12. oldal, 240 találat (0,086 másodperc)

Találatok

221. 2011-08-19 / 194. szám
[...] 9 00 12 15 Szent István napja 10 15 Másfél millió [...] és Andrew 13 00 Szent István gyermekei 12 55 Fald fel [...] Az országút fantomja 2 Szent István 22 00 On the Spot [...] Eckhart Fsz Tóm Hanks SallyField Bozóky István Somlay Artúr Fsz Dómján Edit [...]
222. 2011-11-05 / 259. szám
[...] 4 osztályosok A kupagyőztes pilismaróti Bozóky Mihály iskola csapata csém Az [...] köszönte meg a részvételt Aranyosi István polgármester és Dián Gábor az [...] Az első helyezést a pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola felké­szítők Osvaldné [...] Ady Endre Alapiskola felkészítő Botlik István előtt Osvald Zsolt főszervező négy [...]
223. 2011-12-19 / 296. szám
[...] a KPVDSZ Művelődési Házban Görgényi István 1956 című kiállítás a Já­szai [...] szerdán 17 30 órakor a Bozóky Mihály Ál­talános Iskola aulájában A [...]
224. 2012-03-12 / 61. szám
[...] A nemrégiben gyönyörűen fel­újított maróti Bozóky Mihály Általános Iskola tettre kész [...] Lajos polgár mester és Perger István Pilisma­rót első embere aki egyébként [...]
225. 2012-04-24 / 96. szám
[...] XSi Szépen szavaltak a Szent István osok baj tata A költészet [...] ta­nulói számára A baji Szent István Általános Is­kola három versenyzőt nevezett [...] a falu iskolásainak a helyi Bozóky általános iskolá­ban Mint Fábiánná Gyimesi [...]
226. 2012-05-22 / 119. szám
[...] kapható pucolva is Tatabánya Szt István út 33 30 589 9097 [...] a alapján Pályázatot hirdet A Bozóky Mihály Általános Iskola Iskolaigazgatói állás [...]
227. 2012-11-21 / 272. szám
[...] címét hozott haza a pilismaród Bozóky iskola Akupát másodszor is elhódító [...] Gerecsében A túrát id Mágyel István vezeti teremlabdarúgás Az eszter­gomi Pézsa [...] csatában a tavalyi győztes pilis­maróti Bozóky Iskola megvédte elsőségét és immár [...] neve a vádorkupára VÉGEREDMÉNY 1 BoZÓky ÍS kola Pilismarót 2 Babits [...]
228. 2013-07-10 / 159. szám
[...] Csaba Talabér Dávid Ta labér István Szalai József Hor­váth Imre Horváth [...] Laura Hevesiné Jánosa And­rea Hofftnann István Horváth István Horváth Tamás ifj Hoff mann [...] László né Podlaviczki Dániel Polgár István Ráthgeber István Resz ler Gábor Révész Ildikó [...] Gyula Benkovics József Bohos Józsefné Bozóky Mihály Általános Iskola pedagógusai dr [...]
229. 2013-08-09 / 185. szám
[...] verses zenés est kezdődik a Bozóky Mihály Általános Iskola aulá­jában Pilismaróton [...] 30 perckor nyitja meg Pergel István pol­gármester majd kulturális programok kezdődnek [...]
230. 2013-11-30 / 279. szám
[...] órakor hangverseny kezdődik a Halasi István Református Ifjúsági Kó­rus az Idősek [...] 17 órakor kezdődik a Szent István téren majd a prog­ramsorozat folytatódik [...] a Mesevár Óvo­da illetve a Bozóky Mihály Ál­talános Iskola csoportja és [...] zenekar A köszöntőt Dr Tutervai István há­ziorvos mondja környe Szombaton 9 [...]
231. 2014-01-20 / 16. szám
[...] Közösségi Teremben lábatlan Dr Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára fő­igazgatója nyitja [...] Könyvtár minden ér­deklődőt vár a Bozóky Mihály Általános Iskolában február 1 [...] Péter Gergely képzőművész és Mórocz István képgrafika szakos egyete­mi hallgató Részi [...]
232. 2014-03-14 / 62. szám
[...] Kör kórusa és a Ha­lasi István Református Ifjúsági Kórus szolgál A [...] től koszorúzások lesznek a Ko­Legát István érdekes gyűjteménye is megtekinthető az [...] pilismarót A község önkor­mányzata a Bozóky Mihály Ál­talános Iskolában tartja ünnepi [...]
233. 2014-07-17 / 165. szám
[...] önkormányzat visszakapaszkodott stabilizált modernizált Pergel István településvezető okkal büszke a közelmúltban [...] pályázik rendületlenül Barlangi Gergő Pergel István a választói aka­rat eredményeképp 2010 [...] be ró­la a polgármester Pergel Ist­ván elmondása szerint az em­lítetteknél egy [...] legutóbb az első ötvenbe bekerülő Bozóky Mi­hály Általános Iskola kívül be [...]
234. 2014-09-20 / 220. szám
[...] a Duna parti Lábatlan DINNYÉS ISTVÁN LÁBATLAN ELSŐ EMBERE A 10 [...] Napok rendezvénysorozatát tegnap délután Dinnyés István a te­lepülés polgármestere nyi­totta meg [...] Mesevár Óvoda apró­ságai és a Bozóky Mihály Ál­talános Iskola diákjai is [...]
235. 2014-11-29 / 278. szám
[...] 17 órakor kezdődik a Szent Ist­ván téren Az este a régi [...] Mesevár Óvoda aprósá­gai és a Bozóky Mihály Általá­nos Iskola diákjai oroszlány [...]
236. 2015-03-13 / 61. szám
[...] György 2 László Kál­mán Akóts István Nagy Gyu­la 2 Lantai Gergely [...] 16 30 kor kezdő­dik a Bozóky Mihály Általá­nos Iskolában ahol a [...] ház­ban vasárnap 16 30 Sümegh István alpolgármester mond ünnepi beszédet majd [...]
237. 2015-10-22 / 248. szám
[...] mond Oláh Kálmán a Kultsár István Szakközépiskola tanára BÁBOLNA A város [...] emlékezni a település lakó­it a Bozóky Mihály Általános Is­kola aulájába Pergel István pol­gármester mond ünnepi beszé­det az [...]
238. 2016-03-29 / 73. szám
[...] Alexandra tartalékpilóta Ádám Patrik Szendrei István Szilvási Ábel A diákokat kísé­rő [...] előkészületek­ben segítik a csapatot Fazekas István Csorba János tanár A kandósok [...] 30 délután negyed ötkor a Bozóky Mihály Általá­nos Iskola aulájában A [...]
239. 2016-03-31 / 75. szám
[...] lehetnek donorok Sárisápon jelenleg Sári Istvánná az aktív véradó rekor der [...] és egyik vezér egyénisége Pukli István már­cius 15 én ultimátumot inté­zett [...] itt állunk A pi lismaróti Bozoky iskola előtt is felsorakoztak jó [...]
240. 2016-07-11 / 161. szám
[...] Koncert az iskolában PILISMARÓT A Bozóky Mi­hály Általános Iskola aulá­jában komoly [...] hegedű Dubniczki Szonja hegedű Volenszky Istvánná cselló Lukácsné Fabi Katalin zon­gora [...]