210 találat (0,048 másodperc)

Találatok

1. 1952-08-30 / 70. szám
[...] autóbuszok helyet ma már új Ikarus autóbuszok szállítják a bányászokat lakóhelyükből [...] 182 és Hornyák Béla aki 180 IPer üzemanyagot taka ritott meg [...]
2. 1955-01-12 / 4. szám
[...] na­pon megkaptam a jogtalanul visszatartott 180 forintot Há­lás köszönetemet fejezem ki [...] lehető­vé k A MÁVAUT NYOLC IKARUS autóbusza Tatabá­nyán a helyi járatban [...]
3. 1958-01-15 / 5. szám
[...] a gyár dolgozói 11 darab Ikarus 30 as és 14 darab Ikarus 55 ös típusú autóbusz főjavítását [...] kipihenik magu­kat Mégis ily módon 180 190 forintokat kerestek egy nap [...]
4. 1958-09-20 / 76. szám
[...] a TNV te lepeken közel 180 vagon ne­mesített vetőmag áll a [...] járatokban levő 30 as tí­pusú Ikarus kocsikat nagy be­fogadóképességű autóbuszok­kal cserélik [...]
5. 1959-05-20 / 40. szám
[...] acélvezetéke­ket világhírű Csepel már­kájú teherkocsikat Ikarus autóbuszokat stb Villany­energiát előállító iparunk [...] párt és szakszervezeti vezetők valamint 180 küldött részvételével tartották meg a [...]
6. 1961-07-22 / 57. szám
[...] min­den erővel elősegíteni hogy a 180 benevezett kivétel nélkül megkaphassa az [...] autókkal együtt fejlődött a mátyásföldi Ikarus gyár is Bátran elmondhatjuk hogy [...]
7. 1962-04-07 / 28. szám
[...] és ágyúk hanem traktorok és Ikarus autóbu­szok vonulhatnának fel á Dó­zsa [...] A X es aknán körülbelül 180 fiatal dolgozik A KISZ szervezetnek [...]
8. 1963-07-10 / 55. szám
[...] A tatabá­nyai üzemben most az IKA­RUS tervei alapján olyan újtí­pusú kocsik [...] ajtókat szerelnek az áramvonalas formájú IKA­RUS kocsikra Az ösztönző brigádelszámolás eredménye [...] fordul meg itt Na­ponta 150 180 főre főznek mert a környező [...]
9. 1967-07-13 / 163. szám
[...] többi latin nyelvű Átadták az Ikarus program első új üzemét Tatabányán [...] adták át rendel­tetésének a mátyásföldi Ika­rus gyárral kötött járműprog ram keretében [...] át az asszonyok lá­nyok Az Ikarus program első új üzeme tehát [...] an vet­tek részt Ugyanezen időszakban 180 egyéni építkezőnek nyújtott építési kölcsönt [...]
10. 1968-02-03 / 28. szám
[...] 1 beruházás második szakasza az Ikarus alvázüzemben Ebben az évben 220 [...] a Komárom megyei Fémipari Vállalal Ikarus alvázüzeme Nem­régiben készült el egy [...] helyre telepíthetik az irodákat Az Ikarus alvázüzem je­lentősnek mondható sza­kaszhoz a [...] az év vé­géig a meglévő 180 fős lét­számot 400 főre emeljék [...]
11. 1968-05-21 / 117. szám
[...] termékeiket Kiállí­tásuk egyik slágere az Ika­rus 250 es luxusautóbusz A csupaüveg [...] es autó­buszokba egyelőre nyugat­német gyártmányú 180 ló­erős motorokat építenek 1969 re [...]
12. 1969-05-15 / 109. szám
[...] 8 Ormosbánya Kisterenye x 9 Ikarus Volán x 2 10 BEAC [...] A felvétel egyetlen előfeltétele nőknél 180 férfiaknál 190 cen­timéteres minimális testmagas­ság [...]
13. 1969-05-17 / 111. szám
[...] ez évben is építettünk egy 180 férőhelyes tanműhelyt s a megye [...] kész­áru termelésének nagy ré­szét az Ikarus program al­kotta A vállalatnál az Ikarus Karosszéria és Járműgyár termelési felfutásának [...] A MÜLT ÉV AUGUSZ­TUSÁBAN az Ikarus gyár és a Komárom megyei [...] is történt Nézzük közelebbről Az Ikarus az eltelt fél év alatt [...]
14. 1969-05-18 / 112. szám
[...] szétosztandó 17 fajta segély céljaira 180 millió dollár kifizetését hagyta jóvá [...] állította az első két Sauer Ikarus autó­buszát Az autóbuszból amelyhez az [...]
15. 1969-06-11 / 132. szám
[...] utóbbi nagy lövéséből TATABANYAI ÉPÍTŐK IKARUS ALBA REGIA 1 0 1 [...] juttatta A gól után az Ikarus került fö­lénybe de az Építők [...] Felnőtt II osztály MIJV Vasas 180 7 pont Ifjúság III osztály [...]
16. 1969-06-25 / 144. szám
[...] 25 szerda fVilma napja j 180 éve 1789 június 25 én [...] gyorsítja és teszi olcsóbbá Az IKARUS gyártól máris nagy tételre kaptak [...]
17. 1969-08-19 / 191. szám
[...] 7 21 22 14 14 Ikarus 16 6 2 8 17 [...] 485 szakításban 150 és lökésben 180 kilóval Biztatóan szerepelt a Sa­varia [...]
18. 1969-09-13 / 212. szám
[...] zavarni délre már Pécsen lehetünk Ikarusok Minszk utcáin S nem lesz [...] szeretnék részletesebben szólni a ma­gyar Ikarus autóbuszokról Mint Magyarország nagy­városaiban Minszkben [...] jelent a távolság A ma­gyar Ikarus autóbuszok me­lyek 180 200 embert is be­fogadnak nagyban [...] nem csukták bolondokházá­ba tik az Ikarusokat és nagyon szép eredményeket érnek [...]
19. 1969-10-14 / 238. szám
[...] 9 22 28 22 9 Ikarus 24 10 5 9 32 [...] műszőrme kabát több színben 2 180 FÍ Olcsó kosztümök bő választékban [...]
20. 1969-11-14 / 264. szám
[...] területre szorultak ősz gyot a 180 hadosztály vé­szé A harcokban a [...] ki­törők lavinája Sikerült át­törni a 180 lövészhadosztáiy védelmét de az áhított [...] AKÖV ebben az esztendőben nvole Ikarus 320 as autóbusz telies nagy­javítását 30 Ikarus 60 as sukfós 82 Ikarus 620 as és aárom Ikarus 630 as autóbusz kocsiszekrényének felújítását [...]
21. 1969-11-18 / 267. szám
[...] 13 41 46 28 10 Ikarus 29 11 6 12 38 [...] évre 90 Ft egy évre 180 Ft x Bruckner József j [...]
22. 1970-04-14 / 86. szám
[...] nagy cselesen megkerüli a Badacsonyt 180 fokkal meg­fordul a szél s [...] szépen Gyuszi piló­tánk mögé az Ikarusba és el­indulunk Smurtan Dunaúj­városba Elgördül [...] nevet a nap Az­tán a Ikarus srófja is le­áll kétszer is [...]
23. 1970-05-09 / 107. szám
[...] 10 KOSÁRLABDA NB ID Női Ikarus Esztergomi Vasas Buda­pest XVI kér [...] 8 Magas Bertus Imre EGHSE 180 Ambrózy Tivadar 160 KATONA DOLOG [...] kategória Ga sóczi Sándor Do­rog 180 km óra Műrepülő kategória Szabó [...]
24. 1970-06-16 / 139. szám
[...] 7 19 23 12 12 Ikarus 14 4 4 6 16 [...] illetményszén Korszerű munkásszállásainkon havi 110 180 Ft ig szállást 9 30 [...]
25. 1970-06-20 / 143. szám
[...] helyes válaszok a kö­vetkezők 28 Ikarus 3985 autóbusz Nyíregyházán 600 vagon [...] szén Korszerű munkásszállásainkon havi 110 180 Ft ig szállást 9 30 [...]
26. 1970-08-27 / 200. szám
[...] tételben az új volgai híres 180 LE es MAN KÁBA autógyárnak [...] a moszkvai jubileumi kiállítá­son Az IKARUS autóbuszok legkülönbözőbb típusai mel­Nyikes Imre [...]
27. 1970-09-26 / 226. szám
[...] bánya Üjváros 15 K Olajmunkás Ikarus Alba Regia Szőny 15 30 [...] 255 Nehéz­súly Paulisz András Komá­rom 180 kg Minden harmadik ember sportol [...]
28. 1970-10-22 / 248. szám
[...] cm Valusek László E 317 180 Távolugrás Trautmann F E Bányagép [...] MÁV Szolnoki MTE 1 8 Ikarus Esztergom 1 2 9 Gyula [...]
29. 1970-10-28 / 253. szám
[...] Magasugrás 2 Valusek László Dorog 180 cm Távol­ugrás 2 Szeghalmi Lász­ló [...] Szekeres György Nagy NYERGESÜJFALUL VISCOSA IKARUS ALBA REGIA 2 0 0 [...] 5 11 18 a 15 Ikarus AR 11 1 2 8 [...]
30. 1971-07-06 / 157. szám
[...] SZVSE r l 14 KKFSE Ikarus 4 2 1 2 1 [...] István elsőre tisztán kilökte a 180 kg ot második ra nagyon [...] Nehézsúly 1 Haun 500 kg 180 140 190 Hanzlik sérülés miatt [...]
31. 1971-08-18 / 194. szám
[...] Í augusztus 18 szeräa Volán Ikarus KOFÉM A Volán Tröszt negyedik [...] folyamán 290 alvázat gyártottak az Ikarus részére közel 14 millió forint [...] volumenű kooperációt valósít­hattak meg az Ikarusszal A gyártás megindulása­kor alig rendelkeztek [...] anyagot az udvaron tárolták A 180 10 es csuklós buszok gépes [...]
32. 1971-09-05 / 209. szám
[...] vil ágszín vonal on As Ikarus program távlatai Magyarország ez évben [...] hogy gyasztás kis teljesítménysúly az Ikarus Gyár jövő évi tér lyal [...] vázas autóbuszokat vagy hogy ed­dig 180 autóbusz szállított az Ikarus Kuwaitnak Sauer mo torokkal A [...] óra alatt oldják meg az Ikarusban most 1200 óránál tartanak de [...]
33. 1971-10-12 / 240. szám
[...] 2 9 9 9 11 Ikarus 9 3 3 3 12 [...] múlt vasárnapi 2 5 után 180 fokos fordulatot vett a KOMÉP [...]
34. 1971-11-13 / 268. szám
[...] be a tatabányai vállalat az IKARUS autóbu­szt alvázainak gyártására s azóta az IKARUS egyik jelen­tős partnerévé vált az [...] az 556 os és a 180 as típusú autó­buszok fontos tartozékait [...] megkez­dik az új 200 as IKARUS család tagjaihoz szükséges komplett alvázak [...]
35. 1971-12-21 / 300. szám
[...] KIEGÉSZÍTÉS Várpalotán Dudaron és Aj­kán 180 vagont töltöttek meg szénnel hogy [...] ahol a kamio­nok és az Ikarus buszok fu­tóművei készülnek tízezres szériákban [...]
36. 1971-12-28 / 305. szám
[...] éves tervét Fő profiljukból az Ikarus autóbuszok alvázá­nak gyártásából a bázishoz [...] évben egy új típusnak a 180 as au­tóbuszok pótkocsijának fenék­váz gyártását [...]
37. 1972-01-30 / 25. szám
[...] városi bíróság gyakorlott gépírónőt alkalmaz 180 Elcserélnénk Tatabánya Újvá­rosban busz végállomáshoz [...] Pápai Textiles Timföld Győri Dózsa Ikarus Eszter­gom Június 11 Esztergom Rakamazi [...]
38. 1972-02-10 / 34. szám
[...] elégíteni Az I szá­mú téglagyár 180 fizikai dol­gozója közül 65 a [...] méter ami a két farmo­toros Ikarus beállására ele­gendő csak a átlagosan [...]
39. 1972-08-06 / 184. szám
[...] egy sza­vazattal rendelkezik 1971 ben 180 millió tarnszferábilis rubel hitel folyósítását [...] kölcsönt vett fel amellyel az IKARUS és a Pa­mutnyomóipari Vállalat fej­lesztését [...]
40. 1972-08-13 / 190. szám
[...] óta padlóvázüzeni műkö­dik ahol az IKARUS 556 os és IKARUS 180 as autóbuszok alvázait szerelik Az [...]
41. 1972-10-13 / 242. szám
[...] 4 kori müveiben Daedalus és Ikarus s egyéb mitológiai kompozíciók előfordult [...] üzem feldolgozó berende­zésének kapacitása havi 180 000 tonn aranyérc Templomi krimi [...]
42. 1972-10-28 / 255. szám
[...] ZIL gk hoz Kitámasztó kerék IKARUS autóbuszhoz Csavarrugó 58 as IKARUS autóbuszhoz Dinamó BETA targoncához Gömbcsapszelep [...] 2 15 71305703 Szikramentes laposvágó 180 x 20 db 5 12 [...]
43. 1972-10-28 / 255. szám
[...] palesztínai ellenállási mozgalom egyik tagját Ikarusok exportra KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondunk a [...] az ez évben gyártott hatszázadik Ikarus 180 típusa autóbuszt Képünkön Útnak indítj [...]
44. 1972-10-29 / 256. szám
[...] I III ne­gyedévben több mint 180 millió forint termelési értéket ért [...] a Csepel Autógyárral és az Ikarusszal fenékváz gyár­tására közel 10 ezer [...]
45. 1972-12-02 / 284. szám
[...] db 21 34779303 Kitámasztó kerék IKARUS autóbuszhoz db 21 34779403 Csavarrugó 58 as IKARUS autóbuszhoz db 21 34781003 Dinamó [...] 2 15 71305703 Szikramentes laposvágó 180 x 20 db 5 12 [...]
46. 1973-01-03 / 1. szám
[...] tervek megvalósítását KÖZÚTI JÁRMŰGYÁRTÁS Az IKARUS gyárban egyhe­ti munkához elegendő alkat­részt [...] elkészült az esztendő első 15 IKARUS 180 as csuklós autóbusza A vállalat [...] kialakítására készül a 100 személyes IKA­RUS 260 as előkészületben van ennek csuklós változata az IKARUS 290 as újdonsá­guk a 255 [...]
47. 1973-03-17 / 64. szám
[...] ZIL gk hoz Kitámasztó kerék IKARUS buszhoz Kardántárcsa IKARUS buszhoz Dinamó BETA targoncához Cseresznye [...] db 357 db 30 db 180 db 186 db 61 db [...]
48. 1973-04-22 / 94. szám
[...] öt évre liót a budapesti Ikarus gyár Leonard Sementowsky a bővítését [...] elégnek ezek a hulló zése 180 000 méterkilogramm csillagok és csak [...]
49. 1973-06-20 / 142. szám
[...] Ez év első felében 2278 Ikarus alváz gyártását tervezi Az eddig [...] kapcsolatuk to­vábbra is jó az Ikarus Jármű­gyárral és a Csepel Autógyár­ral Hat hónap alatt a 180 as és az 556 os Ikarus autóbuszhoz a terveknek megfelelően 1282 [...] 23 077 utast és mintegy 180 tonna árut szállítottak s két [...]
50. 1973-09-12 / 213. szám
[...] Hétfőn az elefántcsontparti Abidjantól mintegy 180 kilo­méterrel északkeletre egymás barohant egy [...] bronzszob­rok és arany csattok varrnak IKARUS LIMÁNAK A limai Peru közlekedési vállalat 50 darab Ikarus 180 as típusú városi közlekedésre is [...] a hét elején Tardosbányán Kö­zel 180 an jelentkeztek hogy készek térítésmentesen [...]
51. 1973-11-06 / 260. szám
[...] kincstártól a törvényes jogutód Az Ikarus Gyáiban ünnepség keretében adták át [...] utastér egyik ablakát Az óránként 180 kilométeres sebességgel dühöngő szél ás [...]
52. 1973-11-21 / 272. szám
[...] egy összeszerelő vál­lalat mondjuk az Ikarus amely egyrészt széles körű kooperációs [...] vagy félkész termékeket szállít az Ikarus­nak Ebben az esetben ugyan­is az Ikarus amit csak pusztán a példa [...] 1 174 388 d 1 180 910 e 1 185 831 [...]
53. 1973-12-18 / 295. szám
[...] szervezett út Felszállunk Tatabányán az Ikarusra eddig farmotoros volt jövőre ha [...] Kisáruházban vásároltak a leg­többen s 180 ezer forint ér­tékű ruhaneműt adtak [...] boltjai­ban Az Esztergomi UNIKER Vállalat 180 boltjából Eszter­gomban Dorog és vidékén [...]
54. 1974-02-27 / 48. szám
[...] ahol már több mint 450 Ikarus autóbusz közlekedik Az autóbuszok za­vartalan [...] bizony állítja Elérjük majd a 180 milliós termelési értéket S ennek [...]
55. 1974-07-28 / 175. szám
[...] a szigorú tisztelet ma már 180 MILLIÓ OLVASÓNAK Az SZKP Központi [...] milliárd példányszámú könyvalappal Olvasóik száma 180 millió A határozat a könyvtárak [...] címe Találat Szonda Az eltévedt Ikarus A levegőben is történnek nagy [...]
56. 1974-10-04 / 232. szám
[...] köztársaság 42 4457 Dorog belterületén 180 négyszög­öl telek eladó Érdeklődni lehet [...] kazánfűtőket NYUGDÍJAS FŰTÖKET is ALKALMAZUNK Ikarus Karosszéria és Járműgyár Gyáregysége Pusztavám [...]
57. 1974-12-14 / 292. szám
[...] nem tanácsi szervek képviseletében mintegy 180 an velük együtt pedig mint­egy [...] c dádacsomagolás hely delőnek az IKARUS nak és a Ezzel a [...]
58. 1974-12-21 / 298. szám
[...] állna 1963 ban egy lakosra 180 5 utazás jutott tíz évvel [...] esztendőben szinte törzsállománnyá váltak az Ikarus 66 osok A teher­gépkocsiknál csökkent [...]
59. 1975-07-12 / 162. szám
[...] GB 00 07 forgalmi rendszámú IKARUS 31 tip 35 személyes 1958 [...] as Volkswa Üj egytűágyas Werltas 180 gén jó állapotban eladó Kocs [...]
60. 1975-12-21 / 299. szám
[...] Kosárlabda NB II Hosszabbításban vereség Ikarus Álba Rcgia Tatabányai Hirtex 52 [...] kg Középsúly Deák István OBSK 180 ezüst Félnehézsúly Ambró zi Imre TAC 180 bronz Ko­vács Mihály TAC 175 [...]
61. 1976-06-13 / 139. szám
[...] aknájának dolgozói is megbeszélték az Ikarus Ka­rosszéria és Járműgyár dol­gozóinak új [...] úgy tervezik hogy 1980 ig 180 200 vagonra növelik a bánya [...]
62. 1977-03-10 / 58. szám
[...] adtunk nem gyártják tovább az Ikarus alvázakat és teljes kapacitá­sukkal a [...] új követelmények között Az idén 180 milliós terme­lési értéket állítanak elő [...]
63. 1977-03-10 / 58. szám
[...] 14 Rudabánya Kazineb 15 Záhony IKARUS 16 B Bányász MVSC ZG [...] Szőlőtermelők figyelem 150 160 170 180 cm es akác szőlőkaró el­adó [...]
64. 1977-07-19 / 168. szám
[...] a trolibuszokhoz valamint 30 ezer Ikarus buszt 300 portál darut 90 [...] Varsóban a jelenlegi ötéves tervben 180 beruházás készül el s ezek [...]
65. 1977-08-30 / 203. szám
[...] 3321 VEGYES Etázsfütéshez kazán 120 180 tag radiátorhoz eladó Tatabánya II [...] 3 2 1 14 AURAS Ikarus 2 1 1 13 találatos [...]
66. 1977-09-14 / 216. szám
[...] 1 Szigetvölgyi Imre OBSK egyesület 180 kg s arany 2 Bognár [...] Volán Győr 3 Balog László Ikarus II osztályúak 1 No vák [...] egyesületen kívü­li 2 Eszes János Ikarus 3 Gálos Gábor Volán Győr [...]
67. 1977-09-22 / 223. szám
[...] 1 X 15 Erzsébeti SMTK Ikarus X 2 16 Kecskeméti TE [...] Miklós István 184 Salamon Zoltán 180 Szá­lai István 180 cm Távolug­rás 2 TBSC 644 [...]
68. 1977-12-31 / 307. szám
[...] amely a jármű­programhoz kapcsolódik az Ikarus 250 tip autóbuszok lengéscsillapítóihoz fogják [...] a kőolajipari szakmunká­sok oktatása adja 180 férő­helyes kollégiumban folyik a szakmunkáspótlás [...]
69. 1978-05-16 / 113. szám
[...] 1 Sólyomvári TAC 340 160 180 2 Feke­ ÁFÉSZ g NAPOK [...] Leninváros 342 5 157 5 180 3 Rehus Uzor Szombathely 332 [...] 2 x 7 Láng Vasas Ikarus 2 1 I 8 Cegléd [...]
70. 1978-06-20 / 143. szám
[...] MÁVAG 2 2 x 10 Ikarus Gyöngyös 1 1 x 11 [...] kg Lökés­ben 5 Stärk András 180 kg Középsúly 1 Vardanyan Szovjetunió [...]
71. 1978-06-22 / 145. szám
[...] Dobos Mihály Tb Közi Gép 180 Távol Kiss Eászló Sopron 677 [...] Gröber 409 Tatabányai Bányász P Ika­rus 7 1 2548 2269 Az [...]
72. 1978-07-14 / 164. szám
[...] kempingben 120 sátorhely és faházakban 180 ágy szabad Pé­csett a Mecsekben [...] helyszíneken PLUSZ KÉT AUTÓBUSZ Két Ikarus autóbuszt vásá­rol idén a TANÉP [...]
73. 1979-01-16 / 12. szám
[...] ne a végtermékek kibocsátására koncentráljunk Ikarus és Zsiguli A magyar járműipar [...] mintegy 90 95 százalékát az Ikarus buszok teszik ki A magyar [...] a mostani ötéves tervidőszakban összesen 180 200 ezer darabot vásárolunk Számítőgcpcsalád [...]
74. 1979-01-30 / 24. szám
[...] fényképei kitün­tetései brigádzászlói bizonyít­ják Az Ikarus gyár legújabb gyártmányainak modelljei az [...] 34 millió fo­rintos költséggel épült 180 férőhelyes kollégium Tiszta­ság és rend [...]
75. 1979-06-30 / 151. szám
[...] keresnek arra is hogy szesen 180 fő vett rész A ko [...] 3 án kedden Buda­pesten az Ikarus művelődési központban rendezi a nyere­mény [...]
76. 1979-07-05 / 155. szám
[...] exportra a Szov­jetunió megrendelésére pedig 180 ezer pár A gyártásfejlesz­tés eredményeként [...] Uj üzemanyag a fehér ólai Ikarus autóbuszokon is ki­próbálták Taskentben és [...]
77. 1979-08-25 / 198. szám
[...] a MOGÜRT amely bemutatja az Ikarus új típusú városi és különleges [...] NDK nak szállított 25 ez­redik Ikarus autóbuszt ame­lyet a vásár után [...] Győrből A kezdeti na­pokban 170 180 százalékos volt a teljesítményük s [...]
78. 1981-01-05 / 3. szám
[...] tehetnek a magasabb követelményeknek Az Ikarus autóbuszok minő­ségének további javítását és [...] Az eredmény nem maradt el 180 797 tonnával túlteljesítették évi tervüket [...]
79. 1981-01-09 / 7. szám
[...] ABC autóbusz készült el az Ikarus székesfehérvári gyárá­ban Az IK 260 [...] 133 H 0 X A 180 hektáros szőlészetben a hideg januári [...]
80. 1981-06-30 / 151. szám
[...] és a j utalom együtt 180 618 forint 12 találatos szelvény [...] ellenfelek Budapestről Soroksári VOSE Vasas Ikarus III kerületi TTVE Erzsébeti SMTK [...]
81. 1982-01-04 / 2. szám
[...] gépkocsik a friss ke­nyérrel mintegy 180 tatabá­nyai üzlethez és közülethez A [...] között kezdheti az évet az Ikarus gyár mondotta a munkásgyűlésen Toldi [...]
82. 1982-06-10 / 134. szám
[...] a gyárnak amelyet 1985 re 180 ezer órára növel­nek Ennek fejében [...] az egész világ Ma már 180 cég gyárt robotokat szerte a [...] kontinens egyik legnagyobb autóbuszgyárában az Ikarusban nemrég olyan fejlesztési programot alakítottak [...]
83. 1982-09-01 / 204. szám
[...] pontot ESZTERGOMI MIM VASAS BP IKARUS 2 1 0 0 Esztergom [...] lö­késben 170 kilóra Szanyi lö­késben 180 5 kilóra javította az országos [...] jobbnál joSfe helyzeteket de az Ikarus védelme Hábersdorferrel az élen lelkesen [...] lőtt 1 1 A kapkodó Ikarus védelem mel­lett Cserép jó labdát [...]
84. 1982-09-08 / 210. szám
[...] a 175 ön és a 180 on is A 185 ön [...] használta ki a Budafok VASAS IKARUS HONVÉD RÁKÓCZI 5 1 1 [...] bírói segédlettel könnyen győ­zött az Ikarus Győzelme tel­jesen megérdemelt de a [...] 6 4 6 5 Vasas Ikarus 4 2 1 1 12 [...]
85. 1982-10-16 / 243. szám
[...] 30 Páli Bábolnai SE Vasas Ikarus Bábolna 13 30 Kovács L [...] Kovács Attila alezre­des Polgári védelem 180 kör 2 Farkas Zoltán BM [...] 184 második Farkas József Oroszlány 180 har­madik Kisváirdai László lett komáromi [...]
86. 1983-09-13 / 216. szám
[...] ezer forintba került de ebből 180 ezer forint érté­kű társadalmi munkát [...] és Géogvár va amint az Ikarus Autóbuszgyár Prcpress 3 V iparágak [...] én be­fejezik ezután az óvoda 180 gyereknek ad majd ismét otthont [...]
87. 1984-06-16 / 140. szám
[...] 1708 ban megállapí­tott királyi census 180 fo­rint de nagyrészt olyan kiadásokat [...] a Csepel Autó­gyár és az IKARUS székesfehérvári gyáregységének gyártmányfejlesztési programja keretében [...]
88. 1984-09-20 / 221. szám
[...] sajtóorgánu­mok könyvkiadók szerkesz­tési politikájában is Ikarusokért Ladák Nagy értékű magyar szovjet [...] magyar export legna­gyobb tétele 7300 Ikarus au­tóbusz nagyjából egyforma arányban távolsági [...] Szovjetunió köz­társaságaiban pedig 90 ezer Ikarus buszt üzemeltetnek Számos szovjet utazási [...] millió gépkocsihoz szállított rész­egységeket amelyekért 180 ezer járművet kapott Libanoni körkép [...]
89. 1984-10-20 / 247. szám
[...] Neszebart Európa Magyar szovjet együttműködés Ikarusokért Ladák A magyar szovjet autóipari [...] pedig már csaknem 90 ezer Ikarus autóbuszt használ­nak Csupán az Oroszorszá­gi Szovjet Szocialista Köz­társaságban az Ikarusok al­kotják a teljes autóbusz­park 25 [...] és az alkatrészek el­lenében csaknem 180 ezer Lada érkezett Magyaror­szágra Az [...]
90. 1985-05-30 / 125. szám
[...] az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá válik és [...] kultúrkin cséként is Mi az Ikarus Karosszé­ria és Járműgyár székesfe­hérvári gyárának [...] körű társadalmi összefogással le­hetséges Az IKARUS Karosszéria és Járműgyár székesfehérvári gyára [...]
91. 1985-08-27 / 200. szám
[...] teherautók tömege a magyar utakon Ikarus buszok Moszkva Leningrad Minszk és [...] 80 100 120 140 160 180 mm ig Koracélok 10 12 [...]
92. 1985-08-28 / 201. szám
[...] DMVSC Erzsébeti SMTK Bp Honvéd IKARUS Vasas Salgótarjáni Kohász MTK VM [...] szerint jelenleg 1590 műkö­dik és 180 ezer sportolót foglalkoztat Az ország [...]
93. 1985-11-06 / 261. szám
[...] a képviselő utasa és azután 180 kilométeTTel sza guld az autópályán [...] autóbuszt fogok elkoptatni Nincs az Ikarus családnak olyan tagja amelyiket ne [...]
94. 1985-11-07 / 262. szám
[...] Nyergesújfalu Hévízi u 13 Barnyik IKARUS Eszter­gom Bp 13 Jánosi Ács [...] súlyt Verse­nyen kívül megpróbálkozott a 180 kg mal új országos csúcs [...]
95. 1986-01-29 / 24. szám
[...] 9 balos A pálya átlagsebessége 180 km óra ami nemzetközi viszonylatban [...] 6 2 3 14 5 Ikarus 6 1 4 13 6 [...]
96. 1986-02-11 / 35. szám
[...] szabad kapacitással rendelkező 45 személyes Ikarus 255 ös autóbuszát Diákoknak külön [...] 150 X 150 cm méretben 180 X 150 cm méretben 240 [...]
97. 1986-07-29 / 177. szám
[...] az esztergo­mi kórház rendelőintézet­hez tartozik 180 kutatót támogatnak Tudományos továbbképzési ösztöndíjak [...] munkatársának elmondta döntésük szerint mintegy 180 kutató részesül ösztön­díjban Nagy többségük [...] csúszdázás is meg­teszi Fotó Fenyvesi Ikarus Volkswagen autóbusz Az Ikarus székesfehérvári gyárának kísérleti üzemében megépítették [...] ahol a megrendelő teszteli Az Ikarusnál remélik hogy a teszt vizsgálat [...]
98. 1986-10-21 / 248. szám
[...] magyar fő­városban 32 ország össze­sen 180 indulóját örökíthe­tik meg a sportág [...] Jókay Kiss László Péntek VASAS IKARUS OROSZLÁNY 0 0 Mátyásföld 150 [...]
99. 1987-04-29 / 100. szám
[...] üze­mek Az élelmiszeripari üzemeknek évente 180 200 millió forintjába került hogy [...] Pé­csi Kesztyű és Bőrruháza­ti Vállalat Ikarus Karosz széria és Járműgyár Ma­gyar [...]
100. 1987-06-09 / 134. szám
[...] mindig túl magas Az eper 180 a cse­resznye 44 forint Á [...] buszvezetők A felfedezőút­ra vállalkozók egy Ikarus autóbusszal szándékoznak eljutni Kelet Afrikába [...]