6. oldal, 141 találat (0,140 másodperc)

Találatok

101. 1916-01-01 / 1. szám
[...] át a két derék vasutasnak Szaniszló község adománya S aniszló közs [...] Szalmaözvegy c egyfelvonásos bohózat Keszler Sándor nagy tetszéssel adta az após [...] a karácsonyi tábori jelenet László Sándor es Balogh Gyula jóízűen játszották [...]
102. 1914-04-04 / 14. szám
[...] Ede dr és dr Vetzák Sándor Terinészetes hogy a közgyűlés a [...] Távozó lelkész Láng Pál rk szaniszlói h lelkész vasárnap búcsúzott el [...]
103. 1911-12-02 / 48. szám
[...] Megzavart táncmulatság Táncmulatságot rendeztek a szaniszlói legények a Háger Jó zsefné [...] való fiú tanulóul felvétetik Vida Sándor fiiszerkereskedésében Nagykároly Feny u Legszebb [...]
104. 1914-01-24 / 4. szám
[...] 4 Féltékeny szerelme­sek Előadják Hadadi Sándor Sarkadi Gabor és Huszti Sándor 5 Egyházi éneket énekel harmónium [...] törvényszék szombaton ítélkezett Lengyel János szaniszlói illetőségű gazdálkodó felelt aki az [...]
105. 1912-03-16 / 11. szám
[...] ható­ságnál valamint Piskolt Reszege és Szaniszló községek elöljáróságainál tekinthetők meg a [...] Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor s k kir járásbiró A [...]
106. 1909-10-02 / 40. szám
[...] Madarassy László nagybányai szolgabiró Madarassy Sándor gacsányi föld birtokos és neje [...] és közoktatásügyi miniszter dr Makoldy Sándort verseczi áll főreáliskolai tanár városunk [...] is Államsegély A földmivelésügyi minisz­ter Szaniszló község közbirtokosságának köz­legelő javítási czélra [...]
107. 1911-04-22 / 16. szám
[...] múlt heti számában P Kovács Sándor főbíró úrhoz in­tézett felkérésünkre a [...] csendőrségnek fáradságos nyomozás után Bertalan Sándor csavargó személyében letartóztatni a és [...] letartóztatta Vancsa Csicsó Gyula j szaniszlói illetőségi suhancot aki több rend­beli [...]
108. Érmellék, 1911-07-15 / 12. szám
[...] Lemondás Dr Szentgyörgyi Jordán Ká­roly szaniszlói apátplébános múlt hét szerdáján a [...] megüresedett pénztárnoki állásra egyhangúlag Ilosvay Sándor nyug alezredest választották meg Utolsó [...] kellékek nagy választékban kaphatók Sámuel Sándor könyv és papirkeres kedésében Nagykároly [...]
109. 1912-08-31 / 35. szám
[...] nélkül hagyta Elfogott orvvadász A szaniszlói csendőr­ség tetten érte Fodor János [...] és terménykereskedő megvásárolt K 1 Sándor peéri földbirtokostól 100 q zabot [...] érintkezni nem óhajtván dr Yetzák Sán­dor ügyvéd utján bírói letétbe helyezett [...]
110. 1909-03-06 / 10. szám
[...] közönséget A ze­nét Rácz Lajos szaniszlói bandája szolgáltatta a mely ki [...] Mezőterem Gugenberger Debreczen id Matoicsy Sándor N N Schnell Imre Ifj [...] jegye Szilágysomlyó város tisztviselői Hegedűs Sándor főjegyző indítványára felirat­tal járultak a [...]
111. 1910-02-19 / 8. szám
[...] azért szívesen megtapsoltuk Utána Kaufmann Sándor zongorajátéka követ­kezett Először egy klasszikus [...] szintén egyhangúlag ifj Né methy Sándor cukrász iparos jelöltetett és re­méljük [...] takarék és hitelintézet r t Szaniszlón márcz 17 én d e [...]
112. Érmellék, 1913-12-06 / 49. szám
[...] ej Nagy karácsonyi vásár Lilienfeld Sándor ékszerész Figyelje meg m Figyelje [...] 1 Genesen 3 Érendréden Kismajtényban Szaniszlón is Vállajon 2 2 Mátészalkán [...]
113. 1912-06-01 / 22. szám
[...] letette Gratulálunk Eljegyzés Dr Debreceni Sándor fővárosi ügyvéd polgármesterünk fia pünkösd [...] a magyar nyelv tanítását a szaniszlói gör kath iskolában A bizottság [...]
114. 1913-06-14 / 24. szám
[...] képviselt Bőhm Dávid és Fia szaniszlói cég 55 K Í 5 [...] járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
115. 1913-03-29 / 13. szám
[...] aljegyző válasz­tást Egyhangúlag Brand Dezső szaniszlói lakost okleveles jegyzőt választották meg [...] 76 lillér volt Esküvő Wasserlauf Sándor birtokos Csapon f hó 30 [...]
116. 1913-02-15 / 7. szám
[...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbiró A [...] erejéig a fizetett összegek betu­dásával Szaniszlón adós üzletében leendő megtartására az [...]
117. 1913-02-01 / 5. szám
[...] legutóbbi szabadliceá lis előadását Sarkady Sándor polg isk tanár tartotta Az [...] A legközelebbi előadást is Sarkady Sándor polg isk tanár tartja Származás [...] 10 én történt hogy a Szaniszló és Reszege vasúti állomás között [...]
118. Érmellék, 1911-08-19 / 17. szám
[...] ható­ságnál valamint Bere Csomaköz és Szaniszló községek elöljáróságainál tekinthetők meg a [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadvány [...]
119. Érmellék, 1912-06-22 / 25. szám
[...] A vizs­gálatot vezeti ifj Sternberg Sándor Ugyanaz nap délután 3 órakor [...] Sziniszlói i csendélet Mark István szaniszlói lakós valami elszámolási diferenciából az [...]
120. Érmellék, 1912-12-07 / 49. szám
[...] ható­ságnál valamint Reszege Piskolt és Szaniszló községek elöljáróságánál tekinhetők meg a [...] Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor s k kir járásbiró A [...]