188 találat (0,107 másodperc)

Találatok

1. 1952-01-06 / 2. szám
[...] kijavítanak Lengyel Ferenc párttitkár Sátori Sándor üz vez főmérnök Gyurkovics József [...] hat Forgó Imre hét Farkas Sándor öt és Balogh Sándor tizenegy esetben ma­radt ki igazolatlanul [...] 866 Kukucska Elemér 1155 Tóth Sándor 1152 Harmos László 1144 Szaniszló Gyula 978 forintot keresett Persze [...]
2. 1953-06-03 / 44. szám
[...] küldjék hozzá Elekes Fe­renc Csikál Sándor és Petrik István elvtársakat Szokatlan [...] a csapatot Dgy nagyjából Kaczmarczi Szaniszló a vezetővájára Na­gyon rendes ember [...]
3. 1958-01-18 / 6. szám
[...] beszélgetésük utón levelet írtak Czottner Sándor elvtársinak A levélben jelen­tős társadalmi [...] még­is megemlítünk így például Haladin Szaniszló Haladin Mihály Cseresznyés Mihály Bállá [...]
4. 1965-11-30 / 215. szám
[...] menetben A mérkőzés lefolyása Nagy Sándor a dorogiak üdvös 5 kéje [...] Nagyon szép mérkőzést hozott a Szaniszló Kardos találkozó Mindkét verseny ző [...]
5. 1969-04-18 / 87. szám
[...] 00 Iskolarádio 11 35 Járóka Sándor népi zeneka­ra játszik Pécsi Kiss [...] Tánc­zenei koktél 13 15 Lakatos Sán­dor népi zenekara játszik 13 45 [...] 54 Kemény Klió és Palcsó Sándor népdalokat énekel Lakatos La­jos cimbalmozik [...] szigetén japán ter­mészetrajzfilm 20 20 Szaniszló a nyomozó francia bűnügyi íilm [...]
6. 1969-04-26 / 94. szám
[...] szigetén japán ter­mészetrajzfilm 20 20 Szaniszló a nyomozó francia bűnügyi film [...] kitűnő állapot­ban eladó oroszlány Fürst Sán­dor utca 40 1 4 716 [...] kitűnő állapot­ban eladó B Nagy Sándor Ta­tabánya V Martos Flóra tér [...]
7. 1972-07-05 / 156. szám
[...] a magyar Alföld térké­pét Villányi Szaniszló írja a Há­rom évtized Esztergom [...] Brahms műveiből 22 20 Burka Sándor klarinétozik és tá­rogatón játszik 22 [...]
8. 1972-08-05 / 183. szám
[...] be­költözhetően eladó Tatabánya Kertváros Sziklai Sándor u 6 2 Érdeklődés 15 [...] levő lakóház garázzsal eladó Érdek­lődni Szaniszló Mihálynál ugyan­ott 2043 Kertes családi [...]
9. 1973-05-12 / 109. szám
[...] és Csen­délet című művét Szíjj Sándor is s ez a karakter [...] tetszik in­kább mert átgondoltabb ki­fejezőbb Szaniszló Gyula há­rom érdekes képe mellett [...] közül a már emlegetett Szíjj Sándor neve mellett öl veczky Gábort [...] Kantátáját Károlyi Amy és Weöres Sán­dor verseire adtuk elő Györke Zoltán [...]
10. 1973-11-24 / 275. szám
[...] Szakszervezete kulturális bizottságának osz­tályvezetője Tóvízi Sándor méltatta a találkozó jelentó ségét [...] amelynek tagjai voltak Fagy gyas Sándor a Magyar Rádió főosztályvezetője a [...] a Népművelési Intézet munkatársa Tóvízi Sándor a Bányaipari Dolgozók Szak szervezetének [...] az ELTE képviseletében Prisztc r Szaniszló egyetemi docens a botanikus kert [...]
11. 1974-01-04 / 2. szám
[...] január 4 én született Doktor Sándor orvos a pécsi mun­kásmozgalom egyik [...] Sólyám izgalmas kaland­jait Szőnyi G Sándor rendezte Solti Bertalant Avar Istvánt [...] Leona Milos Noé Pelágia Rikárd Szaniszló Szörény és Tibold Vég­képp persze [...]
12. 1974-03-06 / 54. szám
[...] a Jelenkor 3 szá­ma Weöres Sándor A mozdulat­lan mozgás című versciklusa [...] a napokban az esztergomi Petőfi Sándor Művelődési Központ két föld­szinti termében [...] Követ­kezik aztán a naiv festés Szaniszló Gyula két képére gondolunk illetve [...] Gitárral angolul 14 00 Haj­dú Sándor táncdalaiból 14 15 A vérszegény [...]
13. 1979-12-30 / 304. szám
[...] munka­társa Csillagászat és matema­tika Bérezi Szaníszló fiatal szakcsillagász Asztronómia és geológia [...] ismerkedett meg a tanulócsoport Siklócli Sándor Tatabánya
14. 1980-01-12 / 9. szám
[...] között tal­lózva emeljük ki Bródy Sándor Tanítónő című színművét A Tanítónő [...] vi ss z aemiékezésekeí dr Szaniszló József dr Ben­da Kálmán és [...] Erzsébet írt zenét s Weöres Sándor pedig az énekszövege ket alkotta [...]
15. 1980-05-18 / 115. szám
[...] kihasználó hazaiak meg­érdemelten győztek pedig Szaniszló Bálint játékosuk utánrúgásért a kiállítás [...] Bajna 0 0 vezette Kulcsár Sándor To­kod Dág 1 1 vezette [...]
16. 1980-07-05 / 156. szám
[...] elhangzott előadások szövegét is Dr Szaniszló Jó­zsef A tatai járás szerepe [...] múltat a jelennel Dr Nagy Sándor a hatvanesztendős Tatai Atlétikai Klub [...] 30 Közkívánatra 19 20 Svéd Sándor énekel 19 40 Népzenei fesztivál [...]
17. 1984-03-08 / 57. szám
[...] beszéltek Heinrich Heine és Petőfi Sán­dor költészetéről A Budapes­ti Gyermekszínház három [...] csokorból jut mindenkinek Fotó Szabó Szaniszló Ajándék Üzemünkben csaknem két évtizede [...]
18. 1984-11-02 / 258. szám
[...] utazott Indira Gandhi temetésére Gáspár Sándornak az MSZMP Politikai Bizottsága tag­jának [...] prímás fogja celebrálni a Szent Szaniszló templomban ahol Popie luszko vikárius [...]
19. 1984-11-04 / 260. szám
[...] párt és állami küldöttsége Gáspár Sándor az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja [...] ve­Varsói temetés A varsói Szent Szaniszló templom kertjében szomba­ton eltemették a [...]
20. 1985-05-31 / 126. szám
[...] és 8 úttörőcsapatot majd Egere­st Sándor tűzoltó százados a nyergesújfalui tűzoltóság [...] Solymosi Mária tanár 18 Horváth Sándor építés vezető Pál László boltvezető [...] 35 Szili Bé­la anyagbeszerző Tóth Sán­dor gépműhely vezető NYERGESÉJFALU 1 sz [...] Szamos János gondnokság­vezető 3 Szabó Szaniszló műszaki fejlesztési osztályve­zető Szunyogh Lajos [...]