2. oldal, 49 találat (0,193 másodperc)

Találatok

21. 1921-02-26 / 685. szám
[...] ügyi bizottság albizottságába beválasztat­tak dr Bozóky Ádám dr Fertsek Béla dr [...] Elek indítványai után felszólalt Haller István és az önmaga erejére utalt [...] vesz az egylet énekkara Hacke István karnagy vezetésé vei A különböző [...] után a jelenlevő költő Szatmáry István a közönség lelkes tapsára mély [...]
22. 1926-04-11 / 851. szám
[...] Sztojanovich Pál dr Ásvátfalvi Nagy István Kozma Dezső Burckhardt Géza és [...] Jenő dr Berzeviczy Albert dr Bozóky Ádám dr Divé nyi Károly [...] Miklós Frommer Zsigmond dr Gallina István Hey­duck Ödön dr Kollár László [...] Krivoss Árpád Számvizsgáló bi­zottság Fuchs István Hegedűs Ist­ván Kornya Döme Ring Béla Szán­tó [...]
23. 1919-11-07 / 619. szám
[...] Gergely pápa szentté avatott szent István király fia volt és nevelője [...] kiküldettek Hoppe Rezső és Havas István az elemi isko­lákhoz Moussong Géza Szombat helyi György és Gergely István igazgatók Szekula Gyulát a földművelésügyi [...] Lövészmesterek Bersuder Ervin Bittner János Bozóky Ádám dE drawátsch Tivadar Horváth [...]
24. 1924-02-24 / 798. szám
[...] Hoiíenzer László Sógor József Tóth István Máté István elnök vezetésével nyújtotta át aki [...] uj templom eresztfeltételi ünnepe ahol Bozóky Géza zredes a világ összes [...] A rendezés fáradsá­gos munkáját Garami István Sá rossy Ferenc és Vértes [...] Vigalmi bizottság élén állanak Hévey István egyesületi elnök Lichtenstein Ferenc alelnök [...]
25. 1924-02-24 / 798. szám
[...] hozva Dugovics Viktor és Gajáry István Izzó ho mohon cimü drámáját [...] hatósági intézkedése­ket ismertette Özv Kovács István­ná felszólalása után a közgyűlés köszönetét [...] Mom mer Gyula és dr Bozóky Adám toasztjai mellett kedélyes hangu­latban [...]
26. 1921-11-27 / 717. szám
[...] Gallauner Károly Burcsek János dr Bozoky Kálmán dr Breijjer Lajos és [...] népes ülést tartott Eper jessy István dr titkár beszámolt arról hogy [...] villanylám­pát állított fel Dr Eperjessy István felhívta a jelenlevő tagok figyelmét [...] a helyüket a többiek Neibrauel István Pávits Béla Knap Lőrinc Horváth [...]
27. 1926-07-09 / 857. szám
[...] iiyvéd Bercsényi Antal igazgató Mikus István állampénztá­ros dr Fleischmann József ügyvéd [...] Varga Ottó a történelem tanára Bozóky Endre a matematika és fizika [...] 3 SÖRRE ULM LÁSZLÓ SZENT ISTVÁN éttermébe a Színkörrel szemben Pompás [...] reggeli 6 000 K Kuti István vendéglője az óbudai hajóállomásnál kedvelt [...]
28. 1921-01-15 / 679. szám
[...] egyházi elnök megnyitót és Magyar István dr curiai biró világi elnök [...] a Tabáni Szeretet hölgy­bizottsága Spur Istvánná elnöknő Cristo folleti Lajosné Nagy [...] a Lánchidig járt a közúti Bozóky dr is nézi az óráját [...] számú közönség Beszélt még Haller István röviden és a legközelebbi összejövetelkor [...]
29. 1931-12-24 / 1068. szám
[...] kor­mányzó elismerését fejezte ki HAVAS ISTVÁN a Batthyány utcai is­kola igazgatója [...] rendkívüli hatást gyakorolt a jelen­lévőkre BOZÓKY ADÁM dr aki a Vízivárost [...] tartózkodásra Abbaz ziába utazott OÉCZY ISTVÁNNAK az Országps Szi nészegyesület titkárának [...] és Kozma Jenő lesznek Bárczy Istvánt a kjub díszelnö­kének választják meg [...]
30. 1928-08-05 / 918. szám
[...] bankvezér volt az aki Bárczy István polgármesternek azt az ajánlatot tette [...] Anna bált tud­valevőleg báró Wesselényi István rendezte A bál teljesen zártkörű [...] üdvözölje A rendezőség élén Mikus István állampénztári tanácsos dr Bernhardt Andor [...] Hrabovszky József főmérnök igazgató dr Bozóky Ádám ügyvéd és városi biz [...]
31. 1930-10-19 / 1011. szám
[...] Társaság tagja és a Szent Istvan rend lovagkeresztese mara­dandó és becsült [...] Budai Vigadó éttermében és Juhász István dr ügyvéd köszön­tötte őt elsőnek [...] igazgató Dauner József káplán Érczhegyi István számv főtanácsos Kabalcovits Rezső váorsbíró [...] Tiszti Lajos dr Gorka Gyula Bozóky Ádám dr Bárczy Bol rizsár [...]
32. 1935-03-21 / 1191. szám
[...] Imre igazgató vitéz Árvátfalvy Nagy István dr ügyvéd a HONSz elnöke [...] Szilágyi Ferenc Orova Zsigmond Pores István vitéz Szemlaky György Szántav András [...] tag Vaálv Schnassel Ferenc Puskás István Városi központ IV Városház utca [...] Meskó Zoltán v orszgy képv Bozóky Lajos dr magántisztv Kalmár Mihály [...]
33. 1938-12-08 / 49. szám
[...] tataroz kedvező fizetési feltételekkel HORYÁTH ISTVÁN Ingatlanforgalom Budán A december 31 [...] 000 P Vevő vitéz Gorondy István Zuhatag üt 11 a sz [...] telek 9373 P Vevő Ögerőfy István Győrök u 24 sz 111 [...] Dénes Éva Wildho fer Gréti Bozóky Paula Párkány Erna Wágner Magda [...]
34. 1921-03-26 / 688. szám
[...] sirjához Dr Sar­kozy Sándorné szül Bozóky Erzsébet márc 21 én 23 [...] szerkesztőségében Bem és Ulm Szent István vendéglője I Alagut u 5 [...]
35. 1936-12-03 / 1239. szám
[...] Árpádról 1 3 része dr Bozóky Jenőre II Kacsa utca 23 [...] pengőért Dr Sárkány Mórról Vince István és nejére III Vérhálom utca [...] Telefon 1 522 6 Reicher István leslek vegvtlszlitA 11 Tégla ntca [...] üveg éa porcellán üzlet Balaton István II Marglt körut 38 o [...]
36. 1927-10-29 / 892. szám
[...] Borvendég Ferenc ta­nácsnok Világítási Sigray István mérnök Közélelmezési Hrabov szky József [...] Győző építész Társadalmi és propaganda Bozóky Ádám ügyvéd A jánoshegyi kilátótorony [...] és hallgatta meg figyelemmel Máté István törvh biz tag előadását az [...] tábora A sírnál Weigand Wégh István mondott megindító búcsúbeszédet s a [...]
37. 1932-03-24 / 1077. szám
[...] a Budai Polgárok gróf Széchenyi István Asztaltársasága Nyulászi János dr és [...] rendezi az asztaltársa­ság amikor Hatala István az Északame­rikai Egyesült Államok követségének [...] a Budai Zeneakadémia tanára táro­gatón Bozóky Magda énekművésznő Tilr kössy Antal [...] tenniszverseny győzteseit s különösen Tandary Istvánt a sakkosztály elnökét az egykori [...]
38. 1933-12-08 / 1149. szám
[...] Ár­pád hitoktató lelkész Sal lay István kórházi lelkész Ha y p [...] án éjjel elhunyt Veje volt Bozóky Adám dr aki a múlt [...] örffy Imre Payr Hugó Rubinek István Scheuer Róbert Scitovsziky Bélia Temple [...] Kál­mán Kárpáthy Ernő dr Kolumbán Ist­ván Kempelen Ágost Kissi Menyhért dr [...]
39. 1920-06-26 / 654. szám
[...] dr Baranski Gyula és dr Bozóky Ádám ügyvédek Bauer Ernő min [...] Légmán Imre miísz főtanácsos Petz István táblabiró dr Raics Dusán ügyvéd [...]
40. 1929-10-06 / 970. szám
[...] József cukrász rendes tag Samu István szabó pót­tag A II kerületben Rose Hen­rik dr ügyvéd elnök Bozóky Ádám dr ügyvéd elnökhelyettes rendes [...] Günther Béla keres­kedő póttag Frey István szerelő póttag Holzbauer Róbert kereskedő [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind