]
7. II. Szellemi állapot
[...] 3 3 3 1 2 Bozóky Dénes tm 2 2 3 [...] 3 3 2 2 Horváth István 3 3 3 3 3 [...] 3 3 2 1 Pálovics István 2 3 3 3 2 [...] 1 3 1 1 Schiffer István F J N 2 2 [...]
8. II. Szellemi állapot
[...] 3 3 2 3 1 Bozóky Jenő 1 5 Exner Sándor [...] 1 1 1 1 Horváth István ref F J N 1 [...]
9. Iskolánk és a háború
[...] a gyűjtésben I osztály Börcsök István Buday Kálmán Erbler Viktor Katona [...] Flamm Sándor Hartner Béla Kilényi István Kovács Károly Pacséri Ágoston Ráth [...] Szabó Gábor Szalóky Lajos Usz István Weyde Gyula össze­sen 871 db III osztály Bozóky Dénes Ebner Dezső Gaál Elemér [...]
10. I. A tanintézet belállapota
[...] sajtó alatt Budapest a Szent István Társulat kiadása Irodalomtör­téneti eszthetikai és [...] Hittan 3 kiadás Budapest Szent István Társulat 1916 Kath Szertartástan 14 kiadás Budapest Szent István Társulat 1916 2 A könyvtárak [...] tanári könyvtárnak könyveket ajándékoztak dr Bozóky Endre Rudio Analytische Geometrie II és Hirsch Istvánná kultuszminiszteri tanácsos özvegye A művészet [...]
11. III. Statisztikai táblázatok
[...] 4 i 2 i 5 Bozóky Endre 1 1 2 1 [...] 2 2 i i Bölcsök István 2 3 3 3 3 [...] 2 Miess Viktor 5 Muszkalay István 6 1 2 i Nessinger [...] 1 2 1 i Paulovics István 3 4 4 3 3 [...]
12. III. Statisztikai táblázatok
[...] 2 3 3 1 Bárczay István ref F J N 1 [...] 3 3 3 2 2 Bozóky Dénes tm 2 2 3 [...] 3 3 1 2 Horváth István 2 3 4 3 2 [...] 3 3 2 1 Pálovics István ág ev 2 3 3 [...]
13. II. Szellemi állapot
[...] Berger János F J N Bozóky Endre 5 Buday Kálmán Corzan [...] Horváth József 1 Horváth Toldi István gr unit F J N [...] Kozma Kornél unit 25 Kulin István Lengyel Sándor ref F J [...]
14. II. Szellemi állapot
[...] László ref Balázs Sándor Bárczay István ref F J N Bekker [...] Lajos tm Bohrandt Lajos 1 Bozóky Dénes tm Dénes Károly tm [...] ág ev tm 3 Horváth István Kajdi Imre ref Kintzig János [...] 35 Paréj László ftm Pálovics István ág ev Persa László tm [...]
15. III. Szellemi állapot
21 Általában jó előmenetelitek Bárczay István F J N ref őrgr [...] előmenetelitek Balázs Sándor Bekker Károly Bozóky Dénes tm Dobi Géza Dobó [...] ev Paréj László ftm Pálovics István ág ev Pöschl Imre Badulescu György Schedel Andor tm Schiffer István F J N Szterszky Zoltán [...]
16. IV. Altisztek és szolgák • V. Tananyag • VI. A tanulók névsora
[...] jó Benedek György ref egs Bozóky Endre jeles Corzan Avendano Gábor [...] Kozma József izr jó Kuhn István egs Lengyel Sándor ref egs [...] egs Marno Béla jó Marton István ev egs Olbert Antal ismétel [...] József Bekker Károly meny nyiségtan Bozóky Dénes német őrgróf Csáky Pallavicini [...]
17. III. A tanári testület működési köre
[...] tan Takács N v képviselő Bozóky Ádám ügyvéd főv biz tag [...] M Tud Akad a Szent István Akadémia tagja stb
18. V. Altisztek és szolgák • VI. Tananyag • VII. A tanulók névsora
[...] Szabó László ref jó Szemere István ref német Szemere Miklós ref [...] 45 V osztály Osztályfőnök Baros István Acsády György ref mennyiségtan Benisch [...] Dárday Abriáni Dezső latin Dobozy István ref egs Dudás Pál ref [...] egs Benedek György ref egs Bozóky Endre jeles Corzan Avendano Gábor [...]
19. V. Altisztek és szolgák • VI. Tananyag • VII. A tanulók névsora
32 dekker Béla egs Horváth István ism német Hőnich Miklós hittan [...] Péter gör kath jeles Kilényi István izr jó Kiss Lajos ref [...] báró Wasmer János jó Zombory István gör kath egs VIII osztály [...] egs Berzsenyi Janosits László jeles Bozóky Dénes egs őrgróf Csáky Pallavicini [...]
20. IX. Statisztikai kimutatás
[...] Filó Imre Fodor Miklós Hrehuss István Kafdi Imre Kovács Ákos Lengyel [...] Orphanides János Papanek János Pálovics István Persa László Polyánszky Tibor ism [...] érett Egy tárgyból Bekker Károly Bozóky Dénes Heckl Jenő Horváth Gyula [...] Több tárgyból Hajós János Schiffer István Szápáry Géza gróf Székács Ferenc [...]
21. V. Altisztek és szolgák • VI. Tananyag • VII. A tanulók névsora
[...] Kozocsa Tivadar Langer Károly Nádosy István ev Rázga Pál ev Sándy [...] Dr Szörényi József Jelesek Deréky István Kis Pál őszt Jók Barna [...] László tm Killmeyer Lajos Magyar István Ottlik Tihamér Reisz György ref [...] osztály Osztályfőnök Besskó Jenő Jelesek Bozóky Endre Brendli Károly tm Rózsa [...]
22. IV. Adatok az intézet történetéhez a lefolyt tanévben
[...] Alajos a gyorsírói és Brackl István a hegedűszak tanára vonultak hadba [...] és Bessenyei József Boroe vits István Grimm Béla Kautzki Tivadar Leheti [...] dorfer Rezső Oldal Géza Reiner István Róth Béla vonultak be katonai [...] 10 ik napjain pedig dr Bozóky Endre kir tanácsos és kir [...]
23. IV. Adatok az intézet történetéhez a lefolyt tanévben
[...] Lajos dr Haraszti Emil Kende István dr Király György Lénárd Imre [...] a szóbeli vizsgálatok elnöke dr Bozóky Endre kir tanácsos 750 4392 [...]
24. I. Iskolánk multja
[...] Szombathy Ignác Cseörgheö Aladár Bodnár István Tornor Ferenc Staub Móric Klein [...] Ferenc Bäuerle Ferenc Liszka Béla Bozóky Endre Klug Lipót Ujváry Béla [...] irodalomtörténet művelője Innocent Ferenc festőművész Bozóky Endre a Közoktatási Tanács titkára [...]
25. I. Iskolánk multja
[...] Szombathy Ignác Cseörgheö Aladár Bodnár István Tornor Ferenc Staub Móric Klein [...] Ferenc Bäuerle Ferenc Liszka Béla Bozóky Endre Klug Lipót Ujváry Béla [...]
26. II. Iskolánk az 1920-21. iskolai évben
[...] irodalomtörténet művelője Innocent Ferenc festőművész Bozóky Endre a Közoktatási Tanács titkára [...] műépítészek Csizik Gyula iparművész Csók István Feszty Árpád Kimnach László Löschinger [...]
27. IV. Károly király 1916-1922
[...] Bäumel Ede Blumberg Henrik Bodnár István Bozóky Endre Brózik Károly Brukner Antal [...] Zsigmond a francia irodalomtörténc nűvelője Bozóky Endre a Közoktatási Tanács titkára [...]
28. V. Kiváló tanulásukért és jó magaviseletükért dicsérettel kitüntettt tanulók névsora • VI. A tanulók névsora és osztályzata
[...] Gönczy Kálmán Gróh József Harti István Hasenfeld István Herkovich István Horváth Ferenc m t Kátai István Kemény József Mándy György Oláh [...] Tóth Imre m t Weiszmann István Zirkelbach István Egy tárgyból elégtelen Kovács János [...] Kovács László Németh Károly Pintér István Szabó István Kimaradt Berde Sándor Dobó László [...]
29. VI. A tanulók névsora és osztályzata
[...] 3 3 2 3 Bolgár István 2 2 2 3 2 [...] 2 2 3 2 10 Bozóky László 1 1 1 2 [...] 4 4 3 3 Hevő István 2 2 3 3 2 [...] 3 3 2 35 Nagy István 2 2 3 3 3 [...]
30. IV. A könyvtárak és szertárak gyarapodása
[...] II Deák Daloskönyv I Tömörkény István munkái VI Akadémiai kiadványok II [...] IV Adorján A Császárság II Bozóky E Két év Kelet Ázsiában [...]
31. II. Iskolánk az 1918—19. és 1919—20. iskolai évben
[...] 1000 K ás adományából Tóth István I A Hal­mes István I B Urosevits Ernő II A Bozóky Sándor és Sztán László II [...] Klein Vilmos III A Féreghy István III A 200 200 K [...]
32. X. A tanulók névsora és érdemsorozata
[...] 1 László György 1 Lovas István 2 Major István 1 Márkus Imre 1 Orbán [...] évfolyam Kúnvári Pál 1 Mayer István 1 Petries Béla 2 Petries [...] 2 Klauber Károly 2 Kováts István 2 Lerner István 2 Nedermann Pál 2 Pollák [...] B oszt Alberovszky Szeverin 1 Bozóky Sándor 1 Kápolnay Jenő 2 [...]
33. Érettségi vizsgálatok kimutatása
[...] Károly Boncs Gyula 90 Borbás István Borbély Tibor Boronkay Lajos Bóta [...] Botka Zoltán 95 Botyánszky Pál Bozóky János Bölcs Gyula Böschatt Ferenc [...] Ödön 105 Burda Viktor Burger István Buzinkay Gyula Büchler Ármin Bügler [...] Rezső Dick Hermann 140 Dienes István Dietl ÁM 08 vehrbergi Dittl [...]
34. Az érettségi vizsgálatok az 1912.1913. tanévben • Érettségi vizsgálatok kimutatása
22 Berecz István Beregi Oszkár Berg Károly Berg [...] Berg Ottó Berger Emil Berinde István Bernáth Béla Bernáth Oszkár 70 [...] Ödön Bernhardt Nándor bezerédi Bezerédy István Bibits Zsárkó Bibó Dezső 75 [...] Szilárd Botka Zoltán Botyánszky Pál Bozóky János 100 Bojtos Imre Bölcs [...]
35. Érettségi vizsgálatok kimutatása
[...] 100 105 Beniczky Péter Berecz István Beregi Oszkár Berg Károly Berg [...] Berg Ottó Berger Emil Berinde István Bernáth Béla Bernáth Oszkár Bernáth Ödön Bernhardt Nándor bezerédi Bezerédy István Bibits Zsárkó Bibó Dezső Bibó [...] Szilárd Botka Zoltán Botyánszky Pál Bozóky János Bojtos Imre Bölcs Gyula [...] Derencsay Rezső Dick Hermann Dienes István
36. Érettségi vizsgálatok kimutatása
[...] Bénél Antal Beniczky Péter Berecz István Beregi Oszkár Berg Károly Berg [...] Berg Ottó Berger Emil Berinde István Bernáth Béla Bernáth Oszkár Bernáth Ödön Bernhardt Nándor bezerédi Bezerédy István Bibits Zsárkó Bibó Dezső Bibó [...] Szilárd Botka Zoltán Botyánszky Pál Bozóky János Böjtös Imre Bölcs Gyula [...]
37. Érettségi vizsgálatok kimutatása
[...] Bénél Antal Beniczky Péter Berecz István Beregi Oszkár Berg Károly Berg [...] Berg Ottó Berger Emil Berinde István Bernáth Béla Bernáth Oszkár Bernáth Ödön Bernhardt Nándor bezerédi Bezerédy István Bibits Zsárkó Bibó Dezső Bibó [...] 135 140 145 Botyánszky Pál Bozóky János Bojtos Imre Bölcs Gyula [...]
38. Érettségi vizsgálatok kimutatása
[...] Bénél Antal Beniczky Péter Berecz István Beregi Oszkár Berg Károly Berg [...] Berg Ottó Berger Emil Berinde István Bernáth Béla Bernáth Oszkár Bernáth Ödön Bernhardt Nándor bezerédi Bezerédy István Bibits Zsárkó Bibó Dezső Bibó [...] Szilárd Botka Zoltán Botyánszky Pál Bozóky János Bozzay Béla Bojtos Imre [...]
39. XIII. Tízéves találkozó
[...] nevezetteken kívül Huber Oszkárné Pécsi Istvánná Radnai József né Takács Károlyné a volt tanárok közül még Bozóky Endre kir tan Császár Elemér [...] Kálmán Postatakarékpénzt tiszt Dr Bally István Postai számellenőr Nagyvárad Bárány József [...]
40. XV. Érdemsorozatok
[...] 2 3 3 3 1 Bozóky Jenő 1 2 2 2 [...] 2 2 3 1 Strausz István 2 3 3 4 3 [...]
41. XIII. Ösztöndíjasok • XIV. Érdemsorozatok
[...] 3 3 2 1 Baesa István 1 3 2 3 2 [...] 3 3 3 1 1 Bozóky Jenő 1 2 1 2 [...] 3 3 2 i Strauss István 3 3 3 3 3 [...]
42. VIII. Érettségi vizsgálatok
[...] vizsgálatokon éretteknek nyilváníttattak 1 Bacsa István r k Budapest 1898 dec [...] ban jelesen érett mérnöki 3 Bozóky Jenő r k Budapest 1900 [...]
43. XII. Érdemsorozat
[...] 3 3 3 1 Bacsa István 1 2 2 2 3 [...] 3 2 2 1 5 Bozóky Jenő 1 i i l [...] 3 3 2 1 Strausz István 3 3 3 3 3 [...] Philipp László Rupnik János Strausz István 1917 ápr 18 án pedig [...]
44. Iskolánk múltja
[...] Himpfner Béla 1898 1919 Samu István 1919 Ober i 919 20 [...] Andor József Andor Tiv jyula Bozóky Endre Császár Elemér Csiba Ferenc [...] Ernő Ka József Katona J István Kecskóczy Ödön Koch Sándor Kosáry [...] Tálos Gyula Teveli Mihály Tóth István Urbányi János Varannai István Varga Ottó Vári Rezső Vér [...]
45. I. Iskolánk múltja • II. Iskolánk az 1920-21. tanévben
[...] Himpfner Béla 1898 1919 Samu István 1919 Oberle Károly 1919 20 [...] Tivadar Bodor József Borz Gyula Bozóky Endre Császár Elemér Csiba Ferenc [...] Ernő Kaszák József Katona J István Kecskóczy Ödön Koch Sándor Kosáry [...] Madzsar Imre Mattyasovszky Endre Mitribusz István Mohr Győző Molnár István Náberschnig Rómeó Nendwich Jakab Oberle [...]
47. VI. Rendkívüli munkásság
[...] 1 K 24 f Scharn István 2 K 02 f Scheibler [...] Szathmáry László 40 f Szeszlér István 1 K 30 f Szilvássy [...] Tucker Sándor 70 f Weber István 2 K 80 f Weiss [...] f Blau József 40 f Bozóky Lajos 1 K 20 f [...]
48. VI. Rendkívüli munkásság
[...] következik a Rendes tagok Edelpacher István Érchegyi Géza Gaál Ferenc Páyer [...] Gerlits Jenő Halász Gábor Kovács István Ruck György Schmidkunz Lajos Witkovicky [...] II oszt Abel Pál Erényi István 2 III oszt Hoffmann György [...] 14 Augusztin Endre Ábrahám Kálmán Bozóky Lajos Bugarszky György Del Medico [...]
49. VIII. Osztályozás
[...] 3 4 3 2 2 Bozóky Lajos 2 3 3 3 [...] 4 4 fm 2 Dostál István 2 3 4 3 3 [...] 4 3 2 1 Georgi István 5 3 3 3 3 [...]
50. I. Az intézet állapota
[...] kovszky Sándor 2 K Weber István 75 f Weiss Dezső 1 [...] f Bátor László 20 f Bozóky Lajos 2 K 40 f [...] Emperger Lajos 50 f Erényi István 1 K Földváry Mihály 1 [...] Kemény Ernő 76 f Kéhli István 2 K 40 f Kóródi [...]
51. Függelék
[...] 2 2 2 2 1 Bozóky Lajos 1 3 4 3 [...] 3 3 2 1 Erényi István 2 3 3 3 3 [...] 1 1 2 1 Kéhli István 1 3 3 2 3 [...] 2 3 2 1 Kis István 1 1 1 2 2 [...]
52. I. Az intézet állapota
[...] Sándor Benedek Bánó Sán­dor Bánét Bozoky Leó Bozoky Böske Balich Borkay Berger Bab litskó Károly Bablitskó Béláné Bialek István Bandi B K Berimber Ottó [...] né Búzás I né Bessenyei István Bessenyei Istvánná Balázska B Belosits Antal Basch [...] Csermenyi Antal Cseresnya Mihály Christofoletti Istvánná Emiké Lajos
53. Függelék
[...] Mennyiség­tan Rajzoló mértan Magaviselet Weber István 2 2 3 2 3 [...] 3 3 3 3 1 Bozóky Lajos 2 2 3 3 [...] 2 3 1 10 Erényi István 2 3 3 2 3 [...]
54. Függelék
[...] 2 2 3 1 5 Bozóky Lajos 3 2 3 2 [...] 3 3 3 2 Erényi István 1 3 3 2 3 [...] 2 2 1 1 Kéhli István 2 3 3 3 3 [...] 11 Osztályvizsgálatról elmaradt 1 Kiss István Május hóban osztályvizsgálatot tett 25 [...]
55. Függelék
[...] Zoltán VII o Angletta József Bozoky Lajos Czajlik László Kehli István Kovács László Kurtz Ferenc Vili [...]
56. Függelék
[...] Jól Angletta József b Érett Bozoky Lajos Czajlik László c Nem [...] Boros Dezső Christofoletti Lajos Georgi István Kehli István Kurtz Ferenc Prindl Ágoston Takács [...]
57. Függelék
[...] Damokos László Qyenes László Kis István Metz Ferenc Osztoics Mihály Tóth [...] vizsgát tett Damokos László Kis István Lázár Ferenc Metz Ferenc Osztoics [...] 3 3 3 3 1 Bozoky Lajos 3 9 3 3 [...] 3 3 4 1 Erényi István 2 O O 3 3 [...]
58. Függelék
[...] 3 I 2 l Georgi István 1 3 3 2 O [...] Kálmán Bakonyi Mór Bábel Andor Bozoky Lajos Czajlik László Irnecs Béla Kehli István Kurtz Ferenc Lukáts Sándor Vas [...]