2. oldal, 79 találat (0,252 másodperc)

Találatok

21. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1888-1889 • Egyetemi egyesületek (2_59. oldal)
[...] Altitkár Agorasztó Tivadar Háznagy Almássy István 59 Bizottsági tagok Baintner Tivadar [...] József Blau Ödön Berger Ferenoz Feuer Frigyes Erdődy Kálmán V A [...]
22. Egyetemi hallgatók (227. oldal)
[...] 907 I II Fandl János István 9 03 I II Faragó [...] Fáj Géza 903 I Fecske István 9 04 I Fehér Sándor [...] Ferenczi Sarolta 905 I II Feuer Rózsa 906 I II Fényes [...] Rezső 904 I II Földi István 90 7 I II Földiák [...]
23. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1912-1913 • Egyetemi hallgatók (2_151. oldal)
[...] Aladár 912 I II Fejér István János Ignác 9 12 I [...] 911 I H Fekete György István 9 12 I II Fekete [...] 9 12 I II Fekete István 911 I II Fekete János [...] II Fett Lipót 909 I Feuer Dezső 9 10 I II [...]
24. Egyetemi hallgatók (127. oldal)
[...] 6 I ii Fekete György István tasnádi 90 6 I Fekete István szül Alsótelegd 90 5 I Fekete István szül Szobráncz 907 L ii [...] 9 07 i i i Feuer Mihály 907 i ii Feuerer [...]
25. Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban • Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5 (290. oldal)
[...] József Edelény Borsod megye Jácz István Breznóbánya Zólyom megye Darányi Árpád [...] Jakab Szarvas Békés m Jellachich István Dárda Baranya megye Jelinek Mór [...] Ignácz Kiskún Halas Pest m Feuer János Kún Félegyháza Pest m [...] Kálmán Kaposvár Somogy m Batizfalvy István Zoltán Budapest Nagy Sándor Kúnhegyes [...]
26. Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban • Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5 (274. oldal)
[...] Kübel Jakab Lemberg Lengyelország Szőke István Debreczen Bihar m Schweiger Mór [...] Erdély Árkövy József Pest Hacker István Kecskemét Pest m Antunovics József [...] Gömör m Ángyán Béla Szt István Veszprém m Reichl Béla Amonsgrün [...] Lajos Nagv Röcze Gömör m Feuer Arthur Budapest Weinstein Ármin Bodoló [...]
27. Egyetemi hallgatók (243. oldal)
[...] ideje téli nyári szak Tanfélév Feuer Sándor F ényes Dezső F [...] Gyula Földesy Ferenc F öldi István F őzmayer Etelka Fray István F ray Jenő F rencz [...] G agyi Sándor G alicza István G ammer Béla G arai [...]
28. Egyetemi hallgatók (1_123. oldal)
[...] j ogi I II Demeter István jogi I IL Baranyay Sándor [...] Jakab bölcs 1 II Báthory István ii Dietz Lajos orv 11 [...] Fehérvári Jakab jogi I Bubonyik István jogi I II Fekete Vilmos [...] Burger Dávid orv I II Feuer János orv II Buró Péter [...]
29. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1878-1879 • Egyetemi intézetek és gyüjteménytárak (4_31. oldal)
[...] Bókay Árpád Deutsch Zsigmond Dr Feuer Artur Dr Reich Miklós Dr [...] Dr Frischmann Gyula Dr Lakits István Dr Hieronymi Kornél Dr Horváth [...]
30. Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban • Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5 (258. oldal)
[...] Bihar m Ángyán Béla Szt István Vesz­prém m Dömötör József Pápa [...] Reichl Emil Falkenau Csehország Erdélyi István Makó Csanád m Singer Henrik [...] Arad u a m Hegyi István Szikszó Abaúj m Kajdácsv Jakab [...] Vosits Ferencz Szentes Csongrád m Feuer Artur Budapest Wiederspan Károly Budapest [...]
31. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1892-1893 • Egyetemi egyesületek (4_62. oldal)
[...] Tisztikara Elnök Kétly László Alelnök Feuer Frigyes Főtitkár ifj Gebhardt Ferencz [...] Főkönyvtáros Pékár Mihály Könyvtárosok Katona István Yerebélyi Tibor Háznagy ifj Holénia [...]
32. Egyetemi hallgatók (237. oldal)
[...] Anna 908 I II Fejes István 9 08 r II Feldmann [...] Ferenczi Sári 905 i II Feuer Rózsa 906 i II Feuerstein [...] Rezső 904 I ii Földi István 907 I ii Főzmayer Etelka [...]
33. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1911-1912 • Egyetemi hallgatók (1_147. oldal)
[...] Imre 9 12 II Fekete István 911 I II Fekete János [...] Fenyves Imre 910 I Fenyves István 910 I Ferdinándy János 911 [...] Fett Lipót 909 I II Feuer Dezső 910 I II Fényes [...]
34. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1872-1873 • Egyetemi hallgatók (1_49. oldal)
[...] jogtani 68 72 I Fedák István orvosi 67 I II Fehér [...] Fesztoráczy Győző 71 I II Feuer Arthur orvosi 1 II Feuermann [...] Bálint jogtani I II Flaschits István 70 I Flatt Gásztón 72 [...]
35. A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem tanrende 1897-98. tanév első felére (2_17. oldal)
[...] e 10 12 ig Szt István kórház Dr Herczel Manó m [...] 210 ig Egyetemi szemklinika Dr Feuer Náthán ny rk tanár Elméleti [...] Egyetemi szemklinika Dr Csa podi István nv rk tanár 2 Tmiomány [...]
36. A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem tanrende 1897-98. tanév második felére (3_17. oldal)
[...] 2 II 12 ig Szt István kórház Dr Herczel Manó m [...] 10 ig Egyetemi szemklinika Dr Feuer Náthániel ny rk tanár Elméleti [...] Egyetemi szemklinika Dr Csa PODi István ny rk tanár Tudomány egyetemi [...]
37. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1901-1902 • Egyetemi hallgatók (3_113. oldal)
[...] 11 Feszty Sándor 9 9 Feuer Mór 98 I Feuereisen Arthur [...] Félegyházi László 901 I­II Ficzere István 901 I 11 Figdor Gusztáv [...] Jenő 9 01 I Fodor István 9 01 I Fodor Kálmán [...]
38. Tudománykarok • Orvostudományi kar (1_29. oldal)
[...] Arany János utcza 9 sz Feüer Natháxiel orvos sebészdoctor szemészmester a [...] budapesti Üllői úti új Szent István kórház trachoma osztályának vezetője a [...] Erzsébet tér 3 sz Csapodi István egyetemes orvosdoctor a szemvizsgálás gyakor­lati [...]
39. Tudománykarok • Orvostudományi kar (1_29. oldal)
[...] Arany János atcza 9 sz Feuer Nathaniel orvos sebészdoctor szemészmester a [...] budapesti üllői úti új Szent István kórház ti achoma osztályának vezetője [...] Erzsébet tér 3 sz Csapodi István egyetemes orvosdoctor a szemvizsgálás gyakor­lati [...]
40. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1901-1902 • Tudománykarok • Orvostudományi kar (3_30. oldal)
[...] Arany János utcza 9 sz Feuer Nathaniel orvos sebészdoctor szemészmester a [...] magántanára a székes fővárosi Szent István kórház trachoma osztályának vezetője a [...] Erzsébet tér 3 sz Csapodi István egyetemes orvosdoctor a szemvizsgálás gyakor­lati [...]