2. oldal, 42 találat (0,163 másodperc)

Találatok

21. (430u_1. oldal)
[...] 1 Jaklin Gábor 1 Sennyey Sándor báró 2 Káldy Péter 2 [...] június 10 körül Kürtön Rárón Sándor Anna Mária f 1698 2 [...] Kata apácza 1711 Magdolna Ponyatovszky Szaniszló Erzsébet Kecskés János László pap [...]
22. (497. oldal)
[...] Sztojka József Lajos Pál és Sándor 224 Száldobágyon Csák nevű szőllő [...] Szamosbecs szatmá vmi b 278 Szaniszló szn 80 kenéz Scen fia [...] Szarva b 132 Szarvaszói Gerliés Sándor 119 120 Gerhes Tamás 224 [...]
23. (506. oldal)
[...] város tanácsához melyben a Kapy Sándorral szemben elfoglalandó együttes álláspontról ír [...] 23 vagy 30 Mussina Bjeli Szaniszló mussinai várnagy levele Bártfa város [...]
24. (130. oldal)
[...] 2 án nemes Bud más­kép Sándor Demeter és János kérésére kiadott [...] fiai valamint Miklós Péter és Szaniszló panasza folytán vizsgálat tartassék Balk [...]
25. (270. oldal)
[...] esküt tegye le bizalmasa Bertóthy Szaniszló Sárosmegye alispánja kezébe és ennek [...] CLXXXÜI sz oklevelekkel Közli Horváth Sándor
26. (158. oldal)
[...] 5 Péter 1501 35 0 Szaniszló de Földes fia Benedek 146 [...] 4 9 14 6 Nemesbükki Sándor 1414 7 7 146 7 [...]
27. (104. oldal)
[...] 293 406 1565 Betlenfalvi Turzó Szaniszló szepesi főispán Petróczi Petróczy János [...] Csahol Gebe Meggyes Poraznya Remeteszeg Sándor Kiskocsord cum teloneo Nagykocsord Tunyog [...]
28. (164. oldal)
[...] iránt hogy Dolhai János fiai Szaniszló János György és Bogdán beiktattassanak [...] jószágok valamint Kuk­havasa birtokába Dolhai Sándor fia Péter és Komlósi Ugrin [...]
29. (175. oldal)
[...] Zsigmond király határjárási parancsa Dolhai Szaniszló ennek testvérei János György Bogdán [...] pro te­stimonio fidedignum quo presente Sándor vei Georgius de Lypche
30. (23. oldal)
[...] Rákóczy György és Ferencz Potocky Szaniszló lengyel hetmán Gusztáv Károly svéd [...] Acta Sebessiana 30 1652 Mikulich Sándor levele Lobkovitzhoz 1 lap Lobkovitz [...]
31. (86. oldal)
[...] leleszi prépost és konventje Lázi Szaniszló fiai Sándor és István kérelmére átirja Mária [...]
32. (478. oldal)
[...] Katalin 174 felesége Dorottya 213 Sándor 163 S aniszló 95 96 [...] 1 0 132 134 143 Szaniszló aki Kántor Jánosinak neveztetik 97 [...] 277 Vajda fiai György és Sándor 103 Zsófia 210 Dolhai Fancsikay [...]
33. (372. oldal)
[...] melyet néhai Perényi István Kosztka Szaniszlónak elzálogosított s a melyet most [...] bal széle hiányzik Közli Horváth Sándor Ludovicus Dei gratia rex Hungarie [...]
34. (508. oldal)
[...] tanácsához melyben ajánlja hogy Kapy Sándor ügyében tartsanak gyűlést Papiroson zárópecséttel [...] 1499 szeptember 7 Mussina Bjeli Szaniszló mussinai várnagy levele Bártfa város [...]
35. (151. oldal)
[...] consuetis diebus permanendo prefatosque Vana Sándor et Vancha nec non Vanna [...] okleveleiket melyek szerént ős apjuk Szaniszló kenéz adományként nyerte Szurdokot más [...]
36. (548. oldal)
[...] Domokos fia Mihály András fiai Sándor és István 1441 357 Orosz [...] 577 CSIKÓ Ciko Chyko fiai Sándor és János Pomáziak 1446 574 [...] hegyi erdő osztály 440 i Szaniszló kir ember 1410 81 DOMCHOHORKA [...]
37. (120. oldal)
[...] felvette öt fia volt névszerint Sándor Constantin György Teodor és Vaszili [...] megvizsgálása iránt meny­nyiben való Hosszumezei Szaniszló fiának Sandrinnak ennek fia Péternek [...]
38. (168. oldal)
[...] alo b a ld Szaloba Sándor b 104 Sánta Claudus Péter [...] György lőcsei ács 143 Schkarkowffszky Szaniszló lőcsei polgár 93 Schulna p [...]
39. (693. oldal)
[...] Béla Kisfaludy Leleszi Mednyánszky Met­ternich Sándor Motesiczky Múzeumi Törzsanyag Ná­dasdy Nyitrai [...] 68 79 80 István fia Sza­niszló 1467 68 79 80 neje [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind