12 találat (0,209 másodperc)

Találatok

1. 1902-06-29 / 13. szám
[...] ujonan épült állami óvo­dát Kerekes Sándor építőmestertől mely alka­lommal elismerését fejezte [...] valóban dicsé­retökre válik úgy Kerekes Sándor építőmesternek valamint az összes iparosoknak [...] Elek pénzügyigazgató és családja Varga Sándor pénz­ügyi tisztviselő Radó Béla iparfelügyelö [...] erdész Abrudbányáról Krobatovics Szilárd tanító Szaniszlóról Az időjárás egész júniusban felettébb
2. 1904-08-17 / 17. szám
[...] köszönetét szavazott Farkas Jenőnek Münnich Sándornak és Pap Mártonnak Majd dr [...] hallottunk még Müller Jánostól Münnich Sándortól Hofbauer Henriktől Stoll Bélától stb [...] sziléziai osz­tályának elnöke Breslauból Münnich Sándor­nál Czibur Vilmos műszaki tanácsos Czibur Sándor gymn tanuló és Kende Csaba [...] infulás prépost Stanislauból és Endemann Szaniszló cs és kir kohógonduok Lanczynból [...]
3. 1905-06-07 / 12. szám
[...] Thaly Kálmán Ugrón Gábor Wekerle Sándor Szederkényi gróf Zichy Vla­dimir gróf [...] dr Ballagj Géza dr Bodnár Sándor dr Balthazár Dezső dr Doleschall [...] dr Schack Béla gróf Teleki Sándor dr Vámbéry Rusztem Zsitvay Leó [...] Vértesy Gyula Jakab Ödön Tímár Szaniszló Farkásházy Zsigmond Szász József lomon [...]
4. 1908-02-12 / 4. szám
[...] Felsőbánya város történetéhez Irta Münnicli Sándor Harcz az adómentességért Rákóczi oltalma [...] embereket a városból kiverték Misztótfalvi Szaniszló főnö­köt kegyetlenül megverték és minden [...]
5. 1908-12-02 / 25. szám
[...] a városnak elfogadta 9 Erdélyi Sándor és nejének földtér fel­adási kérvényét [...] 200 Uörezs Ung 2 100 Szaniszló 2 000 Fel ödomonya Ung [...] Barkóczy Endre 2 gróf Sztáray Sándor 2 Szatmár Németi szab kir [...]
6. 1910-04-07 / 7. szám
[...] Jánosné szül Soltész Mariska Pálmai Sándor menye és veje Kerekes Manci [...] számára A nagybányai ügynökség Spinetti Sándor utóda és Troplovits M Képviselőjelölés [...] kerület képviselőjelöltjéül gróf Károlyi József szaniszlói nagybirtokost kiáltotta ki párton kivüli [...]
7. 1912-05-03 / 9. szám
[...] 30 éves jubileum Dr Wagner Sándor kir tanácsost Losoncz váro 3 [...] Pál helybeli segéd I lelkészt Szaniszlóra helyezte át A rokonszen j [...] az ünneplő társaság Esküvő Doroghy Sándor kádármester polgár­társunk ma délulán vezette [...] 8 án lesz jegyek Bónis Sán­dor kereskedőnél kaphatók Csöndes arcok Ifj [...]
8. 1913-04-17 / 7. szám
[...] Bottyán Boriska Bottyán Jancsika Báthy Sándor Báthy Gyön­gyike unokái Szoboszlay Sándor testvére ne­jével gyermekeivel Báthy Szeréna [...] helynököt Részegén Piskolton Csen gerben Szaniszlón de főképen Kismajtényban majdnem inzultálták [...]
9. 1913-10-02 / 20. szám
[...] a mi feladatunk is Miinnich Sándor Különfélék Személyi hírek Bradofka Frigyes [...] kir tábla elnökévé dr Pászkán Sándor huszti já rásbirósági jegyzőt az [...] ki Plebánosi vizsgálat Láng Pál szaniszlói s lelkész a prosynodalis vizsgálatot [...]
10. 1916-09-28 / 20. szám
[...] akinek átadta dr Rákóci Filep Sándor ügyvéd levelét is aki közli [...] Ugyanilyen értelemben irt Szabó Ágoston szaniszlói gyógyszerész is Csaba Adorján főispán [...] adták le hűségnyilatkozatukat b Kovács Sándor cs és kir kamarás főszolgabíró [...]
11. 1916-12-07 / 25. szám
[...] a nagykárolyi járás főszolgabirája Jékey Sándor a fehérgyarmati járás főszolgabirája Je­szenszky [...] Fény község jegyzője Gruber Márton Szaniszló község jegyzője és Hadady József [...] Bárányik Mártonná 1 K Ilia Sándor Májer Mártonná Szaszarán Feri 40 [...] özv Bányiné 50 f Illés Sándor 40 f Illés Gábor 30 [...]
12. 1917-10-25 / 22. szám
[...] Kerekes Andor alezredes továbbá Gábor Sándor nagykárolyi m kir erdő­tanácsos hivatalos [...] r t igazgatósági elnöke Jékey Sándor vármegyénk főispánja Fehérneműt a hadseregnek [...] a lengyel szent beszédet Plywarczyk Szaniszló a szalézi atyák igazgatója a [...]