64 találat (0,159 másodperc)

Találatok

1. 1935-07-03 / 27. szám
[...] Gyula Schoditsch Lajos Blaskó Artúr Büchler József Farkas Zoltán Magyar Miklós [...] Béla Bednárz Róbert Nagy László Büchler József Kabakovics József A szavazatszedő [...] Andor Zsitvay Tibor Blaskó Arthur Büchler József Far­kas Zoltán Nagy Andor [...] László Wolff Károly Bdnóczy László Büchler József Horovitz Gábor Payr Hugó [...]
2. 1931-07-15 / 28. szám
[...] mond le és át­adja helyét Büchler Józsefnek A régi képviselőház szociál­demokrata [...] Bárd Imre és Bászti Károly Büchler József mint a községi frakció [...] hogy Farkas István Buchinger Manó Büch­ler József Szeder Ferenc és Weltner [...] összes pártok sajnálattal veszik tudomásul Büchler József távozását a városházáról Büchler iha pártpolitikai elfo­gultsággal is de [...]
3. 1932-04-27 / 17. szám
[...] tulajdonítani de érdemes elmondani amint Büchler József mondta el a főváros [...] meg sem állt addig amíg Büchler Józsefnek el nem panaszolta autobuszkalandját [...] detektív ha­nem Csapó Sámuel aki Büchler Józsefnek nemcsak elv társa hanem [...]
4. 1934-02-21 / 8. szám
[...] pol­gármester a közgyűlésnek mulassa be Büchler Jó­zsef Rassay Károly Petrovácz Gyula [...] a jogerős feloszlatáshoz kívánta kötni Büchler József és Payr Hugó észre­vételei [...] végre­hajtásának egy évre való korlátozását Büchler József a szakasz törlését kérte [...]
5. 1916-01-26 / 4. szám
[...] közraktáraknál Egy ben pedig megbízta Büchler Izsó nevű ügy­nökét hogy gondoskad [...] ki és mi lesz véle Büchler Izsó akit nyilván a cservenkai [...] Hogy hol mindenhol járt már Büchler a pénz­ért annak csak a [...]
6. 1934-06-20 / 25. szám
[...] A 17 es ellenőrzőbizottság tagjai Büchler József Csilléry András Friedrich István [...] Barczy Barczen Gábor Bródy Ernő Büchler József Csilléry András Ernszt Sándor [...] és magánépltési bizottság UBechtler Péter Büchler József K Császár Ferenc Harrer [...]
7. 1930-06-25 / 25. szám
[...] Ernő Lázár Ferenc Scheuer Róbert Büchler József A huszonkét tagsági helyből [...] alatt összeült a kijelölő bizottság Büchler József mindenekelőtt deklarációt olvasott föl [...]
8. 1931-02-18 / 7. szám
[...] István Rassay Károly Peyer Ká­roly Büchler József és Révész Mihály A [...] mire Bánóczi László Peyer Károly Büchler József és Propper Sándor azzal [...]
9. 1924-01-16 / 3. szám
[...] polgári társaskörben ahol a kitűnő Büchler József a szociál­demokrata párt titkára [...] nem voltak kedveskedő hízelgők a Büchler szavai A polgárok mégis lesütötték [...]
10. 1930-05-28 / 21. szám
[...] szemére egy szocia­lista városatya névszerint Büchler József Es nyíl­tan megmondjuk joggal [...] vádját A lóhúsüzemről volt szó Büchler József azt bizonyította hogy amikor [...]
11. 1936-10-21 / 42. szám
[...] egyház segélyösszeg ének emelését kérte Büchler József a státusrendezéssel kapcsolatos kérdések [...] viszonyainak javítását sürgette újabb felszólalásá­ban Büchler József a téglagyárak kitelepítését java­solta [...]
12. 1926-05-05 / 18. szám
[...] Baracs Marcel a demokratapárt és Büchler József a szocialisták hivatalos szónoka [...] optimizmus erőteljesen fokozódott a szocialista Büchler József felszólalásában Ki is fejtette [...]
13. 1930-06-18 / 24. szám
[...] tagja távozott személyében a városházáról Büchler József A községpolitika A szociál­demokrata párt megbízásából Büchler József tör­vényhatósági bizottsági tag ismeretterjesztő [...]
14. 1923-07-11 / 28. szám
[...] 1600 korona Uj bankbetéti társaság Büchler Bertalan az Első Magyar Iparbank [...] alapján az intézettől megvált es Büchler és Társa betéti társaság cég [...]
15. 1934-03-21 / 12. szám
[...] András Rassay Károly Lázár Miklós Büchler József Gál Jenő és Peyer [...]
16. 1929-10-30 / 44. szám
[...] lista Farkas István Pakots József Büchler József Hajdú Marcel Propper Sándor [...]
17. 1934-10-31 / 44. szám
[...] a szocialisták Peyer Ká­roly és Büchler József személyében állítanak vezérszónokot Kívülük [...]
18. 1935-06-26 / 26. szám
[...] továbbá jelen volt Rassay Károly Büchler József Bánóczi László Halmay Zoltán [...]
19. 1935-06-05 / 23. szám
[...] Károly Rassay Károly Vörösváry Miklós Büchler József Miliők Sándor NEGYEDIK KERÜLET [...]
20. 1930-06-04 / 22. szám
[...] Gyula Braun Arnold Bun József Büchler Bertalan Davidson Horace Deutsch Arthur [...]
21. 1931-02-25 / 8. szám
[...] Ferenc Keresztény Párt Peyer Károly Büchler József Révész Mihály Szociáldemokrata Párt [...]
22. 1935-03-13 / 11. szám
[...] Dióssy László Buda Kéthly Anna Büchler József Bánóczy László Bäohtler Péter [...]
23. 1930-03-12 / 10. szám
[...] Bródy Ernő Friedrich István és Büchler József voltak hetekig tartó igen [...]
24. 1930-10-29 / 43. szám
[...] Ká­roly Kozma Jenő Bródy Ernő Büchler József Scheuer Róbert és Lázár [...]
25. 1938-11-16 / 46. szám
[...] József Nagy Miklós Bechtler Péter Büchler József és még igen sok [...]
26. 1935-02-13 / 7. szám
[...] Ferenc Csilléry András Müller Antal Büchler József és Révész Mihály bizottsági [...]
27. 1934-05-09 / 19. szám
[...] András Dési Géza Usetty Béla Büchler József Kossalka János Bródy Ernő [...]
28. 1932-11-02 / 44. szám
[...] Nagy László dr keresztény párt Büchler József Propper Sándor Pakots József [...]
29. 1930-06-18 / 24. szám
[...] listája a következő Peyer Károly Büchler József Révész Mihály Kis Jenő [...]
30. 1928-10-10 / 41. szám
[...] Ernszt Sándor a Szociál­demokrata Pártot Büchler József és Peyer Károly képviselték [...]
31. 1931-02-11 / 6. szám
[...] Tabódy Tibor Szocialistapárt Peyer Károly Büchler József Bánóczi László Demokratapárt Bródy [...]
32. 1928-05-02 / 18. (966.) szám
[...] az iparosság súlyos megadóz­tatása miatt Büchler József az óbudai Árpád gim­názium [...]
33. 1926-04-21 / 16. szám
[...] szép beszédet mondott a szocialista Büchler József is akinek beszéde felmelegitette [...]
34. 1930-01-22 / 3. szám
[...] hogy rámutassak a szocialisták harcmodorára Büchler aki komoly és értékes har­cosa [...]
35. 1928-06-13 / 24. (972.) szám
[...] Friedrich István Platthy György és Büchler József felszólalása után úgy hatá­rozott [...]
36. 1931-06-17 / 24. szám
[...] Eassay Károly Bródy Ernő és Büchler József törvény hatósági tanácstagokat delegálták [...]
37. 1932-07-20 / 29. szám
[...] Andor Paullieim Ferenc Sármesey Endre Büchler József Bresztovszky Ede Pintér János [...]
38. 1926-03-24 / 12. szám
[...] és szenvedélyes vita fejlődött ki Büchler Jó­zsef arra való tekintettel hogy [...]
39. 1929-11-06 / 45. szám
[...] Kér Községi Párt Farkas István Büchler József Propper Sán­dor Szepessy Albert [...]
40. 1936-06-24 / 25. szám
[...] üve­gesmunkára pályáztak Mihájlovits Györgyné 9822 Büchler Józsefné 10 238 Bitter István [...]
41. 1927-07-06 / 27. szám
[...] Az öttagú albizottságba Glücksthal Sa­mut Büchler Józsefet Friedrich Istvánt Bendő Mórt [...]
42. 1933-05-10 / 19. szám
[...] Gyula Braun Arnold Bun József BUchler Bertalan Davldsohn Horace dr Darányi [...]
43. 1929-12-04 / 49. szám
[...] amelyet az egyik legutóbbi közgyűlésen Büchler József szociáldemokrata bizott­sági tag intézett [...]
44. 1931-06-24 / 25. szám
[...] Ezt fiz Ígéretet a Beyer Büchler Fropper vezérkar nem tudta érvényesíteni [...]
45. 1936-05-20 / 20. szám
[...] Samu Petrovácz Gyula Payr Hugó Büchler József Révész Mihály Müller Antal [...]
46. 1931-06-17 / 24. szám
[...] István Szociáldemokrata Párt Kéthli Anna Büchler József Magyar Párt vitéz Feördős [...]
47. 1926-06-02 / 22. szám
[...] ki adjak a poígármesternek Most Büchler József szó­lalt fel és sürgős [...]
48. 1934-02-28 / 9. szám
[...] a javaslat szükségességére akivel szemben Büchler József sorakoztatta fel a javaslattal [...]
49. 1938-05-11 / 19. szám
[...] Tibor Pár­kány Frigyes Terbócz Imre Büchler József Ripka Ferenc Halmay Zoltán [...]
50. 1936-06-10 / 23. szám
[...] kapcsolatos kér­déseket fogják szóvátenni Szombaton Büchler József és Kabakovits József dr [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind