79 találat (0,267 másodperc)

Találatok

1. Tiszteletbeli tag • Levelező tagok (15. oldal)
[...] Árpád 1923 május V Szent István körút 13 Epstein Manó 1891 [...] Irén 1924 június V Szent István körút 15 Erdélyi József 1921 [...] Zita királyné út 2 Éderer István 1926 dec XI Buda foki [...] május XI Fadrusz utca 4 Feuer István 1924 december V Fáik Miksa [...]
2. Egyetemi hallgatók (1_102. oldal)
[...] S z a k Fábry István 95 r Fábry János 9 [...] 9 8 i ii Fáy István i ii Fehér Edgar 97 i ii Fehér István 9 6 i Fehér Kálmán [...] Sándor 98 í II 1 Feuer Adolf 9 5 i II 1 Feuer Mór 9 8 1 i [...]
3. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1889-1900 • Egyetemi hallgatók (1_106. oldal)
[...] Ferencz 900 11 Fáji Fáy István 98 I II Fehér Amadéé [...] 9 7 I II Fehér István 96 I 11 Fehér Kálmán [...] Sándor 9 9 I ii Feuer Adolf 95 I­ Feuer Mór 98 I ii
4. Egyetemi hallgatók (125. oldal)
[...] 906 I II Fekete György István 906 I ii Fekete Gyula [...] tinnyei 906 I ii Fekete István 9 05 I ii Fekete [...] Fernbach Zoltán 906 I II Feuer Mihály 907 ii Feuer Mór 905 I Feuerer Miksa [...]
5. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1883-1884 • Egyetemi hallgatók (3_68. oldal)
[...] bölcsészeti 81 I II Farnady István jogi 81 I Fauser Árpád [...] Géza 82 I II Ferenczffy István 82 I II Ferenczy János [...] n hittani 81 I II Feuer János orvosi 82 I I I Feuer Lipót 82 I II Feuermann [...]
6. Egyetemi hallgatók (1_68. oldal)
[...] 81 I I I Farnady István jogi 81 I Fauser Árpád [...] 82 I I I Ferenczffy István 82 I I I Ferenczy [...] n hittani 81 I II Feuer János orvosi 82 I II Feuer Lipót 82 I II Feuermann [...]
7. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1888-1889 • Egyetemi hallgatók (2_121. oldal)
[...] Danes Árpád 77 ii Almásy István jogi I Dániel Lajos 77 [...] ii Dörner Béla ii Batizfalvy István I Drágfy Sándor 77 I [...] I Braun Aladár jogi r Feuer János I Brauer Lajos orv i Feuer Lipót I ii Brett Gusztáv [...]
8. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1884-1885 • Egyetemi hallgatók (4_70. oldal)
[...] Fenyéri János Ferdinandy Géza Ferenczffy István Fernbach János Ferszigán János nagyvárad [...] Féth Ágoston Fetser Antal nagyváradi Feuer János Feuer Lipót Feuermann Manó Feuerstein Izidor [...]
9. Egyetemi hallgatók (202. oldal)
[...] Andor 9 08 I II Feuer Egon Henrik 9 05 1 II Feuer György 9 08 I II [...] Kálmán 904 I ii Frankel István 9 06 I Franki Samu [...]
10. B) Az orvosi oktatásügy fejlődése 1867 óta (39. oldal)
[...] Dénes szív és tüdőbajok Csapodi István szemvizsgálás módszerei Feuer Nathaniel szemészeti műtéttan Hoor Károly [...] Istán 1894 95 évi tiszteletdijjal Feuer Nathaniel 1894 95
11. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1885-1886 • Egyetemi hallgatók (5_71. oldal)
[...] jogi 82 I H Ferenczffy István 82 I II Ferenczy Sándor [...] gróf jogi 85 I ii Feuer János orvosi 82 I ii Feuer Lipót 82 I H Feuerstein [...]
12. Egyetemi hallgatók (1_70. oldal)
[...] Géza 82 I 11 Ferenczffy István 82 I 11 Fernbach János [...] nagyváradi hittani 81 I 11 Feuer János o rvosi 82 I II Feuer Lip ót 82 I 1 [...]
13. Egyetemi hallgatók (1_71. oldal)
[...] ogi 82 I H Ferenczffy István 82 I H Ferenczy Sándor [...] gróf jogi 85 I II Feuer János orvosi 82 I II Feuer Lipót 82 I H Feuerstein [...]
14. Harmadik könyv. A budapesti kir. magy. tud. egyetem orvosi kara a milleniumkor 1895/6-ban • Harmadik fejezet. A milleniumkor működő tanárok rövid életrajza és irodalmi munkássága • c) Czímzetes rendkivüli tanárok (763. oldal)
[...] H felett Orvosi Hetil 1895 Feuer Nátháméi Született 1844 augusztus 24 [...] 1893 ban a székesfővárosi Szt István kórházban létesített trachoma­osztály vezetésével bizatott [...] órában az egyetemi szemklinikán tartja Feuer Nathaniel tanár irodalmi dolgozatai Über [...]
15. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1911-1912 • Egyetemi hallgatók (1_297. oldal)
[...] oklevelet nyertek Abaffv Alajos Zoltán István Agárdi János Arnold András Károly [...] Erdélyi Árpád Faith Olga Farkas István Fáncsik Lajos Feldmann Aladár Feleky József Vince Rudolf Ferenczi Árpád Feuer Sándor Fischler János Fodor Menyhért [...] Grün Sándor Guttmann Szidónia Hajdú István Hamvas Ervin Harsányi Zoltán Herczl [...]
16. Egyetemi intézetek és gyűjteménytárak (1_41. oldal)
[...] Dr Horváth Árpád Szolgák Fülöp István Németh István Fűtő Sváb Márton I Sebészeti [...] főorvos Dr Bakodi Árpád Dr Feuer Miksa m kir tettl honv [...]
17. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1883-1884 • Egyetemi intézetek és gyüjteménytárak (3_41. oldal)
[...] Dr Horváth Árpád Szolgák Fülöp István Németh István Fűtő Sváb Márton I Sebészeti [...] főorvos Dr Bakodi Árpád Dr Feuer Miksa m kir tettl honv [...]
18. Előadások • A szemészet békében és háborúban (Balassa-előadás 1917. okt. 14.) (39. oldal)
[...] akadékoskodások ellen való küzdelem végül Feuert is el­kedvetlenítette Egyetlen elégtétele volt [...] tökéletesebb eredményekre vezetett mint nálunk Feuer halála után állását nem töltötték [...] az valósult meg hogy Tisza István akkori miniszterelnök az 1904 évi [...] volna létesíteni A kérdést Tisza István nem akarta hatalmi szóval eldönteni [...]
19. Egyetemi hallgatók (125. oldal)
[...] György gróf 9 01 I Feuer Mór 905 1 11 Fényes [...] res Lajos 904 I Ficzere István 9 01 11 Fidlér Sándor [...] 9 00 I II Fischer István szül 1881 budapesti 902 I 11 Fischer István czeglédi 9 04 I II Fischer István szül 1883 budapesti 905 I [...]
20. Egyetemi hallgatók (227. oldal)
[...] 907 I II Fandl János István 9 03 I II Faragó [...] Fáj Géza 903 I Fecske István 9 04 I Fehér Sándor [...] Ferenczi Sarolta 905 I II Feuer Rózsa 906 I II Fényes [...] Rezső 904 I II Földi István 90 7 I II Földiák [...]
21. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1888-1889 • Egyetemi egyesületek (2_59. oldal)
[...] Altitkár Agorasztó Tivadar Háznagy Almássy István 59 Bizottsági tagok Baintner Tivadar [...] József Blau Ödön Berger Ferenoz Feuer Frigyes Erdődy Kálmán V A [...]
22. A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem tanrende 1896-97. tanév első felére (2_18. oldal)
[...] 10 ig Egyetemi szemklinika Dr Feuer Náthán ny rk tanár Elméleti [...] ig Egyetemi szemklinika Dr Csa­póéi István ny rk tanár Szemoperálások hétfőn [...]
23. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1912-1913 • Egyetemi hallgatók (2_151. oldal)
[...] Aladár 912 I II Fejér István János Ignác 9 12 I [...] 911 I H Fekete György István 9 12 I II Fekete [...] 9 12 I II Fekete István 911 I II Fekete János [...] II Fett Lipót 909 I Feuer Dezső 9 10 I II [...]
24. Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban • Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5 (290. oldal)
[...] József Edelény Borsod megye Jácz István Breznóbánya Zólyom megye Darányi Árpád [...] Jakab Szarvas Békés m Jellachich István Dárda Baranya megye Jelinek Mór [...] Ignácz Kiskún Halas Pest m Feuer János Kún Félegyháza Pest m [...] Kálmán Kaposvár Somogy m Batizfalvy István Zoltán Budapest Nagy Sándor Kúnhegyes [...]
25. Egyetemi hallgatók (127. oldal)
[...] 6 I ii Fekete György István tasnádi 90 6 I Fekete István szül Alsótelegd 90 5 I Fekete István szül Szobráncz 907 L ii [...] 9 07 i i i Feuer Mihály 907 i ii Feuerer [...]
26. Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban • Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5 (274. oldal)
[...] Kübel Jakab Lemberg Lengyelország Szőke István Debreczen Bihar m Schweiger Mór [...] Erdély Árkövy József Pest Hacker István Kecskemét Pest m Antunovics József [...] Gömör m Ángyán Béla Szt István Veszprém m Reichl Béla Amonsgrün [...] Lajos Nagv Röcze Gömör m Feuer Arthur Budapest Weinstein Ármin Bodoló [...]
27. Egyetemi hallgatók (243. oldal)
[...] ideje téli nyári szak Tanfélév Feuer Sándor F ényes Dezső F [...] Gyula Földesy Ferenc F öldi István F őzmayer Etelka Fray István F ray Jenő F rencz [...] G agyi Sándor G alicza István G ammer Béla G arai [...]
28. Egyetemi hallgatók (1_123. oldal)
[...] j ogi I II Demeter István jogi I IL Baranyay Sándor [...] Jakab bölcs 1 II Báthory István ii Dietz Lajos orv 11 [...] Fehérvári Jakab jogi I Bubonyik István jogi I II Fekete Vilmos [...] Burger Dávid orv I II Feuer János orv II Buró Péter [...]
29. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1878-1879 • Egyetemi intézetek és gyüjteménytárak (4_31. oldal)
[...] Bókay Árpád Deutsch Zsigmond Dr Feuer Artur Dr Reich Miklós Dr [...] Dr Frischmann Gyula Dr Lakits István Dr Hieronymi Kornél Dr Horváth [...]
30. Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban • Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5 (258. oldal)
[...] Bihar m Ángyán Béla Szt István Vesz­prém m Dömötör József Pápa [...] Reichl Emil Falkenau Csehország Erdélyi István Makó Csanád m Singer Henrik [...] Arad u a m Hegyi István Szikszó Abaúj m Kajdácsv Jakab [...] Vosits Ferencz Szentes Csongrád m Feuer Artur Budapest Wiederspan Károly Budapest [...]
31. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1892-1893 • Egyetemi egyesületek (4_62. oldal)
[...] Tisztikara Elnök Kétly László Alelnök Feuer Frigyes Főtitkár ifj Gebhardt Ferencz [...] Főkönyvtáros Pékár Mihály Könyvtárosok Katona István Yerebélyi Tibor Háznagy ifj Holénia [...]
32. Egyetemi hallgatók (237. oldal)
[...] Anna 908 I II Fejes István 9 08 r II Feldmann [...] Ferenczi Sári 905 i II Feuer Rózsa 906 i II Feuerstein [...] Rezső 904 I ii Földi István 907 I ii Főzmayer Etelka [...]
33. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1911-1912 • Egyetemi hallgatók (1_147. oldal)
[...] Imre 9 12 II Fekete István 911 I II Fekete János [...] Fenyves Imre 910 I Fenyves István 910 I Ferdinándy János 911 [...] Fett Lipót 909 I II Feuer Dezső 910 I II Fényes [...]
34. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1872-1873 • Egyetemi hallgatók (1_49. oldal)
[...] jogtani 68 72 I Fedák István orvosi 67 I II Fehér [...] Fesztoráczy Győző 71 I II Feuer Arthur orvosi 1 II Feuermann [...] Bálint jogtani I II Flaschits István 70 I Flatt Gásztón 72 [...]
35. A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem tanrende 1897-98. tanév első felére (2_17. oldal)
[...] e 10 12 ig Szt István kórház Dr Herczel Manó m [...] 210 ig Egyetemi szemklinika Dr Feuer Náthán ny rk tanár Elméleti [...] Egyetemi szemklinika Dr Csa podi István nv rk tanár 2 Tmiomány [...]
36. A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem tanrende 1897-98. tanév második felére (3_17. oldal)
[...] 2 II 12 ig Szt István kórház Dr Herczel Manó m [...] 10 ig Egyetemi szemklinika Dr Feuer Náthániel ny rk tanár Elméleti [...] Egyetemi szemklinika Dr Csa PODi István ny rk tanár Tudomány egyetemi [...]
37. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1901-1902 • Egyetemi hallgatók (3_113. oldal)
[...] 11 Feszty Sándor 9 9 Feuer Mór 98 I Feuereisen Arthur [...] Félegyházi László 901 I­II Ficzere István 901 I 11 Figdor Gusztáv [...] Jenő 9 01 I Fodor István 9 01 I Fodor Kálmán [...]
38. Tudománykarok • Orvostudományi kar (1_29. oldal)
[...] Arany János atcza 9 sz Feuer Nathaniel orvos sebészdoctor szemészmester a [...] budapesti üllői úti új Szent István kórház ti achoma osztályának vezetője [...] Erzsébet tér 3 sz Csapodi István egyetemes orvosdoctor a szemvizsgálás gyakor­lati [...]
39. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1901-1902 • Tudománykarok • Orvostudományi kar (3_30. oldal)
[...] Arany János utcza 9 sz Feuer Nathaniel orvos sebészdoctor szemészmester a [...] magántanára a székes fővárosi Szent István kórház trachoma osztályának vezetője a [...] Erzsébet tér 3 sz Csapodi István egyetemes orvosdoctor a szemvizsgálás gyakor­lati [...]
40. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1891-1892 • Egyetemi egyesületek (3_62. oldal)
[...] Fleischmann Hugo V éves Főjegyző Feuer Frigyes IV éves Főkönyvtáros Pékár [...] Izidor Rendes bizottsági tagolc Gulyás István Haán József Kurtz Sándor Lénert [...]
41. Az egyetem története. Beszéd, melylyel Dr. Breznay Béla az egyetem igazgatásáról lelépett (3_27. oldal)
[...] jogkari dr Grosz Gyula dr Feuer Náthán dr Hoor Károly dr Schächter Miksa dr Csapody István orvoskari dr Köves­ligethy Radó dr [...]
42. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1900-1901 • Tudománykarok • Orvostudományi kar (2_31. oldal)
[...] Arany János utcza 9 sz Feuer Nathaniel orvos sebészdoctor szemészmester a [...] magántanára a székes fővárosi Szent István kórház trachoma osztályának vezetője a [...] Erzsébet tcr 3 sz Csapodi István egyetemes orvosdoctor a szemvizsgálás gyakor­lati [...]
43. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1889-1900 • Tudománykarok • Orvostudományi kar (1_29. oldal)
[...] Arany János utcza 9 sz Feuer Nathaniel orvos sebészdoctor szemészmester a [...] magántanára a székes fővárosi Szent István kórház trachoma osztályának vezetője a [...] Frzsébet tér 3 sz Csapodi István egyetemes orvosdoctor a szemvizsgálás gyakor­lati [...]
44. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1877-1878 • Egyetemi hallgatók (3_55. oldal)
[...] ölcsészeti 77 I II Fejes István j ogtani 74 II Feiér István 77 I II Fejér József [...] o rvosi 73 I 11 Feuer Soma j ogtani 76 I [...]
45. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1866-67 (Buda, 1867) (6_17. oldal)
17 lev Fadgyas Miklós Falusy István Fanta Nándor Fantó Manó Faragó [...] Fejér Lajos Fejércsák Péter Fekete István Feiner Dávid Felszegi János Ferbstein [...] József Fest Kálmán Fésűs Béla Feuer László Feuersdorf Jakab Fiedler Ferencz [...] bölcs 66 I II Fridrich István 7 Ti I II jog [...]
46. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1864-65 (Buda, 1864) (4_15. oldal)
[...] Erreth Lajos Érsek Lajos Fabrici István Fábry Károly Fábry Samu Fadgyas János Fajnor István Falusy István Fankovies Gyula fantó Manó Faragó [...] Feilsifter Ferenc Fejér Lajos Fekete István Feldl István Fellelár Emil Dr Fellegi Győző [...] Sándor Fertsek József Fésűs Béla Feuer László Feuersdorf Jakab Filipits János [...]
48. Egyetemi hallgatók (1_122. oldal)
[...] Ágost jogi i ii Grünn István jogi I Faragó László n [...] I Fáy József ii Győry István bölcs I Fehér Gyula orv [...] ii Hámos József jogi I Feuer Lipót orv i Hárnpek Ágoston [...] j orvosi I IL Grob István bölcs i Iritz Samu I [...]
49. A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem tanrende 1896-97. tanév második felére (3_16. oldal)
[...] 210 ig Egyetemi szemklinika Dr Feuer Nathaniel ny rk tanár Elméleti [...] Egyetemi szemklinika Dr Csa podi István ny rk tanár Szemoperálások hétfőn [...]
50. A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem tanrende 1898-99. tanév második felére (3_18. oldal)
[...] 210 ig Egyetemi szemklinika Dr Feuer Náthániel cz rk tanár Elméleti [...] Egyetemi szemklinika Dr Csa PODI István cz rk tanár Szemoperálások hétfőn [...]

 

  • 1
  • 2