4 találat (0,266 másodperc)

Találatok

1. (26. oldal)
[...] meglett az uj vajda Báthory István s az országgyűlés érdekükben alig [...] értek czélt l A székelység kérése az ország rendéihez Tövis 1571 [...] o II 157 1 Báthory István fejedelem jelentése Miksának Gyulafehér­vár 1571 [...]
2. (73. oldal)
[...] a tanárok fizetési elő­leg iránti kérése csak azon esetben vétetik tárgyalás [...] tárgyból bukott tanulók közül Boga István és Solnay Dénes VI osztályosoknak [...]
3. (57. oldal)
[...] Összes könyvállomány 2744 kittet Nagy István a kölcsön könyvtár őre IV [...] írtig menő extra ordina rium kérése iránt de ezt a kérést [...]
4. (85. oldal)
[...] örömmámorban balsejtelmei vannak Gr Széchenyi István ki a többek között azt [...] királyi kéziratot mely a rendek kérése telje­sítésének Ígéretét és Gróf Battyánynak [...]