12 találat (0,304 másodperc)

Találatok

1. 1935-02-23 / 8. szám
[...] fogalmazó Vödrös Kálmán és Kalmár István mérnökök A má­sodik díjat Zuna [...] és H on ff y István csapata a máso dik A [...] amelyben tárgytalannak jelentik ki a kerese setet sőt azt is közlik [...]
2. 1935-08-17 / 32-33. szám
[...] Az OTI nak ez a kérése újból felszínre hozta az ÜTI [...] tárgyalásokról van szó amelyek Weis István dr az OTI vezérigazgatója és [...] konkretizáló­dott Kétségtelen hogy a telekajándé­kozás kérése felszínre hozza a főváros és [...]
3. 1937-11-27 / 47. szám
[...] komoly segít­séget kapnak a jogszabály keresé 3 technikai nehézségei közepette A [...] 507 34 1 in IJurner István DonMdrképíszele ds nodell mOteime Indapest [...] rendeljen Budapest V Gróf Tisza István n S Telefon 18 24 [...]
4. 1935-10-05 / 39. szám
[...] Gyula műszaki tanácsos vagy Kalmár István id segédmémök Központi város­háza II [...] par­lament elnökségének a célja és kérése a polgármesterhez épen az volt [...] Gyula mű­szaki tanácsos vagy Kalmár István id segédmérnök Központi városháza II [...]
5. 1932-04-09 / 14. szám
[...] vámtétele Jó alkalom a vasút kérése a mai nehéz időkben a [...] Telefon 17 1 02 Mittermayer István épület bádogos légszesz vizvezeték és [...] j 439 53 LIFT Halmos István és Fia hAvezőmesterek és átépítő [...]
6. 1936-05-23 / 21. szám
[...] Sándor V f Gróf Tisza István u 5 Tel 82 4 [...] László és Blum cég előleg kérése továbbá a Köz­szállítási Szabályzat 80 [...]
7. 1937-07-17 / 27-28. szám
[...] kiadások­nál is Sok ügyosztálynál póthitel ké­rése válik majd szükségessé Ezeket a [...] a harcsával hanem Kovácsházyval Kurfürst István házinyomdai igazgató aki Kovácsházy legszűkebb [...]
8. 1938-02-19 / 7. szám
[...] András y út a Tisza István utca a Clark Ádám tér [...] feldíszítése ügyében in­tézett az a kérése hogy az ablakokat este illetve [...]
9. 1934-01-27 / 4. szám
[...] tökéletesen megszűnt az épitési engedélyek kérése Gondosan készülnek a tavaszra az [...] UTCA 3 Felelős Dr Uj István
10. 1936-02-22 / 8. szám
[...] le az egyházi szertartást Hanauer István megyés püspök végezte nagy segédlettel [...] Ez ma Rákosváros egyik sürgős kérése a sok közül Ez old­ható [...]
11. 1927-11-26 / 14. szám
[...] tanácsi III ügyosztályba Wagner Weiss Ist­ván dr ideiglenes tanácsi segédfogalma­zót a [...] fog lendülni az építkezési engedélyek kérése és né­hány nagyobb építkezés megindu­lása [...]
12. 1931-04-04 / 13-14. szám
[...] fillér így tehát az engedély kérése mindig csak formalitás volt A [...] PREYSS cégnél V GRÓF TISZA ISTVAN UTCA 12 Telefons Automata 816 [...]