2. oldal, 57 találat (0,694 másodperc)

Találatok

21. Egyetemi hallgatók (1_141. oldal)
[...] Bertalan jogi I II Proschinger Sándor I Swoboda Ferencz I II [...] I Radvány Ödön I Szepessy Szaniszló I II Radojcsevics Dusán I [...] Thury István jogi I Rimbás Sándor H Tichy Zoltán orv II [...] II Sonnenfeld Miksa I Winter Sándor n J Soós Elemér I [...]
22. Betűrendes névmutatók (160. oldal)
[...] Pál Kovács Rézsűk György Kovács Sándor Kovács Sebestyén Aladár Kovács Tibor [...] Zoltán 1924 Kovácsfy Árpád Kovácsy Sándor Kovássy Zoltán Kováts Arthur Kováts [...] Krúdy Elemér Krzyewsky Jenő Kubinyi Sándor Kugler László Kulm András Kujundcsics [...] Lantosy Károly Latincsics György Latinovits Szaniszló Latzó László Laudon Ferenc Laurenszky [...]
23. Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban • Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5 (233. oldal)
[...] Károly Aszaló Borsod m Dimits Sándor Újvidék Bács m Rovensky Pál [...] József Bártfa Sáros m Töltényi Szaniszló Veszprém u a m Téja [...] Új Becse Bács m Csurgovics Sándor Új Kemencze Ung m Toperczer [...] Pál Nándor Nógrád m Cseresnyés Sándor Enczenstein Szabolcs m Jankovich Antal [...]
24. Egyetemi hallgatók (164. oldal)
[...] 9 08 I ii Molnár Sándor 9 07 1 IL Molnár [...] 9 09 1 11 Monaszterly Sándor 9 09 1 11 Montag [...] 06 I Müller Ferenc szül Szaniszló 909 I IL Müller István [...] Lajos Zoltán 906 i Müller Sándor 9 07 i II Münnicli [...]
25. Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban • Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5 (280. oldal)
[...] Sátoralja Ujhely Zemplén m Kakucsy Sándor Szamos Ujvár Szolnok Doboka m [...] Petri Szabolcs m Láng György Szaniszló Szatmár m Gerich Gyula Székely [...] Károly Rimaszombat Gömör m Faragó Sándor Vadkert Pest m Rozs István [...] Oláh Homrog Bihar m Pflug Sándor Hódmezö Vásárhely Csongrád m Összesen [...]
26. Egyetemi hallgatók (1_93. oldal)
[...] 87 I 11 II Kurtz Sándor bölcsészeti 88 I Kuszka István [...] jogi 86 I II Lakatos Sándor bölcsészeti 89 I II Lakatos [...] jogi 89 I II Langer Sándor orvosi 87 I II Langfelder [...] 88 i I II Latinovits Szaniszló n 88 II Lanchs István [...]
27. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1888-1889 • Egyetemi hallgatók (2_91. oldal)
[...] ölcsészeti 86 I II Kurtz Sándor J 88 I II Kurz [...] ogi 87 I 11 Langer Sándor orvo si 87 I IL [...] ogi 88 1 11 Latinovits Szaniszló 88 i L 11 Lábos [...] Antal 87 I 11 Lehotzky Sándor 87 1 II Lehotzky Vilmos [...]
28. Egyetemi hallgatók (166. oldal)
[...] 907 I Rosenberg Pál Rosenberg Sándor Rosenberg Tibor Rosenberg Zoltán Rosenfeld [...] János Russu Mircea János Rusznyák Sándor Rutsek Aurél Ruttner Béla Ruzics Ferencz Ruzicska Jenő Ryhlicky Szaniszló Jeni Saáry József Sacelláry György [...]
29. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1866-67 (Buda, 1867) (6_29. oldal)
[...] Szabó Mihály Szabó Sámuel Szabó Sándor Szabóky Károly Szadeczky László Szájbely [...] József Szalay Pál Szalay Péter Szaniszló Albert Szánthó Gyula Szanthó Károly [...] Károly Székely Lajos j Székely Sándor Szekrényesy Béla Szele János Széles [...] Bertalan Szigeti Gyula János Szikszay Sándor Szilady Mór Szilágyi Ferencz Szilágyi [...]
30. Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban • Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5 (253. oldal)
[...] Gábor Veszprém u a m Szaniszló Albert Diószeg Bihar m Neupauer [...] Szigety Zsigmond Röd Erdély Eisenmayer Sándor Kassa Abaúj m Ujfalusy József [...] Lázár Apaj Nyitra m Kamenitzky Sándor Igló Szepes m Pauer Albert [...] Kubin Árva m Szik szay Sándor Balatonfö Kajár Veszprém m Stadler [...]
31. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1869-70 (Buda, 1870) (8_12. oldal)
[...] Tivadar 1 bölcs kar Segélö Szaniszló Albert Szolga Hirsch mann Antal [...] 1 jogi kar Tagok Balogh Sándor jogtudor hit köz és váltóügyvéd [...] Pál 1 jogi kar Kőnek Sándor 1 egyet tan Laubhaimer F [...] h köz és váltóügyvéd Wünsch Sándor jogtudor hit köz és váltó­ügyvéd [...]
32. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1868-69 (Buda, 1869) (7_31. oldal)
[...] Pál Szalbek Antal Szamec Ignácz Szaniszló Albert Szánthó Károly Szaplonczay Gyula [...] Szigethy György Szigethy Gyula Szigethy Sándor Szigethy Zsigmond Szigeti Gyula Sziklay Ede Szikszay Sándor Szilágyi Lajos Szilágyi Ferencz Szilágyi Kálmán Szilassy Aladár Szinger Sándor Szivák Imre Szixty Rezső Szlávik [...]
33. Névmutató (644. oldal)
[...] Károly 571 603 631 Westphal Sándor 572 603 Weszprémi 29 37 [...] 446 449 Wollaston 623 Wosinski Szaniszló 405 Wöhler 496 627 Wren [...] 99 Young 623 624 Zaleski Szaniszló 553 Zamoyski János 328 Zander [...]
34. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1884-1885 • Egyetemi hallgatók (4_72. oldal)
[...] rvosi 83 I II Fuchs Sándor o rvosi 84 I 11 [...] ogi 84 I 11 Fülöp Sándor o rvosi 83 I II [...] rvosi 84 1 II Gamsz Szaniszló bölcsészeti 84 I Ga nzfried [...]
35. Egyetemi hallgatók (1_72. oldal)
[...] orvosi 83 I II Fuchs Sándor o rvosi 84 I II [...] ogi 84 I II Fülöp Sándor o rvosi 83 I II [...] rvosi 84 I II Gamsz Szaniszló b ölcsészeti 84 I G [...]
36. Egyetemi hallgatók (1_114. oldal)
[...] rvosi 87 I II Száz Sándor j ogi 89 I II [...] rvosi 86 s­I II Szepesy Sándor világi h ittani 89 I II Szepessy Szaniszló j ogi 87 I II [...]
38. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1869-70 (Buda, 1870) (8_39. oldal)
[...] Ernő III I II Pozsgay Sándor IV I II Kiss Gyula [...] Lux József I II Szczerbovsky Szaniszló I I II Machnick Ggula [...] Gyula II I II Metzösy Sándor IV I II Untervéger Péter [...]
39. Index auctorum (249. oldal)
[...] 104 Tollius Jakab 48 Tolnay Sándor 75 187 193 194 Tomanek [...] Pápai Mihály 209 felső szopori Sándor 26 Tóthfalusi Károly 104 Tóthfalusy Gyula 176 Miklós 209 Töltényi Szaniszló 26 104 115 209 Töpler [...]
40. III. Rész • II. Fejezet. Előkészítő bizottság működése (8. oldal)
[...] Mór Gelléri Szabó János Szcerbovszky Szaniszló dr Brüll Ignácz dr Borbély [...] dr Löw Sámuel dr Fränkel Sándor budahegyi Pauer Leó dr Kresz [...]