2. oldal, 42 találat (0,271 másodperc)

Találatok

21. (270. oldal)
[...] esküt tegye le bizalmasa Bertóthy Szaniszló Sárosmegye alispánja kezébe és ennek [...] CLXXXÜI sz oklevelekkel Közli Horváth Sándor
22. (158. oldal)
[...] 5 Péter 1501 35 0 Szaniszló de Földes fia Benedek 146 [...] 4 9 14 6 Nemesbükki Sándor 1414 7 7 146 7 [...]
23. (104. oldal)
[...] 293 406 1565 Betlenfalvi Turzó Szaniszló szepesi főispán Petróczi Petróczy János [...] Csahol Gebe Meggyes Poraznya Remeteszeg Sándor Kiskocsord cum teloneo Nagykocsord Tunyog [...]
24. (164. oldal)
[...] iránt hogy Dolhai János fiai Szaniszló János György és Bogdán beiktattassanak [...] jószágok valamint Kuk­havasa birtokába Dolhai Sándor fia Péter és Komlósi Ugrin [...]
25. (175. oldal)
[...] Zsigmond király határjárási parancsa Dolhai Szaniszló ennek testvérei János György Bogdán [...] pro te­stimonio fidedignum quo presente Sándor vei Georgius de Lypche
26. (23. oldal)
[...] Rákóczy György és Ferencz Potocky Szaniszló lengyel hetmán Gusztáv Károly svéd [...] Acta Sebessiana 30 1652 Mikulich Sándor levele Lobkovitzhoz 1 lap Lobkovitz [...]
27. (86. oldal)
[...] leleszi prépost és konventje Lázi Szaniszló fiai Sándor és István kérelmére átirja Mária [...]
28. (508. oldal)
[...] tanácsához melyben ajánlja hogy Kapy Sándor ügyében tartsanak gyűlést Papiroson zárópecséttel [...] 1499 szeptember 7 Mussina Bjeli Szaniszló mussinai várnagy levele Bártfa város [...]
29. (151. oldal)
[...] consuetis diebus permanendo prefatosque Vana Sándor et Vancha nec non Vanna [...] okleveleiket melyek szerént ős apjuk Szaniszló kenéz adományként nyerte Szurdokot más [...]
30. (478. oldal)
[...] Katalin 174 felesége Dorottya 213 Sándor 163 S aniszló 95 96 [...] 1 0 132 134 143 Szaniszló aki Kántor Jánosinak neveztetik 97 [...] 277 Vajda fiai György és Sándor 103 Zsófia 210 Dolhai Fancsikay [...]
31. (120. oldal)
[...] felvette öt fia volt névszerint Sándor Constantin György Teodor és Vaszili [...] megvizsgálása iránt meny­nyiben való Hosszumezei Szaniszló fiának Sandrinnak ennek fia Péternek [...]
32. (168. oldal)
[...] alo b a ld Szaloba Sándor b 104 Sánta Claudus Péter [...] György lőcsei ács 143 Schkarkowffszky Szaniszló lőcsei polgár 93 Schulna p [...]
33. (693. oldal)
[...] Béla Kisfaludy Leleszi Mednyánszky Met­ternich Sándor Motesiczky Múzeumi Törzsanyag Ná­dasdy Nyitrai [...] 68 79 80 István fia Sza­niszló 1467 68 79 80 neje [...]
35. (548. oldal)
[...] Domokos fia Mihály András fiai Sándor és István 1441 357 Orosz [...] 577 CSIKÓ Ciko Chyko fiai Sándor és János Pomáziak 1446 574 [...] hegyi erdő osztály 440 i Szaniszló kir ember 1410 81 DOMCHOHORKA [...]
37. (506. oldal)
[...] város tanácsához melyben a Kapy Sándorral szemben elfoglalandó együttes álláspontról ír [...] 23 vagy 30 Mussina Bjeli Szaniszló mussinai várnagy levele Bártfa város [...]
38. (103. oldal)
[...] káptalan­nak hogy Dolhay János fiait Szaniszlót Györgyöt Jánost és Bogdánt a [...] konvent­nek hogy Dolhai János fiait Szaniszlót Györgyöt Jánost és Bogdánt a [...] Dolhai Vajda fiait Györgyöt és Sándort a mármaros­vármegyei Rozalya Sayo Bathyza [...] minden tartozékával Dolhai János fia Szaniszlónak és fiának Lászlónak 700 írtért [...]
39. (166. oldal)
[...] Statutione emanari debendarum Petrus filius Sándor de dicta Dolha et Iohannes [...] praesentiam Ipse siquidem Petrus filius Sándor a Statu­cione praescriptae Possessionis Dolha [...] quod nos memoratum Petrum filium Sándor et Iohannem filium Ugrini contra [...] Zsigmond király Dolhai János fiának Szaniszlónak testvéreinek János György és Bogdán­nak [...]
40. (549. oldal)
[...] korumlyai oláh 1365 34 v Szaniszló vajda fia leveles csavargó Ung [...] Í 47­ DURANI Tamás és Sándor kir emberek 136 DUSSA Dusa [...]