6. oldal, 141 találat (0,092 másodperc)

Találatok

101. 1916-01-01 / 1. szám
[...] át a két derék vasutasnak Szaniszló község adománya S aniszló közs [...] Szalmaözvegy c egyfelvonásos bohózat Keszler Sándor nagy tetszéssel adta az após [...] a karácsonyi tábori jelenet László Sándor es Balogh Gyula jóízűen játszották [...]
102. 1913-03-29 / 13. szám
[...] aljegyző válasz­tást Egyhangúlag Brand Dezső szaniszlói lakost okleveles jegyzőt választották meg [...] 76 lillér volt Esküvő Wasserlauf Sándor birtokos Csapon f hó 30 [...]
103. 1909-11-06 / 45. szám
[...] a kegyetlen gyil­kosság melynek Kocsis Sándor jómódú gazda­ember lett az áldozata [...] erejéig a fizetett összegek betudásával Szaniszlón adós lakásán nagy utczán leendő [...] számú végzése következtében Dr Nagy Sándor ügyvéd által képviselt Gerzon Kázmér [...] budapesti ügyvéd által képviselt Horváth Sándor és fia budapesti ezégnek Czin [...]
104. 1914-01-24 / 4. szám
[...] 4 Féltékeny szerelme­sek Előadják Hadadi Sándor Sarkadi Gabor és Huszti Sándor 5 Egyházi éneket énekel harmónium [...] törvényszék szombaton ítélkezett Lengyel János szaniszlói illetőségű gazdálkodó felelt aki az [...]
105. 1913-02-15 / 7. szám
[...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbiró A [...] erejéig a fizetett összegek betu­dásával Szaniszlón adós üzletében leendő megtartására az [...]
106. 1909-10-02 / 40. szám
[...] Madarassy László nagybányai szolgabiró Madarassy Sándor gacsányi föld birtokos és neje [...] és közoktatásügyi miniszter dr Makoldy Sándort verseczi áll főreáliskolai tanár városunk [...] is Államsegély A földmivelésügyi minisz­ter Szaniszló község közbirtokosságának köz­legelő javítási czélra [...]
107. 1914-02-28 / 9. szám
[...] tért be Csanáloson a Tempfli Sándor korcsmájába Addig mig bennt idogált [...] tudomást szerezlek a dologról a szaniszlói csendőrök és a bíróság elé [...] a legnagyszerűbbek Fe­lelős szerkesztő Incze Sándor Egy szám ára 24 fillér [...] Brutális gazdálkodó Hétfőn esie Buschmann Sándor helybeli gazdálkodó része­gen azt kövelelle [...]
108. 1911-04-22 / 16. szám
[...] múlt heti számában P Kovács Sándor főbíró úrhoz in­tézett felkérésünkre a [...] csendőrségnek fáradságos nyomozás után Bertalan Sándor csavargó személyében letartóztatni a és [...] letartóztatta Vancsa Csicsó Gyula j szaniszlói illetőségi suhancot aki több rend­beli [...]
109. 1913-01-18 / 3. szám
[...] ifj Kaufmann Adolf ifj Sternberg Sándor Grün feld Miksa Sternberg Móric [...] Politzer Ig­natz Klein József Blau Sándor Bródi Mihály Lukács Lajos dr [...] Ernts Miksa Weinberger Mór Deutsh Sándor Markovics Márton Fazekas Vilmos Jakobovics [...] arra hogy a birtokán a szaniszlói állomásig vezető utat szintén köveztesse [...]
110. Érmellék, 1911-07-15 / 12. szám
[...] Lemondás Dr Szentgyörgyi Jordán Ká­roly szaniszlói apátplébános múlt hét szerdáján a [...] megüresedett pénztárnoki állásra egyhangúlag Ilosvay Sándor nyug alezredest választották meg Utolsó [...] kellékek nagy választékban kaphatók Sámuel Sándor könyv és papirkeres kedésében Nagykároly [...]
111. Érmellék, 1911-08-19 / 17. szám
[...] ható­ságnál valamint Bere Csomaköz és Szaniszló községek elöljáróságainál tekinthetők meg a [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadvány [...]
112. Érmellék, 1912-06-22 / 25. szám
[...] A vizs­gálatot vezeti ifj Sternberg Sándor Ugyanaz nap délután 3 órakor [...] Sziniszlói i csendélet Mark István szaniszlói lakós valami elszámolási diferenciából az [...]
113. 1908-05-16 / 18. szám
[...] Nagy József Kosztin László Gál Sándor Erős Márton Margit János Gál József Szabó Sándor Botos Lajos Baráta Sándor s a többi magyar szövetkezeti [...] látogatást tett Szombaton Vállajon vasárnap Szaniszlón osztja ki a bérmálás szentségét [...]
114. 1912-08-31 / 35. szám
[...] nélkül hagyta Elfogott orvvadász A szaniszlói csendőr­ség tetten érte Fodor János [...] és terménykereskedő megvásárolt K 1 Sándor peéri földbirtokostól 100 q zabot [...] érintkezni nem óhajtván dr Yetzák Sán­dor ügyvéd utján bírói letétbe helyezett [...]
115. Érmellék, 1912-12-07 / 49. szám
[...] ható­ságnál valamint Reszege Piskolt és Szaniszló községek elöljáróságánál tekinhetők meg a [...] Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor s k kir járásbiró A [...]
116. 1908-03-28 / 11. szám
[...] bájos megjelenésével Hágen Anna Petőfi Sándor Szécsi Máriá ját szavalta el [...] Válaj Mérk b f Fény Szaniszló Genes Kávás Vezend f f [...]
117. 1915-08-28 / 9. szám
[...] tanítónő 5 Felolvasás Tartja Sarkadi Sándor polg isk ta iar 6 [...] fog megtartatni Szeptem­ber 25 Csomaköz Szaniszló 26 Érendréd Érkörtvélyes Genes 27 [...]
118. 1910-01-01 / 1. szám
[...] a rémes drámának melynek Kocsis Sándor gazdál­kodó lett az áldozata a [...] kérelmet Érmihályfalva Tolvaj inas Kovács Sándor Weisz Adolf kereskedőnél alkalmazott inas [...] figyelmébe ajánljuk Szerkesztői üzenet Tudósitónknak Szaniszló Un arról tudósit bennünket hogy Lebovits Sándor ottani fakereskedőnek sikerült Lengyelországban 50 [...]
119. Érmellék, 1912-12-07 / 49. szám
[...] örök nyugalomra A gyászhelyen Matolcsy Sándor kereskedő Fény utcai házánál a [...] erejéig a fizetett össze­gek betudásával Szaniszlón adós lakásán leendő megtartására az [...]
120. 1916-01-01 / 1. szám
[...] munkájába került azok megfékezése Blum Sándor nagyecscdi ke kereskedő a libákra [...] kir ügyészséghez Betörő katonaszökevények Lakatos Sán­dor Lakatos Antal börvelyi es Sebők [...] Elégett dohánypajta Érkörtvelyesen le­égett Pataky Sándor ref lelkész tanyáján egy dohánypajta [...] Láng Gyula Vállaj Pásztóy Dénes Szaniszló Réesey Ede Rónay István Csa [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind