210 találat (0,192 másodperc)

Találatok

1. 1973-01-03 / 1. szám
[...] tervek megvalósítását KÖZÚTI JÁRMŰGYÁRTÁS Az IKARUS gyárban egyhe­ti munkához elegendő alkat­részt [...] elkészült az esztendő első 15 IKARUS 180 as csuklós autóbusza A vállalat [...] kialakítására készül a 100 személyes IKA­RUS 260 as előkészületben van ennek csuklós változata az IKARUS 290 as újdonsá­guk a 255 [...]
2. 1973-09-12 / 213. szám
[...] Hétfőn az elefántcsontparti Abidjantól mintegy 180 kilo­méterrel északkeletre egymás barohant egy [...] bronzszob­rok és arany csattok varrnak IKARUS LIMÁNAK A limai Peru közlekedési vállalat 50 darab Ikarus 180 as típusú városi közlekedésre is [...] a hét elején Tardosbányán Kö­zel 180 an jelentkeztek hogy készek térítésmentesen [...]
3. 1972-08-13 / 190. szám
[...] óta padlóvázüzeni műkö­dik ahol az IKARUS 556 os és IKARUS 180 as autóbuszok alvázait szerelik Az [...]
4. 1971-09-05 / 209. szám
[...] vil ágszín vonal on As Ikarus program távlatai Magyarország ez évben [...] hogy gyasztás kis teljesítménysúly az Ikarus Gyár jövő évi tér lyal [...] vázas autóbuszokat vagy hogy ed­dig 180 autóbusz szállított az Ikarus Kuwaitnak Sauer mo torokkal A [...] óra alatt oldják meg az Ikarusban most 1200 óránál tartanak de [...]
5. 1986-07-29 / 177. szám
[...] az esztergo­mi kórház rendelőintézet­hez tartozik 180 kutatót támogatnak Tudományos továbbképzési ösztöndíjak [...] munkatársának elmondta döntésük szerint mintegy 180 kutató részesül ösztön­díjban Nagy többségük [...] csúszdázás is meg­teszi Fotó Fenyvesi Ikarus Volkswagen autóbusz Az Ikarus székesfehérvári gyárának kísérleti üzemében megépítették [...] ahol a megrendelő teszteli Az Ikarusnál remélik hogy a teszt vizsgálat [...]
6. 1969-09-13 / 212. szám
[...] zavarni délre már Pécsen lehetünk Ikarusok Minszk utcáin S nem lesz [...] szeretnék részletesebben szólni a ma­gyar Ikarus autóbuszokról Mint Magyarország nagy­városaiban Minszkben [...] jelent a távolság A ma­gyar Ikarus autóbuszok me­lyek 180 200 embert is be­fogadnak nagyban [...] nem csukták bolondokházá­ba tik az Ikarusokat és nagyon szép eredményeket érnek [...]
7. 1973-06-20 / 142. szám
[...] Ez év első felében 2278 Ikarus alváz gyártását tervezi Az eddig [...] kapcsolatuk to­vábbra is jó az Ikarus Jármű­gyárral és a Csepel Autógyár­ral Hat hónap alatt a 180 as és az 556 os Ikarus autóbuszhoz a terveknek megfelelően 1282 [...] 23 077 utast és mintegy 180 tonna árut szállítottak s két [...]
8. 1971-08-18 / 194. szám
[...] Í augusztus 18 szeräa Volán Ikarus KOFÉM A Volán Tröszt negyedik [...] folyamán 290 alvázat gyártottak az Ikarus részére közel 14 millió forint [...] volumenű kooperációt valósít­hattak meg az Ikarusszal A gyártás megindulása­kor alig rendelkeztek [...] anyagot az udvaron tárolták A 180 10 es csuklós buszok gépes [...]
9. 1998-04-17 / 90. szám
[...] fontos ismereteket tartalmaz Elkelt az Ikarus Megkopott a fekete gyémántok tüze [...] dollárnyi szindikált hitelt nyújt az Ikarus privatizációjához Az erről szóló szerződést [...] 75 68 59 59 Hagyma 180 220 160 199 199 Zöldhagyma [...] 40 45 40 45 Uborka 180 199 199 219 219 Paradicsom [...]
10. 1969-05-17 / 111. szám
[...] ez évben is építettünk egy 180 férőhelyes tanműhelyt s a megye [...] kész­áru termelésének nagy ré­szét az Ikarus program al­kotta A vállalatnál az Ikarus Karosszéria és Járműgyár termelési felfutásának [...] A MÜLT ÉV AUGUSZ­TUSÁBAN az Ikarus gyár és a Komárom megyei [...] is történt Nézzük közelebbről Az Ikarus az eltelt fél év alatt [...]
11. 1968-02-03 / 28. szám
[...] 1 beruházás második szakasza az Ikarus alvázüzemben Ebben az évben 220 [...] a Komárom megyei Fémipari Vállalal Ikarus alvázüzeme Nem­régiben készült el egy [...] helyre telepíthetik az irodákat Az Ikarus alvázüzem je­lentősnek mondható sza­kaszhoz a [...] az év vé­géig a meglévő 180 fős lét­számot 400 főre emeljék [...]
12. 1998-12-11 / 290. szám
[...] figyelmeztető mun­kabeszüntetést helyeztek ki­látásba az Ikarus Rt székes fehérvári gyárának és [...] Munkástanács egyeztető megbeszélést kez­deményeztek az Ikarus vezér igazgatójával A dolgozók jogos [...] 69 100 79 149 Narancs 180 230 159 Citrom 190 240 199 Banán 129 180 149 Mandarin 190 280 219 [...]
13. 1972-10-28 / 255. szám
[...] palesztínai ellenállási mozgalom egyik tagját Ikarusok exportra KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondunk a [...] az ez évben gyártott hatszázadik Ikarus 180 típusa autóbuszt Képünkön Útnak indítj [...]
14. 2002-12-12 / 289. szám
[...] hogy eladnák a céget az Ikarus Rt nek Budapest Mindenkinek fizetni [...] úgy tájékoztatta lapun­kat hogy az Ikarus Rt ajánlatot tett az autóbuszgyártás [...] 280 jármű ké­szült Székesfehérváron amelyből 180 at értékesítettek külföldön Romániában Tunéziában [...] majd járműveket Ám ek­kor az Ikarus név eltűnhet a piac­ról A [...]
15. 1984-10-20 / 247. szám
[...] Neszebart Európa Magyar szovjet együttműködés Ikarusokért Ladák A magyar szovjet autóipari [...] pedig már csaknem 90 ezer Ikarus autóbuszt használ­nak Csupán az Oroszorszá­gi Szovjet Szocialista Köz­társaságban az Ikarusok al­kotják a teljes autóbusz­park 25 [...] és az alkatrészek el­lenében csaknem 180 ezer Lada érkezett Magyaror­szágra Az [...]
16. 1969-11-14 / 264. szám
[...] területre szorultak ősz gyot a 180 hadosztály vé­szé A harcokban a [...] ki­törők lavinája Sikerült át­törni a 180 lövészhadosztáiy védelmét de az áhított [...] AKÖV ebben az esztendőben nvole Ikarus 320 as autóbusz telies nagy­javítását 30 Ikarus 60 as sukfós 82 Ikarus 620 as és aárom Ikarus 630 as autóbusz kocsiszekrényének felújítását [...]
17. 1999-05-08 / 106. szám
[...] es kali­berű lövedéket tartalmaz Csuklós Ikarusok Moszkvának Az orosz főváros önkormányzata szeptemberig hetvenkét Ika­rus 280 as városi autóbuszt szerez [...] értéke csaknem kilencmillió dollár Az Ikarus Rt az orosz gazdasági nehézsé­gek [...] 504 001 Balatoni élő tájékoztatás 180 Ft ÁFA perc 06 90490 [...]
18. 1995-07-14 / 163. szám
[...] 177 00 178 00­ Szeptember 180 00 178 00 180 00 182 00 Sikeres fél [...] illetve 25 százalékos részesedés­sel az Ikarus Rt alapította A ve­gyes vállalat [...] levő Alabama államban be­jegyzett American Ikarus Incor­poration Ali annistoni gyárában építik [...]
19. 1982-09-01 / 204. szám
[...] pontot ESZTERGOMI MIM VASAS BP IKARUS 2 1 0 0 Esztergom [...] lö­késben 170 kilóra Szanyi lö­késben 180 5 kilóra javította az országos [...] jobbnál joSfe helyzeteket de az Ikarus védelme Hábersdorferrel az élen lelkesen [...] lőtt 1 1 A kapkodó Ikarus védelem mel­lett Cserép jó labdát [...]
20. 1967-07-13 / 163. szám
[...] többi latin nyelvű Átadták az Ikarus program első új üzemét Tatabányán [...] adták át rendel­tetésének a mátyásföldi Ika­rus gyárral kötött járműprog ram keretében [...] át az asszonyok lá­nyok Az Ikarus program első új üzeme tehát [...] an vet­tek részt Ugyanezen időszakban 180 egyéni építkezőnek nyújtott építési kölcsönt [...]
21. 1971-11-13 / 268. szám
[...] be a tatabányai vállalat az IKARUS autóbu­szt alvázainak gyártására s azóta az IKARUS egyik jelen­tős partnerévé vált az [...] az 556 os és a 180 as típusú autó­buszok fontos tartozékait [...] megkez­dik az új 200 as IKARUS család tagjaihoz szükséges komplett alvázak [...]
22. 1984-09-20 / 221. szám
[...] sajtóorgánu­mok könyvkiadók szerkesz­tési politikájában is Ikarusokért Ladák Nagy értékű magyar szovjet [...] magyar export legna­gyobb tétele 7300 Ikarus au­tóbusz nagyjából egyforma arányban távolsági [...] Szovjetunió köz­társaságaiban pedig 90 ezer Ikarus buszt üzemeltetnek Számos szovjet utazási [...] millió gépkocsihoz szállított rész­egységeket amelyekért 180 ezer járművet kapott Libanoni körkép [...]
23. 2000-05-17 / 114. szám
[...] tervezésű kis terepjárókat gyárt az Ikarus Most már nem csak a [...] Szabadidőautó is készül majd az Ikarusnál Az Ikarusnál születő autó 60 65 százalékban [...] húsz darab gyártá­sát tervezik az Ikarusban rendel­hetők lesznek vászon és kemény [...] fecskendezett dízelolaj öngyulla­dással elég Korábban 180 300 bar nyomás­sal érkezett a [...]
24. 1982-09-08 / 210. szám
[...] a 175 ön és a 180 on is A 185 ön [...] használta ki a Budafok VASAS IKARUS HONVÉD RÁKÓCZI 5 1 1 [...] bírói segédlettel könnyen győ­zött az Ikarus Győzelme tel­jesen megérdemelt de a [...] 6 4 6 5 Vasas Ikarus 4 2 1 1 12 [...]
25. 1998-02-07 / 32. szám
[...] ki Annak vezetője körülbelül 170 180 cm magas 25 30 év [...] létezik A he­lyi közlekedésben az Ikarus 200 as típusú az ismert [...] tökéletes A legújabb autóbu­szok az Ikarus 415 ös jelűek az előzőeknél [...]
26. 1985-05-30 / 125. szám
[...] az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá válik és [...] kultúrkin cséként is Mi az Ikarus Karosszé­ria és Járműgyár székesfe­hérvári gyárának [...] körű társadalmi összefogással le­hetséges Az IKARUS Karosszéria és Járműgyár székesfehérvári gyára [...]
27. 1979-08-25 / 198. szám
[...] a MOGÜRT amely bemutatja az Ikarus új típusú városi és különleges [...] NDK nak szállított 25 ez­redik Ikarus autóbuszt ame­lyet a vásár után [...] Győrből A kezdeti na­pokban 170 180 százalékos volt a teljesítményük s [...]
28. 1997-06-13 / 136. szám
[...] 36 39 45 Borsó 80 180 99 179 Tök 130 145­169 [...] 269 Alma 80 150 120 180­ Cseresznye 150 250­­ Meggy 150 180 180 Eper 160 260 199 189 Narancs 149 180 149 g Citrom 240 250 [...] AZ AZOKHOZ TARTOZÓ ALKATRÉSZEKET autóbuszok IKARUS 250 256 266 mikrobuszok személygépkocsik [...]
29. 1963-07-10 / 55. szám
[...] A tatabá­nyai üzemben most az IKA­RUS tervei alapján olyan újtí­pusú kocsik [...] ajtókat szerelnek az áramvonalas formájú IKA­RUS kocsikra Az ösztönző brigádelszámolás eredménye [...] fordul meg itt Na­ponta 150 180 főre főznek mert a környező [...]
30. 1973-03-17 / 64. szám
[...] ZIL gk hoz Kitámasztó kerék IKARUS buszhoz Kardántárcsa IKARUS buszhoz Dinamó BETA targoncához Cseresznye [...] db 357 db 30 db 180 db 186 db 61 db [...]
31. 1998-09-22 / 222. szám
[...] be a felvásárlási ár 150 180 forint Almából a tavalyihoz ha­sonló [...] korábbi elképzeléseknek meg­felelően alakulnak Az Ikarus ügyét az ülésen külön nem [...] ezek az alapelvek természete­sen az Ikarus buszaira is vonat­koznak Azzal a [...]
32. 1979-01-16 / 12. szám
[...] ne a végtermékek kibocsátására koncentráljunk Ikarus és Zsiguli A magyar járműipar [...] mintegy 90 95 százalékát az Ikarus buszok teszik ki A magyar [...] a mostani ötéves tervidőszakban összesen 180 200 ezer darabot vásárolunk Számítőgcpcsalád [...]
33. 2002-10-12 / 239. szám
[...] 4 FTC 5 2 222 180 10 5 Esztergom 5 2 [...] III Duna csoport Oroszlány VÉRt Ikarus Új edző ül a bányászvárosiak [...] Zoltán lett a vezető­edző Az Ikarus nagyon jó csa­pat de győzni [...]
34. 1972-12-02 / 284. szám
[...] db 21 34779303 Kitámasztó kerék IKARUS autóbuszhoz db 21 34779403 Csavarrugó 58 as IKARUS autóbuszhoz db 21 34781003 Dinamó [...] 2 15 71305703 Szikramentes laposvágó 180 x 20 db 5 12 [...]
35. 1972-10-28 / 255. szám
[...] ZIL gk hoz Kitámasztó kerék IKARUS autóbuszhoz Csavarrugó 58 as IKARUS autóbuszhoz Dinamó BETA targoncához Gömbcsapszelep [...] 2 15 71305703 Szikramentes laposvágó 180 x 20 db 5 12 [...]
36. 1977-09-14 / 216. szám
[...] 1 Szigetvölgyi Imre OBSK egyesület 180 kg s arany 2 Bognár [...] Volán Győr 3 Balog László Ikarus II osztályúak 1 No vák [...] egyesületen kívü­li 2 Eszes János Ikarus 3 Gálos Gábor Volán Győr [...]
37. 2013-03-04 / 53. szám
[...] listáján szerepelt A csatornába eresztettek 180 ezer liter whiskyt Végeztek Rómában [...] hiba miatt a csatornába en­gedtek 180 hektoliternyi minő­ségi whiskyt egy skót [...] a több mint 21 tonnás Ikarus mozgásba hozásához a fogaival feszítette [...]
38. 1970-10-28 / 253. szám
[...] Magasugrás 2 Valusek László Dorog 180 cm Távol­ugrás 2 Szeghalmi Lász­ló [...] Szekeres György Nagy NYERGESÜJFALUL VISCOSA IKARUS ALBA REGIA 2 0 0 [...] 5 11 18 a 15 Ikarus AR 11 1 2 8 [...]
39. 2010-10-21 / 246. szám
[...] 6 1 1 4 145 180 3 7 Szombathely 5 2 [...] 4 161 166 3 9 Ikarus 5­1 4 90 130 1 [...] Ácsi Kinizsi 6 3 3 180 167 6 6 Budakalász 6 [...]
40. 1969-06-11 / 132. szám
[...] utóbbi nagy lövéséből TATABANYAI ÉPÍTŐK IKARUS ALBA REGIA 1 0 1 [...] juttatta A gól után az Ikarus került fö­lénybe de az Építők [...] Felnőtt II osztály MIJV Vasas 180 7 pont Ifjúság III osztály [...]
41. 1978-05-16 / 113. szám
[...] 1 Sólyomvári TAC 340 160 180 2 Feke­ ÁFÉSZ g NAPOK [...] Leninváros 342 5 157 5 180 3 Rehus Uzor Szombathely 332 [...] 2 x 7 Láng Vasas Ikarus 2 1 I 8 Cegléd [...]
42. 1958-01-15 / 5. szám
[...] a gyár dolgozói 11 darab Ikarus 30 as és 14 darab Ikarus 55 ös típusú autóbusz főjavítását [...] kipihenik magu­kat Mégis ily módon 180 190 forintokat kerestek egy nap [...]
43. 1983-09-13 / 216. szám
[...] ezer forintba került de ebből 180 ezer forint érté­kű társadalmi munkát [...] és Géogvár va amint az Ikarus Autóbuszgyár Prcpress 3 V iparágak [...] én be­fejezik ezután az óvoda 180 gyereknek ad majd ismét otthont [...]
44. 1995-03-24 / 70. szám
[...] dől­nie a Hungalu Rt az Ikarus Rt és a Magyar Gördülőcsapágy [...] 240 225 240 190 210 180 220 Görögdinnye 400­­­­ Eper 25 dkg 180 190 150­­­ Alma 60 100 [...]
45. 1993-07-17 / 165. szám
[...] 982 I TÁRSKERESÉS 1 32 180 80 elvált fiatalember megismerkedne lánnyal [...] 20 óra között ELADÓ egy Ikarus 255 típusú autóbusz üzemképes állapotban [...] 343 475 Eladó 211 es Ikarus érvényes műszakival Natkai Imre Mo [...]
46. 2003-08-08 / 184. szám
[...] tgk 20 3361 393 92325 IKARUS busz 24 személyes eladó vagy [...] kg előnevelt Vili 10 től 180 Ft db Na­szály Ady E [...] ÉMET Kemper kasza eladó Ár 180 000 Ft Tel 06 20 [...] 200 Répa 100 200 80 180 Saláta fej 110 120 Paprika [...]
47. 2001-09-25 / 224. szám
[...] 2 18 8 17 2 Ikarus 5 1 1 19 1016 [...] 2 1 0 1 Kisigmánd 180 néző vezette Heszler J KISIGMÁND [...] 4 2 4 1 Ászár 180 néző vezette Sulyok I ÁSZÁR [...] 1 2 0 1 Ácsteszér 180 néző vezette Garai T ÁCSTESZÉR [...]
48. 1998-01-10 / 8. szám
[...] 316 076 Eladó Kossuth kerti 180 nm es lakóterületei családi ház [...] 227 845 37 1 személyes Ikarus 211 es autóbusz bérbe adó [...] fe­hér felcsíkozott akril anyag eladó 180 Ft kg 20 379 681 [...]
49. 1995-09-29 / 229. szám
[...] központjában 1523 nm es telek 180 nm es épülettel 9900000 Ft [...] 406 JÁRMŰ 1 37 személyes IKARUS busz eladó Érdeklődni 34 312 [...] 250­215 Narancs­­ 198 170 Citrom 180 180 160 150 Banán 79 100 [...]
50. 1995-12-13 / 292. szám
[...] adása Tel 33 314 795 Ikarus 211 es busz és Skoda [...] könyvterjesztői munkára 06 34 325 180 Keresünk házaspárokat üzle­tünk bővítéséhez Fizetés [...] felismerhetők Cím 9002 Győr Pf 180 A borítékra kérjük írja rá [...]