58 találat (0,166 másodperc)

Találatok

1. (82. oldal)
[...] tanulásáért Hasonló okokból kaptak Bozsoki István és Csernyánszky Géza I o [...] főbiztos 100 drb Le­gendáriumot és Bozóky Szentföld c művét Szent József [...] Szentföld az Élet Franklin Szent István Társu­lat könyvkiadók több könyvet s [...] a Magyar Tudományos Akadémia Szent István Akadémia Kisfaludy Társaság és Petőfi [...]
2. (47. oldal)
[...] adományozta az intézetnek 1 Torna István Élet és iro­dalom Kapta Zsohár [...] László III é növ 4 Bozóky Dezső Két év Kelet Ázsiában [...] P t Durnyi György Forgó István Horváth Ernő Marx Viktor és [...] Gyula IV é és Horváth István II é A fennmaradó 68 [...]
3. XI. Érettségi vizsgálatok
[...] Schönstein Béla Skrobanek Ferenc Steiner István Sütő Ferenc Szabó Gáspár Szadai [...] Valérián Károly Vancsay Sándor Vincze István Weisz Endre összesen 28 Nem [...] Benkő Zoltán Bermann Miklós Blazsek István Bodai Jenő Bokros Lajos Borbély Dezső Bozóky Dénes Czeisler Jenő Csapkovits István Cséry István Csillag Endre Debreczeni Sándor Dessewffy [...]
4. II. Szellemi állapot
66 Első osztály Osztályfőnök Baros István A tanuló neve és hitvallása [...] 3 3 1 i i Bozóky Dénes 3 3 3 3 [...] 1 2 2 1 Horváth István 2 3 3 2 3 [...] 3 2 2 1 Pálovics István ág ev 1 3 2 [...]
5. II. Szellemi állapot
[...] 1 1 1 1 1 Bozóky Jenő 2 2 2 2 [...] 1 1 1 10 Horváth István ref F J N 1 [...]
6. I. A tanintézet belállapota
[...] Szertartástan 13 kiadás Budapest Szent István Társulat 1914 2 A könyvtárak [...] tanári könyvtárnak könyveket ajándékoztak dr Bozóky Endre Rudio Analytische Geometrie I [...]
7. II. Szellemi állapot
[...] 3 3 3 1 2 Bozóky Dénes tm 2 2 3 [...] 3 3 2 2 Horváth István 3 3 3 3 3 [...] 3 3 2 1 Pálovics István 2 3 3 3 2 [...] 1 3 1 1 Schiffer István F J N 2 2 [...]
8. II. Szellemi állapot
[...] 3 3 2 3 1 Bozóky Jenő 1 5 Exner Sándor [...] 1 1 1 1 Horváth István ref F J N 1 [...]
9. Iskolánk és a háború
[...] a gyűjtésben I osztály Börcsök István Buday Kálmán Erbler Viktor Katona [...] Flamm Sándor Hartner Béla Kilényi István Kovács Károly Pacséri Ágoston Ráth [...] Szabó Gábor Szalóky Lajos Usz István Weyde Gyula össze­sen 871 db III osztály Bozóky Dénes Ebner Dezső Gaál Elemér [...]
10. I. A tanintézet belállapota
[...] sajtó alatt Budapest a Szent István Társulat kiadása Irodalomtör­téneti eszthetikai és [...] Hittan 3 kiadás Budapest Szent István Társulat 1916 Kath Szertartástan 14 kiadás Budapest Szent István Társulat 1916 2 A könyvtárak [...] tanári könyvtárnak könyveket ajándékoztak dr Bozóky Endre Rudio Analytische Geometrie II és Hirsch Istvánná kultuszminiszteri tanácsos özvegye A művészet [...]
11. III. Statisztikai táblázatok
[...] 4 i 2 i 5 Bozóky Endre 1 1 2 1 [...] 2 2 i i Bölcsök István 2 3 3 3 3 [...] 2 Miess Viktor 5 Muszkalay István 6 1 2 i Nessinger [...] 1 2 1 i Paulovics István 3 4 4 3 3 [...]
12. III. Statisztikai táblázatok
[...] 2 3 3 1 Bárczay István ref F J N 1 [...] 3 3 3 2 2 Bozóky Dénes tm 2 2 3 [...] 3 3 1 2 Horváth István 2 3 4 3 2 [...] 3 3 2 1 Pálovics István ág ev 2 3 3 [...]
13. II. Szellemi állapot
[...] Berger János F J N Bozóky Endre 5 Buday Kálmán Corzan [...] Horváth József 1 Horváth Toldi István gr unit F J N [...] Kozma Kornél unit 25 Kulin István Lengyel Sándor ref F J [...]
14. II. Szellemi állapot
[...] László ref Balázs Sándor Bárczay István ref F J N Bekker [...] Lajos tm Bohrandt Lajos 1 Bozóky Dénes tm Dénes Károly tm [...] ág ev tm 3 Horváth István Kajdi Imre ref Kintzig János [...] 35 Paréj László ftm Pálovics István ág ev Persa László tm [...]
15. III. Szellemi állapot
21 Általában jó előmenetelitek Bárczay István F J N ref őrgr [...] előmenetelitek Balázs Sándor Bekker Károly Bozóky Dénes tm Dobi Géza Dobó [...] ev Paréj László ftm Pálovics István ág ev Pöschl Imre Badulescu György Schedel Andor tm Schiffer István F J N Szterszky Zoltán [...]
16. IV. Altisztek és szolgák • V. Tananyag • VI. A tanulók névsora
[...] jó Benedek György ref egs Bozóky Endre jeles Corzan Avendano Gábor [...] Kozma József izr jó Kuhn István egs Lengyel Sándor ref egs [...] egs Marno Béla jó Marton István ev egs Olbert Antal ismétel [...] József Bekker Károly meny nyiségtan Bozóky Dénes német őrgróf Csáky Pallavicini [...]
17. III. A tanári testület működési köre
[...] tan Takács N v képviselő Bozóky Ádám ügyvéd főv biz tag [...] M Tud Akad a Szent István Akadémia tagja stb
18. V. Altisztek és szolgák • VI. Tananyag • VII. A tanulók névsora
[...] Szabó László ref jó Szemere István ref német Szemere Miklós ref [...] 45 V osztály Osztályfőnök Baros István Acsády György ref mennyiségtan Benisch [...] Dárday Abriáni Dezső latin Dobozy István ref egs Dudás Pál ref [...] egs Benedek György ref egs Bozóky Endre jeles Corzan Avendano Gábor [...]
19. V. Altisztek és szolgák • VI. Tananyag • VII. A tanulók névsora
32 dekker Béla egs Horváth István ism német Hőnich Miklós hittan [...] Péter gör kath jeles Kilényi István izr jó Kiss Lajos ref [...] báró Wasmer János jó Zombory István gör kath egs VIII osztály [...] egs Berzsenyi Janosits László jeles Bozóky Dénes egs őrgróf Csáky Pallavicini [...]
20. IX. Statisztikai kimutatás
[...] Filó Imre Fodor Miklós Hrehuss István Kafdi Imre Kovács Ákos Lengyel [...] Orphanides János Papanek János Pálovics István Persa László Polyánszky Tibor ism [...] érett Egy tárgyból Bekker Károly Bozóky Dénes Heckl Jenő Horváth Gyula [...] Több tárgyból Hajós János Schiffer István Szápáry Géza gróf Székács Ferenc [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind