18 találat (0,047 másodperc)

Találatok

1. 1974-01-15 / 11. szám
[...] fontos szerepet töltenek be a távoli tanyákon élő gyerme­ket váró nők látogatásában [...]
2. 2001-05-21 / 117. szám
[...] is Különö­sen ott ahol egymástól távoli ta­nyákon élnek az emberek és a [...]
3. 1969-03-01 / 50. szám
[...] Négyfelvonásos opera Közben 21 19 Távoli tanyákon Riport 21 33 Az operaközvetítés [...]
4. 1975-03-09 / 58. szám
[...] kolhozok szerveződtek és lét központjától távoli tanyákon visszafizetnie Ez a támogatás rejöttek [...]
5. 1969-02-21 / 43. szám
[...] Négyfelvonásos opera Közben 21 19 Távoli tanyákon Riport 21 33 Az operaközvetítés [...]
6. 1969-09-18 / 216. szám
[...] a csengő szíját Hiába a tá­voli kis faluban ahonnan a diákok [...] nem mindig az utcán csattannak Távoli te­lepüléseken tanyákon eldu­gott kis falvakban kint a [...]
7. 2013-01-26 / 22. szám
[...] megyében egyébként viszonylag nagy a tanyákon élő Az idős lakosok néhány [...] indoklása szerint szinte csak a távoli pubokat látogatva tudnak a társasági [...]
8. 1977-09-14 / 216. szám
[...] ezért el­sősorban hétvégi házakban tele­pülésektől távoli munkahelyeken tanyákon használható előnyösen Mélyhűtő tere mínusz [...]
9. 1996-05-25 / 124. szám
[...] Jeruzsálemben ek­kor is rengeteg a távoli vidékekről érkezett idegen tartózkodott s [...] évezredes múltunkból A legkisebb falvakban ta­nyákon pusztákon a legutóbbi időkig élt [...]
10. 1968-08-10 / 187. szám
[...] szakmai gyakorlata maga­sabb képzettsége van Tá­voli megyékben a helybeli­eket részesítik előnyben [...] valami ígéreteset El­sősorban kis községekben tanyákon van pedagógushi­ány a frissen végzettek [...]
11. 1966-10-18 / 246. szám
[...] megtalálható Negyven család lakik a tanyákon Jelenleg százhúsz időszaki munkásunk is [...] összehúzott sze­mek amelyek mindig a távoli vizet kémlelik Vé­konyra összeszorított száj [...]
12. 1970-07-07 / 157. szám
[...] termékeket színesfémeket szállít mi pedig távoli bará­taink természeti kincseinek kiaknázásához nyújtunk [...] 18 442 ten laktak kültelken tanyákon településeken ad­dig jelenleg 13 430 [...]
13. 1972-03-11 / 60. szám
[...] olyan érzékeny lesz hogy a távoli csillagok és csillagködök felől érkező [...] megterem­tésére városon falun és a tanyákon Az új szejm megválasztá­sával egyidőben [...]
14. 1963-05-01 / 35. szám
[...] az iskolát a földeket a távoli tanyákat az utakat mindent De [...] a fűznivaló paprika a szegedi tanyákon Elő is tudnád adni kongott [...]
15. 1972-08-12 / 189. szám
[...] családon belüli kultu­ráltság szintjét A tanyákon és a pusztákon élő családok [...] gazda­gok többsége a zsúfolt helysé­gekből távoli csendes jó le­vegőjű növényzettel körülvett [...]
16. 1979-04-10 / 83. szám
[...] órai kez­dettel az Emberek a tanyá­kon című érdekes dokumen tumlilm sorozat [...] kilométerrel kezdődik A levél kézbesítés távoli ládákban való elhelye­zést jelent A [...]
17. 1986-12-13 / 293. szám
[...] szá­zaléka ma is szórványterü ieteken tanyákon él Sokan elmenekültek ebből a [...] tér létesítését S ez nem távoli ábránd na­gyon is reális elképzelése­ken [...]
18. 1989-03-18 / 66. szám
[...] csattan az apró falvakban a tanyákon Tüskés statisz­tikai adatokkal bizonyítja a [...] tiszteletet éb­resztett bennük a számukra távoliról sem rokonszenves magyar kormányközegek fe­lelősségtudattal [...]