5 találat (0,265 másodperc)

Találatok

1. 1921-06-25 / 701. szám
[...] a vizsgáló bizottságba Ercz hegyi István számtanácsost és Arany Sándor segédhivatali [...] a közönséget SPORT Szerkeszti Rohrmann István fittetika Testületileg kiléptek az atléták [...] a választmánnyal amely az atléták kérése elől többnyire mereven elzárkózott ugyannyira [...] sport turista és skicipökben SZEMES ISTVÁN és Tsa II Batthyány utca [...]
2. 1923-02-25 / 770. szám
[...] Rudasfürdö hirtelen elhunyt igazgatójának Sass István dr nak helyére Az ő [...] még ifj A 4 áté István Márkus Ilona és Emmi A [...] a Bercsényi utca Takács Fe­renc kérése alapján a 13 634 4 [...]
3. 1935-01-28 / 1185. szám
[...] után először jelenik meg Btehlen István gróf volt miniszterelnök is BÁRCZY [...] tulajdonosa társasviszonyba lépett dr Nagy Istvánnal a Nagy Kristófhoz cím­zett IV [...] gégeorvos An­dor Endre író Cholnoky István Kromp holz István Ríva József főmérnök és Dá­niel [...] estén megjelentek az ünnepelt Bárczy Istvánon kívül Ripka Ferenc dr udv [...]
4. 1932-05-22 / 1083. szám
[...] pompás ajándékot s szemei­vel menyasszonyát kérésé Pár perc múl­va ő is [...] beszéd után elöl vívén Szt István király Jobbját himnuszok éneklése közben [...] felséges párt és kíséretét Szent István ősrégi templomába a magyar ki­rályok [...]
5. 1937-10-28 / 43. szám
[...] Ugyanitt okt 21 én Somody Ist­ván szerkesztő aiz egykori olasz harcterekről [...] nyitni a Keve utcát Sürgős kérése a Rómaifürdőtelepnek hogy a már [...] Posztógyár tulajdonosa Luncer Pál Bidébauer István DeSy Feéenc v alpolgármes­ter dr [...]