4. oldal, 240 találat (0,319 másodperc)

Találatok

151. 2003-11-25 / 274. szám
[...] komáromi Czibor Zol­tánról is Dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke kije­lentette [...] tanúsítványt vette át dr Horváth István vezérigazgató Tatabánya A rendkívüli közgyűlésen [...] között nyújtotta át dr Horváth Istvánnak a Vértes Volán vezérigazgatójának A [...] rendszer emelte ki dr Hor­váth István Az elért eredmé­nyekhez a teljes [...]
152. 2003-11-26 / 275. szám
[...] lesz az MLSZ elnöke dr Bozóky Imre Tatabánya A Komárom Esztergom [...] tart a többiek mellett dr Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...] illetve Farkas Ferenc 4 Jung István 2 5 Pászti Csaba 1 [...] SE 5 11 Pontszer­zők Udvardi István 2 Faluvégi Gergely 1 5 [...]
153. 2003-11-29 / 278. szám
[...] Zsemberi Miksi Horváth Varga csejtei istván S tptüMitwSaB VÍZILABDA OB I [...] van a találkozó kezdődik Vojvoda István a Vízmű SE vezetőedzője elégedett [...] tart a többiek mellett dr Bozóky Imre a Ma­gyar Labdarúgó Szövetség [...] Simon Attila a kiskunmajsai Sztojka Ist­vántól kapott ki pontozással A 80 [...]
154. 2003-12-01 / 279. szám
[...] nap Balról Imrő János dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke Berzi Sándor főtitkár és Varga István FOTÓ KISS T J Tatabánya [...] első alkalommal összehozott fórumon dr Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...] Cseh László a kisbéri Csejtei István a tatai Vígh Gábor a [...]
155. 2003-12-19 / 295. szám
[...] Horváth A János 3 Hegedűs István Perleberg 1 Hegedűs István 2 Szabó János 3 Králl [...] György P Nagy László Schmidt István Hegyi Imre Vincze István és Kiprich József A gyerekek [...] megmozga­tó eseményre meghívást kapott dr Bozóky Imre az MLSZ elnö­ke Puhl [...]
156. 2004-01-12 / 9. szám
[...] Ott volt a fórumon dr Bozóky Imre az MLSZ el­nöke Puhl [...] viszont meg kell szívlelni dr Bozóky Imre szavait A nehéz úton [...] instruktorok között első Amikor Baranya Istvánnak odaszóltak hogy vegyen fel öltönyt [...] megyének is szól véle­kedik Baranya István Többek között az alközpontok vezetői­nek [...]
157. 2004-01-28 / 23. szám
[...] es kcs 42 kg Lévai Ist­ván Sárisáp 46 kg Lévai Attila [...] sportminiszter a portugál kor­mány képviselője Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...]
158. 2004-02-28 / 50. szám
[...] Általános Iskola Piliscsév of Jójárt Istvánná Schneider István 2 Arany János Általános Iskola [...] Csíki Gabriella Csorba Szabina 3 Bozóky Mihály Általános Iskola Pilismarót of [...]
159. 2004-06-26 / 148. szám
[...] ek garmadája érkezett szerkesztőségünkbe Agócs Ist­ván hatmilliós jutalma és az MSZP [...] vezetői hallgatták meg csütörtö­kön Farkas István független szak­értőt aki az óvodák [...] tevé­kenységéről szóló beszámoló to­vábbá a Bozóky Mihály Általános Iskola illetve a [...]
160. 2004-06-28 / 149. szám
[...] Miskolczi József juttatott el Hiller Istvánhoz a Nemzeti Kultu­rális Örökség Minisztériuma [...] Regina Csömör Dáni­el Dózsa Márk István Bence Muzslai Emese Majer Mercedes [...] egész nyár folya­mán táboroztat a Bozóky Mihály Általános Iskola és Mezőgazdasági [...]
161. 2004-07-23 / 171. szám
[...] kérjük küldeni 15591 A PILISMARÓTI Bozóky Mihály Általános Iskola állást hirdet [...] ismerték és szerették hogy Eipl István az Alukohó volt dolgozója 52 [...]
162. 2004-07-24 / 172. szám
[...] pszichológus munkatársat 15612 A PILISMARÓT Bozóky Mihály Általános Iskola állást hirdet [...] év­re 20 9376 390 Szabó István 15424 Tö bb bank deviza [...]
163. 2004-10-28 / 252. szám
[...] triatlonnak A sportág öt­letgazdája Barina István sport referens volt Most se [...] összetételű csa­pat A versenyzőket Munczer István edző készítette fel Eredmények Kata [...] megtalálniuk Az elnökök mondták Dr Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...]
164. 2005-01-05 / 3. szám
[...] Tata Az Esztergomban élő Bara­nya István az edzőképző inté­zet igazgatója elmondta [...] megfogal­mazására a felvetések megvita­tására Baranyai Istvántól megtud­tuk azt is a második [...] péntek 14 óra Megnyitó dr Bozóky Imre MLSZ elnöke és dr [...]
165. 2005-01-08 / 6. szám
[...] rendelkező Kőbánya Spartacus otthonában Éber Ist­ván ügyvezető úgy fogalmazott néhány hazai [...] szakvezetőket Kovács László Tata Dr Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...]
166. 2005-03-01 / 50. szám
[...] a szövetség elnö­ke s Kisvárdai István a válogatott szakágvezető­je a komáromiak [...] Fiúk együttes gondoskodik majd LABDARÚGÁS Bozóky maradt az MLSZ elnöke A [...] tisztújító közgyűlésén az egyetlen jelöltet Bozóky Imrét vá­lasztották ismét elnöknek a [...] Attilát Ezút­tal 87 en szavaztak Bozóky mellett hatan ellene bozóky Imre a Magyar Lab­darúgó Szövetség [...]
167. 2005-03-12 / 60. szám
[...] közös és elismert fóruma VARGA ISTVÁN az erődöt üze­meltető kht ügyvezető [...] Erzsé­bet 3 Fümstáhl Gergely Pilis­marót Bozóky Dávid Éva A 7 osztályosoknál [...] 3 Jákfalvi László Esz­tergom Szent István dr Vág völgyi Károly A [...] 1 Bálint Dániel Esztergom Szent István Nagy László 2 Héricz Dalma [...]
168. 2005-03-14 / 61. szám
[...] is teljes győzelemre készül Sándor István volt fedett nyomozó akit Papaként [...] követtem el bűncselek­ményt mondta Sándor István azaz Papa Szemáh László Kártérítésre [...] az ügy­ről Lévén a Sándor Istvánnal történteket titkosították Bár a belügyminiszter [...] JánOShida támogatás Az alaty tyai Bozóky lános általános iskola a jánoshidai [...]
169. 2005-04-08 / 81. szám
[...] iskola Krüpl Béláné 2 Gubicza István tatai Kőkú­ti Prischetzkyné Nagy Ilona [...] napok rendezvénye­ként tartanak meg a Bozóky Pincészet parkjában Nevez­ni most vasárnapig [...]
170. 2005-04-20 / 91. szám
[...] OLDAL Családi pincészet és bormúzeum Bozóky István és felesége Marx Mó­nika 1991 [...]
171. 2005-04-20 / 91. szám
[...] terem aszú Klasszikus és mhdern Bozóky István és felesége Marx Mónika 1991 [...] megtekintése szőlőszüret borkorcsolya vagy paraszttál Bozóky Mónikát a helyi Borbarát Hölgyek [...] Pincék Szövetségének a Borút Egyesület­nek Bozóky Mónika kihasználja a nap 24 [...] az idén februárban elnöknek vá­lasztotta Bozóky Mónikát aki nagy hangsúlyt fektet [...]
172. 2005-06-07 / 131. szám
[...] kelte Az államfőválasztásról Kereszttűzben Hiller István Vagyonokat zároltak a bróker­ügyben Vendég [...] Állami pénz juta popzenének Astúdióban Bozóky András Műsorvezető Pallagi Ferenc 15 [...]
173. 2005-06-29 / 149. szám
[...] Selye János a buda­pesti Szent István és a székely­udvarhelyi Tamási Áron [...] Lázár Tibor a budapesti Szent István Gimná­zium Laczkó György a székely­udvarhelyi [...] Borvidék Malya Ernő Móri Borvidék Bozóky István Pan­nonhalmi Borvidék Vaszari László Soproni [...] ház Molnár Tibor és Sásdi István Tokaji Borvidék Hétszőlő Borászat Kovács [...]
174. 2005-07-30 / 176. szám
[...] az ifjúsági korúakkal foglalkozó Für István ül majd Janetka Me­rényi és [...] a Real Madrid Labdarúgás Budapest Bozóky Imre az MLSZ és Kisteleki István a Magyar Labdarúgó Liga elnöke [...]
175. 2005-09-07 / 209. szám
[...] Fábiánná Gyimesi Lívia a pi­lismaród Bozóky Mihály Álta­lános Iskola igazgatója a [...] fel­lendítésében vár rá feladat Berta Istvánná Pilismarót KLUBRÓL KLUBRA Színészjelölteket várnak [...]
176. 2005-10-22 / 248. szám
[...] Horváth Kovács Eszter Fü ALATT Bozóky kontra Kisteleki LÁZÁR LAJOS Nagy [...] elmúlt hetekben az MLSZ elnökének Bozóky Imrének és a liga el­ső számú emberének Kisteleki Istvánnak az összecsapása Már korábban is [...] az elnökségi tagokhoz csatlakozott Kisteleki István is de kérésük nem talált [...]
177. 2005-11-07 / 260. szám
[...] SZÍNHÁZ NÉPHÁZ SZÍNHÁZ­TEREM PREMIER Csukás István Bergendy István Süsü a sárkány 14 30 [...] Év Patikája lett a Szent István Patika illetve törvényi változások a [...] NOSZF Ügyeletes vendégünk dr Mátics István igazgató főorvos Tűzközeli járda A [...] Irányított ez a melegség ruhada­rab Bozóky vagy nem lát vagy Ő [...]
178. 2005-12-12 / 290. szám
[...] szahívják a jelenlegi elnököt dr Bozóky Imrét Ami az utó­dot illeti [...] szeretnék az elnökségben tudni Kisteleki Istvánt Ezért a jelenlegi elnökségi tagok [...] A lobbizók elképzelése sze­rint Kisteleki István lenne az egyik alelnök míg [...]
179. 2005-12-19 / 296. szám
[...] forintos ráfordítással az egykori Dobi István szakközépiskola megüresedett épületében alakították ki [...] szóba jö­hető alkalom 2 oldal Bozóky nem ragaszkodik a székéhez tata Dr Bozóky Imre a Ma­gyar Labdarúgó Szövetség [...]
180. 2005-12-19 / 296. szám
[...] el a hét vé­gén Dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke hangsúlyozta [...] járnak Az Esztergomban élő Bara­nya istván az iskolai program igazgatója előadásá­ban [...]
181. 2005-12-21 / 298. szám
[...] ve­tettünk arathatunk Steve Hufnagel t BOZÓKY SZÉKE INOG Furulyás Jánost javaslom [...] és Ponty Veronika fia Sán­dor István Eördögh Balázs és Handl Anita [...] Zsuzsan­na leánya Eszter Komárom Szűcs István és Deutsch Krisz­tina leánya Kinga [...]
182. 2005-12-22 / 299. szám
[...] lesz MATI Tóth Ilona Szőts István iiyfl MEGYEI INFORMÁCIÓ Alaposan megváltoznak [...] Szövet­ség szerdai rendkívüli köz­gyűlésén Kisteleki István a Magyar Labdarúgó Liga elnö­ke lemondásra szólította fel j bozóky IMRÉT az MLSZ első számú [...] a profi klubokat kép­viselő tagokat Bozóky ma­radt csakúgy mint Kutasi Róbert [...]
183. 2005-12-22 / 299. szám
[...] MLSZ szerdai rendkívüli közgyűlésén Kisteleki István a Magyar Labdarúgó Liga MLL elnöke lemondásra szólította fel Bozóky Imrét az MLSZ első­számú vezetőjét [...] János és Makray Balázs távoztak Bozóky Imre bizalmi szavazást kért maga [...] 3 Kömlődi diákotthon Gólkirály Czaga István legtechnikásabb já­tékos Farkas Tamás C [...]
184. 2005-12-24 / 301. szám
[...] 45 Szepesivel akkor ésmosL Vass István Zol­tán 1630 Póker ism Budapest [...] a fizetése ha­gyott nyitott kérdést Bozóky Imre akkor azt mondta hogy [...]
185. 2005-12-27 / 302. szám
[...] akkor és most ism Vass István Zoltán 14 15 Kosárlabda ism [...] az MLSZ kasszájából hiányzik Munkatársunktól Bozóky szerint Matthäus megéri a pénzét [...] javadalmazását A sokakban felmerült kérdésre Bozóky Imre az MLSZ elnöke úgy [...] Matthäus vezetné a válo­gatottat mondta Bozóky Egyébként a korábbi szövetségi kapitány [...]
186. 2006-01-04 / 3. szám
[...] Edzőtáborban zárt ajtók mögött Megszűnt Bozóky elnök mandátuma labdarúgás Megszűnt Bozóky Imre mandátuma a Magyar Labdarúgó [...] az 5 ös busz Szent Ist­ván úti végállomásánál A csoport a [...] Hová tűnt Palik László SZŐTS ISTVÁN Nem hír az Eurosporton rövid [...] első csapata Esztergom 4 Szent István Gimnázium második csapata 5 Esztergom [...]
187. 2006-01-06 / 5. szám
[...] csapatban játszottak Heckel Zoltán Hock István Siroki András Juhász István Novák Péter Marosi Tamás Deli [...] az elnökség nélkül ma­radt elnök Bozóky úr is bűntett történt a [...] lelátón Milyen kár azért hogy Bozóky mester eddig nem vette észre [...] hazugsággal sumá­kolással teli játéknak Dr Bozóky Imre emelt fővel távozik Kr [...]
188. 2006-01-12 / 10. szám
[...] dosítást el lehetett fogadtatni KEIL ISTVÁN esztergomi rendőr alezre­des a nyomo­zati [...] tartana a ma­gyar foci ha Bozóky úr lehorgasztott fővel távozna Sz [...]
189. 2006-01-17 / 14. szám
[...] tréner újságírói kérdésre kifejtette véleményét Bozóky Imréről az MLSZ volt elnöké­ről [...] a váloga­tott marketingmenedzseréről és Kisteleki Istvánról a Magyar Labdarúgó Liga elnökéről Bozóky Imrének köszönöm hogy bízott bennem [...] támogatót szerzett a sport­ágnak Kisteleki István annyit árt a magyar futballnak [...] Péter Belgiumból Érkezik még Bodnár István aki eddig Németországban kézilabdázott Mindhárman [...]
190. 2006-03-18 / 65 szám
[...] a gyűjtőtartályba az esztergomi Szent István Pharma Patikában mondta dr Nemeskéry [...] születésnapján lesz Az önkormányzat meghívja Bozóky András kulturális mi­nisztert is Klupács [...] Süttőről Nagy Endre Lábatlanról Török István Bajótról Török János Nyergesújfaluról Miskolczi [...] Vénusz János Bartos Kálmán Wisztercill István és Kovács Attila alkotta
191. 2006-03-23 / 69 szám
[...] a ter­vek szerint részt vesz Bozóky András kulturális miniszter is Négy [...] so­rolta az elválás okait Horváth István a csoport vezetője Az együttes [...] nagy múltú ren­dezvény sorsa Horváth István erre még nem tud válaszolni [...]
192. 2006-05-27 / 123. szám
[...] a Miklós Pince és a Bozóky Családi Pincészet míg az óborok versenyében Gruber István és a Bozóky Családy Pin­cészet osztozott a képzeletbeli [...]
193. 2006-08-19. / 194. szám
[...] Erzsi Solthy György Horváth Teri Bozóky István 13 00 Mindentudás Egyeteme Klub [...] Árva magyarok földjén 18 40 István a szent király 19 05 [...] Fenyő Miklós Forgács Péter Hírtlíng István Malek Andrea Pítti Katalin Psota [...] dokumentumsor 4 2 18 40 István a szent király 12 00 [...]
194. 2007-08-01 / 178. szám
[...] Teréz leánya Viktória Ács Cseresznyés István és Bíró Enikő fia Zalán [...] Dominik Krisztián Tóth Szabolcs és Bozóky Mari­ann fia Szabolcs Tóth Zol­tán [...] meg és mit nem Csín István Tamásné Csiri István Tamásné élelmi­szer eladó Környe Már [...] abból meg tudjunk élni Megyeri Istvánná Megyeri Istvánná nyugdíjas ápolónő Tatabánya Nem szabad [...]
195. 2007-08-14 / 189. szám
[...] adózatlan pénzről beszélnek A még Bozóky Punk s Nőt Dead András [...] film 2001 180 Fsz Bubik István 22 15 Kedd este 22 [...]
196. 2007-09-07 / 209. szám
[...] LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE Ribáry Zoltán Szőts István Októbertől új menetrend buszok Kérik [...] képviselők vicceltek is dr Horváth István vezérigazgatóval Például olyan körjáratot javasoltak [...] részén fekvő Désen közölte tegnap Bozóky István meteorológus Elmondása szerint korábban a [...]
197. 2007-10-22 / 247. szám
[...] a Nők Lapja ki­váló publicistája Bozóky Éva volt Erről a gyűlésről [...] kapujában áll­tak amikor megérkezett Angyal István mint mondta teljes harci részegségben [...]
198. 2008-01-21 / 17. szám
[...] délután négy órától a Szent István római katolikus templom­ban Darányiné Csonka [...] ze­nés irodalmi estet szervez a Bozóky Mihály Általános Isko­lában Fellép Piatrik [...]
199. 2008-08-29 / 202. szám
[...] Intézményfenntartó Társulás a Gróf Széchenyi István Általános Iskola fej­lesztésére fordít ebből [...] A pilismaróti önkormányzat a helybéli Bozóky Mihály Általános Iskolára költhet körülbelül [...]
200. 2008-09-08 / 210. szám
[...] In­tézményfenntartó Társulás a Gróf Széchenyi István Általános Iskola fejlesztésére fordít ebből [...] A pilismaróti önkormányzat a helybéli Bozóky Mihály Általá­tást De mire lesz [...] Visegrádon tanul vannak akik a Bozókyt választják így ha egy épületben [...] bevételeink­ből a fedezet A névadó BOZÓKY MIHÁLY 1755 1829 ig élt [...]