13 találat (0,277 másodperc)

Találatok

1. 1917-01-10 / 2. szám
[...] hogy a koronázás alkalmából Bárczy István dr polgármestert aki minden címet [...] Lajos Simányi Imre Wertheimer Lajos Bozóky Ádám Eckermann Ede Éles István Faludi Ágoston Fuchs 1 József [...] B r ó d y István uj operettéje a Ki babája [...]
2. 1920-07-14 / 29. szám
[...] Demény Károly Joanovich Pál Hosszú István dr Báranski Gyula dr Kossalka [...] Nándor dr Papp Vilmos Poser István Dániel István Póttagok Dr Bednárz Róbert Pakányi [...] Károly dr Wolff Károly Magyar István dr Juhász István dr Eertsek Gyula dr Bozóky Árpád dr Divényi Károly Péch [...]
3. 1925-05-27 / 21. szám
[...] Pakányi Ferenc Payr Vilmos Máté István II választókerület Községi Polgári Párt [...] Egyesült Ellenzéki Demokratikus Pártok Bárczy István pártonkivüli Hann Arnold dem Németh [...] Sármezey Endre Csóka Lajos dr Bozóky Ádám dr Divénvi Károly Lackenbacher [...] Egységes Keresztény Községi Párt Friedrich István dr Raífay Sándor Frühwirth Má­tyás [...]
4. 1925-06-17 / 24. szám
[...] Buday Dezső Wolff p dr Bozóky Ádám Wolff p Blaskó Arthur [...] G Gusztáv dem blokk Farkas István szoc dem dr Gonda Béla [...] dem Kijelölő választmány tagjai Farkas István szoc dem dr Vázsonyi Vilmos [...] tárgyaló bizottság tagjai Dr Bárczy István dem blokk dr Bedő Mór [...]
5. 1929-04-17 / 16. szám
[...] a közgyűlés táviratilag üdvözölte Bethlen István gróf miniszterelnököt majd sor került [...] Gyula dr Frichtl Ede Gajáry István dr Bózsa Károly Széchy Artur [...] Örömmel jelentem hogy gróf Bethlen István m kir miniszterelnök úr azzal [...] úton elterülő városrész rendezését sürgeti Bozóky Ádám dr azt kívánja hogy [...]
6. 1929-10-30 / 44. szám
[...] Or óva Zsigmond Seemann Mi­hály Bozóky Adám Girardi Tibor Lakatos Géza [...] demokrata és szociáldemokrata lista Farkas István Pakots József Büchler József Hajdú [...]
7. 1930-01-08 / 1. szám
[...] ucca 5 sz Bejárat Türr István u 3 I em j [...] következő Bohn József Botzenhardt János Bozóky Ádám Buday Dezső Biichler József Farkas István Girardi Tibor Hajdú Marcell Horváth [...] Vagács Géza P tag Thalabér István III közigazgatási 1 kerület 1 [...]
8. 1930-06-18 / 24. szám
[...] Vilmos Gamauf Géza Gayl hoffer István Girardi Tibor Glück Frigyes Glücks [...] Csóka Lajos Pompéry Elemér és Bozóky Ádám A közgyűlés baloldali pártjai [...] vonatkozó jelölésekben A demokratáknak Friedrich István csoportjával közösen készített listája így [...] Bródy Ernő Láng Lajos Friedrich István Balkányi Kálmán Takács István dr Várkonyi Kálmán A szociáldemokrata [...]
9. 1930-06-25 / 25. szám
[...] Budapest 1930 június 25 Bárczy István és PÍatthy György a legkomolyabb [...] Bródy Ernő Láng Lajos Friedrich István Várkonyi Kálmán EäSaESE SIBBBtKlSiSrSäEMBSeiEiSUCiKISKIHBSBEHHSHSBii A [...] Dezső Csóka Lajos Girardi Tibor Bozóky Ádám Takács István Bíbor József Bosnyák Izsó Deutsch [...] Mayer Ernő Milkovits Vazul Nagy István Perczell Béla Rácz Vilmos Tar [...]
10. 1930-07-09 / 27. szám
[...] Mihály Hir detővállalat Gr óh István Temetkezési üzem Szentgály Antal Kátrányózó [...] Politzer Gusztáv Községi Élelmiszerüzem Gaylhoffer István Koós Jenő Reisz Mór Staub [...] Koll mann Dezső dr Milotay István dr Szarnék Emil dr Ásványvízüzem Bozóky Ádám dr Faith Jacques dr [...]
11. 1931-01-28 / 4. szám
[...] Béla Botzenhardt János Kállay Tamás Bozóky Ádám és Petzrik Jenő Az [...] hírlik Rassay Károly és Friedrich István mari megállapodtak egy közös lista [...]
12. 1931-03-11 / 10. szám
[...] dr Bíró Dezső Blaskó Artúr Bozóky Ádám dr Csilléry Béla dr [...] Mihalovics Zsigmond vitéz Árvátfalvy Nagy István dr Popelka Béla Slachta Margit [...] báró dr Nagy Géza Nagy István Nagy Lajos dr Reisz Móric [...] Gyula dr Tabódy Tibor Takács Ist­ván dr Tauffer Gábor dr Usetty [...]
13. 1932-06-29 / 26. szám
[...] Ekkor választják meg az elhunyt Bozóky Ádám helyébe a főváros új [...] már dolgoznak a kőfaragók Tisza István hatalmas emlékművének felállításán A közeljövőben [...]