210 találat (0,080 másodperc)

Találatok

1. 1952-08-30 / 70. szám
[...] autóbuszok helyet ma már új Ikarus autóbuszok szállítják a bányászokat lakóhelyükből [...] 182 és Hornyák Béla aki 180 IPer üzemanyagot taka ritott meg [...]
2. 1955-01-12 / 4. szám
[...] na­pon megkaptam a jogtalanul visszatartott 180 forintot Há­lás köszönetemet fejezem ki [...] lehető­vé k A MÁVAUT NYOLC IKARUS autóbusza Tatabá­nyán a helyi járatban [...]
3. 1958-01-15 / 5. szám
[...] a gyár dolgozói 11 darab Ikarus 30 as és 14 darab Ikarus 55 ös típusú autóbusz főjavítását [...] kipihenik magu­kat Mégis ily módon 180 190 forintokat kerestek egy nap [...]
4. 1958-09-20 / 76. szám
[...] a TNV te lepeken közel 180 vagon ne­mesített vetőmag áll a [...] járatokban levő 30 as tí­pusú Ikarus kocsikat nagy be­fogadóképességű autóbuszok­kal cserélik [...]
5. 1959-05-20 / 40. szám
[...] acélvezetéke­ket világhírű Csepel már­kájú teherkocsikat Ikarus autóbuszokat stb Villany­energiát előállító iparunk [...] párt és szakszervezeti vezetők valamint 180 küldött részvételével tartották meg a [...]
6. 1961-07-22 / 57. szám
[...] min­den erővel elősegíteni hogy a 180 benevezett kivétel nélkül megkaphassa az [...] autókkal együtt fejlődött a mátyásföldi Ikarus gyár is Bátran elmondhatjuk hogy [...]
7. 1962-04-07 / 28. szám
[...] és ágyúk hanem traktorok és Ikarus autóbu­szok vonulhatnának fel á Dó­zsa [...] A X es aknán körülbelül 180 fiatal dolgozik A KISZ szervezetnek [...]
8. 1963-07-10 / 55. szám
[...] A tatabá­nyai üzemben most az IKA­RUS tervei alapján olyan újtí­pusú kocsik [...] ajtókat szerelnek az áramvonalas formájú IKA­RUS kocsikra Az ösztönző brigádelszámolás eredménye [...] fordul meg itt Na­ponta 150 180 főre főznek mert a környező [...]
9. 1967-07-13 / 163. szám
[...] többi latin nyelvű Átadták az Ikarus program első új üzemét Tatabányán [...] adták át rendel­tetésének a mátyásföldi Ika­rus gyárral kötött járműprog ram keretében [...] át az asszonyok lá­nyok Az Ikarus program első új üzeme tehát [...] an vet­tek részt Ugyanezen időszakban 180 egyéni építkezőnek nyújtott építési kölcsönt [...]
10. 1968-02-03 / 28. szám
[...] 1 beruházás második szakasza az Ikarus alvázüzemben Ebben az évben 220 [...] a Komárom megyei Fémipari Vállalal Ikarus alvázüzeme Nem­régiben készült el egy [...] helyre telepíthetik az irodákat Az Ikarus alvázüzem je­lentősnek mondható sza­kaszhoz a [...] az év vé­géig a meglévő 180 fős lét­számot 400 főre emeljék [...]
11. 1968-05-21 / 117. szám
[...] termékeiket Kiállí­tásuk egyik slágere az Ika­rus 250 es luxusautóbusz A csupaüveg [...] es autó­buszokba egyelőre nyugat­német gyártmányú 180 ló­erős motorokat építenek 1969 re [...]
12. 1969-05-15 / 109. szám
[...] 8 Ormosbánya Kisterenye x 9 Ikarus Volán x 2 10 BEAC [...] A felvétel egyetlen előfeltétele nőknél 180 férfiaknál 190 cen­timéteres minimális testmagas­ság [...]
13. 1969-05-17 / 111. szám
[...] ez évben is építettünk egy 180 férőhelyes tanműhelyt s a megye [...] kész­áru termelésének nagy ré­szét az Ikarus program al­kotta A vállalatnál az Ikarus Karosszéria és Járműgyár termelési felfutásának [...] A MÜLT ÉV AUGUSZ­TUSÁBAN az Ikarus gyár és a Komárom megyei [...] is történt Nézzük közelebbről Az Ikarus az eltelt fél év alatt [...]
14. 1969-05-18 / 112. szám
[...] szétosztandó 17 fajta segély céljaira 180 millió dollár kifizetését hagyta jóvá [...] állította az első két Sauer Ikarus autó­buszát Az autóbuszból amelyhez az [...]
15. 1969-06-11 / 132. szám
[...] utóbbi nagy lövéséből TATABANYAI ÉPÍTŐK IKARUS ALBA REGIA 1 0 1 [...] juttatta A gól után az Ikarus került fö­lénybe de az Építők [...] Felnőtt II osztály MIJV Vasas 180 7 pont Ifjúság III osztály [...]
16. 1969-06-25 / 144. szám
[...] 25 szerda fVilma napja j 180 éve 1789 június 25 én [...] gyorsítja és teszi olcsóbbá Az IKARUS gyártól máris nagy tételre kaptak [...]
17. 1969-08-19 / 191. szám
[...] 7 21 22 14 14 Ikarus 16 6 2 8 17 [...] 485 szakításban 150 és lökésben 180 kilóval Biztatóan szerepelt a Sa­varia [...]
18. 1969-09-13 / 212. szám
[...] zavarni délre már Pécsen lehetünk Ikarusok Minszk utcáin S nem lesz [...] szeretnék részletesebben szólni a ma­gyar Ikarus autóbuszokról Mint Magyarország nagy­városaiban Minszkben [...] jelent a távolság A ma­gyar Ikarus autóbuszok me­lyek 180 200 embert is be­fogadnak nagyban [...] nem csukták bolondokházá­ba tik az Ikarusokat és nagyon szép eredményeket érnek [...]
19. 1969-10-14 / 238. szám
[...] 9 22 28 22 9 Ikarus 24 10 5 9 32 [...] műszőrme kabát több színben 2 180 FÍ Olcsó kosztümök bő választékban [...]
20. 1969-11-14 / 264. szám
[...] területre szorultak ősz gyot a 180 hadosztály vé­szé A harcokban a [...] ki­törők lavinája Sikerült át­törni a 180 lövészhadosztáiy védelmét de az áhított [...] AKÖV ebben az esztendőben nvole Ikarus 320 as autóbusz telies nagy­javítását 30 Ikarus 60 as sukfós 82 Ikarus 620 as és aárom Ikarus 630 as autóbusz kocsiszekrényének felújítását [...]
21. 1969-11-18 / 267. szám
[...] 13 41 46 28 10 Ikarus 29 11 6 12 38 [...] évre 90 Ft egy évre 180 Ft x Bruckner József j [...]
22. 1970-04-14 / 86. szám
[...] nagy cselesen megkerüli a Badacsonyt 180 fokkal meg­fordul a szél s [...] szépen Gyuszi piló­tánk mögé az Ikarusba és el­indulunk Smurtan Dunaúj­városba Elgördül [...] nevet a nap Az­tán a Ikarus srófja is le­áll kétszer is [...]
23. 1970-05-09 / 107. szám
[...] 10 KOSÁRLABDA NB ID Női Ikarus Esztergomi Vasas Buda­pest XVI kér [...] 8 Magas Bertus Imre EGHSE 180 Ambrózy Tivadar 160 KATONA DOLOG [...] kategória Ga sóczi Sándor Do­rog 180 km óra Műrepülő kategória Szabó [...]
24. 1970-06-16 / 139. szám
[...] 7 19 23 12 12 Ikarus 14 4 4 6 16 [...] illetményszén Korszerű munkásszállásainkon havi 110 180 Ft ig szállást 9 30 [...]
25. 1970-06-20 / 143. szám
[...] helyes válaszok a kö­vetkezők 28 Ikarus 3985 autóbusz Nyíregyházán 600 vagon [...] szén Korszerű munkásszállásainkon havi 110 180 Ft ig szállást 9 30 [...]
26. 1970-08-27 / 200. szám
[...] tételben az új volgai híres 180 LE es MAN KÁBA autógyárnak [...] a moszkvai jubileumi kiállítá­son Az IKARUS autóbuszok legkülönbözőbb típusai mel­Nyikes Imre [...]
27. 1970-09-26 / 226. szám
[...] bánya Üjváros 15 K Olajmunkás Ikarus Alba Regia Szőny 15 30 [...] 255 Nehéz­súly Paulisz András Komá­rom 180 kg Minden harmadik ember sportol [...]
28. 1970-10-22 / 248. szám
[...] cm Valusek László E 317 180 Távolugrás Trautmann F E Bányagép [...] MÁV Szolnoki MTE 1 8 Ikarus Esztergom 1 2 9 Gyula [...]
29. 1970-10-28 / 253. szám
[...] Magasugrás 2 Valusek László Dorog 180 cm Távol­ugrás 2 Szeghalmi Lász­ló [...] Szekeres György Nagy NYERGESÜJFALUL VISCOSA IKARUS ALBA REGIA 2 0 0 [...] 5 11 18 a 15 Ikarus AR 11 1 2 8 [...]
30. 1971-07-06 / 157. szám
[...] SZVSE r l 14 KKFSE Ikarus 4 2 1 2 1 [...] István elsőre tisztán kilökte a 180 kg ot második ra nagyon [...] Nehézsúly 1 Haun 500 kg 180 140 190 Hanzlik sérülés miatt [...]
31. 1971-08-18 / 194. szám
[...] Í augusztus 18 szeräa Volán Ikarus KOFÉM A Volán Tröszt negyedik [...] folyamán 290 alvázat gyártottak az Ikarus részére közel 14 millió forint [...] volumenű kooperációt valósít­hattak meg az Ikarusszal A gyártás megindulása­kor alig rendelkeztek [...] anyagot az udvaron tárolták A 180 10 es csuklós buszok gépes [...]
32. 1971-09-05 / 209. szám
[...] vil ágszín vonal on As Ikarus program távlatai Magyarország ez évben [...] hogy gyasztás kis teljesítménysúly az Ikarus Gyár jövő évi tér lyal [...] vázas autóbuszokat vagy hogy ed­dig 180 autóbusz szállított az Ikarus Kuwaitnak Sauer mo torokkal A [...] óra alatt oldják meg az Ikarusban most 1200 óránál tartanak de [...]
33. 1971-10-12 / 240. szám
[...] 2 9 9 9 11 Ikarus 9 3 3 3 12 [...] múlt vasárnapi 2 5 után 180 fokos fordulatot vett a KOMÉP [...]
34. 1971-11-13 / 268. szám
[...] be a tatabányai vállalat az IKARUS autóbu­szt alvázainak gyártására s azóta az IKARUS egyik jelen­tős partnerévé vált az [...] az 556 os és a 180 as típusú autó­buszok fontos tartozékait [...] megkez­dik az új 200 as IKARUS család tagjaihoz szükséges komplett alvázak [...]
35. 1971-12-21 / 300. szám
[...] KIEGÉSZÍTÉS Várpalotán Dudaron és Aj­kán 180 vagont töltöttek meg szénnel hogy [...] ahol a kamio­nok és az Ikarus buszok fu­tóművei készülnek tízezres szériákban [...]
36. 1971-12-28 / 305. szám
[...] éves tervét Fő profiljukból az Ikarus autóbuszok alvázá­nak gyártásából a bázishoz [...] évben egy új típusnak a 180 as au­tóbuszok pótkocsijának fenék­váz gyártását [...]
37. 1972-01-30 / 25. szám
[...] városi bíróság gyakorlott gépírónőt alkalmaz 180 Elcserélnénk Tatabánya Újvá­rosban busz végállomáshoz [...] Pápai Textiles Timföld Győri Dózsa Ikarus Eszter­gom Június 11 Esztergom Rakamazi [...]
38. 1972-02-10 / 34. szám
[...] elégíteni Az I szá­mú téglagyár 180 fizikai dol­gozója közül 65 a [...] méter ami a két farmo­toros Ikarus beállására ele­gendő csak a átlagosan [...]
39. 1972-08-06 / 184. szám
[...] egy sza­vazattal rendelkezik 1971 ben 180 millió tarnszferábilis rubel hitel folyósítását [...] kölcsönt vett fel amellyel az IKARUS és a Pa­mutnyomóipari Vállalat fej­lesztését [...]
40. 1972-08-13 / 190. szám
[...] óta padlóvázüzeni műkö­dik ahol az IKARUS 556 os és IKARUS 180 as autóbuszok alvázait szerelik Az [...]
41. 1972-10-13 / 242. szám
[...] 4 kori müveiben Daedalus és Ikarus s egyéb mitológiai kompozíciók előfordult [...] üzem feldolgozó berende­zésének kapacitása havi 180 000 tonn aranyérc Templomi krimi [...]
42. 1972-10-28 / 255. szám
[...] ZIL gk hoz Kitámasztó kerék IKARUS autóbuszhoz Csavarrugó 58 as IKARUS autóbuszhoz Dinamó BETA targoncához Gömbcsapszelep [...] 2 15 71305703 Szikramentes laposvágó 180 x 20 db 5 12 [...]
43. 1972-10-28 / 255. szám
[...] palesztínai ellenállási mozgalom egyik tagját Ikarusok exportra KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondunk a [...] az ez évben gyártott hatszázadik Ikarus 180 típusa autóbuszt Képünkön Útnak indítj [...]
44. 1972-10-29 / 256. szám
[...] I III ne­gyedévben több mint 180 millió forint termelési értéket ért [...] a Csepel Autógyárral és az Ikarusszal fenékváz gyár­tására közel 10 ezer [...]
45. 1972-12-02 / 284. szám
[...] db 21 34779303 Kitámasztó kerék IKARUS autóbuszhoz db 21 34779403 Csavarrugó 58 as IKARUS autóbuszhoz db 21 34781003 Dinamó [...] 2 15 71305703 Szikramentes laposvágó 180 x 20 db 5 12 [...]
46. 1973-01-03 / 1. szám
[...] tervek megvalósítását KÖZÚTI JÁRMŰGYÁRTÁS Az IKARUS gyárban egyhe­ti munkához elegendő alkat­részt [...] elkészült az esztendő első 15 IKARUS 180 as csuklós autóbusza A vállalat [...] kialakítására készül a 100 személyes IKA­RUS 260 as előkészületben van ennek csuklós változata az IKARUS 290 as újdonsá­guk a 255 [...]
47. 1973-03-17 / 64. szám
[...] ZIL gk hoz Kitámasztó kerék IKARUS buszhoz Kardántárcsa IKARUS buszhoz Dinamó BETA targoncához Cseresznye [...] db 357 db 30 db 180 db 186 db 61 db [...]
48. 1973-04-22 / 94. szám
[...] öt évre liót a budapesti Ikarus gyár Leonard Sementowsky a bővítését [...] elégnek ezek a hulló zése 180 000 méterkilogramm csillagok és csak [...]
49. 1973-06-20 / 142. szám
[...] Ez év első felében 2278 Ikarus alváz gyártását tervezi Az eddig [...] kapcsolatuk to­vábbra is jó az Ikarus Jármű­gyárral és a Csepel Autógyár­ral Hat hónap alatt a 180 as és az 556 os Ikarus autóbuszhoz a terveknek megfelelően 1282 [...] 23 077 utast és mintegy 180 tonna árut szállítottak s két [...]
50. 1973-09-12 / 213. szám
[...] Hétfőn az elefántcsontparti Abidjantól mintegy 180 kilo­méterrel északkeletre egymás barohant egy [...] bronzszob­rok és arany csattok varrnak IKARUS LIMÁNAK A limai Peru közlekedési vállalat 50 darab Ikarus 180 as típusú városi közlekedésre is [...] a hét elején Tardosbányán Kö­zel 180 an jelentkeztek hogy készek térítésmentesen [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind