7. oldal, 145 találat (0,564 másodperc)

Találatok

121. 1913-12-10 / 50. szám
[...] Genesen 3 Er endréden Kismajtényban Szaniszlón és Válla jon 2 2 [...] lelkész tartanak előadá­sokat Eljegyzések Hrabár Sándor ungvár kir kath főgimn tanár [...] György vm aljegyzőt és Rednik Sándor szolgabirói tb szolgabirókká nevezte ki [...]
122. 1913-10-08 / 41. szám
[...] községi főjegyző Nagyszőllős község Kerekes Sándor polgári iskolai igazgató az intézete Pilissy Sándor az ipartauonc iskola és Lator [...] tisztet nagykárolyi helyettes állomásfőnököt a szaniszlói állomásra főnökké nevezte ki Szatmármegye [...]
123. 1911-10-11 / 41. szám
[...] püspök dr szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apát plébánost a nagykárolyi Tahy [...] érintett A főpásztor most Szabó Sándor alispánhoz intézett meleghangú le­vélben mondott [...]
124. 1908-10-28 / 44. szám
[...] Nagykárolyban Kántorjánosin Fül pösdaróczon Nagybányán Szaniszlón Krasz nabélteken Felsőbányán Szinérváralján Er­dődön [...] Lajos Józsei kávéüzletét átvette Benkő Sándor kinek előzékenysége és szakképzettsége bistositja [...]
125. 1901-07-24 / 30. szám
[...] felügyelői hivatalának megtartása mellett Boglucz Sán­dor m szigeti segédleik z az [...] kápláni állomásokra Schwegler Alajos eddigi szaniszlói káplán és Pilcz Ede szinórváraljai [...]
126. 1899-09-20 / 38. szám
[...] Jánosnó leányának Irén kisasszony­nak Szalay Sándor ifj beregszászi szor­galmas fiatal kereskedő [...] szentelést Jordán Károly dr apát szaniszlói plébános végezte ki szép beszédet [...]
127. 1901-09-18 / 38. szám
[...] elhagyja A felköszöntők sorát Bernjén Sándor vasúti posta és távirófőnök nyitotta [...] Ferdinánd trónörökös dr Jordán Károly szaniszlói apát plébános­nak köszönetét fejezte ki [...]
128. 1904-02-17 / 8. szám
[...] mellé titkárnak tfj dr Wojnarotits Sándor belügy­miniszteri fogalmazót rendelte ki Uj [...] über Márton községi jegyző sógornőjével Szaniszlón Körjegyzői helyettesités Ilosvay Gusztáv sztnyérváraljai [...]
129. 1908-06-11 / 24. szám
[...] Fásztusz Elek és dr Kurtz Sándor tanárok Zenevizsgálatok A Dalegyesület zene­iskolájában [...] a gör kath iskola a szaniszlói esperes helybeli lelkész ésaróm kath [...]
130. 1901-11-27 / 48. szám
[...] ő felsége dr Jordán Károly szaniszlói apát plebános által a buda­vári [...] szabatos éneke volt Ezután Nagy Sándor vár­megyei aljegyző Három országhatárán czim [...]
131. 1907-05-01 / 18. szám
[...] a mátészalkai járásban Takács Ferencz szaniszlói Lénárd Jenő mérki Kese Elek [...] vonult ki Tragikus a Sztáray Sándor gróf orsz képviselő komor­nyikjának Dülyák [...]
132. 1910-09-28 / 39. szám
[...] ig az egyesületi pénztároshoz Németi Sándor Ki nizsy köz 5 sz [...] lesz megtartva Megöltek egy legényt Szaniszlón gyilkosság történt vasárap Négy fiatal [...]
133. 1906-10-10 / 41. szám
[...] poharát szentgyörgyi Jordán Károly dr szaniszlói plébánosra és a meny­asszonyra Foltinek [...] f 362 08 Szinházmegnyitás Krémer Sándor színigazgató november 16 án nyitja [...]
134. 1907-07-17 / 29. szám
[...] Rokk István volt petrii Székely szaniszlói Rónai esomaközi káplánok Hubán Gyula [...] rárka Horácius Ovidiusz alantabb Nagy Sán­dor amint Achilles sírjára helyezi az [...]
135. 1904-11-23 / 48. szám
[...] m kir igazságügy mi­niszter Fekete Sándor helybeli kir járás birósági aljegyzőt [...] anyakönyve zető helyettessó úgyszintén a szaniszlói a nyakönyvi kerületbe Bódy László [...]
136. 1903-07-01 / 27. szám
[...] Draskovics Árpád világi elnök Faragó Sándor jegyző Alsóbb osztályú növendékeket a [...] szórakozást szerezzen Gyógyszertárvétel Kovács Nándor szaniszlói gyógyszerész gyógyszertárát Szabó Ágoston vette [...]
137. 1911-08-02 / 31. szám
[...] Szenlgyörgyi Jordán Káról dr apát szaniszlói plébános a magyar katholikus tanítók [...] mondja az elnöki megnyitót és Sándor József ismerteti az Emke negyed­százados [...]
138. 1911-06-29 / 26. szám
[...] spirituális szónoka pedig Sepsy Márton szaniszlói segédlelkész A harmadik neopresbyier Hágen [...] dr mond Doktorrá avatás Fógel Sándor és Fógel József a budapesti [...]
139. 1900-11-07 / 45. szám
[...] 80 kor özv Koch Jánosné szaniszlói lakosnő sz mise­alapitványa 100 kor [...] ült Lengyel Géza veloeipéden Jéger Sándor és Vetter Ambrus piros pojácza [...]
140. 1912-05-08 / 19. szám
[...] sz Jordán Károly dr esperest szaniszlói apátplebánost a nagykárolyi piarista főgimnázium [...] o t a negyedi­ket Fogarassy Sándor VIII o t az ötödiket [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind